FLL Open European Championship, Aarhus 2017

Post date: Jun 5, 2017 10:05:29 AM

23.maijā mēs, Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda „KREKERI”, mērojām garo ceļu uz Dāniju, lai piedalītos Eiropas First Lego League čempionātā, kurš notika no 25. līdz 28.maijam Orhūsas pilsētā.

Čempionāta organizētāji mūs pārsteidza jau pirmajā dienā, jo visi dalībnieki tika sagaidīti Legolandā, pilsētā Billundā. Ar lielu prieku un azartu apskatījuši LEGO pilsētiņu un izvizinājušies uz daudzveidīgajām atrakcijām, patīkami noguruši un pozitīvām emocijām bagāti, devāmies uz viesnīcu, lai krātu spēkus otrai dienai.

Otrajā dienā mēs ieradāmies sacensību vietā – milzīgajā Navitas ēkā – Orhūsas Universitātes zinātņu un tehnoloģiju departamentā. Pēc reģistrēšanās devāmies uz komandai ierādīto vietu iekārtot informācijas stendu par Latviju, Krāslavu, savu skolu un komandas darbību projektā.

Pa visam uz sacensībām bija ieradušās 116 komandas no 50 valstīm. Tas ir neiedomājami liels skaits, jo pavisam bija 1200 dalībnieku un komandu darbu vērtēja 48 tiesneši no dažādām valstīm. Katrai komandai bija arī atvēlēts laiks diviem robotu izmēģinājuma braucieniem. Pēcpusdienā kopā ar pārējiem dalībniekiem devāmies uz atrakciju parku Tivoli Friheden, kur pulksten 15.00. notika atklāšanas ceremonija. Mēs godam pārstāvējām Latviju.

Pašas svarīgākās sacensību dienas bija trešā un ceturtā. Trešajā dienā notika divi robotu braucieni un robota dizaina prezentācija, kā arī komandas projekta par bitēm prezentācija. Sacensību saziņas valoda bija angļu. 28. maijā, ceturtajā dienā, bija trešais robotu brauciens, stenda prezentācija un noslēguma pasākums. Apkopojot vērtējumu, tiesneši atzina, ka pirmo reizi, piedaloties šāda mēroga sacensībās mūsu komanda cīnījās labi un izpildīja galvenās FLL pamatvērtības :

· Mēs esam komanda

· Mēs cienām draudzīgu konkurenci

· Tas, ko mēs atklājam, ir vērtīgāks nekā uzvara sacensībās

· Mēs dalāmies ar citiem savos atklājumos

· Mēs demonstrējam labdabīgo profesionālismu un mums kopā ir interesanti

Bet, lai gūtu labākus rezultātus robotu spēlē, ir jāpilnveido dizains, programmēšana un jāiegūst vairāk detaļu.

Noslēguma ceremonijā par šī gada čempioniem kļuva Malāzijas komanda „PhantomX Assasin”, otro vietu ieguva Šveices komanda „Mindfactory”, trešo vietu – Austrālijas komanda „Project Bucephalus”. Bet mēs visi pārējie priecājāmies un baudījām kolosālo noslēguma atmosfēru, un devāmies mājās ar jaunām zināšanām, pieredzi un draugiem.

Esam ļoti pateicīgi sponsoriem par šo lielisko iespēju būt šajās sacensībās:

Krāslavas novada domei, SIA Tieto Latvia, Start(it), Seb, SIA Iviks, Ivetai Puzo un Evitai Kjapsņai, skolas direktoram Jānim Tukānam un skolotājiem, kuri juta un priecājās par mums, it īpaši mūsu komandas skolotājām – trenerei Sandrai Nemeņonokai un klases audzinātājai Dainai Andžānei, kā arī mūsu mīļajiem vecākiem!

Vasarā atpūtīsimies, bet jau rudenī atkal sāksim strādāt.

Komandas „KREKERI” vārdā Viesturs Andžāns