"Ceļamaize 2012"

Post date: Feb 16, 2012 1:22:46 PM

12.KLASES ABITURIENT!

Ja esi motivēts izglītoties Latvijas Universitātē,

esi spējīgs un centīgs mācībās un sabiedriskajā dzīvē un

Tev ir nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām,

PIESAKIES Latvijas Universitāte Fonda

sociālajai STIPENDIJAI

„Ceļamaize 2012” un M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija

Pieteikšanās on-line: 1.– 23.marts

Pieteikšanās 12.klases skolēniem, aizpildot on-line anketu mājas lapā www.fonds.lv

Izvērtēšana: 27.marts - 10.aprīlis

1.kārta: pieteikumu izvērtēšana neklātienē

Intervijas: 16.aprīlis – 3.maijs

2.kārta: intervijas klātienē ar izvirzītajiem pretendentiem

Rezultāti: 14.maijs

Rezultātu paziņošana stipendiātiem

Līgumu slēgšana: augusts

Pēc reģistrēšanās studijām Latvijas Universitātē!

Papildus informācija:

Tālr. 67244120, e-pasts: fonds@fonds.lv

www.fonds.lv