Valērijai Seilei - 120

Post date: May 5, 2011 11:52:36 AM

Valērija Seile ir ievērojama Latgales pedagoģe, sabiedriskā darbiniece, publiciste, Krāslavas ģimnāzijas dibinātāja.

10. maijā Krāslavas Valsts ģimnāzija rīko braucienu uz Daugavpils Katoļu kapiem, lai apmeklētu ģimnāzijas dibinātājas Valērijas Seiles kapa vietu.

11. maijā Krāslavas Valsts ģimnāzijā notiks pasākums, veltīts Valērijas Seiles 120. dzimšanas dienai. Programmā:

  • piemiņas plāksnes atklāšana skolas vestibilā 8:30 - 9:00
  • piemiņas brīdis pie grāfu Plāteru pils - vecās skolas ēkas 9:10 - 9:30
  • pasākums Krāslavas Kultūras namā 9:40 - 10:20