Sporta diena

Post date: Feb 29, 2012 10:20:43 AM

09.03.2012. skolā notiks sporta diena.

Plkst.9.00-10.00 Virves vilkšana (4 zēni + 4 meitenes komandā)

Pamatskolas grupā:

o 7.kl – kapteinis – Purvinskis Einārs

o 8.kl – kapteinis – Gavilovskis Jānis

o 9a.kl – kapteinis – Kižlo Sergejs

o 9b.kl – kapteinis – Bukovska Inta

Vidusskolas grupā:

o 10.kl – kapteinis – Ungurs Edgars

o 11.kl – kapteinis – Savickis Pāvels

o 12.kl – kapteinis – Ļaksa Agris

o Skolotāju komanda – kapteinis – Tukāns Jānis

Plkst 10.00

Volejbols (10.-12.kl.zēni) – tiesnesis D.Duškins

Volejbols (10.-12.kl.meitenes) – tiesnesis N.Raudive, V.Lemeševska

Pionierbols (7.-9.kl meitenes) – tiesnesis N.Raudive

Galda teniss (zēni) – tiesnesis D.Andžāne, S.Nemeņonoka

Galda teniss (meitenes) – tiesnesis A.Kadenecs

Novuss (zēni) – tiesnesis A.Vagalis

Novuss (meitenes) – tiesnesis I.Grišāne, D.Skudra

Dambrete (zēni un meitenes) – tiesnesis S.Varslavāne, R.Veštere

Badmintons (meitenes) – tiesneši V.Naļivaiko, V.Bērtiņa

Šautriņu mešana (meitenes un zēni) – tiesneši L.Malahovska, L.Makareviča

Šahs (meitenes un zēni) – tiesnesis L.Kolosovska, Ņ.Petuhova

Šaušana (pneimatiskā) – tiesnesis H.Misjuns

Plkst. 14.00 Draudzības spēle volejbolā

Skolotāju komanda pret 12.klašu skolēnu komandu (3 zēni +3 meitenes)

Katrs var pieteikties tikai vienā sporta veidā (izņemot virves vilkšanu)

Lūdzu pieteikties iepriekš pie Ilzes Andžānes (12.d)