Gada balva Krāslavas Valsts ģimnāzijā

Post date: Jun 12, 2014 10:09:48 AM

Starptautiskajā ģimenes dienā Krāslavas Valsts ģimnāzija rīkoja nu jau otro Gada balvas pasniegšanas ceremoniju, kas notika Kultūras namā un kura tika aicināti piedalīties gan skolēni un viņu vecāki, gan arī skolotāji.

Pasākumā tika godināti tie skolēni, kuri mācību gada laikā bija veiksmīgi piedalījušies atklātajās Latgales reģiona un valsts olimpiādēs, skolas un novada olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konferencē Rīgā, kā arī dažādos citos konkursos. Tika sumināta katra klase atsevišķi, jo skolēnu, kas piedalījās un ieguva godalgotas vietas, bija daudz. Un tie ir:

8.klase (kopā 18 skolēni, mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījās un godalgotas vietas ieguva 14 skolēni

)- Sintija Skerškāne skolā:1.vieta vācu valodas olimpiādē, 1.vieta mājturības un tehnoloģiju olimpiādē, 2.vieta vizuālās mākslas olimpiādē; novadā: 3. vieta matemātikas olimpiādē, 3.vieta mājturības un tehnoloģijas olimpiādē, 3. vieta vācu valodas olimpiādē, 2. vieta vizuālās mākslas konkursā, atzinība angļu valodas olimpiādē, ka arī piedalījās valsts vizuālās mākslas olimpiādē. Samanta Sozvirska skolā: 2. vieta matemātikas olimpiādē, 2. vieta latviešu valodas olimpiādē, 2.vieta vizuālās mākslas olimpiādē, 1.vieta mājturības un tehnoloģiju olimpiādē, novadā:1. vieta mājturība un tehnoloģiju olimpiādē, kā arī piedalījās valsts vizuālās mākslas olimpiādē. Rihards Misjuns skolā:3. vieta matemātikas olimpiādē, 3. vieta angļu valodas olimpiādē, 3. vieta vācu valodas olimpiādē; 2. vieta atklātajā Latgales reģiona ķīmijas olimpiādē. Karīna Lipšāne skolā:3. vieta latviešu valodas olimpiādē, 2. vieta angļu valodas olimpiādē, 3.vieta vizuālās mākslas olimpiādē, 3.vieta mājturības un tehnoloģiju olimpiādē. Inese Maslova - skolā:1.vieta matemātikas olimpiādē, 1.vieta latviešu valodas olimpiādē, 2.vieta mājturības un tehnoloģiju olimpiādē. Rihards Plociņš skolā:2. vieta vācu valodas olimpiādē, atzinība matemātikas olimpiāde. Daiga Saksone skolā: 2. vieta mājturības un tehnoloģiju olimpiādē, 2. vieta skatuves runas konkursā. Emīls Stivriņš skolā:3. vieta latviešu valodas olimpiādē, 3. vieta krievu valodas olimpiādē. Edgars Bondars-Narusevičs – 1. vieta skolas angļu valodas olimpiādē. Santa Ludziša – 1. vieta skolas krievu valodas olimpiādē. Justīns Stivriņš – 2. vieta novada matemātikā. Edgars Reruhs - atzinība novada matemātikā. Raimonds Rombaļskis - 2. vieta skolas krievu valodas olimpiādē. Raimonda Grišāne – 3. vieta skolas daiļlasītāju konkursā.

9.klase (kopā 23 skolēni, mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījās un godalgotas vietas ieguva 11 skolēni) - Gunta Maijere skolā: 3. vieta krievu valodas olimpiādē, 1. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē, 1. vieta mājturības un tehnoloģiju olimpiādē, 1. vieta daiļlasītāju konkursā; novadā:1. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē, 1. vieta vizuālās mākslas olimpiādē, 2. vieta mājturības un tehnoloģiju olimpiādē, 3. vieta skatuves runas konkursā, atzinība vizuālās mākslas konkursā. Jana Kitoka skolā: 1. vieta vēstures olimpiādē, 1. vieta mājturības un tehnoloģiju olimpiādē, 3. vieta latviešu valodas olimpiādē, novadā:1. vieta vēstures olimpiādē, 3. vieta mājturības un tehnoloģiju olimpiādē, 3.vieta ķīmijas olimpiādē. Jana Lukjanska skolā: 3. vieta matemātikas olimpiādē, 1. vieta vizuālās mākslas olimpiādē, 2. vieta mājturības un tehnoloģiju olimpiādē, novadā: atzinība vizuālās mākslas konkursā, piedalījās valsts vizuālās mākslas olimpiādē. Laima Liepiņa skolā: 2. vieta latviešu valodas olimpiādē, 3. vieta vēstures olimpiādē, novadā: 3. vieta vēstures olimpiādē, atzinība atklātajā Latgales reģiona angļu valodas olimpiādē, atzinības atklātajā Latgales reģiona datorātrrakstīšanas konkursā. Edgars Kolodnickis – 1. vieta skolas krievu valodas olimpiādē,1. vieta novada krievu valodas olimpiādē. Rita Zuboviča - 2. vieta skolas mājturības un tehnoloģiju olimpiādē. Rita Solima - 3. vieta skolas mājturības un tehnoloģiju olimpiādē. Laura Gutāne - 3. vieta skolas mājturības un tehnoloģiju olimpiādē. Uldis Aišpurs – atzinība skolas vēstures olimpiādē. Viktorija Voitkūna – 3. vieta skolas krievu valodas olimpiādē. Baiba Silava – 2. vieta skolas krievu valodas olimpiādē.

10.c klase (kopā 16 skolēni, mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījās un godalgotas vietas ieguva 11 skolēni) - Ieva Jokste skolā:1. vieta vizuālās mākslas olimpiādē, 1. vieta daiļlasītāju konkursā, 2. vieta krievu valodas olimpiādē, 3. vieta matemātikas olimpiādē, novadā: 1. vieta skatuves runas konkursā, 1.vieta krievu valodas olimpiādē, atzinība Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē; valstī: 1. vieta skatuves runas konkursā, 2. vieta oratoru konkursā, piedalījās krievu valodas olimpiādē un vizuālās mākslas olimpiādē. Inga Orupe skolā:1. vieta matemātikas olimpiādē, 3. vieta angļu valodas olimpiādē, 3. vieta krievu valodas olimpiādē; novadā: 1. vieta matemātikas olimpiādē, 3. vieta krievu valodas olimpiādē,

piedalījās valsts matemātikas olimpiādē. Aiva Staņēviča skolā:1. vieta matemātikas olimpiādē, 3. vieta angļu valodas olimpiādē, novadā:1. vieta vācu valodas olimpiādē, 2. vieta vizuālās mākslas konkursā, atzinība novada angļu valodas olimpiādē, atzinība novada matemātikas olimpiādē. 3. vieta Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē, 3.vieta novada atklātajā ķīmijas olimpiādē. Aivars Dunskis skolā:1. vieta bioloģijas olimpiādē, 2. vieta matemātikas olimpiādē, novadā:1. vieta fizikas olimpiādē, 2. vieta bioloģijas olimpiādē, piedalījās valsts bioloģijas olimpiādē. Iveta Gornika – 2. vieta skolas matemātikas olimpiādē, 3. vieta novada matemātikas olimpiādē. Emīlija Zaščerinska – 1. vieta skolas krievu valodas olimpiādē, 2. vieta novada krievu valodas olimpiādē. Anna Mateja – 2. vieta skolas matemātikas olimpiādē. Agnese Višņevska – 3. vieta skolas matemātikas olimpiādē. Loreta Lisenoka - 2. vieta skolas vizuālās mākslas olimpiādē. 10.d klase - Diāna Jakovele – 3. vieta skolas krievu valodas olimpiādē.

11.b klase (kopā 20 skolēni, mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījās un godalgotas vietas ieguva 7 skolēni) - Dace Marhiļeviča skolā: 2. vieta angļu valodas olimpiādē, 3. vieta latviešu valodas olimpiādē. Ingūna Vorslova – 2.vieta skolas krievu valodas olimpiādē, atzinība novada filozofijas olimpiādē. Artūrs Kvjatkovskis – 2.vieta novada datorātrrakstīšanas konkursā, 2. vieta Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā tieslietās. Māris Jaunmuktāns – 2. vieta novada ģeogrāfijas olimpiādē. Elīna Miglāne– 2. vieta Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā tieslietās. Sabīne Leonoviča – 2. vieta skolas latviešu valodas olimpiādē. Elīna Petroviča - 1. vieta skolas krievu valodas olimpiādē.

11.c klase (kopā 13 skolēni, mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījās un godalgotas vietas ieguva 7 skolēni) - Viktors Urkauskis novadā:1. vieta matemātikas olimpiādē, 3.vieta vācu valodas olimpiādē, 1. vieta filozofijas olimpiādē, 1.vieta novada Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā tieslietās,; valstī:1. vieta atklātajā filozofijas olimpiādē, 3.vieta Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā, piedalījās valsts matemātikas olimpiādē, atzinība Latvijas 41.atklātajā matemātikas olimpiādē, piedalījās starptautiskajā olimpiādē filozofijā Viļņā,. Jānis Makņa skolā: 2. vieta matemātikas olimpiādē, novadā: 2. vieta fizikas olimpiādē,

2. vieta Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā inženierzinātnēs, piedalījās Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Renāte Šroma – 1. vieta skolas matemātikas olimpiādē,1. vieta novada matemātikas olimpiādē, piedalījās valsts matemātikas olimpiādē, atzinība Latvijas 41.atklātajā matemātikas olimpiādē. Natālija Mihailova – 3. vieta skolas bioloģijas olimpiādē, 3.vieta konkursā „ Pazīsti savu organismu” 1. vieta novada ķīmijas olimpiādē. Sergejs Demarčuks – 3. vieta skolas matemātikas olimpiādē, 2. vieta novada fizikas olimpiādē. Emīls Puzo – 3. vieta novada datorātrrakstīšanas konkursā, 2. vieta Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā inženierzinātnēs, piedalījās Latvijas zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Inta Bukovska – 3. vieta novada matemātikas olimpiādē.

11.d klase (kopā 17 skolēni, mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījās un godalgotas vietas ieguva 5 skolēni) - Ilvija Smirnova – 2. vieta skolas vizuālās mākslas olimpiādē, 1. vieta novada vizuālās mākslas olimpiādē, 2. vieta novada vizuālās mākslas konkursā. Pāvels Podjava – 2. vieta Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā matemātikā, piedalījās Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Artūrs Gorenko - skolā: 3. vieta matemātikas olimpiādē, atzinība angļu valodas olimpiādē. Santa Marija Meirāne – 1. vieta skolas krievu valodas olimpiādē, atzinība novada datorātrrakstīšanas konkursā. Egils Grišāns – 1. vieta skolas latviešu valodas olimpiādē.

12.a klase - Diāna Pojuta skola: 1. vieta vizuālās mākslas olimpiādē, 3. vieta angļu valodas olimpiādē, novadā: 2. vieta angļu valodas olimpiādē,

2. vieta filozofijas olimpiādē, 1. vieta Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā filozofijā, atzinība valsts atklātajā filozofijas olimpiādē,

3. vieta Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē, piedalījās valsts vizuālās mākslas olimpiādē. Rita Lubgāne – 3. vieta skolas vizuālās mākslas olimpiādē.

12.c klase (kopā 15 skolēni, mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījās un godalgotas vietas ieguva 10 skolēni) – skolā: Kristīne Kitoka – 2. vieta vēstures olimpiādē, 3. vieta matemātikas olimpiādē, novadā:1. vieta matemātikas olimpiādē,

2. vieta vēstures olimpiādē, 2.vieta ķīmijas olimpiādē, 2. vieta fizikas olimpiādē, 3. vieta Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā ķīmijā. Līga Pauliņa skolā: 1. vieta angļu valodas olimpiādē, 3. vieta bioloģijas olimpiādē, 3. vieta matemātikas olimpiādē, 3. vieta novada angļu valodas olimpiādē. Agnese Sauleviča- skolā: 2. vieta bioloģijas olimpiādē, 2. vieta angļu valodas olimpiādē, 3. vieta latviešu valodas olimpiādē, novadā: atzinība latviešu valodas un literatūras olimpiādē, 3. vieta bioloģijas olimpiādē. Monta Lipšāne – 3. vieta skolas latviešu valodas olimpiādē, 3. vieta novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē, atzinība atklātajā Latgales kulturoloģijas olimpiādē, atzinība valsts oratoru konkursā. Jūlija Sprance skolā: 1. vieta bioloģijas olimpiādē, 1. vieta vēstures olimpiādē, novadā: 1. vieta matemātikas olimpiādē, 1. vieta vēstures olimpiādē, 1. vieta bioloģijas olimpiādē, piedalījās valsts vēstures olimpiādē. Anastasija Čilikina – 3. vieta skolas latviešu valodas olimpiādē, 1. vieta novada datorātrrakstīšanas konkursā. Elīna Pinčuka – atzinība novada vācu valodas olimpiādē. Andris Ivanovs – atzinība skolas angļu valodas olimpiādē. Jūlija Kravcova – 2. vieta skolas vēstures olimpiādē. Edgars Ungurs – 3. vieta skolas vēstures olimpiādē. 12.d klase (kopā 19 skolēni, mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījās un godalgotas vietas ieguva 10 skolēni) - Marija Podjava – 3. vieta skolas latviešu valodas olimpiādē, 2. vieta Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā matemātikā, piedalījās Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Laura Lene – 3. vieta Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā vides zinātnēs, piedalījās Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Samanta Lisecka – 1. vieta Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā politoloģijā, 3. vieta Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Inguna Urža – 3. vieta skolas krievu valodas olimpiādē. Sabīne Mikulāne – 2. vieta skolas vēstures olimpiādē. Darīna Blaževiča – 3. vieta skolas vēstures olimpiādē. Zanda Grišāne – 1. vieta skolas latviešu valodas olimpiādē. Lelde Ludzīte – 2. vieta skolas latviešu valodas olimpiādē. Karīne Japiņa – 1. vieta novada vizuālās mākslas olimpiādē. Agita Dzalbe – 3. vieta Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā psiholoģijā.

Svinīgi tika godināti arī visi skolas skolotāji, jo, pateicoties viņu radošumam, pacietībai, iejūtībai, sapratnei un profesionalitātei šādi rezultāti diezin vai būtu sasniegti.

Olimpiāžu un konkursu kopvērtējumā par labākajiem tika atzīti-Gunta Maijere (9.kl), Ieva Jokste (10 kl.),Viktors Urkauskis (11.kl.), Aiva Staņeviča (10.kl.), Kristīne Kitoka (12.kl.), Diāna Pojuta (12.kl.), Sintija Skerškāne (8.kl.). Par atbalstu un sapratni tika sumināti arī 8., 10., 11. klašu vecāki, jāpiebilst, ka 9.un 12.klašu vecākiem pateicības tika izteiktas izlaidumos.

Ceremonijas laikā visus priecēja Krāslavas Valsts ģimnāzijas dejotāji, dziedātāji un aktieri, jo kas gan tas būtu par pasākumu bez skolas pašdarbības kolektīviem, kuri arī šogad ir guvuši panākumus un sasnieguši labus rezultātus gan novadā, gan arī reģionā.

Deju kolektīvi’ „Jumis’’ un „Rakari’’(vad.I.Grišāne) Dagdas un Krāslavas novadu deju kolektīvu skatē abi kolektīvi ieguva 1.pakāpes diplomu; ģimnāzijas jauktais koris „Krāslava” (vad. O.Grecka) novada koru skatē ieguva 1.pakāpes ,bet Latgales reģiona skatē 2.pakāpes diplomu, vokālais ansamblis ‘’Krāslaviņa’’(vad.O.Grecka) gan novada, gan reģiona skatē ieguva 1.pakāpes diplomu. Veiksmīgs ir bijis gads arī teātrasporta pulciņam ‘’Vārna’’ (vad.D.Andžāne) -1.pakāpes diplomi novada un reģiona skatē.

Pasākuma gaitā tika piešķirtas vairākas nominācijas. Nominācija „Labākie pašdarbnieki” – 1.vieta 10.c kl.(iegūts Ceļojošais kauss), 2.vieta - 11.c kl. un 3.vieta -8.klasei. Jāpiebilst, ka 8.klasē no astoņpadsmit skolēniem tikai divi nav iesaistījušies skolas pašdarbības kolektīvos. Mūsu astotie ir veiksmīgi aizstāvējuši ne vien skolas, bet arī Krāslavas novada godu Latvijas jaunatnes prāta un erudīcijas spēles „ZZ ČEMPIONĀTS” fināla sacensībās Rīgā.

Nomināciju „Labākie mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos” ieguva 12.c (iegūts Ceļojošais kauss), 2.vieta - 8.a klasei un 3.vieta - 11.c klasei. Krāslavas Valsts ģimnāzijas konkursā „Kas? Kur? Kad?”, kas gadu garumā ir kļuvusi par nemainīgu skolas tradīciju, šī mācību gada absolūtie uzvarētāji bija 10.c (1.vieta),11.c (2.vieta ) un 8.a klase (3.vieta).

Nomināciju „Sportiskākā klase” ieguva 10.c klase, 2.vieta – 12.c, 3.vieta – 9.a klasei.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas saka paldies visiem skolēniem un viņu vecākiem, skolotājiem par ieguldīto darbu, jo īpaši pašdarbības kolektīvu vadītājiem – I. Grišānei, V. Timulei, O. Greckai, L. Artemenkovai, D. Andžānei, kā arī Krāslavas pamatskolas astoto klašu „Raitas” kolektīva dejotājiem.

Neaizmirstiet – Krāslavas Valsts ģimnāzija ar jums lepojas!

Vēlot veiksmīgu vasaru,

Krāslavas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Daina Andžāne