Audzināšanas klubiņš

Post date: Mar 4, 2016 6:15:51 AM

KVĢ skolotāju kolektīvs ir radošs, idejām bagāts un vienmēr gatavs dalīties pieredzē ar citiem kolēģiem, tāpēc bez īpašas šaubīšanās piekritām uzņemt savā skolā pilsētas un novada skolotājus “Audzināšanas klubiņa” ietvaros, lai dalītos pieredzē par audzināšanas elementiem mācību priekšmetu stundās. 11. februārī astoņi KVĢ skolotāji ar lielāko prieku dalījās savā pieredzē: sk. I.Grišāne- skolēnu savstarpējā cieņa un grupu darbs literatūras stundās, A. Juškeviča - dalīšana, dalīšanās un vērtības, V. Nalivaiko - brīvība un atbildība, A. Jakovele - radošas idejas klases audzinātāja un mācību stundās,I.Skerškāne - saliedētība un radošums vizuālajā mākslā, D. Andžāne - rakstnieku darbi un mūsdienu problēmas, Ļ.Makareviča - saruna un spēle par privilēģijām, I. Stikute - prasme vienoties un sasniegt kopīgus mērķus.

Pēcpusdiena paskrēja nemanot, gan uzklausot, gan pārbaudot, gan analizējot un vērtējot redzēto un dzirdēto. Katrs klātesošais varēja gūt ko lietderīgu savam darbam. Skolotāji ne tikai uzklausīja un pierakstīja iegūto informāciju, bet arī paši līdzdarbojās aktivitātēs, pārbaudot un pārliecinoties par visu praktiski. Atsauksmēs pēc pasākuma bija patīkami dzirdēt, ka tagad ir jaunas, radošas un, galvenais, lietderīgas idejas stundām, ka galvā virmo idejas, kā var nopietnas lietas pasniegt un izskaidrot elementāri, ka arī spēļu elementi gan mācību, gan klases stundās ir neatņemama sastāvdaļa un ar to palīdzību visu sarežģīto var padarīt daudz vienkāršāku. Pēc šīm nodarbībām bija patīkami dzirdēt, ka visi tādās klubiņa nodarbībās ir ar mieru darboties atkal un atkal.

Arī tasīte kafijas ar skolas ēdnīcā pašizcepto smalkmaizīti bija īsti laikā, jo garā darba diena skolā vienmēr liek sevi manīt.

A.Jakovele,

KVĢ latviešu valodas un literatūras skolotāja