Eiropas valodu diena 2018

Post date: Oct 3, 2018 10:17:58 AM

Valodas ir tilti, kuri palīdz cilvēkiem sazināties un saprasties.

Kur ir sapratne un draudzība, tur nav vietas karam, naidam , skaudībai un citām sliktām lietām.

Mūsu skolā jau vairākus gadus turpinās tradīcija, ka Eiropas Valodu dienu svin desmitās klases. Varbūt tādēļ, ka viņu klases ir tikko izveidojušās , un tieši viņiem jaunā kolektīva saliedēšanai visvairāk vajadzīga veiksmīga komunikācija un savstarpējā sapratne.

Šogad Latvijas simtgades kontekstā īpaša uzmanība tika pievērsta tieši dzimtajai latviešu valodai. Abas desmitās klases prezentēja savu skatījumu par dzimto valodu. Labas valodas zināšanas ir grūti pārvērtēt, bet pilnveidot tās nākas mūža garumā. Mūsu pierobežas reģionā, kur sadzīvē tiek lietotas daudzas citas valodas, latviešu valodai jāpievērš īpaša vērība.

Desmitās klases skolēni mācās vairākas svešvalodas – angļu, krievu, vācu, spāņu un šogad pat ķīniešu valodu, tāpēc viņu sagatavotās dziesmas skanēja angļu un spāņu valodā.

Uz mūsu pasākumu ielūdzām cilvēku, kuram ir īpaši bagāta pieredze valodu apguvē - Sebastjanu Boldtu. Viņš ir vācietis, bet jau piecus gadus dzīvo mūsu novadā un darbojas tūrisma jomā. Līdzās vācu un angļu valodai viņš ir apguvis labā līmenī krievu valodu un tagad mācās latviešu valodu. Visas šīs valodas viņam ir reāli nepieciešamas organizējot darbu savā viesu mājā ''Upes dižvietas”.

Globalizācijas process pasaulē ir tuvinājis dažādu kultūru, reliģiju un tautību cilvēkus. Tas ir neizbēgams process, tāpēc arī mēs savā pasākumā ierosinājām diskusijas par multikulturālu sabiedrību ģimenē, skolā, augstskolā, valstī. Darbojoties jauktajās grupās skolēni meklēja situāciju pozitīvās un negatīvās puses, un tās prezentēja. Vienai grupai nepieciešamība apgūt jaunas svešvalodas tika ierindota pie negatīvajiem faktoriem, bet citai grupai – pie pozitīvajiem.

Neizpalika arī bez spēlēm, kur pantonīmā bija jāuzmin valstis. Tas radīja īpašu jautrību un radošu fantāziju.

Pasākuma noslēgumā, noklausījāmies , ko citi cilvēki domā par valodu apguvi , šoreiz angļu valodā, un visi kopā nodziedājām dziesmu Perfect day.

Cerams, ka šis pasākums iedvesmos desmito klašu skolēnus , daudz centīgāk mācīties gan dzimto valodu, gan svešvalodas.

R.Veštere, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja