Dāvana Krāslavai

Post date: Apr 19, 2018 8:02:51 AM

Kad putni dzied

Un jau saule riet

Zied Krāslava

Krāslavas Valsts ģimnāzija šogad februārī svinēja savu 95 gadu jubileju, bet 18. aprīlī mūsu skolas pagalmā notika pasākums, veltīts Krāslavas 95 gadiem.

Kā sveikt pilsētu šajos svētkos, bija daudz un dažādas idejas, bet vienojāmies par simbolisku dāvanu, kas sasaistās arī ar mūsu skolas jubilejas simbolu – putnu. Skolas jubilejā putns simbolizēja absolventus, kas savā laikā ir pabeiguši skolu, devušies dzīves turpmākajās gaitās, bet daļa tomēr, līdzīgi kā gājputni, atgriežas mājās. Tāpēc pilsētai likumsakarīgi nolēmām sarūpēt putnu būrīšus kā simbolu gājputnu ceļam mājup.

Dāvanas pasniegt bija uzticēts 12. klašu skolēniem kā simboliskiem gājputniem, kuri tūlīt, tūlīt atstās ierasto vidi un dosies plašajā pasaulē.

12. klašu skolēni novēlēja savai pilsētai un visiem krāslaviešiem labklājību, ilgus gadus un attīstību, lai mūsu pilsēta ir skaista un bagāta. Savukārt pilsētas vadībai tika vēlēta veselība un izturība, veiksme pilsētas vadīšanā, lai arī kādam no 12 - jiem pēc mācībām augstskolās tāpat kā gājputniem būtu kur atgriezties.

Ļoti ceram, ka šai dāvanai būs arī praktisks pielietojums, ka būrīši tiks izvietoti pilsētā un pavasaros pilsētniekus varēs priecēt skanīgās strazdu balsis.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs.