Debašu kluba „Sokrāts” jubileja

Post date: May 12, 2011 7:33:18 AM

2011.gada 6.maijā Krāslavas Valsts ģimnāzijas debašu klubs „Sokrāts” svinēja 15 gadu jubileju. 2010./2011.mācību gadā klubā darbojas 22 skolēni. Jubilejā piedalījās arī 6 bijušie kluba dalībnieki - Olga Procevska, Elīna Jermolajeva, Iveta Uzula, Stanislavs Lopatinskis, Anna Koleda, Agnija Vilmane.

Mairita Metlova un Iveta Liepiņa iepazīstināja ar kluba darbību pēdējo 5 gadu laikā.

Pasākuma laikā notika ne visai nopietnas paraugdebates, kurās debatēja arī bijušie kluba dalībnieki, tagad studenti Stanislavs Lopatinskis un Iveta Uzula.

Visi kluba dalībnieki saņēma balvas. Īpašas pateicības tiem, kuri pēdējo gadu laikā spodrināja Krāslavas Valsts ģimnāzijas tēlu Latgales reģiona un nacionālajās debatēs- Evijai Vagalei, Daigai Ugarei, Ilgai Skerškānei, Kristīnei Dzalbei, Ilonai Sakovičai, Austrim Ļaksa, Ivetai Liepiņai, Mairitai Metlovai, Ilzei Andžānei, Evelīnai Puzo.

Pateicības vārdi izskanēja arī kluba vadītājai Viktorijai Nalivaiko.

Pasākuma izskaņā jubilejas dalībnieki mielojās ar gardumiem, ko sarūpēja pasākuma sponsori.

Krāslavas Valsts ģimnāzija izsaka pateicību par ziedojumiem un atbalstu debašu kluba darbībai un sakarā ar 15 gadu jubileju - Zvērināto advokātu birojam „BDO Zelmenis&Liberte”, bijušajiem debatētājiem - Kasparam Ratkevičam(2000.gada absolvents), Inesei Nalivaiko(2000.gada absolvente), Marijai Ekstai (2001.gada absolvente), Elīnai Jermolajevai (Maslovai- 2001.gada absolventei), Olgai Procevskai (2004.gada absolventei), kā arī Krāslavas novada domei un SIA KrāslavaD.