„Skolas absolventi svešvalodu stundās”

Post date: Mar 24, 2014 7:12:14 AM

2013./2014. mācību gadā Svešvalodu metodiskā komisija īsteno projektu „Skolas absolventi svešvalodu stundās”. Projekta mērķis ir informēt skolēnus par augstākās izglītības iespējām, kā arī sniegt vērtīgus padomus mācībām un turpmākajām gaitām.

ILONA STEPIŅA

2013.g. novembrī Krāslavas Valsts ģimnāzija bija pedagoģiskās prakses vieta 2005. gada abso

novada avīzē „Ezerzeme”, taču vēlāk saprata, ka vēlas kļūt par angļu valodas skolotāju. Pašlaik Ilona ir Daugavpils Universitātes 1. gada maģistrante.lventei Ilonai Stepiņai. Prakses vadītāja bija skolotāja Ligija

Kolosovska. Ilonas pieredze ir unikāla: pēc 12. klases viņa izvēlējās studēt dizainu Rīgas Tehniskajā universitātē, pēc bakalaura grāda iegūšanas strādāja par korespondenti Krāslavas un Dagdas

Ilona tikās ar 12.a, 12.c un 12.d klases skolēniem un novadīja viņiem stundu angļu valodā. Viņas prezentācija bija par Latvijas universitātēm, studiju programmām, priekšmetu izvēli, iespējām studēt budžeta vietās. Skolēniem īpaši patika Ilonas apģērbu skiču kolekcija, kuru viņa izveidoja gan zīmējot tradicionālā veidā, gan ar dažādu datorprogrammu palīdzību. Viņas padoms skolēniem bija meklēt savu ceļu, kaut gan tas var būt arī ne tik taisns un ātrs.

VIKTORIJA BARANOVSKA

Viktorija Baranovska, Krāslavas Valsts ģimnāzijas 2009. gada absolvente, bieži nāk ciemos un labprāt dalās pieredzē ar skolēniem un skolotājiem. Mācību laikā skolā Viktorija Baranovska bija aktīva skolas parlamenta, Angļu kluba, skolas kora dalībniece, piedalījās vairākos ārzemju braucienos, uzstājās vairākos pasākumus skolā un pilsētā. Pēc skolas beigšanas Viktorija izvēlējās studēt ārzemēs, Apvienotajā Karalistē, Līdsas Universitātē. Viņas studiju programma Event Management (pasākumu organizēšana) Latvijā skan nepierasti, jo mūsu augstskolās tādu programmu nav.

2014.g. 10. janvārī Viktorija piedalījās angļu valodas stundās 11.-12. klašu skolēniem. Runājot ļoti labā angļu valodā, Viktorija pastāstīja Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēniem par iespējām izvēlēties un pieteikties studijām ārzemēs, izmantojot internacionālo sistēmu UCAS (Universities and Colleges Admissions Service). Viktorija atbildēja uz skolēnu jautājumiem par dzīvošanas izmaksām, dzīves apstākļiem, studijām un pašrealizēšanās iespējām, par atšķirībām izglītības sistēmā un sabiedrībā. Viņas padoms skanēja tā: jaunība ir dota tam, lai cilvēks varētu iemācīties visu, kas nodrošinās viņam labu nākotni un padarīs viņu laimīgu, tāpēc nepalaidiet nevienu iespēju garām!

JŪLIJA SAKOVIČA

Jūlija Sakoviča, Krāslavas Valsts ģimnāzijas 2009. gada absolvente, mācoties skolā, arī aktīvi piedalījās skolas parlamenta un Angļu kluba darbā, iesaistoties vairākos starptautiskos projektos gan ārzemēs, gan Latvijā, bija deju kolektīva dalībniece. Bez problēmām viņa iestājās Rīgas Tehniskajā universitātē, lai studētu starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanu un vadīšanu Inženierekonomikas un vadības fakultātē. Būdama studente, Jūlija piedalījās Eiropas Erasmus programmā, kas deva viņai iespēju pusgadu mācīties Beļģijā, kur viens no starptautiskiem uzņēmumiem bija arī viņas prakses vieta. Tagad viņa ir 1. gada maģistrante Vrije universitātē Briselē. ”Now I am doing in VUB (Vrije Universiteit Brussel), that could be translated as zinātņu maģistrs vadības zinībās”.Runājot ar skolēniem, Jūlija dalījās pieredzē, kā iesaistīties Erasmus programmā, kā iekļauties jaunā vidē un kas ir svarīgs, lai sekmīgi mācītos augstskolā ārzemēs. Skolēni bija pārsteigti par to, ka, pēc Jūlijas teiktā, viņas mācības tagad nevar salīdzināt pat ar mācībām RTU, jo mācīties vajag tik daudz, ka neatliek laika nekam citam. Viņas padoms ir mācīties valodas, būt aktīviem un gataviem smagam darbam.

OLGA PROCEVSKA

2004. gada absolvente Olga Procevska bija viena no

aktīvākajām un radošākajām skolniecēm klasē. Viņa piedalījās gan skolēnu parlamenta, gan Angļu kluba darbībā. Vēl viena no Olgas interesēm bija piedalīšanās Debašu kluba darbā, ko viņa uzskata par ļoti noderīgu un attīstošu aktivitāti. 2009. gadā Olga beidza Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultāti, kur viņa studēja komunikācijas zinātni. Tagad Olga ir pabeigusi studijas maģistrantūrā un doktorantūrā un iesniegusi savu doktora disertāciju.

Tiekoties ar 11. un 12. klašu skolēniem, Olga savā prezentācijā pastāstīja par kritisko domāšanu, kāpēc tā ir svarīga, piemēram, diskusijās, un izskaidroja kļūdaino argumentu tipus, ko labi zināt, lai varētu tos atspēkot. Jāatzīmē, ka Olgas prezentācija "Critical thinking: how it's important and why it's fun" tika sniegta angļu valodā, kas bija labs paraugs skolēniem. Olga arī deva skolēniem padomus prezentāciju veidošanai un aicināja viņus domāt radoši un kritiski.