Ar ceļavēju kabatā…

Post date: Jun 25, 2015 7:00:59 AM

Šī gada 5.jūnijā Krāslavas Valsts ģimnāzijas 12. klašu skolēniem notika viens no sen gaidītājiem mirkļiem - skolas absolvēšana un kāda nozīmīga posma noslēgšana absolventu dzīvē. Tomēr bieži vien izrādās, ka visneaizmirstamākais ir tieši ceļš, nevis mērķis. Esmu pateicīgs Krāslavas Valsts ģimnāzijai par to, ka tā deva milzīgu ieguldījumu manas nākotnes attīstībā caur lielo zināšanu bagāžu, caur skolotāju neizmērojamo un nenogurstošo darbu stundās, konsultācijās un papildnodarbībās, tādējādi sniedzot lielu atbalstu manās ikdienas gaitās.

Zināšanas ir liela vērtība katram- tā ir iespēja sasniegt profesionālās virsotnes un veicināt mūsu valsts attīstību. Par šo zināšanu bagāžas piepildīšanu vēlos pateikties Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāju kolektīvam, it īpaši manai klases audzinātājai Lienei Andžānei, debašu vadītājai Viktorijai Nalivaiko, latviešu valodas skolotājai Aijai Jakovelei, skolas administrācijai – direktoram Jānim Tukānam un direktora vietniecēm - Annai Juškevičai un Ilgai Stikutei, kā arī angļu valodas skolotājai Ļubovai Makarevičai, bez kuras palīdzības es neiegūtu Maksimālistu stipendiju, ko piešķir SIA „MAXIMA Latvija” ar nolūku atlasīt Latvijas spējīgākos skolēnus, kuriem piemīt kāds talants, kā arī motivē jauniešus attīstīt savus talantus un iedvesmot ikvienu tiekties sasniegt izcilākus rezultātus. . Paldies, Jums, skolotāji, jo Latvijas valstij un Latgales skolēniem ir nepieciešams Jūsu talants, zināšanas un darbs. Vispirms jau Jūs veidojat mūsu valsts nākotni, ieguldot savu sirdi un dvēseli mūsos- šīs skolas tagadējos un nākotnes audzēkņos. „Ja nezini, kurp iet, apstājies un paskaties, no kurienes esi atnācis,” vēsta kāda senegāliešu gudrība. Tik tiešām, kur tad vēl, ja ne Krāslavas Valsts ģimnāzijā tevi iedrošinās nākotnes mērķu sasniegšanai, ka arī sniegs patiešām noderīgus padomus dažādu problēmu risināšanā. Pateicoties šiem padomiem un man sniegtajai palīdzībai, esmu sasniedzis daudzus savus mērķus, kā, piemēram, kļuvis par deputātu 5. Jauniešu Saeimā, sekmīgi piedalījies XXII Starptautiskajā filozofijas olimpiādē, esmu ieguvis atzinību Valsts atklātajā matemātikas olimpiādē, uzrakstījis zinātniski pētniecisko darbu tieslietās, iegūstot 3. pakāpes diplomu Valstī, esmu piedalījies Eiropas mēroga sacensībās Eiropas Parlamentā Strasbūrā, kā arī ieguvis unikālu iespēju trīs nedēļas pavadīt vasaras nometnē „Alfa”, kurā iespēja darboties ir tikai valsts un starptautisko olimpiāžu uzvarētājiem, kā arī zinātniski pētniecisko darbu konferences laureātiem.

Ja man jautātu, vai es mainītu Krāslavas Valsts ģimnāziju pret kādu citu skolu, es noteikti atbildētu „Nē!”, jo Krāslavas Valsts ģimnāzijā skolēni ir viena no visaugstākajām vērtībām, tāpat kā šis skolas pasniedzēji. Neapšaubāmi, ka tieši šajā skolā skolēnu talanti tiek izkopti līdz dimanta spožumam un vērtībai, jo arī paši skolotāji nemitīgi pilnveidojas, tādējādi piepildot skolēnu „mugursomas” ar lielāku un lielāku zināšanu bagāžu. Krāslavas Valsts ģimnāzija man iemācīja, ka dzīves mērķis nav tikai uzvarēt, bet arī augt un pilnveidoties pašam un dalīties ar citiem. Kad pienāks laiks atskatīties uz dzīvē paveikto, lielāko gandarījumu dos tas, ka tika palīdzēts, justs līdzi un darīts prieks citiem, nekā tas, ka kāds tika pārspēts vai sakauts.

Viktors Urkauskis

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 2015. gada absolvents

1.fotogrāfijā Viktors Urkauskis kopā ar Ināru Mūrnieci – Saeimas priekšsēdētāju 5. Jauniešu Saeimas darbības laikā,

2.fotogrāfijā kopā ar Ivaru Bičkoviču – Augstākās tiesas tiesnesi Ēnu dienās Tieslietu ministrijā.