In Memoriam

Post date: May 28, 2018 11:34:37 AM

Skolotājas Lūcijas Pelnikas piemiņai

No tevis tik daudz bija, ko gūt.

Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,

Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…

2018. gada 24. maijā astoņdesmit četru gadu vecumā pārstāja pukstēt Krāslavas Valsts ģimnāzijas ilggadējās skolotājas Lūcijas Pelnikas sirds.

Krāslavas Valsts ģimnāzijā kā pirmajā un vienīgajā darba vietā Lūcija Pelnika ir nostrādājusi 51 gadu. No 1955. līdz 2006.gadam viņa mācīja ķīmiju 8.-12. klasēm un bija klases audzinātāja 11 izlaiduma klasēm.

Skolotāja Lūcija Pelnika saviem skolēniem deva dziļas un noturīgas zināšanas. Par to liecināja izlaiduma eksāmenu rezultāti, iestājeksāmenu rezultāti augstskolās, kā arī rezultāti ķīmijas olimpiādēs. Skolotājas stāstījums stundās bija secīgs, saistīts ar konkrētiem eksperimentiem, demonstrējumiem, laboratorijas un praktiskajiem darbiem.

No 1956. gada ir vadījusi rajona ķīmijas skolotāju metodisko apvienību. Skolotāja daudz strādāja pie mācību uzskates līdzekļu pilnveidošanas. Ķīmijas kabinets bija viens no labākajiem republikā, tajā vienmēr valdīja ideāla kārtība. Skolotāja bija ļoti stingra un prasīga gan pret sevi, gan saviem audzēkņiem.

Savu darba pieredzi neliedza arī citiem – tā ir apkopota un publicēta. Metodiskie palīglīdzekļi ir izdoti, sākot ar 1986. gadu. To vidū ir “Ķīmijas fakultātes nodarbību programma”, “Ķīmijas programma vidusskolai”, “Tematiskie plāni ķīmijā pamatskolai”, “Testi zināšanu pārbaudei ķīmijā” u.c.

Par savu darbu Lūcija Pelnika ir saņēmusi daudz dažādus apbalvojumus. Pirmais vēl 1967. gadā – “Teicamnieks Tautas izglītības darbā”, vēlāk - “Vecākais skolotājs”, “Skolotājs metodiķis” un daudz IZM Goda rakstu. Sevišķi skolotāja lepojās ar Mendeļejeva biedrības balvu par piedalīšanos ķīmijas olimpiādēs un uzskates līdzekļu skatēs.

No 1970. – 1994. gadam Lūcija Pelnika piedalījās iestājeksāmenu pieņemšanā Rīgas Medicīnas institūtā. 1994. gadā ieguva Pedagoģijas maģistra grādu ķīmijas mācīšanas metodikas apakšnozarē.

Skolotāja pazina un atcerējās visu izlaidumu skolēnus. Viņa bija lepna par katru, kurš atradis savu vietu dzīvē, ir derīgs sabiedrībai, izveidojis labu ģimeni.

Skumjās noliecam galvas, atvadoties no skolotājas Lūcijas Pelnikas, un izsakām dziļu līdzjūtību ģimenei.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs