Jaunumi

Eiropas valodu dienā Lietuvā

Mēs, 11.c klases skolēni un skolotāja Anita Mateja, 26. septembrī no paša rīta devāmies uz mūsu sadraudzības skolu Lietuvā – Visaginas “Verdenes” ģimnāziju, lai piedalītos Eiropas Valodu dienā rīkotajā konferencē ‘’Living in multicultural community’’.

Tika apspriesta iegūtā pieredze, atrodoties multikulturālajā sabiedrībā, iespējamie izaicinājumi un ieguvumi, kā arī bija iespēja komunicēt ar skolēniem no citām Lietuvas un Latvijas skolām, jo mēs kopā sadarbojāmies grupās. Noderīga informācija, draudzīga atmosfēra un angļu valodas runāšanas prakse radīja pozitīvu iespaidu par šo pasākumu.

Paldies Visaginas “Verdenes” ģimnāzijai par aicinājumu piedalīties un mūsu skolas administrācijai par sagādāto transportu!

Ieva Ivonna Skerškāne, Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11.c klase


Eiropas valodu diena 2018

Valodas ir tilti, kuri palīdz cilvēkiem sazināties un saprasties.

Bet kur ir sapratne un draudzība, tur nav vietas karam, naidam , skaudībai un citām sliktām lietām.

Mūsu skolā jau vairākus gadus turpinās tradīcija, ka Eiropas Valodu dienu svin desmitās klases.Varbūt tādēļ, ka viņu klases ir tikko izveidojušās , un tieši viņiem jaunā kolektīva saliedēšanai visvairāk vajadzīga veiksmīga komunikācija un savstarpējā sapratne.

Šogad Latvijas simtgades kontekstā īpaša uzmanība tika pievērsta tieši dzimtajai latviešu valodai. Abas desmitās klases prezentēja savu skatījumu par dzimto valodu. Labas valodas zināšanas ir grūti pārvērtēt, bet pilnveidot tās nākas mūža garumā. Mūsu pierobežas reģionā, kur sadzīvē tiek lietotas daudzas citas valodas, latviešu valodai jāpievērš īpaša vērība.

Desmitās klases skolēni mācās vairākas svešvalodas – angļu, krievu, vācu, spāņu un šogad pat ķīniešu valodu, tāpēc viņu sagatavotās dziesmas skanēja angļu un spāņu valodā.

Uz mūsu pasākumu ielūdzām cilvēku, kuram ir īpaši bagāta pieredze valodu apguvē - Sebastjanu Boldtu. Viņš ir vācietis, bet jau piecus gadus dzīvo mūsu novadā un darbojas tūrisma jomā. Līdzās vācu un angļu valodai viņš ir apguvis labā līmenī krievu valodu un tagad mācās latviešu valodu. Visas šīs valodas viņam ir reāli nepieciešamas organizējot darbu savā viesu mājā ''Upes dižvietas”.

Globalizācijas process pasaulē ir tuvinājis dažādu kultūru, reliģiju un tautību cilvēkus. Tas ir neizbēgams process, tāpēc arī mēs savā pasākumā ierosinājām diskusijas par multikulturālu sabiedrību ģimenē, skolā, augstskolā, valstī. Darbojoties jauktajās grupās skolēni meklēja situāciju pozitīvās un negatīvās puses, un tās prezentēja. Vienai grupai nepieciešamība apgūt jaunas svešvalodas tika ierindota pie negatīvajiem faktoriem, bet citai grupai – pie pozitīvajiem.

Neizpalika arī bez spēlēm, kur pantonīmā bija jāuzmin valstis. Tas radīja īpašu jautrību un radošu fantāziju.

Pasākuma noslēgumā, noklausījāmies , ko citi cilvēki domā par valodu apguvi , šoreiz angļu valodā, un visi kopā nodziedājām dziesmu Perfect day.

Cerams, ka šis pasākums iedvesmos desmito klašu skolēnus , daudz centīgāk mācīties gan dzimto valodu, gan svešvalodas.

R.Veštere, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja

Iepazīstam sava dzimtā novada ievērojamākās vietas

Latvijas projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros mēs – Krāslavas Valsts ģimnāzijas 12.b klase - 25.09. devāmies iepazīt Latvijas Rožu ciemu – Indru, vietu, kur sākas Latvija, jo vien pēc 7 km no šejienes jau atrodas Baltkrievijas robeža.

Mūsu novada kultūrvēstures izpētes maršrutā bija iekļautas četras pieturvietas – šovasar jaunatklātais Laimes muzejs, Indras aušanas darbnīca, kulinārijas meistardarbnīca un Valsts Robežapsardzes punkts.

Indra izrādījās neliels, sakopts, ziedošām puķu dobēm bagāts ciems ar skaistām dabas ainavām, apstrādātiem laukiem, ļoti laipniem, labestīgiem cilvēkiem un interesantām apskates vietām.

Šeit mēs guvām tikai vienīgi pozitīvas emocijas, kā arī daudz informācijas par Indras vēsturi, sadzīves, aušanas un kulinārajām tradīcijām.

Tikāmies ar vairāku profesiju pārstāvjiem – muzeja gidi, audēju, kulināri, robežsargiem.

Vislielāko sajūsmu, protams, izraisīja Laimes muzejs - tik daudz pārsteidzošu pozitīvu momentu un darbošanās iespēju ! Apbrīnas vērta ir jau pati ideja izveidot šādu orģinālu muzeju.

Kulinārijas meistardarbnīcā uzzinājām par Indras ievārījumu un pankūku gatavošanas tradīcijām, kuras katru vasaru izvēršas Ievārījuma svētkos.

Ar aušanas darbnīcu mūs laipni iepazīstināja Olga Jokste – skolotāja, mākslas audēja, bijusī pagasta pārvaldes vadītāja. Daudziem no mums tas bija kā nokļūt tālā pagātnē ar vecmāmiņu rokdarbiem, senatnīgām mēbelēm, stellēm, un naftalīna smaržu. Varējām arī paši iemēģināt roku aušanas procesā un pat pagulēt uz salmu matračiem.

Ļoti interesantu ekskursiju mums novadīja Robežapsardzes darbinieki, kuri gan pastāstīja, kā reāli notiek darbs dzelzceļa stacijas robežpunktā, gan izrādīja savas dienesta telpas, gan iepazīstināja ar iespējām apgūt robežsarga profesiju. Daudziem no mums tas likās pats interesantākais brauciena pasākums.

Indrā ik uz soļa varējām pārliecināties par cilvēku vēlmi darboties, uzlabojot gan savu, gan dzimtā ciema labklājību. To noteikti varētu pamācīties katrs Indras viesis.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 12.klase

Jauniešu radošās dienas Krāslavas Valsts ģimnāzijā. — Sep 26, 2018 6:41:02 AM

Sveika, vasara! — Jun 25, 2018 8:29:00 AM

Ķīniešu valodu varēs apgūt arī Krāslavā — Jun 25, 2018 8:24:27 AM

Projekts „Global Teenager” — Jun 11, 2018 8:48:38 AM

Zelta Zivtiņas čempionāts 2018 — Jun 11, 2018 8:40:43 AM

Tūrisma diennakts Krāslavas Valsts ģimnāzijā — Jun 5, 2018 8:26:57 AM

In Memoriam — May 28, 2018 11:34:37 AM

“Latvji”, brauciet jūriņā! — May 28, 2018 11:25:41 AM

Talkas diena — May 28, 2018 11:13:40 AM

Karjeras izglītības pasākums – iepazīšanās ar zvērinātā tiesu izpildītāja profesiju — May 11, 2018 12:01:15 PM

Volejbola sacensības 6.- 7. klašu komandām — May 2, 2018 1:13:13 PM

Skaties plašāk un seko savai sirdsbalsij! — Apr 30, 2018 6:28:41 AM

Latgaliešu valodai būt?! — Apr 27, 2018 6:51:08 AM

Olimpiāde lietišķajā informātikā „Paskāla ritenis” — Apr 26, 2018 9:53:42 AM

Ģimnāzijas debatētāji- nacionālo debašu laureāti — Apr 26, 2018 5:07:50 AM

Dāvana Krāslavai — Apr 19, 2018 8:02:51 AM

8. atklātā kulturoloģijas olimpiāde 10.-12. klasēm. — Apr 19, 2018 7:51:48 AM

Ģimnāzijas absolventi – savas skolas atbalstītāji. — Apr 13, 2018 10:51:41 AM

Krāslavas debatētāji veiksmīgi piedalījās Latgales reģiona debašu turnīrā, debatējot par jautājumu - Vai demokrātijas procesos mēdz būt krīze? — Apr 13, 2018 6:32:51 AM

Ģimnāzisti, Krāslavas jubileju gaidot. — Apr 13, 2018 6:29:09 AM

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāji zināšanas gūst Baku. — Apr 4, 2018 8:21:43 AM

23.zinātniski pētniecisko darbu konference Krāslavas Valsts ģimnāzijā. — Feb 26, 2018 9:01:41 AM

„Kad putni atgriežas...” — Feb 8, 2018 1:03:18 PM

Noslēdzies “Latvijas Kultūras kanons Latvijas Simtgadei” — Feb 8, 2018 12:58:38 PM

Interešu izglītība — Jan 26, 2018 6:05:18 PM

In Memoriam — Jan 17, 2018 2:14:02 PM

Ģimnāzisti piedalījās Latvijas radio 1 tiešraides diskusijā par medijpratību. — Jan 11, 2018 1:23:49 PM

Sasniegumi mācību darbā — Jan 11, 2018 1:20:43 PM

Krāslavas Valsts ģimnāzijai – 95 — Jan 2, 2018 9:52:30 AM

Latvijas skolēnu jaunrades darbu konkurs — Jan 2, 2018 7:10:14 AM

“Nikolaustag “ Daugavpils Universitātē — Dec 13, 2017 6:30:25 AM

Daugavpils izglītības iestāžu direktoru un direktoru vietnieku viesošanās Krāslavas Valsts ģimnāzijā. — Dec 13, 2017 6:24:54 AM

Uzvara informātikas olimpiādē valstī. — Dec 4, 2017 1:14:30 PM

Latvijas Valsts ģimnāziju matemātikas erudīti tiekas Krāslavā — Nov 29, 2017 11:11:58 AM

Ģimnāzijas debatējājiem rudens debašu turnīros dubultuzvara Latgalē un uzvara nacionālajās debatēs — Nov 29, 2017 9:37:19 AM

SKANI, DZIESMA! — Nov 28, 2017 1:12:05 PM

“Nāc spēlēt!” — Nov 27, 2017 11:06:25 AM

Ekskursija uz Cēsu pili — Nov 27, 2017 11:03:26 AM

Vācu valodas diena Krāslavas Valsts ģimnāzijā — Nov 27, 2017 6:10:27 AM

„Kultūras kanona vēstis Latvijas nākošajā simtgadē” — Nov 27, 2017 6:07:09 AM

Novada datorātrrakstīšanas konkurss — Nov 21, 2017 11:15:28 AM

Mazpulku forums Baltinavā. — Nov 10, 2017 7:08:02 AM

Debašu komanda Latgales reģiona debašu turnīrā — Nov 10, 2017 6:03:50 AM

Sacensības volejbolā — Oct 23, 2017 12:40:25 PM

Nolikums komandu matemātikas olimpiādei un erudītu konkursam matemātikā Krāslavas Valsts ģimnāzijā — Oct 12, 2017 6:35:11 AM

Mācību seminārs Krāslavas Valsts ģimnāzijā — Sep 13, 2017 9:08:17 AM

Nometne “Esi kustīgs, esi vesels!” – jauks un radošs jaunā mācību gada iesākums. — Sep 7, 2017 5:34:54 AM

Augusts – brīnišķīgu notikumu laiks. — Sep 7, 2017 5:32:41 AM

Draudzība no Krāslavas līdz Amerikai, Kanādai un Austrālijai — Aug 21, 2017 8:32:58 AM

Vasarai aizejot, nenoskumt! — Aug 15, 2017 9:09:39 AM

Krāslavas Valsts ģimnāzijas absolventu rezultāti centralizētajos eksāmenos. — Aug 15, 2017 9:03:26 AM

Esi sveika, vasara! — Jun 5, 2017 10:11:10 AM

FLL Open European Championship, Aarhus 2017 — Jun 5, 2017 10:05:29 AM

Mācību prakse “Ziemeļitālija un Austrija pavasarī” — May 15, 2017 10:42:43 AM

10. Latgales reģiona skolu atklātais "Datorātrrakstīšanas konkurss 2017" — May 2, 2017 10:20:35 AM

Ar pozitīvismu ir iespējams veikt visu un pārmaiņām teikt: „ Jā!” — Apr 3, 2017 10:17:10 AM

Uzņēmējdarbības idejas Aizkrauklē — Mar 28, 2017 5:18:40 AM

Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda Latvijas vidusskolu basketbola kausa izcīņā vienu soli no medaļām — Mar 21, 2017 12:21:07 PM

KRĀSLAVA – VISAGINAS - KRĀSLAVA — Mar 15, 2017 8:08:48 AM

Lego robotu sacensības Igaunijā. — Mar 14, 2017 10:15:53 AM

FIRST LEGO League sacensības Latvijā. — Mar 7, 2017 12:31:47 PM

Latvijas Kultūras kanona konkurss vidusskolēniem 2016-2017 "Latvijas Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei" — Mar 7, 2017 11:58:31 AM

Vācu valodas diena Rēzeknē — Feb 9, 2017 10:59:13 AM

Valsts ģimnāziju metodisko darbinieku seminārs Krāslavas Valsts ģimnāzijā. — Dec 16, 2016 6:44:04 PM

“Nikolaustag “svētki Daugavpils Universitātē — Dec 16, 2016 6:32:03 PM

Novembra pasākumi ģimnāzijā. — Nov 30, 2016 11:05:15 AM

Latvijas Kultūras kanona konkurss 2016-2017 "Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei" — Nov 30, 2016 11:00:56 AM

Eiropas Valodu dienas pasākums 2016 — Nov 9, 2016 8:24:52 AM

11.d klases spēle „Eiropols- ES aktualitātēm pa pēdām” — Nov 9, 2016 8:19:35 AM

Valsts ģimnāzijām Latvijā -20 — Nov 7, 2016 6:18:52 AM

Ģimnāzisti sveic Knutu Skujenieku skaistajā jubilejā. — Oct 3, 2016 11:09:41 AM

Jauniešu nometne “Domā globāli, rīkojies lokāli!” — Oct 3, 2016 11:07:18 AM

Esi kustīgs, esi vesels! — Oct 2, 2016 2:59:56 PM

Radošās dienas Krāslavas Valsts ģimnāzijā – starts jaunajam mācību gadam. — Sep 12, 2016 5:49:35 AM

Skolēnu saraksti 7. un 10.klasēs — Aug 31, 2016 7:49:01 AM

…Cāļus skaita rudenī… — Aug 23, 2016 10:04:48 AM

Ieteicamā literatūra — Jul 7, 2016 10:14:25 AM

Ģimnāzijas skolēni mācās profesionāli veidot īsfilmas… — May 6, 2016 10:27:08 AM

Avīze "Atspulgs" nr.3 (2015./2016.m.g.) — May 3, 2016 5:14:31 AM

Starpnovadu pedagogu seminārs Krāslavas Valsts ģimnāzijā — May 3, 2016 5:07:59 AM

Jaņa Rozentāla gads — Apr 21, 2016 9:41:09 AM

Zinātnes diena Krāslavas Valsts ģimnāzijā. — Apr 5, 2016 7:36:55 AM

Deju kolektīvu saiets "Lecam pa jaunam, lecam pa vecam" — Apr 5, 2016 7:33:15 AM

Latvijas Kultūras kanona konkurss „Raiņa un Aspazijas idejas un vērtības mūsdienu cilvēku dzīvē un notikumos” — Mar 21, 2016 12:57:41 PM

Audzināšanas klubiņš — Mar 4, 2016 6:15:51 AM

Skolas avīze "Atspulgs" Nr.2 (2015./2016.m.g.) — Jan 6, 2016 8:11:50 AM

Iekrāso manu pasauli — Dec 16, 2015 6:17:24 AM

Profesionālās iemaņas — Dec 15, 2015 8:13:06 AM

„Raiņa un Aspazijas idejas un vērtības mūsdienu cilvēku dzīvēs" — Dec 9, 2015 8:41:12 AM

Sevi piesaka KVĢ 7.klase — Nov 27, 2015 6:11:24 AM

Valsts svētku ieskaņās… — Nov 16, 2015 2:48:55 PM

Krāslavas Valsts ģimnāzija – mana skola. — Nov 16, 2015 8:42:12 AM

Skolas avīzes "Atspulgs" Nr.1 — Nov 13, 2015 8:38:38 AM

MAZPULCĒNU NEPARASTAIS PIEDZĪVOJUMS — Nov 13, 2015 8:35:45 AM

Mācību gada sākums Krāslavas Valsts ģimnāzijā — Oct 19, 2015 5:39:05 AM

Baltu vienotības diena Lietuvas sadraudzības skolā — Oct 19, 2015 5:35:43 AM

Eiropas Valodu diena — Oct 13, 2015 7:59:04 AM

Skolā skan vācu valoda — Oct 12, 2015 12:40:00 PM

Ģimnāzisti Eiropas valodu dienas meistarklasēs ES mājā — Sep 29, 2015 9:57:37 AM

Projekts “Pēti, izzini, saglabā mūsu vidi” — Sep 10, 2015 5:32:20 PM

Gadagrāmata — Sep 2, 2015 5:54:00 AM

Klašu saraksts — Aug 31, 2015 6:18:02 AM

Projekts "Pēti, izzini, saglabā mūsu vidi!" 3.diena — Aug 19, 2015 1:48:06 PM

Projekts "Pēti, izzini, saglabā mūsu vidi!" 2.diena — Aug 18, 2015 5:48:29 PM

Projekts "Pēti, izzini, saglabā mūsu vidi!" 1.diena — Aug 17, 2015 1:41:09 PM

Ar ceļavēju kabatā… — Jun 25, 2015 7:00:59 AM

Radošās darbnīcas “Nāc un darbojies!” — Jun 25, 2015 6:57:17 AM

Mūsu devītie! — Jun 25, 2015 6:51:29 AM

Lasītāju konference “Latviešu un krievu tautas pasakas” — May 11, 2015 1:19:19 PM

Pirmā pedagogu starpnovadu konference Krāslavā — May 7, 2015 6:58:12 AM

Seminārs „Domā – Mācies – Dari” Krāslavas Valsts ģimnāzijā — Apr 28, 2015 6:01:30 AM

Sveicam uzvarētājus! — Apr 24, 2015 12:52:19 PM

Zinātnes diena Krāslavas Valsts ģimnāzijā 2015 — Apr 20, 2015 9:28:58 AM

Krāslavas Valsts ģimnāzijā 12.klašu skolēni saņem žetongredzenus — Apr 20, 2015 9:27:18 AM

Sporta diena 2015 — Mar 20, 2015 2:09:04 PM

Latvijas Universitātes profesora vieslekcija — Mar 11, 2015 11:41:19 AM

Skolēnu radošo darbu „Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti” konkurss — Mar 2, 2015 1:23:04 PM

Tiek realizēts projekts „Dienvidlatgales Vecāku forums” — Mar 2, 2015 1:19:57 PM

Atrodi sev piemērotāko profesiju — Feb 20, 2015 12:38:09 PM

Krāslavas Valsts ģimnāzijas audzēkne Ieva Jokste uzvar erudītu konkursa „Gudrs, vēl gudrāks„ pusfinālā un marta vidū piedalīsies finālā — Feb 18, 2015 7:05:48 AM

Pasākums “Mana Latvija” — Jan 26, 2015 11:55:30 AM

Svētā Nikolaja dienai veltītais pasākums “ der Nikolaustag” — Dec 12, 2014 6:22:24 PM

Krāslavas Valsts ģimnāzijas piedalīšanās Konsultatīvās padomes diskusijā Valsts prezidenta kancelejā. — Nov 21, 2014 11:43:42 AM

K. Morberga stipendiju ieguvusi Krāslavas Valsts ģimnāzijas absolvente — Nov 7, 2014 6:05:13 AM

Nolikums komandu matemātikas olimpiādei un erudītu konkursam matemātikā Krāslavas Valsts ģimnāzijā — Nov 7, 2014 6:03:17 AM

Eiropas Valodu dienai veltītie skolēnu dzejoļi vācu valodā — Sep 26, 2014 11:56:33 AM

Krāslavas Valsts ģimnāzijā notika pasākums veltīts Baltijas ceļa 25.gadadienai. — Sep 24, 2014 2:28:15 PM

Projekts "Global Teenager" — Sep 22, 2014 7:39:34 AM

Teātra darbnīca Krāslavas Valsts ģimnāzija „Tikai improvizācija” — Sep 5, 2014 9:37:59 AM

Ieteicamais literatūra saraksts 7. – 9.klasēm — Jul 17, 2014 6:29:31 AM

Krāslavas Valsts ģimnāzijas piedāvājums pusaudžiem vasarā - radošās darbnīcas „Nāc un darbojies!” — Jun 27, 2014 9:45:18 AM

Gada balva Krāslavas Valsts ģimnāzijā — Jun 12, 2014 10:09:48 AM

Tūrisma diena — Jun 4, 2014 11:44:32 AM

Latvijas jaunatnes prāta un erudīcijas spēles „ZZ ČEMPIONĀTS.” — Jun 3, 2014 9:35:59 AM

Projekts „Global Teenager” — Jun 3, 2014 6:27:22 AM

Zināt, atziņa, zināšanas, izzināt, zinātne… — May 7, 2014 4:02:52 PM

NATO diena Krāslavas Valsts ģimnāzijā — Apr 16, 2014 5:05:39 PM

Izstāde "Trejdeviņas saules lec" — Apr 11, 2014 5:07:39 AM

Sveicam ģimnāzijas jaukto kori — Apr 9, 2014 5:14:54 PM

2013./2014.mācību gada "Atspulgs" Nr.6 — Apr 7, 2014 8:04:45 AM

Latgales atklātais datorātrrakstīšanas konkurss — Apr 4, 2014 6:56:13 PM

Vienoti sportā — Apr 4, 2014 6:46:16 PM

E-prasmju nedēļa 2014 — Mar 26, 2014 8:36:57 AM

Sporta dienas rezultāti — Mar 24, 2014 8:05:45 AM

„Skolas absolventi svešvalodu stundās” — Mar 24, 2014 7:12:14 AM

Laikraksts „Ezerzeme” aicina — Feb 21, 2014 1:16:37 PM

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference — Feb 14, 2014 1:46:31 PM

Tikšanās ar mūsu skolas absolventi - Renātu Klaģišu. — Feb 6, 2014 7:55:29 AM

Konkurss „Jaunais kultūras kanons ( 1991.-2013. )” — Jan 24, 2014 12:07:51 PM

Sveicam Krāslavas un Dagdas novadu angļu valodas olimpiādes uzvarētājus: — Dec 10, 2013 7:36:11 AM

Sveicam Krāslavas un Dagdas novada vācu valodas olimpiādes uzvarētājus: — Dec 10, 2013 7:34:01 AM

Deutschland-Rallye-neklātienes ceļojums pa Vāciju — Dec 10, 2013 7:31:32 AM

Debates. — Dec 3, 2013 11:23:20 AM

Vecāku diena — Dec 2, 2013 8:56:51 AM

NOSLĒDZIES MAZPULKU GADS. — Nov 28, 2013 10:53:38 AM

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolas vēstures muzeja padomes darbība 2013./2014.m.g. — Nov 28, 2013 10:17:17 AM

Skolas angļu valodas olimpiādes uzvarētāji. — Nov 26, 2013 6:55:54 AM

APSVEICAM SKOLAS KRIEVU VALODAS OLIMPIĀDES UZVARĒTĀJUS! — Nov 8, 2013 6:56:45 AM

LION kluba delegācija no Dānijas — Oct 15, 2013 9:43:53 AM

Erudītu konkurss „ Kas? Kur? Kad?” — Oct 1, 2013 5:48:25 AM

ES mājas konkurss „ES debates tiešsaistē” — Sep 24, 2013 9:52:56 AM

Angļu klubam „Lingua” 20 gadu jubileja. — Sep 23, 2013 7:46:36 AM

Skolas avīze „ATSPULGS” aicina savā pulkā jaunus dalībniekus! — Sep 11, 2013 10:55:01 AM

Apsveicam mūsu debatētājus — May 14, 2013 7:42:50 AM

Aicina skolēnus piedalīties Krāslavas novada skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā — Apr 17, 2013 8:10:05 AM

Atvērto durvju diena — Mar 12, 2013 7:59:53 AM

Vai mēs to spēsim? — Mar 7, 2013 1:06:11 PM

GLOBAL_TEENAGER_PROJECT — Feb 28, 2013 3:37:21 PM

Vecāku diena — Feb 18, 2013 5:55:25 PM

Izmaiņas psihologa darba grafikā — Feb 4, 2013 9:58:06 AM

Iespēja mācīties un kļūt drosmīgam! — Jan 29, 2013 1:57:17 PM

ABSOLVENTU_VAKARS — Jan 13, 2013 4:55:03 PM

Latgales reģiona atklātā angļu valodas olimpiāde — Dec 19, 2012 7:42:03 AM

Laura Valtera koncerts plkst.16.00 — Dec 4, 2012 10:01:39 AM

Vecāku diena — Nov 30, 2012 7:32:13 AM

Skolas psihologs — Nov 20, 2012 7:29:44 PM

Lāpu gājiens — Nov 8, 2012 12:29:13 PM

Nodarbību saraksts 25. oktobrim 1.-4. stunda. — Oct 23, 2012 12:34:48 PM

Vecāku diena — Oct 17, 2012 11:09:13 AM

Global Teenager Project — Sep 20, 2012 3:15:26 PM

Olimpiskā diena — Sep 18, 2012 12:31:50 PM

10.klašu iesvētīšana — Sep 13, 2012 10:07:50 AM

Tikšanās ar Inetu Radeviču — Sep 13, 2012 10:05:03 AM

Comenius programmas projekts. — Sep 10, 2012 6:26:22 PM

Pirmais zvans — Aug 24, 2012 9:09:45 AM

Noteikumi par 2012./2013.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku — Aug 24, 2012 9:07:43 AM

Papilduzņemšana proģimnāzijas 7. klasēs. — Aug 21, 2012 9:06:16 AM

Papilduzņemšana ģimnāzijas 10. klasēs. — Aug 21, 2012 9:05:06 AM

Prieks un lepnums par saviem absolventiem. — Aug 21, 2012 8:56:21 AM

2012.06.06.-2 — Jun 6, 2012 3:48:28 PM

2012.06.06. — Jun 6, 2012 3:42:55 PM

Svešvalodu nedēļa — Apr 20, 2012 12:45:01 PM

"Kas? Kur? Kad?" — Mar 22, 2012 2:35:14 PM

Sporta diena — Feb 29, 2012 10:20:43 AM

Uz godalgoto vietu pjedestāla... — Feb 26, 2012 9:31:10 AM

Gandrīz ideāla kūka Krāslavas Valsts ģimnāzijā — Feb 25, 2012 8:46:49 AM

Projekts „Global Teenager” — Feb 21, 2012 1:08:13 PM

"Ceļamaize 2012" — Feb 16, 2012 1:22:46 PM

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 17. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 2012. gada 8.-9. februārī. — Feb 8, 2012 1:02:34 PM

Ziemassvētku grāmatiņu konkurss. — Jan 12, 2012 8:21:02 AM

2. atklātā angļu valodas olimpiāde. — Jan 10, 2012 5:14:54 PM

Apsveikums — Dec 23, 2011 8:25:56 PM

VIDEO_KONKURSS!!! — Dec 22, 2011 10:06:51 PM

Tikai improvizācija... — Dec 20, 2011 8:49:18 PM

Nikolaja dienas pasākums — Dec 7, 2011 2:33:04 PM

Brauciens uz Daugavpils teātra izrādi ”David Copperfield” — Nov 29, 2011 7:20:43 AM

SVEICAM — Nov 7, 2011 6:52:19 AM

Skolas diena sākas garderobē — Oct 3, 2011 11:10:28 AM

Sporta diena — Oct 3, 2011 9:24:24 AM

VISAGINAS — Sep 27, 2011 5:59:39 PM

IESVĒTĪŠANA — Sep 15, 2011 6:56:47 PM

Sveiciens mācību gadu uzsākot! — Aug 31, 2011 6:07:56 AM

Novada skolotāju sanāksme 26.08.2011. — Aug 24, 2011 8:42:47 AM

Skolotāji visā Latvijā spēlē „Mendeļejeva sapni” — Aug 23, 2011 6:14:58 AM

Skola vasarā — Jun 30, 2011 7:46:43 AM

Aicinājums 6. un 9. klašu skolēniem un viņu vecākiem — Jun 1, 2011 6:18:11 AM

Grāmatu tirdziņš — May 31, 2011 11:11:18 AM

Atzinība Ilonai Sakovičai — May 23, 2011 9:11:35 AM

Izmantojiet Letonika.lv resursus! — May 16, 2011 10:35:03 AM

Debašu kluba „Sokrāts” jubileja — May 12, 2011 7:33:18 AM

11.d klases komanda - Eiropas komisijas rīkotā konkursa laureāti — May 12, 2011 7:29:13 AM

Valērijai Seilei - 120 — May 5, 2011 11:52:36 AM

Krievu valodas konkursa laureātes — Apr 29, 2011 7:11:45 AM

Konkurs "Unter einem D*A*CH" — Apr 26, 2011 12:53:24 PM

Sveicam — Apr 20, 2011 6:38:58 AM

Iepazīsti savu dzimto novadu — Apr 5, 2011 12:40:30 PM

Atvērto durvju dienu — Apr 4, 2011 8:44:57 AM

Atvērto durvju dienu — Mar 28, 2011 12:26:28 PM

Apsveicam Ilzi Andžāni! — Mar 28, 2011 12:05:19 PM

Sporta diena! — Mar 14, 2011 10:48:18 AM

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēnu kavējumu uzskaites kārtība — Mar 11, 2011 1:11:24 PM

Vecāku diena — Mar 8, 2011 11:37:59 AM

Jubilejas koncerts — Feb 23, 2011 8:58:04 AM

Skolas karoga svētki — Feb 23, 2011 8:53:26 AM

Mācības Latvijā un ārzemēs — Feb 22, 2011 1:18:00 PM

Informācija: — Feb 16, 2011 7:41:16 AM

Pateicība skolas absolventiem — Feb 11, 2011 11:16:59 AM

07.-10.02. projektu nedēļa — Feb 4, 2011 7:48:00 AM

Krāslavas Valsts ģimnāzija aicina — Jan 27, 2011 1:58:51 PM

Latgales reģiona 1. atklātā olimpiāde angļu valodā — Jan 27, 2011 1:37:02 PM

Valsts ģimnāziju ERUDĪTI pulcējas Siguldā — Jan 24, 2011 9:59:34 AM

Krāslavas Valsts ģimnāzija izsludina — Jan 19, 2011 10:00:03 AM

Dalies radošajās idejās un esi ieguvējs! — Jan 19, 2011 9:55:44 AM

Jauniešu klubs "Lingua" — Jan 19, 2011 8:27:33 AM

Apsveicam Kristīni Liepiņu! — Jan 17, 2011 8:46:14 AM

Konkurss „Novadu spēles” — Jan 12, 2011 12:26:12 PM

2010./2011.m.g. II semestri sāksim vēlāk! — Jan 3, 2011 7:48:26 AM

Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu! — Dec 21, 2010 6:25:28 AM

GTP noslēguma pasākums! — Dec 17, 2010 3:15:16 PM

Tuvojas novada POP iela! — Dec 6, 2010 8:57:54 AM

Matemātikas nedēļa — Dec 6, 2010 7:14:18 AM

Vecāku diena — Nov 29, 2010 2:12:52 PM

Erudītu konkurss — Nov 18, 2010 11:05:13 AM

Rudens dziesmu konkurs ir noslēdzies — Nov 12, 2010 12:10:35 PM

Jaunā debašu sezona ir sākusies! — Nov 10, 2010 10:07:47 AM

Rudens dziesmu konkurss — Nov 5, 2010 1:39:49 PM

Basketbola trakums! — Nov 5, 2010 1:23:34 PM

„Domā citādāk! Eksaktāk!” — Nov 2, 2010 6:29:21 PM

Oktobra pasākumi bildēs — Oct 22, 2010 9:31:45 AM

Pasākumi oktobrī — Oct 11, 2010 12:39:53 PM

Izstāde internetā "Mācības Latvijā un ārzemēs 2010" — Sep 29, 2010 12:08:59 PM

Jaunas galerijas — Sep 24, 2010 3:53:16 PM

Projektam „Dabaszinātnes un matemātika” 5 gadu jubileja — Sep 13, 2010 5:54:49 AM

Skolas muzeja darba laiks — Sep 8, 2010 5:55:57 AM

Skolvadības sistēma "e-klase" — Aug 27, 2010 11:01:55 AM

Informācija par studiju iespējām — May 12, 2010 5:57:47 AM

Sveicam jubilāri! — Apr 21, 2010 6:26:44 AM

Peru arqueologico — Apr 20, 2010 5:44:40 AM

Pop-iela 16. aprīlī — Apr 14, 2010 5:53:52 AM

Informatīvs pasākums skolās — Apr 8, 2010 6:16:47 AM

"Valodas Austrumlatvijā" — Mar 25, 2010 7:53:38 AM

Informācija par studiju iespējām — Mar 18, 2010 6:52:43 AM

Pateicība Inesei Nalivaiko! — Mar 3, 2010 10:27:52 AM

Skolas vecāku sapulce — Mar 3, 2010 10:12:06 AM

Informācija 9. klašu skolēniem! — Mar 3, 2010 10:00:56 AM

Informācija 6. klašu skolēniem! — Mar 3, 2010 9:15:35 AM

Sporta dienas fināls - skolotāju un skolēnu volejbola komandas — Feb 17, 2010 12:30:38 PM

Tiek pasludināta labestības nedēļa. Nepaej garām! — Feb 17, 2010 12:06:24 PM

12.KLASES ABITURIENT! — Feb 15, 2010 12:16:54 PM

Krāslavas Valsts ģimnāzija aicina 2010. gada 19. februārī piedalīties skolēnu zinātniski pētniecisko darbu matemātikā prezentācijā. — Feb 15, 2010 10:11:34 AM

"Skolas vēsture turpinās tās karoga krāsās" — Feb 11, 2010 11:13:57 AM

Absolventu vakars — Jan 20, 2010 6:45:21 AM

Daugavpils universitātē gatavos arī policistus, robežsargus un cietumsargus — Jan 15, 2010 9:14:33 AM

Vidusskolēni RTU portālā var gatavoties centralizētajiem eksāmeniem. — Jan 15, 2010 7:29:36 AM