Daugavpils izglītības iestāžu direktoru un direktoru vietnieku viesošanās Krāslavas Valsts ģimnāzijā.

Post date: Dec 13, 2017 6:24:54 AM

“Tik radoša, kompetenču izglītības gaisotnē balstīta darbošanās skolā, jauks, sirsnīgs un saliedēts pedagogu kolektīvs, smaidīgi, pretimnākoši un idejām bagāti skolēni, mājīgas telpas...!” šādām atziņām neskopojās no Daugavpils atbraukušie pedagogi – astoņpadsmit skolu pārstāvji. “Vēlme viesoties jūsu skolā radās jau sen, jo informācija par skolas dzīvi un sasniegumiem raisīja interesi un vēlmi gūt pieredzi. Arī tiekoties ar jūsu skolas pedagogiem dažādos tālākizglītības kursos, varēja saprast, ka dzīve skolā ir labi pārdomāta, izplānota. Vārdu sakot – skolā viss notiek un notiek augstā līmenī”.

Un tā arī patiesība ir – mēs, Krāslavas Valsts ģimnāzijas saime, vienmēr esam atklāti sadarbībai, priecājamies, ka mūsu pieredze kādam noder, palīdzam īstenot idejas, esam pretimnākoši un atbalstām ikvienu. Daugavpils administrāciju pārstāvji uzmanīgi noklausījās informāciju par skolas ārpusstundu aktivitātēm, ar sajūsmu noskatījās 7.klases un 12.klašu sagatavotos priekšnesumus, diskutējām par skolas metodisko darbu, kompetenču pieeju mācību procesā, vērtēšanas sistēmu, skolu akreditācijām un daudz par ko citu. Ekskursijas laikā pa skolu kolēģi uzmanību pievērsa mierīgajai gaisotnei, kas bija vērojama arī starpbrīžu laikā.

Pēc sātīgajām pusdienām devāmies viesiem izrādīt pilsētu. Apmeklējām sv. Ludvika Romas katoļu baznīcu, kur mūsu skolotāja (jo, kā saka, bijušo skolotāju nav) Anna Vagale pastāstīja par baznīcas vēsturi. Krāslavas Novadpētniecības un mākslas muzeja speciālists, mūsu absolvents Eduards Danovskis atraktīvi sniedza informāciju par pilsētas vēsturi, bet TIC telpās aplūkojām Olgas Gribules (arī mūsu absolventes!) leļļu izstādi.

Mājupceļā ciemiņi devās gandarīti par pavadīto dienu, apsolot turpināt sadarbību un kopā būšanu.

I.Stikute,

KVĢ direktora vietniece