Ģimnāzisti sveic Knutu Skujenieku skaistajā jubilejā.

Post date: Oct 3, 2016 11:09:41 AM

“Spilgta, radoša personība, cilvēks, kura dzīve iedvesmo un liek domāt,” tā latviešu dzejniece Liāna Langa raksturo Knutu Skujenieku, latviešu literatūras klasiķi, izcilo dzejnieku, atdzejotāju un literatūras kritiķi, kam 5.septembrī apritēja 80 gadi. Par godu šim notikumam septembrī notika daudz un dažādu pasākumu.

Mēs, Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11.c klases skolēnu grupiņa – Samanta Sozvirska, Sintija Skerškāne, Inese Maslova, Inta Trunoviča, Armands Vecelis - un skolotājas Aija Jakovele un Ilga Stikute, 27.septembrī devāmies uz Rīgu, Latvijas Nacionālo bibliotēku, lai klātienē godinātu jubilāru. Sveikšana notika LNB smailē, no kuras, raugoties pa logu sienu, ir redzama visa Rīga. Pati daba sumināja dzejnieku, veltot tam siltu, saulainu dienu, bet tas nav salīdzināms ar sirsnīgajiem, patiesajiem vārdiem, kas tika veltīti K.Skujeniekam. Šajā pasākumā tika prezentēta arī dzejnieka bibliogrāfija, kura tiks izdota vien maijā, un jāpiebilst, ka K.Skujenieks Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir dāvinājis vairāk nekā 2000 grāmatu! Pasākums bija ļoti sirsnīgs un…jautrs, jo dzejnieka optimisms un pašironija radīja patīkamu, brīvu, nepiespiestu atmosfēru. Pasākuma galvenais simbols bija poga (dzejolis “Poga”), un tās formā bija arī kliņģeris, ar ko dzejnieks dāsni cienāja savus viesus.

Pēc sveikšanas notika konference "Un reizēm pietiek viena vārda", kurā tika lasīti referāti, veltīti dzejnieka daiļradei – dzejai un atdzejojumiem. Nosauksim visus, kas uzstājās konferencē, jo tas patiešām ir mūsu literatūras zieds - latviešu dzejnieks un tulkotājs Uldis Bērziņš, filoloģijas zinātņu doktore, LU SZF profesore Skaidrīte Lasmane, filoloģijas zinātņu doktore, literatūrkritiķe Anda Kubuliņa, literatūrzinātniece, valodniece, publiciste, rakstniece, politiķe Janīna Kursīte, lietuviešu literatūrzinātniece Gintare Bernotiene, LNB sociālo un humanitāro zinātņu lasītavas galvenā bibliogrāfe Astra Šmite, literatūrvēsturnieks, filoloģijas doktors, LU asociētais profesors Viesturs Vecgrāvis, filoloģijas zinātņu doktore, DU Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta profesore, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta literatūras vēstures daļas pētniece Maija Burima, latviešu dzejnieks un literatūrzinātnieks Marians Rižijs (Māris Salējs), LU Kultūras teorijas un vēstures katedras vadītājs, literatūras vēsturnieks Raimonds Briedis, latviešu dzejniece un literatūras skolotāja Iveta Ratinīka un literatūrzinātnieks, latviešu folkloras pētnieks Aldis Pūtelis. Mums īpaši atmiņā palika S.Lasmanes, M.Burimas un A.Pūteļa uzstāšanās.

Neņemot vērā to, ka bijām mērojuši tālu ceļu, mēs guvām vērtīgu pieredzi un informāciju, kā arī iespēju vēl labāk iepazīt dzejnieku un viņa daiļradi. Visu braucēju vārdā vēlamies pateikties Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktoram Jānim Tukānam par atbalstu mūsu idejas īstenošanai, kā arī savai latviešu valodas skolotājai Ilgai Stikutei par sniegto iespēju piedalīties šādā pasākumā.

KVĢ 11.c.kl.skolēni,

pasākuma “Un reizēm pietiek tikai viena vārda” dalībnieki.