Projektam „Dabaszinātnes un matemātika” 5 gadu jubileja

Post date: Sep 13, 2010 5:54:49 AM

Mūsdienās aktīvi tiek diskutēts par dabaszinātņu attīstību. Lai ieinteresētu skolēnus vairāk pievērsties matemātikai un dabaszinātnēm, daudzas Latvijas vidusskolas (to starp arī Krāslavas Valsts ģimnāzija) pirms pāris gadiem saņēma jaunus un mūsdienīgus mācību materiālus ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas priekšmetos. Šie mācību līdzekļi tika iegūti ar Eiropas Sociālā fonda projekta „Dabaszinātnes un matemātika” starpniecību, kas šogad svin piecu gadu jubileju. Tam par godu visos Latvijas novados no 17. līdz 23. augustam tika rīkota dabaszinātņu un matemātikas nedēļa „Domā citādāk! Eksaktāk!”, kuru rīkoja Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centra projekts „Dabaszinātnes un matemātika” un Latvijas Universitāte. Tās laikā ikvienam interesentam bija iespēja iepazīties ar valstī veiktajām izmaiņām dabaszinātņu un matemātikas izglītībā.

Katru dienu tika rīkoti dažādi pasākumi un organizētas tikšanās ar uzņēmējiem. Savukārt, 23. augustā 54 projektā iesaistītās skolās bija atvērto durvju diena. Šī pasākuma mērķis bija iepazīstināt apmeklētājus ar skolas darba ikdienu un uzzināt, kā šodien norit mācību process skolā.

Katrā skolā dienas aktivitātes bija dažādas, piemēram, Brocēnu vidusskolā notika karjeras stundas skolēniem, bet Daugavpilī tika izveidota Veselības pilsētiņa, Jauno zinātnieku pilsētiņa un vakarā tika rīkota astronomiskā nakts skolā. Savukārt, Krāslavas Valsts ģimnāzijā bija iespēja doties pie bioloģijas, ķīmijas, fizikas un matemātikas skolotājiem, viņi dalījās savā pieredzē, kā skolēnam saprotamāk un interesantāk mācīt dabaszinātņu un matemātikas priekšmetus. Izrādījās, ka skolotājiem ir radoša pieeja mācību vielas izskaidrošanai, piemēram, matemātikā, lai labāk uztvertu spriedumu veidus, var rīkot spēli „Mafija”.

Pedagogi runāja arī par skolēnu pētniecisko un praktisko darbu nepieciešamību. Tas ir efektīvs veids, kā jaunieši praktiski izmanto gūtās zināšanas. Tika prezentēti vairāki skolēnu pētnieciskie darbi.

Tāpat atvērto durvju dienas laikā bija iespēja iepazīsties un izmēģināt projekta „Dabaszinātnes un matemātika” piešķirtos mācību materiālus. Piemēram, bioloģijā varēja pētīt mikropasauli ar moderno mikroskopu palīdzību, ķīmijā – veikt eksperimentus, bet fizikā – veikt mērījumus ar daudziem mūsdienīgiem sensoriem. Visi skolotāji stāstīja par mācību materiālu un ierīču izmantošanu, veicot skolēnu praktiskos darbus.

Pateicoties projektam „Dabaszinātnes un matemātika”, pieaug skolēnu interese par šiem priekšmetiem. Tādā veidā ir paveikts projekta mērķis – attīstīt dabaszinātnes un matemātiku.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolniece Kristīne Dzalbe