Aicina skolēnus piedalīties Krāslavas novada skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā

Post date: Apr 17, 2013 8:10:05 AM

Krāslavas novada dome aicina skolēnus vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kuri 2012./2013. mācību gadā mācās vispārizglītojošā skolā vai profesionālās izglītības iestādē, un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Krāslavas novadā, pieteikties darbam vasarā laikā no 17.jūnija līdz 9.augustam.

Lai piedalītos pasākumā, skolēniem līdz 23.aprīlim jāiesniedz aizpildīts pieteikums Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7, Krāslavā.

Iesniedzamo dokumentu veidlapas pieejamas Krāslavas novada domē, Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā un Krāslavas novada mājas lapā www.kraslava.lv, kā arī pagastu pārvaldēs un Krāslavas novadu skolās.

Kontaktpersona: Krāslavas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore Agita Kruglova, tālr. 65620032, 25608633, e-pasts: agitakruglova@inbox.lv.

Plašāka informācija pie klašu audzinātājiem.