Aicinājums 6. un 9. klašu skolēniem un viņu vecākiem

Post date: Jun 1, 2011 6:18:11 AM

Krāslavas Valsts ģimnāzija izsludina skolēnu uzņemšanu ģimnāzijas 10. klasēs. Nepieciešamie dokumenti jāiesniedz Krāslavas Valsts ģimnāzijas kancelejā līdz 2011. gada 15. jūnijam.

Piesakoties uzņemšanai 10. klasē jāiesniedz šādi dokumenti:

- skolas direktoram adresēts vecāku (aizbildņu) vai skolēna personisks iesniegums;

- pases vai dzimšanas apliecības kopija;

- apliecību par pamatizglītību, sekmju izrakstu;

- skolēna medicīniskā karte 026/u;

- izraksts no ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes 027/u par iepriekš izdarītām profilaktiskām vakcinācijām.

...

Krāslavas Valsts ģimnāzija izsludina skolēnu uzņemšanu proģimnāzijas 7. klasēs. Nepieciešamos dokumentus - vecāku iesniegums un skolēna liecība par 6. klasi – lūdzam iesniegt skolas kancelejā līdz 2011. gada 14. jūnijam. Skola nodrošina visus 7. klašu skolēnus ar mācību grāmatām.

...

Uzziņas pa tālruni: 65622095, 65622096.