Krāslavas Valsts ģimnāzijas 17. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 2012. gada 8.-9. februārī.

Post date: Feb 8, 2012 1:02:34 PM