23.zinātniski pētniecisko darbu konference Krāslavas Valsts ģimnāzijā.

Post date: Feb 26, 2018 9:01:41 AM

Skolas 95. jubilejas pasākuma saviesīgajā daļā sarunās ar absolventiem uzklausījām daudz sirsnīgu un atzinīgu vērtējumu par skolas darbu zinātniskās pētniecības jomā – pārliecība, drošības sajūta, konkurētspēja…

Nu jau 23.gadu pēc kārtas mūsu skolā notiek skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference, kas ietver darbu izstrādi, prezentāciju un sarunu par konkrēto jomu. Šī gada konferenci raksturo jaunas tēmas informāciju tehnoloģijās, ar lielāku praktisku nozīmi izstrādāti darbi, kā arī pēc ilgāka laika posma interesanti pētījumi literatūrā.

Pēc konferences skolēni atzina, ka, neskatoties uz to, ka pirms uzstāšanās bija satraukums, pēc darbu aizstāvēšanas - prieks, gandarījums, lepnums par padarīto un uzvara pār sevi.

Neliels ieskats skolēnu atsauksmēs:

“ZPD, manuprāt, ļoti lietderīgs mācību procesā. Skolēns, rakstot pētniecisko darbu, iemācās pamatprasmes un apgūst pētnieciskā darba struktūras prasības, kuras noderēs augstskolā studiju laikā.”

“Bija grūtības izvēlēties no daudziem informācijas avotiem galveno, svarīgāko, bija jāizmanto avoti svešvalodās. Jāsaka, ja tēma autoram ir saistoša, tad pētīšanas process ir aizraujošs. Arī atbildēt uz jautājumiem nebija grūti, jo pilnībā bijām iedziļinājušies darbā.”

“Ir prieks, ka skolēnu zinātnisko darbu tēmas bija daudzveidīgas, interesanti arī tas, ka humanitāro klašu skolēni izvēlējās tēmas eksaktajās zinātnēs un ļoti veiksmīgi tās atklāja. Savukārt matemātisko klašu skolēni savus spēkus izmēģināja humanitārajās zinātnēs, kas arī parāda mūsu skolēnu plašo interešu loku un izcilas zināšanas.”

“Mūsu skolēni ir radoši un zinātkāri, spēj analizēt ļoti dažādas tēmas savu zinātniski pētniecisko darbu ietvaros”

“Sapratu, ka savā brīvajā laikā ar nelieliem finansiālajiem ieguldījumiem var izveidot noderīgas un reāli izmantojamas lietas, piemēram, signalizāciju mājai, malkas apkures katla sistēmas automātiku.”

Klausītāji atzina arī, ka ne visas prezentācijas šķita interesantas, traucēja runas monotonitāte, valodas kļūdas, nabadzīgs vārdu krājums, kā arī nepilnīga sava darba pārzināšana. Tāpēc nākamajiem zinātniski pētniecisko darbu autoriem tas jāņem vērā.

Uz Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci Daugavpilī tiks sūtīti 18 darbi. Vēlam saviem skolēniem izdošanos, tikt novērtētiem un iespēju savus darbus prezentēt Latvijas 42.skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē Rīgā.

Anna Juškeviča, KVĢ direktora vietniece mācību jautājumos