Informatīvs pasākums skolās

Post date: Apr 8, 2010 6:16:47 AM

Informatīvs pasākums skolās

Kā kļūt par informācijas tīģeri?

Kas?

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas pasniedzēju un studentu grupa piedāvā informatīvu pasākumu topošajiem skolu absolventiem „Kā kļūt par informācijas tīģeri?”.

Kam?

Auditorija - 12.klases skolēni (apmēram 20 – 25 cilvēki).

Kāpēc?

Pasākuma mērķis – iepazīstināt ar bakalaura studiju programmu „Bibliotēkzinātne un informācija”, lai rosinātu interesi par informācijas speciālista profesiju.

Kad?

Pasākuma garums – 40 minūtes.

Pasākuma iespējamie norises laiki – laikā no 19.aprīļa līdz 19.maijam.

Pieteikšanās

Piesakoties, lūdzu, norādiet skolas nosaukumu, adresi, datumu un laiku un šīs ziņas sūtiet Baibai Holmai (Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītājai) uz e-pastu: baiba.holma@lu.lv