2012.06.06.

Post date: Jun 6, 2012 3:42:55 PM

Krāslavas Valsts ģimnāzija izsludina skolēnu uzņemšanu proģimnāzijas 7. klasēs. Nepieciešamos dokumentus - vecāku iesniegums un skolēna liecība par 6. klasi – lūdzam iesniegt skolas kancelejā līdz 2012. gada 15. jūnijam. Skola nodrošina visus 7. klašu skolēnus ar mācību grāmatām.

Uzziņas pa tālruni: 65622095, 65622096.