Ģimnāzijas skolēni mācās profesionāli veidot īsfilmas…

Post date: May 6, 2016 10:27:08 AM

2016. gada 13. aprīlī Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēniem bija unikāla iespēja uzņemt pašu sacerētas īsfilmas profesionālā aprīkojumā. Pie mums ciemos bija ieradušies 2ANNAS PROJEKTORS organizētāji, kas veikuši tūri visā Latvijā, bijuši tikai 7 no visām mūsu valsts skolām, tajā skaitā arī te, Krāslavas Valsts ģimnāzijā.

Apmākušais trešdienas rīts ģimnāzijā sākās ar vairāku 2ANNAS PROJEKTORS īsfilmu skatīšanos aktu zālē. Filmiņas bija ļoti interesantas, tās veidoja Baltijas valstu režisori. Īsfilmās attēlotais lika mums visiem aizdomāties par mūsdienu jauniešu problēmām, vērtībām un just līdzi galvenajiem varoņiem. Pēc pusotras stundas lielākā daļa skolēnu devās mācīties, bet tie, kuri bija pieteikušies uzņemt savus stāstus, devās uz trešo stāvu.

Nu visi bija sanākuši kopā. Ģimnāzisti tika sadalīti 4 grupās. Šīm grupām īsā laika periodā bija jāizdomā un jāprezentē savas idejas par īsfilmas saturu un uzfilmēšanu. Divas no četrām pēc godīga balsojuma tika atzītas par labākajām, kuras tad arī gatavojāmies uzņemt. Filmēšanas darbos piedalījās visi tūrei pieteikušies dalībnieki. Katram bija savs pienākums un amats – viens bija režisors, cits operatos, vēl cits scenārists utt.

Tagad bija jāizpilda atbildīgākais un sarežģītākais darbs. Īsi pēc divpadsmitiem divas jauniešu grupas ar 2ANNAS PROJEKTORS vadītājiem devās uzņemt savas divas trīs minūšu garās īsfilmas. Viena grupa kā savu filmēšanas laukumu izvēlējās skolas telpas, galvenokārt sporta zāli, kurā filmēja sižetu par atstumtu skolēnu, kurš beidzot saņēmās un vēlējās atriebties saviem pāridarītājiem. Savukārt otra grupa filmēja ģimnāzijas kopmītnēs. Īsfilmas galvenā doma bija par draudzību, sirdsapziņas pārmetumiem un godīgumu jauniešu starpā.

Filmu uzņemšana ilga apmēram 5 stundas. Šis laiks bija pavadīts jautrā, pozitīvā, bet tomēr nedaudz saspringtā gaisotnē, jo īsā laika posmā bija jāpaspēj uzfilmēt labi pārdomātu stāstu, kas ieinteresētu skatītāju, un tas nemaz nebija viegli nevienam no mums. Tomēr darbs tika padarīts godam, visi pēc paveiktā jutās noguruši, bet gandarīti un ar smaidu sejā atvadījās no tūres organizētājiem. Tā kā nevienam no ģimnāzijas skolēniem nav bijusi liela pieredze filmu montēšanā, šo atbildīgo darbu uzņēmās veikt paši 2ANNAS PROJEKTORS darbinieki. Meistarklašu laikā visu septiņu Latvijas skolu radītās īsfilmas tiks vērtētas un labāko īsfilmu autori būs aicināti uz raidījumu Rīga TV24 studijā.

Paldies viņiem par iespēju vienas dienas laikā mums iejusties filmēšanas laukuma dzīvē, kā arī milzīgs paldies mūsu ģimnāzijas administrācijai, kas vienmēr mūs atbalsta un pieteica mūsu skolu šim projektam.

Maija sākumā saņēmām vēstuli no projekta komandas. Citēšu, ko viņi raksta: “Liels paldies par dalību projektā 2ANNAS PROJEKTORS 2016! Visai komandai ir liels prieks par dalībnieku interesi un radītajām idejām meistarklašu laikā. Sirsnīgs paldies par uzņemšanu Jūsu skolā, jūs esat tik patīkami atšķirīga un interesanta, un kopumā ļoti viesmīlīga un galvenais – atvērta visam jaunajam!”

Laura Dzalbe,

10.klase, Krāslavas Valsts ģimnāzija