…Cāļus skaita rudenī…

Post date: Aug 23, 2016 10:04:48 AM

Saule arvien retāk lūkojas no mākoņiem, naktis kļūst jūtami dzestrākas - straujiem soļiem tuvojas septembris. Pagājušais mācību gads ar saviem kontroldarbiem un ieskaitēm, pārbaudes darbiem un eksāmeniem jau ir aizmirsies, bet vēl ir laiks atpūsties un izvērtēt savus pagājušā gada sasniegumus un kļūmes, padarot nākamo skolas dzīves etapu veiksmīgāku un pozitīvāku. Nu jau kādu laiku ir aktualizēta Latvijas skolu sekmju reitinga tabula(www.skolureitings.lv). Sarakstā ir 457 izglītības iestādes, kuru skaitā ir ģimnāzijas, vidusskolas, pamatskolas, tehnikumi, profesionālās skolas no visām mūsu valsts malu malām. Šajā reitingā izglītības iestādes tiek iedalītas pēc izglītojamo skaita ”lielajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir lielāks par 100, un “mazajās skolās”, kur iekļautas vidusskolas, kurās vidusskolēnu skaits ir mazāks par 100, un pamatskolas. Latvijas skolu reitings 2015./2016.mācību gadā tika veidots, balstoties uz rezultātiem šādos konkursos: Atklātā 43.matemātikas olimpiāde, Atklātā 12.mājturības un tehnoloģiju olimpiāde, Atklātā 40.ģeogrāfijas olimpiāde, Atklātā 41.fizikas olimpiāde, Atklātā ķīmijas olimpiāde, Latvijas 40.skolēnu zinātniskā konference, VISC Valsts mācību priekšmetu olimpiādes un Latvijas kultūras kanona konkurss.

Mūsu skola lepojas ar to, ka šogad Latvijas sekmju reitingā 93 “lielo skolu” konkurencē esam ierindojušies godpilnajā 17.vietā!

Arī centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti ir iepriecinoši (www.visc.gov.lv/statistika) – mūsu ģimnāzijā vidējais CE rādītājs ir 62,33%, kas ir daudz augstāks par CE vidējo rādītāju valstī ( 49,9%). Mācību priekšmetos salīdzinoši vidējie radītāji ir šādi: latviešu valodā – 63,17% (valstī 51,3%). Prieks par skolēniem, kuri ieguvuši augstākos rezultātus (turpmāk minēšu vien pirmos piecus reitingā veiksmīgākos) – Diāna Jakovele (92%), Ieva Jokste (86%), Iveta Gornika (84%), Aiva Staņēviča (83%), Inga Orupe (81%). Rezultāti matemātikā – 51,8% (valstī 36,2%). Augstākie rezultāti šādiem ģimnāzistiem: Inga Orupe (90%), jāpiebilst, ka Ingai testa daļā ir iegūti 100%(!), Ņina Pizāne (85%), Agnese Višņevska (82%), Aiva Staņēviča un Aivars Dunskis (81%). Rezultāti angļu valodā – 57,21% (valstī 61%), veiksmīgākie ģimnāzijā ir Aiva Staņēviča (93%), Inga Orupe (88%), lasīšanas daļā Inga ir ieguvusi 100%(!), Ieva Jokste un Aivars Dunskis (87%), Laura Agnese Muskare (81%). Krievu valodā - 82,99% (valstī 67%). Veiksmīgākie – Emīlija Zaščerinska (94%), runāšanas daļā 100%(!), Iveta Gornika (93%) runāšanas daļā 100%(!), Inga Orupe, Diāna Jakovele un Aivars Dunskis (92%), runāšanas daļā Aivaram arī 100%(!). Jāpiebilst, ka 100% runāšanas daļā ir ieguvušas arī Jeļena Fadina, Diāna Jakovele, Diāna Tolstika un Jūlija Žurņa. Izvēles eksāmenus kārtoja Aivars Dunskis (bioloģijā – 84%), Agnese Višņevska (fizikā 60%), bet Ieva Jokste (93%) un Ņina Pizāne (77%) kārtoja eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē.

Mūsu ģimnāzisti mācību gada laikā ir nopietni mācījušies un piedalījušies dažādos konkursos, olimpiādēs, par ko arī regulāri tika sniegta informācija masu medijos. Jāpiebilst vien, ka augstie rezultāti skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs Daugavpilī un Rīgā deva iespēju skolēniem – Loretai Lisenokai (DU), Aivaram Dunskim(DU), Annai Matejai(DU), Ņinai Pizānei(DU) un Santai Petrinčikai (LU)- iestāties ārpus konkursa budžeta grupās, savukārt 3.vieta valsts olimpiādē vēsturē Ievai Jokstei nodrošināja budžeta vietu Latvijas Universitātē. Arī visi pārējie šī gada ģimnāzijas absolventi ir īstenojuši savas ieceres.

Sirsnīgs paldies skolēnu vecākiem, kas vienmēr skolu atbalsta visās tās iecerēs un idejās. Paldies skolotājiem par nesavtīgo darbu, kas augļus nes vien pēc daudziem gadiem.

Jaunā mācību gada sākums vienmēr ir brīnišķīgs atskaites punkts, kas ļauj sākt visu no gala, kas liek mainīt ieradumus, lai uzsāktu ko nebijušu, interesantu un izvirzītu jaunus mērķus. Krāslavas Valsts ģimnāzijas kolektīva vārdā novēlu visiem - lai katram ir lielāks vai mazāks mērķis, apņēmība un neatlaidība tos piepildīt, lai gaisā virmo labestība, sapratne un atbildība. Un neaizmirsīsim, ka dzīve ir tieši tik interesanta, cik paši mēs to vēlamies!

Ilga Stikute,

KVĢ direktora vietniece