Ar pozitīvismu ir iespējams veikt visu un pārmaiņām teikt: „ Jā!”

Post date: Apr 3, 2017 10:17:10 AM

Esmu pārliecināta, ka visi tie, kas šodien lielākā vai mazākā mērā ir saistīti ar mācību procesu, jēdzienus "izglītība" un "pārmaiņas" vairs nešķir, kā arī pats par sevi saprotams, ka pārmaiņu atslēgas vārds un viens no centrālajiem elementiem ir skolotājs. Akcentējot šo domu, šī gada 30.martā Krāslavas Valsts ģimnāzija aicināja pie sevis novada un pilsētas skolu direktoru vietniekus un klašu audzinātājus apmeklēt „Audzināšanas klubiņa” nodarbības.

Krāslavas novada Izglītības un kultūras nodaļas vadītājas vietniece S.Petroviča, atklājot šo pasākumu, uzsvēra, ka ir svarīgi dalīties pieredzē, piedāvājot jaunas darba formas, un nebaidīties īstenot jaunas idejas, savukārt Krāslavas novada klašu audzinātāju metodiskās apvienības vadītāja S.Gasperoviča īsi apkopoja informāciju par notikušajām aktivitātēm audzināšanas darbā novadā. Ģimnāzijas skolotāji kolēģu uzmanībai bija sagatavojuši vairākas aktivitātes, kas kārtējo reizi parādīja, ka zināšanu veidošanu skolā vairs nav iespējams panākt, īstenojot „ veco, labo” pieeju, kas visbiežāk sasaucas ar paaudžu konfliktu – vai tiešām vecākajai paaudzei labāk zināms, kas jāzina jaunākajai paaudzei?

7.a klases audzinātāja D.Andžāne, ņemot vērā pusaudžu īpatnības, stāstīja par dažādām aktivitātēm skolēnu sadarbības prasmju pilnveidošanai. Un jāsaka, ka tās visas ir darba procesā pārbaudītas metodes, kas guvušas rezultātus – klases kolektīvs ir izveidojies draudzīgs, izpalīdzīgs, ir sasniegumi gan mācību priekšmetu olimpiādēs ne vien skolā, bet arī novadā, kā arī skolēni aktīvi iesaistās ārpusklases darbā - dzied, dejo, spēlē teātri... un ir iegūta 1.vieta Latvijā, darbojoties robotikas pulciņā. Martā skolēni pārstāvēja Latviju Igaunijā, bet tagad pošas braucienam uz Dāniju.

Direktora vietniece mācību jautājumos A.Juškeviča klātesošos iepazīstināja ar spēli, ko izmanto ne vien matemātisku uzdevumu risināšanā, bet arī komandas saliedēšanā. Klātesošie skolotāji, spēlējot „ Cirku” ar mainītiem noteikumiem, tik azartiski veica savus gājienus, ka pat nemanīja, kā jau bija ieradusies vācu valodas un ģeogrāfijas skolotāja R.Veštere ar saviem audzināmajiem - pārstāvjiem no 10.b klases-, lai klātesošajiem iemācītu „ Karjeras spēli”. Šoreiz jaunieši skolotājiem lika aizdomāties par mērķiem, ko vēlas dzīvē sasniegt, atbildēt uz erudīcijas jautājumiem, kā arī pēc aprakstiem atpazīt profesiju nosaukumus.

Kulturoloģijas un vizuālās mākslas skolotāja I.Skerškāne ar 11.c klases skolēnu J.Stivriņu (komandas pārstāvis) pastāstīja par spēli, kas Kultūras kanona konkursā Latvijā ir ieguvusi pirmo spēli un kuras kopija drīz vien būs pieejama Nacionālajā bibliotēkā. Šīs spēles laikā skolotājiem, griežot laimes pulksteni, nācās atbildēt uz dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar vēturi, kultūru, valodu, mākslu, un savākt kāda novada tautastērpu, kura detaļu fotogrāfijas tika iegūtas, pareizi atbildot uz jautājumiem.

Noslēdzošā aktivitāte – spēle „ Eiropols”(arī Latvijā iegūta 1.vieta!), kas 11.d klases 24 skolēniem kopā ar vēstures, politikas un filozofijas skolotāju V.Nalivaiko deva iespēju 7 dienas ceļot pa Eiropu un kopā ar skolēniem no citām Eiropas valstīm piedalīties Eiroparlamenta piedāvātajās aktivitātēs.

Mūsu piedāvātās aktivitātes pierāda, ka ģimnāzijā mācību un audzināšanas pamatā ir dažādu paaudžu sadarbība, kopīgi pilnveidojot zināšanas un prasmes. Tātad – mācās gan skolēni, gan skolotāji, un tas notiek katrā klasē, katrā stundā. Skolas ikdienā iemiesojas gan zināšanas, gan prasmes, gan bagātinātā pieredze, un darbība noslēdzas ar rezultātu, kas izpaužas kā personībai nepieciešamās rakstura iezīmes: aktivitāte, patstāvība, noturīgi izziņas un sociālie motīvi, kas liecina par skolēna subjekta pozīciju.

Paldies S.Petrovičai, Krāslavas pamatskolas un „ Varavīksnes” vidusskolas skolotājām par patiesajiem pateicības vārdiem, kas tika uzrakstīti dienas izvērtējumā. Tie dod mums jaunus spēkus, enerģiju un idejas jauniem izaicinājumiem. Un noteikti pēc kāda laiciņa aicināsim ciemos atkal, lai dalītos pieredzē.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece

audzināšanas jautājumos I.Stikute