Jaunumi

Jauna mājas lapa - kvg.lv

KVĢ mācību plāns 2020./21.m.g.

Vidusskolas loma ir individuāla iedziļināšanās atbilstoši mērķiem, vispirms vēlreiz padziļinot un vispārinot pamatus (10./11. klase), tad mācoties dziļāk, šaurākā jomu lokā (12. klase).

Vispārējās vidējās izglītības pakāpes mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas un sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālai darbībai.

Jaunais vidusskolas modelis paredz:

 • samazinātu mācību priekšmetu skaitu, lai dotu iespēju skolēniem mērķtiecīgi izvēlēties un specializēties izraudzītajos mācību priekšmetos;

 • mācību satura apguvi 3 līmeņos (vispārīgajā, optimālajā un augstākajā) un valsts pārbaudījumus atbilstoši mācību satura apguves līmenim. Mācību satura apguve optimālajā līmenī ir pietiekama, lai iestātos augstskolā;

 • satura apguvi kursu veidā – pamata, padziļinātos un specializētos kursos; ir noteikts stundu skaits katram kursam, ko skola var elastīgi plānot ilgākā vai īsākā laika periodā;

Obligātais mācību saturs ir strukturēts septiņās mācību jomās, nevis atsevišķi katrā mācību priekšmetā, ar mērķi mazināt mācību satura sadrumstalotību, rosināt mācību satura plānošanu skolas līmenī, veidot skolēnos patiesi dziļu izpratni par mācību saturu.

Tiks mācīti obligātie mācību priekšmeti jeb pamatkursi un 3 padziļinātie kursi, kurus skolēns varēs izvēlēties.

Skola 2030

Valodas vērtība Līgas Reiteres nodarbībās

2. un 3. martā Krāslavas Valsts ģimnāzijā programmas “Latvijas skolas soma” ietvarā viesojās stāstniece, zāļu sieva un ļoti dzīvesgudra sieviete - Līga Reitere. 7. -12. klašu skolēniem 2 dienas bija iespēja piedalīties interesantās radošajās stundās.

Ģimnāzistu zinātniski pētnieciskā darbība.

Šogad uz Daugavpili tika izvirzīti 16 autoru darbi dažādās zinātņu nozarēs – humanitārās un mākslas, dabaszinību, sociālās, medicīnas un veselības.

28. februārī notika darbu aizstāvēšana Daugavpils Universitātē, kur mūsu ģimnāzisti uzradīja augstu sniegumu.

Uz valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci, kas šogad notiks 3.aprīlī Jelgavā, tika izvirzīti visi 1.un 2.pakāpes darbi. Turēsim īkšķus par savējiem!

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni Rosinātavā.

Šī gada 5.februārī Krāslavas Valsts ģimnāzijas vidusskolēni devās uz Siguldu, lai Biznesa augstskolas “Turība” studentu organizētajā aktīvās domāšanas pasākumā “Rosinātava” nostiprinātu savu redzējumu par nākotnes profesiju.

Ar skolēniem darbojās cilvēki, kam ir pieredze un sasniegumi pasaules mēroga industrijā, kas mērķtiecīgi sevi attīstījuši un kas ar savām zināšanām un darbošanos turpina attīstīt Latviju.

Tikšanās Krāslavas Valsts ģimnāzijā

Absolventu balle Krāslavas Valsts ģimnāzijā katru gadu tiek gaidīta jo īpaši. Un tā ir, jo ikvienam, pēc izlaiduma aizverot skolas durvis, tiek atvērtas desmitiem jaunu, un tad sākas lielā dzīve. Bet skolas dzīve – tā ir kaut neliela, tomēr ļoti svarīga un interesanta dzīve daļiņa.

Tikšanās ar izdzīvojošiem holokaustā

27. janvāris ir ANO Starptautiskā holokausta upuru piemiņas diena, kurā daudzās pasaules valstīs tiek pieminēti nacistiskās Vācijas īstenotā holokausta pret ebreju tautu traģiskie notikumi. Latvijā kopā ar citām valstīm atceras šo 20. gadsimta lielāko traģēdiju un godina holokausta upurus.

Krāslavas un Dagdas novada pedagogu konference “Mūsdienīga mācību stunda”

23.12.2019 Krāslavas Valsts ģimnāzijā notika Krāslavas un Dagdas novada pedagogu konference “Mūsdienīga mācību stunda”. Ziemassvētku laiks jau virmo gaisā, laiks kad visi jau gaida brīnumus un ir gandarīti par paveikto, laiks kad skolotāji sanāk kopā, lai dalīties pieredzē - kā veicināt pedagogu spēju izveidot starpdisciplināro mācību stundu un strādāt tajā, jo jau ir novadījuši šīs stundas savas skolās.

Valsts ģimnāziju administrācijas tiekas Jelgavā.

Jelgavas Valsts ģimnāzijā 12.decembrī notika seminārs Valsts ģimnāziju direktora vietniekiem metodiskos jautājumos. Galvenā tēma “Skolotāju sadarbība un personalizēta profesionālā pilnveide”

Māksliniece Elizabeta Anna Stivriņa

Tuvojas gada nogale. Katrs no mums, nav svarīgi – liels vai mazs -, gaida kādu brīnumu, pārsteigumu, labas emocijas. Ir tik patīkami, ka pozitīvas emocijas skolā var radīt arī paši skolēni, ceļot gaismā savus apslēptos talantus. Un tāds viens cilvēciņš ir manas audzināmas 11. b klases skolniece Elizabeta Anna Stivriņa.

Zinātnes un mākslas pasaulē.

6. decembra rīts Krāslavas Valsts ģimnāzijas 8. klases skolēniem bija priecīga satraukuma pilns. Un kā gan citādi – viņiem tika organizēts kārtējais brauciens uz galvaspilsētu, lai izglītotos un bagātinātos zinātnes un mākslas pasaulē.

ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un "Latvijas skolas somas" ietvaros

Matemātiķu jubilejas pasākums Krāslavas Valsts ģimnāzijā .

Jau desmito gadu tiek organizēta komandu olimpiāde un erudītu konkurss Valsts ģimnāziju skolēniem: tiek veidota jauna matemātiskā spēle (otro gadu to mums gatavo Juris Kokins), pasākumā piedalās Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas un Krāslavas Valsts ģimnāzijas komandas.

Foto autors - Jurijs Roga

Matemātika vārdos, skaitļos, datoros.

Ir diezgan ierasts, mazliet salīgs novembra rīts. Mazā pilsēta Krāslava iešūpojas jaunai darba dienai, bet Krāslavas Valsts ģimnāzijā jau no paša rīta notiek aktīva rosība – steidzīgi tiek paveikti pēdējie sagatavošanās darbiņi Krāslavas novada matemātikas un informātikas pasākumam 7. klasēm.

Foto autors - Jurijs Roga

Krāslavas Valsts ģimnāzija ZINOO centrā

21. novembrī ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros tika organizēta mācību ekskursija Krāslavas Valsts ģimnāzijas 7.klases skolēniem uz ZINOO centru Rīgā.

Teātrim – jā!

Pateicoties projektam “Skolas soma”, 11. b un 7. klases skolēniem bija iespēja apmeklēt Dailes teātra izrādi “ Planēta nr. 85”.

Pedagogu pilnveides kursi

23.11.2019 Krāslavas Valsts ģimnāzijā notika seminārs “Starpdisciplinārās mācības 21. gadsimta aktuālo kompetenču veicināšanai”, kuru vadīja Rīgas Tehniskā universitātes Dr. paed., asoc. profesore Karine Oganisjana.

Pieci latgalieši saņem LU fonda stipendijas

Stipendija ir sava veida atspēriena punkts un iedrošinājums vēl sekmīgākām studijām.

Lepojamies, ka viens no stipendiātu saņēmējiem ir mūsu absolvents Mihails Tumaševičs.

Mihails Tumaševičs. Foto no personīgā arhīva.

Mana skola

11. b klases skolēni sniedza informāciju par skolas attīstību, tās vēstures mirkļiem, kas jo īpaši ietekmēja skolas attīstības gaitu.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas debatētāji.

31. oktobrī Daugavpils Valsts ģimnāzijā notika Latgales reģiona debašu turnīrs un 9.novembrī Nacionālajā debašu turnīrs.

Skolas krievu valodas olimpiādes 2019./2020.m.g. rezultāti

Apsveicam uzvarētājus

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotājas dalās pieredzē par mācīšanu, balstītu kompetencēs.

Šī gada 1.novembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika konference “Mācīšana un mācīšanās kompetencēs balstītā izglītībā”, kurā piedalījās Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes, Ludzas, Zilupes, Ciblas, Kārsavas un Viļānu novada pedagogi.

Uzņēmējdarbības iedvesmas konference „Uzdrīksties uzvarēt !”

31.oktobrī Krāslavas Valsts ģimnāzijas 7.-12. klašu audzēkņu grupa piedalījās Latvijas lielākajā uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē „Uzdrīksties uzvarēt !”, kura notika Ķīpsalas izstāžu hallē . Konferencē piedalījās 5000 jaunieši no visas Latvijas, to organizēja Junior Achievement Latvija (JA Latvia) un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Kursi pedagogiem

Mūsdienu pasaule ir iespēju pasaule. Kursu, semināru un konferenču piedāvājumi ir ļoti plaši.

Skolas angļu valodas olimpiādes 2019./2020.m.g. rezultāti

Apsveicam uzvarētājus

Diskusiju klubs

Šīs ieceres realizēšanai bija nepieciešami līdzekļi, tos mēs ieguvām, piedaloties Krāslavas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvas projektu konkursā.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas mazpulcēnu panākumi

19. oktobrī notika biedrības „Latvijas Mazpulki” Zemgales – Latgales projektu forums „Zaļākai uzņēmējdarbībai laukos.” Projektu forums notika Jēkabpilī un Biržu pamatskolā.

Volejbola sacensības

10. oktobrī Ezerniekos jaunajā sporta zālē tika organizētas Krāslavas un Dagdas novadu skolēnu sacensības volejbolā jauniešu grupām, kur savā starpā sacentās piecas jauniešu komandas – Ezernieku, Dagdas, Krāslavas Varavīksnres vidusskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Rīgas Valsts Tehnikuma teritoriālājas strukturvienība.

Iesvētīšana 2019

Šī gada 24.septembrī Krāslavas Valsts ģimnāzijas 9. klases skolēni noorganizēja un novadīja tradicionālo 7. un šogad arī 8.klašu skolēnu iesvētīšanu. 9. klases skolēni labprāt iesaistījās dažādu aktivitāšu plānošanā, kā rezultātā viņi izdomāja dažādas stacijas jaunāko klašu skolēnu erudīcijas, izturības, precizitātes, skaļuma u.c. pārbaudei.

Tradicionālā Eiropas valodu diena Krāslavas Valsts ģimnāzijā

Ikgadējais Eiropas Valodu dienas pasākums 10. klasēm ir kļuvis par stabilu mūsu skolas tradīciju, bet “divreiz vienā upē iekāpt nevar” vēstī sengrieķu filozofa Heraklīta teiciens... Arī šāgada 26. septembra svētki izvērtās atšķirīgi no iepriekšējos gados svinētajiem:

Pirmkārt jau ar to, ka tie bija citi skolēni, kuri šogad uzsākuši mācības ģimnāzijas 10. klasēs, kuri, šķiet, izprot valodu zināšanu lielo nozīmi mūsdienās.

Sportiskais un draudzīgais septembris Krāslavas Valsts ģimnāzijā.

Tas, ko mēs saņemam, nodrošina mūsu eksistenci.

Tas, ko mēs atdodam, veido mūsu dzīvi.

/Vinstons Čērčils/

Skolotāju ikdiena, kas sevi visbiežāk piesaka vēl dziļā naktī, kad tiek labotas burtnīcas vai domātas jaunas, radošas darba formas darbam ar skolēniem, bet vakarā tā tik negaidīti paziņo, ka pulkstenis nu jau ātri vien atkal vēstīs par pusnakti, tomēr ir neaizmirstama…un, manuprāt, tāpēc, ka, darbojoties ar jauniešiem, ir dota vienreizēja iespēja redzēt nākotni. Vērojot cilvēkus, dabu, to, kas notiek apkārt, var redzēt, ka progress pasaulē ir neapstādināms - tehnoloģijas attīstās, cilvēki dara visu, lai dabūtu savā īpašumā jaunāko viedtālruņa modeli, kinoteātros var izjust viļņu šūpošanos un rudenīgi atspirdzinošā vēja glāstus, pilnveidojas dažādas zinātnes, pasaulē katru brīdi tiek atklātas jaunas vielas... Un tas ir jauki! Bēdīgi ir, lūk, kas – šodienas jaunieši, pareizāk, lielākā daļa jauniešu, grimst savās mazi lielajās pasaulītēs, kas ietilpst vienā telefonā. Kaut gan ne tikai jaunieši - arī es nevaru iedomāties savu ikdienu bez mobilā tālruņa.

Kādā interneta vietnē, "rokoties" savā telefonā, izlasīju šokējošu ziņu - mūsdienās ASV ir vairākas paaudzes, kas nekad nav redzējušas Piena Ceļu! Un domāju, ka starp mums ir arī tādi, kas nav redzējuši ne Piena Ceļu, ne apkārt esošo skaistumu, jo nekad nav skatījušies nekur citur kā vien mazajā ekrānā. Tāpēc paralēli progresam pastāv arī regress, kas, lai cik skumji tas arī būtu, lielākoties ietekmē cilvēciskumu un maina mūsu dzīves vērtības...

Bet esmu pārliecināta, ka viss nav tik drūmi.

Mūsu skolā - Krāslavas Valsts ģimnāzijā - ir jauki, atraktīvi, enerģiski un ļoti radoši jaunieši, kas paralēli mācībām spēj piedalīties dažādās aktivitātēs, un ne tikai piedalīties, bet arī uzņemties atbildību, noorganizēt un vadīt. Tā arī septembris mūsu skolā ir bijis aktīvs un darbīgs. Mēneša sākumā visa skola devāmies pārgājienā, ko bija noorganizējusi 12.c klase, īstenojot Krāslavas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvas atbalstīto projektu “Tūrisma diena”. Aktivitātes, kas skolēnus sagaidīja viesu mājas “Starp debesīm un zemi” teritorijas katrā pieturā, bija balstītas ne vien uz spēka, izturības un ātruma kritērijiem, bet arī uz erudīciju, apķērību un sadarbību. Lūk, dažu skolēnu atsauksmes:

Terēza, 7.kl. “Man pārgājienā patika viss, jo tas ir reāli ļoti jauki, kad ir tāda iespēja aiziet pārgājienā ar visu skolu kopā! Arī patika visas aktivitātes, jo tās saistījās ar sportu. Gribu pateikt lielu paldies visiem, kas izdomāja šīs aktivitātes, un skolotājiem. Šī diena bija neaizmirstama”

11.c.kl. “Uz vienu pusi nogājām aptuveni 6 km, gājām, daloties iespaidos par aizgājušo vasaru, kalām plānus nākotnei un vienkārši jokojām. (…)konkursi bija labi pārdomāti – varējām pārbaudīt savu fizisko sagatavotību, gan prāta spējas, gan atjautību, gan spēles stratēģijas veidošanas principus un vienkārši izbaudīt fantastisko atvasaras dienu.”

Alīna, 10.b kl. “Šis pārgājiens mūs visus ļoti satuvināja, deva iespēju labāk iepazīt vienam otru. Esmu ļoti priecīga par šo pārgājienu”

8.kl. “Man ļoti patika šī diena. Kad es atnācu mājās, mammai visu pastāstīju trīs vārdos: “Grūti, jautri un interesanti”.”

Nora, 8.kl. ”Tūrisma diena palīdz klasēm kļūt draudzīgām un jautrākām. Visi vairāk laika pavadīja viens ar otru, un tas bija mīļi.”

Trīs dienas, tas ir, 16. – 18.septembrim, skolā uzņēmām jauniešus no Norvēģijas Sarkanā Krusta un skolēnus no Dagdas, Ezerniekiem, Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolas, kas darbojas Latvijas Sarkanā Krusta jauniešu organizācijā, lai kopā darbotos, spriestu, diskutētu par labdarību dzimtajā novadā, noskaidrotu, kādas ir mūsu iespējas, lai sniegtu palīdzību tiem, kam tā visvairāk ir nepieciešama un varbūt ne tikai svētkos atnākot un sniedzot labdarības koncertus, bet arī ikdienā. Ar spēļu un dažādu aktivitāšu palīdzību nonācām līdz secinājumam - lai palīdzētu citiem, lai darītu labu, nevajag daudz, bet ir vajadzīga liela un līdzi just spējīga sirds. Un tad saprotam - lai sarīkotu rudens talku, nav vajadzīgas zelta monētas, lai kādam mazulim, kurš neko nav dzirdējis par karaļvalsti aiz trejdeviņiem kalniem, pastāstītu pasaku, nav vajadzīgs skārienjūtīgais telefons, un, lai pabarotu kucēnu patversmē, nav vajadzīga dārgākā barība. Šāda veida palīdzību mēs varam nodrošināt ar to, kas mums katram jau ir - rūpes, mīlestība, cieņa, atbalsts un, galvenais, vēlme dāvāt citiem prieku.

Liels gandarījums par septembrī paveikto. Nav daudz, un nav arī maz. Aicinu visus un ikvienu - darbosimies kopā, padarot gan savu, gan citu ikdienu par maziem svētkiem. Un, neskatoties uz tik straujo dzīves ritmu, uz rudens drūmajām lietavām, mēs varēsim radīt gaišāku un cerīgāku skatu uz pasauli, pilnveidojot arī sevi.

Mīļu paldies par sapratni un atbalstu saku savai audzināmai 12. c klasei, Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietniecei Sandrai Nemeņonokai, kā arī Sandrai Molotokai, Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas komitejas izpilddirektorei, par piedāvāto iespēju organizēt jauniešu nometnes mūs skolā.

Ilga Stikute, Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece

Lai radošs atkalredzēšanās prieks!

Lai arī vasara skrien vēja spārniem, kā jau ir ierasts to teikt, mēs, skolotāji, zinām, ka arī rudens, ziema un pavasaris nebūt nevelkas gliemeža gaitā, tāpēc sēdēt vai gulšņāt patiesi nav laika. Un, lai tuvinātu atkalredzēšanās prieku, Krāslavas Valsts ģimnāzijā augusta beigās notika tradicionālā radošā nometne Krāslavas novada skolēniem (10-15 gadi) “Esi kustīgs, esi vesels!”, ko organizēja biedrība “Krāslavas volejbola klubs” Krāslavas novada domes īstenotā ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros. Ņemot vērā projekta mērķi par veselīgā dzīvesveida popularizēšanu jauniešiem, piecu dienu programma tika pedantiski izstrādāta, sazinoties ar speciālistiem un nodarbību vadītājiem ne vien Krāslavā, bet arī Rīgā, kā arī sīki izplānoti pasākumi un paredzamās aktivitātes.

Nometnes atklāšanas dienā dalībnieki ar dažādu rotaļu palīdzību iepazinās, kā arī noskaidroja un atcerējās iekšējās kārtības noteikumus, uzvedības noteikumus sabiedriskās vietās, ceļu satiksmes noteikumus. Un tad sākās daudz un dažādas darbošanās, kuru laikā skolēni mācījās sadarboties, ieklausīties, saskatīt labo un skaisto neglītajā, sprieda par informācijas plūsmu sociālajos tīklos, runāja par savas informācijas izvietošanu internetā, darbojās radoši, apgleznojot videi draudzīgus maisiņus, gatavoja un degustēja veselīgu ēdienu, analizēja, vai veselīgs uzturs - tas ir sarežģīti vai vienkārši.

Nometnes otrās dienas rīts visā skolā bija īpaši jūtams - smaržoja tikko ceptas kūkas un cepumi, svaigi darināti salāti ar pašgatavotām mērcēm…līdz notika degustācija. Un, kā izrādījās, arī bez cukura darināti gardumi un salāti bez majonēzes ir ļoti garšīgi. Pēc pusdienām un nelielas atpūtas nometnes dalībnieki piedalījās dažādās sportiski jautrās un intelektuālās aktivitātēs.

Trešajā un ceturtajā dienā darbojāmies ārpus skolas – braucām uz Zinoo centru Rīgā, tur piedalījāmies nodarbībā “Prāta ilūzijas”, apmeklējām batutu centru “Jump Space”, gājām pārgājienā pie Podjavu ģimenes, kas vienmēr ir viesmīlīgi un piedāvā izbaudīt šķēršļu trasi un baskāju taku. Skolēniem ļoti patika arī skolā organizētā nakts trasīte, kur, sadaloties komandās, bija jāatrod septiņas varavīksnes krāsas, un tās jānopelna, atbildot uz dažādiem erudīcijas jautājumiem.

Noslēguma dienā dalībnieki stāstīja, kas viņiem vislabāk patika šajā nometnē, ko vēlētos redzēt un darīt nākamajās nometnēs. Mums, nometnes vadītājām Sandrai Nemeņonokai un Ilgai Stikutei, patiess prieks, ka pusaudžiem patika viss, kas bija ieplānots. Skolēni ar sajūsmu stāstīja par savām pozitīvajām emocijām, ko guva nometnes laikā, teica paldies visiem nodarbību vadītājiem – Ivetai Balulei, Ingai Skerškānei, Natālijai Raudivei, Dimitrijam Duškinam -, kā arī ģimnāzijas ēdnīcas vadītājai Valentīnai Kazimirovai par garšīgajām ēdienreizēm gan skolā, gan līdzi iedotajām brauciena un pārgājiena laikā.

Ir ļoti skaisti, kad vasaras nogalē ir šāds vienojošs un pozitīvs pasākums, kas dod lādiņu jaunajam mācību gadam. Lai izdodas un piepildās viss iecerētais, lai daudz patiesu smaidu un atbalsta no apkārtējiem, lai maijā varam teikt: “Šis bija tiešām jauks mācību gads!”

Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece,

nometnes “Esi kustīgs, esi vesels!” vadītāja Ilga Stikute

Angļu valodas vasaras skola

Krāslavas Valsts ģimnāzijā no 5. līdz 9. augustam notika vasaras skola . To organizēja angļu valodas skolotājas Velta Bērtiņa un Ligija Kolosovska. Pasākuma dalībnieki bija Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēni. Šī kursa mērķis bija rosināt skolēnus gatavoties angļu valodas centralizētajam eksāmenam, pievēršot īpašu uzmanību eksāmena rakstīšanas un mutvārdu daļai.

Vasaras skolas noslēgumā skolēni dalījās iespaidos un pauda savu viedokli par nedēļas laikā paveikto. Visi dalībnieki atzina, ka atmosfēra bija pozitīva:

“Vasaras skolas laikā jutos ļoti ērti un labi tādēļ, ka skolotājas bija ļoti atsaucīgas. Skolēni bija ļoti draudzīgi un komunikabli.”

“Jutos labi, jo organizatori bija ļoti laipni, kā arī dalībnieki bija ļoti draudzīgi viens pret otru. Draudzīga atmosfēra.”

“Skolotāji bija ļoti atsaucīgi, bija ļoti laba atmosfēra. Iepazinu jaunus cilvēkus, ieguvu noderīgu informāciju.”

Lai visiem skolēniem ir motivācija turpmākam darbam un veiksmīgi nokārtots eksāmens!

Velta Bērtiņa

Apceļosim dzimto pusi!

Maija nogalē Krāslavas Valsts ģimnāzijas 7. klasei bija iespēja doties divos izglītojošos un atpūtas braucienos, kas tika rīkoti ESF projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. Pirmais notika 21. maijā, kad mēs apmeklējām Rāznas Nacionālo parku, kur apskatījām Latgales gleznainākās vietas, proti, Mākoņkalnu un Lielo Liepukalnu, kā arī viesojāmies izglītības centrā „Rāzna”. Tur mēs uzzinājām plašu informāciju par mūsu dzimtenes dabu, putniem un augiem. Mūs iepazīstināja ar Latvijas nacionālajiem parkiem un rezervātiem. Mēs bijām pārsteigti par tik lielo sugu daudzveidību un plašajiem, zaļajiem Latgales dabasskatiem, kurus mums bija iespēja apskatīt un nofotografēt.

Kad uzkāpām Mākoņkalnā, pārvarējuši neskaitāmi daudz pakāpienu, pavērās brīnišķīgs skats uz Rāznas ezeru, ko dēvē arī par Latgales jūru. Ūdens ezerā ir tik tīrs un dzidrs, ka ir saskatāmi vissīkākie akmentiņi.

Turpinājumā mūsu ceļš veda uz Lielo Liepukalnu. Tā virsotni varēja sasniegt, kāpjot pa stāvu, šauru taciņu, un, lai gan kāpšana nebija viegla, mēs to paveicām. Kalna virsotnē atrodas 34 m augsts skatu tornis, un ainava no tā paveras burvīga! Mūs ļoti pārsteidza tas, ka Latvijā, tepat Latgalē, ir tik skaistas vietas, kur gribas atgriezties vēl un vēl.

Savukārt 30. maijā, pašā mācību gada izskaņā, mēs devāmies pretējā virzienā, lai paciemotos Latgales Zooloģiskajā dārzā. Un, lai gan katrs no mums zooparkā ir bijis, tomēr katra jauna tikšanās ar dzīvniekiem ir īsts piedzīvojums. Turklāt aplūkot dzīvniekus, klausoties gida izzinošo stāstījumu, ir divkārt aizraujoši.

Mācību gada izskaņa ģimnāzijā pēc labi padarīta darba ir izdevusies, un mēs esam gatavi baudīt vasaru, lai rudenī, saules spēku sasmēlušies, atgrieztos skolas solā.

Iespaidos dalījās KVĢ 7. klases skolēni

Saules kauss 2019

2019. gada 18. maijā Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) teritorijā, Rīgā, Ķengaraga ielā 8 notika konkursa „Saules Kauss 2019” noslēguma pasākums – saules transportlīdzekļu sacensības skolēniem.

Šogad sacensībām bija reģistrējušās 40 komandas no dažādām skolām, kurām tika izsūtīti saules bateriju un motoriņu komplekti. Uz pasākumu ieradās 30 komandas, kopskaitā 53 skolnieki un gandrīz tikpat atbalstītāju no Alojas, Rēzeknes, Bebrenes, Naukšēnu, Nīcas, Jelgavas, Krāslavas, Jūrmalas Pumpuru, Vārkavas, Raunas un Rīgas skolām, kā arī Jūrmalas un Lielvārdes jaunatnes interešu centriem.

No Krāslavas konkursā piedalījās Krāslavas valsts ģimnāzijas 11.klases skolēni – Romāns Šardakovs un Juris Sozvirskis. Tā bija pirmā pieredzē šāda tipā konkursos. Skolēni izveidoja lidaparātu, komandas nosaukums “Dirižablis”, bet lidmašīna veiksmīgi piedalījās laivu sacensībās uz ūdens. Paldies organizatoriem un pasākuma atbalstītājiem par azartu, ko izjuta skolēni darbinot savus transportlīdzekļus un par dāvaniņām.

Fizikas skolotāja Ludmila Koževņikova

Krāslavas Valsts ģimnāzijas komandas pirmās palīdzības sacensībās.

Šī gada 14.maijā notika pirmās palīdzības sniegšanas sacensības Krāslavas, Dagdas un Aglonas novada jauniešiem. Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni šajās sacensībās piedalās jau piekto gadu un uzrāda labus rezultātus. Arī šogad no mūsu skolas sacensībās piedalījās trīs komandas 7.a klases, 9.A klases un 11.c klases komanda. Savas prasmes un zināšanas skolēni radīja 11 etapos - atdzīvināšanas pasākumi, aizrīšanās, motociklista un velosipēdista avārija, rokas asiņošana, čūskas kodiens un rokas apdegums, insults, lapsenes un suņa kodumi, kā arī testi par aptieciņas saturu un par pirmo palīdzību, tās vēsturi.

Sacensības bija ļoti interesantas un aizraujošas, arī rezultāti iepriecināja – 9.a klasei 1. vieta, bet 7.a un 11.c klasei – 3.vieta. Komandas saņēma diplomus un saldās balvas.

Prieks, ka ģimnāzijas skolēni izrāda iniciatīvu darboties šādās dzīvei noderīgās mācībās un pierāda savas prasmes sacensībās.

Paldies sacensību organizatoriem - LSK Krāslavas, Aglonas, Dagdas novadu komitejas izpilddirektorei S. Molotokai un Dagdas novada izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājai M. Mickevičai .

Krāslavas Valsts ģimnāzijas medmāsa I.Vaivodiša

Krāslavas valsts ģimnāzisti iepazīst vēsturi un mākslu.

Agrā un drēgnā maija rītā Krāslavas Valsts ģimnāzijas 8.a un 10.b klases skolēni devās izzinošā mācību ekskursijā uz Rīgu . Pateicoties iniciatīvai” Latvijas skolas soma” skolēniem bija iespēja apmeklēt nodarbības Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, Melngalvju namā un apskatīt Rīgu no putna lidojuma, apmeklējot Rīgas radio un televīzijas torni.

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā 10.klases skolēni saistošā veidā iepazina dizainu un laikmetīgo mākslu, aplūkojot dizaina paraugus muzeja ekspozīcijā un veicot praktisku uzdevumu grupās, lai izveidotu savu priekšmeta dizaina paraugu . Lielu interesi un pārdomas skolēnos izraisīja slavenās poļu mākslinieces Magdalēnas Abakanovičas tekstila un tēlniecības darbu izstāde. Izstādē varēja aplūkot lielformāta telpiskās tekstilijas un skulptūru grupas, kurās māksliniece intensīvi eksperimentē ar materiāliem, formu, faktūrām, dumpīgi pretojoties iekļaušanai kādos noteiktos rāmjos, stilos vai virzienos. 8. klases skolēniem bija iespēja darboties, iepazīstot dažādus mākslas darbus, aplūkojot vairākas muzeja ekspozīcijas un veicot praktisku uzdevumu. Skolēni piedalījās mācību nodarbībā “Atklāj mākslas darbu”, kuras laikā varēja radoši izpausties, veidojot kompozīciju skices no dažādiem materiāliem (stikls, tekstils /gobelēns, koks) par piedāvātajām tēmām (durvis, kosmoss, deja, puķu pārdevēja). Pēc savu darbu prezentcijas skolēni aplūkoja mākslas darbu oriģinālus, atklājot dažādās mākslinieciskās izpausmes iespējas.

Melngalvju namā skolēnus sagaidīja greznos tērpos tērpušies gidi, visiem bija iespēja izzināt noslēpumainos viduslaiku pagrabus un Melngalvju brālības leģendas, uzlaikot briņinieka tērpu un sajust aristokrātu šarmu greznajās svētku zālēs, kurās četrus gadus atradās arī Latvijas Valsts prezidenta darba telpas. Īpašu iespaidu uz skolēniem atstāja vērienīgā sudraba lietu kolekcija.

Dodoties mājup, mēs visi apmeklējām Rīgas radio un televīzijas torni, kurš ir 368 m augsts, lai aplūkotu mūsu galvaspilsētu no putna lidojuma augstuma. Mēs bijām vieni no pēdējiem apmeklētājiem, kuriem bija iespēja aplūkot torni no iekšpuses, jo no maija mēneša LVRTC ir uzsācis vērienīgu torņa rekonstrukcijas projektu, kura mērķis ir panākt, lai TV tornis un tam pieguļošā teritorija kļūtu par mūsgienīgu pilsētvides sastāvdaļu. Laiks paskrēja nemanot, atpakaļceļā uz mājām skolēni dalījās ar pozitīviem iespaidiem par mācību braucienu. Tā bija lieliska iespēja iegūt jaunas zināšanas un iespaidus mācību procesā.

Izglītojošs brauciens uz Rīgu

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 9.a klases skolēni projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/1/001, STEM un vides jomas ietvaros devās uz Rīgu, lai apmeklētu Dzelzceļa muzeju, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, bet 11.klase skolēni - uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, bet vakarā visi kopā Dailes teātra izrādi “Planēta 85” iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Lāsma Kumpiņa, 9.klase: Dzelzceļa muzejā mēs piedalījāmies nodarbībā “Iepazīsti Stacijas dzīvi”, kurā iepazināmies ar stacijas darbu no pirmsākumiem. Muzejs bija diezgan interesants, mēs paši varējām iekāpt senajos vilcienos un lokomotīvēs.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā mēs pavadījām diezgan daudz laika, jo šis ir vecākais vēstures muzejs Eiropā. Tā kā muzejā ir 15 izstāžu zāles, aplūkot visu nebija iespējams. Mums bija iespēja saģērbties bruņinieku tērpos un nofotografēties, paturēt rokas arī senākos ieročus .Pēc muzeja mēs nonācām Doma baznīcā, kur redzējām skaistas vitrāžas un visdažādāko laikmetu izpausmes baznīcas arhitektūrā.

Vakarā mēs devāmies un Dailes teātri, kur noskatījāmies izrādi ”Planēta 85”. Šī izrāde bija smieklīga un jautra, bet lika padomāt par tādām vērtībām, kā ģimene un brīvība, jo darbība notika PSRS laikā. Teātris lika padomāt par skarbo PSRS laiku un uzzināt, kā mūsu vecāki dzīvoja savā bērnībā.

Ekskursijas laikā mēs ieguvām daudz pozitīvas enerģijas pieplūduma un jaunas zināšanas.

Antra Umbraško, 11.klase: LNB mums tika piedāvāts ieskats grāmatas vēsturē, varējām uzzināt par 5 grāmatas maņām, Braila rakstu, cenzūru un citām lietām. Kā nākamā nodarbība mums tika piedāvāta Kultūras Kanona spēle. Jāatzīmē, daudzpusīga nodarbība, kur iepazināmies ar retajām grāmatām, eksponātiem, skaņu ierakstiem, attēlizdevumiem, sīkiespieddarbiem, kartēm, gleznām, tautas grāmatu plauktu un Dainu skapi, kas atrodas LNB.

Paldies bibliotēkai par sniegto lielisko pieredzi veiksmīgākai un sekmīgākai darbībai nākotnē, jo taču grāmata ir tā, kas ļauj mums izpausties, un, izzinot Latvijas Nacionālo Bibliotēku, varējām vēlreiz pārliecināties, ka bibliotēkas darbības galvenais akcents ir atbalsts augstākajai izglītībai un pētniecībai, bērnu un jauniešu lasīt vēlmes veicināšana.

Izrādē “Planēta 89” tika parādītas ļoti trāpīgas un konkrētas lietas, kas skāra pretrunīgo tā laika sabiedrību un Latvijas valsti tajā laikā - 1985. gadā, kad Latvijā valdīja Padomju savienība. Taču izrāde bija arī par to smalko latvietības kodu, kas skāra katru pilsoni, neatkarīgi no vecuma, dzimuma un citām pazīmēm. Noteikti ir jāatzīmē aktieru asprātība, netveramā daba. Viņi iejutās tēlos un azartiski spēlējās ar dažādiem teātra paņēmieniem, kas padarīja izrādi rotaļīgu un skatītājiem baudāmu.

Ģimnāzisti eksperimentē un izzina pasauli

Aizraujoši ir uzzināt kaut ko jaunu, mācoties skolas solā, bet vēl nozīmīgāk ir klasē gūtās zināšanas pielietot praksē. Aprīlī Krāslavas Valsts ģimnāzijas 7. klases skolēniem bija lieliska iespēja ESF projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros doties izglītojošā braucienā uz mūsu valsts galvaspilsētu, lai vēlreiz pārliecinātos, ka skolai un praktiskajai dzīvei ir ļoti cieša saikne.

Pirmā nodarbība „Kur augi ar taureņiem satiekas” notika LU Botāniskajā dārzā. Gides interesantais stāstījums palīdzēja skolēniem labāk izprast dažādas dabas likumsakarības. Viņiem bija iespēja ne tikai aplūkot un uzzināt daudz jauna par puķēm, palmām un kaktusiem, bet arī ieraudzīt retas tauriņu sugas. Skats, ko sniedza ziedošie rododendri un acālijas, bija neaizmirstams.

Ekskursijas turpinājumā mēs devāmies uz Zinoo centru, kur skolēniem tika piedāvātas divas aizraujošas nodarbības. „Prāta ilūzija” – tā bija burvestību pilna stunda, kuras ievadā šarmantais triku meistars iepazīstināja skolēnus ar ķermeņa valodu, bet turpinājumā pašiem ļāva piedalīties triku rādīšanā. Savukārt otrā nodarbība „Eksperimenti” bija lielisks ievads fizikas un ķīmijas zinātnē, kuras skolēni sāks apgūt nākamgad.

Bērni bija sajūsmā gan par aizraujošajām nodarbībām, gan par lielisko iespēju lietderīgi un jautri pavadīt laiku kopā ar klasi.

Ingrīda Grišāne, KVĢ 7. kl. audzinātāja

Tikšanās ar Krāslavas Valsts ģimnāzijas absolventi Ludmilu Voložonoku

Krāslavas Valsts ģimnāzijā nu jau diezgan ierasta lieta – bijušo ģimnāzistu viesošanās savā skolā, lai dalītos pieredzē par to, ko nozīmē studēt, kas jāņem vērā, mācoties augstskolās, kādi ieguvumi un arī zaudējumi ir studijām augstskolās. Liekas – ko tad vēl jaunu un neatklātu varētu pastāstīt mūsu bijušie absolventi? Bet katru reizi, klausoties kāda absolventa stāstījumu, pārliecinos, ka viņiem katram ir savs redzējums par studijām. Tieši tāpat ir mūsu divpadsmitajiem - katram ir savs viedoklis par studijām, kuru mainīt brīžiem ir ļoti grūti. Tāpēc nekad nebūs par lieku uzklausīt kāda esošā vai jau arī bijušā studenta viedokli par augstāko izglītību.

Tāpēc 7.maijā pie mums skolā viesojās 2005. gada absolvente Ludmila Voložonka, kura ir molekulārais ģenētiķis Gulbja laboratorijā. Bija interesenti uzklausīt viņas viedokli par bioloģijas studijām un biologa karjeras iespējām. Pati Ludmila ir pietiekami mērķtiecīgs un pašpārliecināts cilvēks, jo nebaidījās nedz mainīt augstskolas, nedz dažādas darbavietas, lai atrastu sev piemērotāko un sirdij tīkamāko nodarbi. Viņa mācījās gan RSU Medicīnas Fakultātē, gan LU Bioloģijas Fakultātē (iegūts gan bakalaura, gan maģistra grāds), gan Kosmetoloģijas koledžā, gan RSU Medicīnas Fakultātē(turpina studijas doktorantūrā), gan Newcastle University.

Ludmila mūsu skolēniem pastāstīja gan par priekšnosacījumiem studēšanai LU Bioloģijas Fakultātē, gan par to, kā tiek organizētas studijas. Mēs, klausītāji, uzzinājām, ka bioloģija var būt trīs krāsās: sarkanā – saistīta ar fizioloģiju, zaļā – saistīta ar botāniku, zooloģiju un baltā – iet kopsolī ar medicīnu, tāpat arī, ka ir tāda nozare kā bioinformātika, kur tiek apvienotas bioloģijas un informātikas zinības.

Ludmilā dalījās pieredzē arī par karjeras iespējām, kad studenti var pilnveidot sevi gan praktiskajā jomā, gan zinātnē.

Klausītāji noteikti saprata, ka bioloģija ir izglītība, kas paplašina zināšanu horizontu, jo ir viena no plašākajām disciplīnām, kas ir saistīta ar ļoti daudzām citām nozarēm; iemāca kritiski domāt un nošķirt vērtīgo informāciju nebeidzamajā informācijas plūsmā; dod iespēju kļūt par daļu ļoti īpašas nepārtrauktā attīstībā esošas kopienas; ļauj radīt jaunas zināšanas un ietekmēt nākotni.

Studiju rezultātā Ludmila ir nonākusi pie atziņām: profesija jāizvēlas nopietnāk par dzīves partneri, jo pareizas profesijas izvēles gadījumā jums nekad nebūs jāmeklē darbs, tas pats „atnāks” pie jums, kā arī ir jāiegulda pūles savu nākotnes mērķu sasniegšanā, jo izglītība ir dzīves atspēriena fundamentāls pamats.

Paldies Ludmilai par šo jauko tikšanos!

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja A. Jakovele

Iepazīstam skaisto un vērtīgo.

Šī gada aprīlī Krāslavas Valsts ģimnāzijas 12. klases skolēni, iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Latvijas grafiķa, gleznotāja un lietišķās mākslas vecmeistara Anša Cīruļa (1883-1942) madarošanas jeb audumu apdrukas darbnīcu dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs sniedz iespēju izmēģināt šo seno tehniku, izmantojot sietus, kas veidoti pēc Latvijas vecmeistaru (Anša Cīruļa, Jūlija Straumes un Jūlija Madernieka) un arī jauno mākslinieku darbu motīviem. Darbnīcā pusotra stunda pagāja ļoti ātri. Skolēni apdrukāja savus T-kreklus, somas un vienkārši audumu. Kā arī bija lieliskā iespēja apmeklēt pastāvīgas ekspozīcijas - Latvijas dekoratīvā māksla un dizains no 19. gs. beigām līdz 20. gs. līdz 60. gadiem un Latvijas dekoratīvā māksla un dizains no 20. gs. 70. gadiem līdz mūsdienām.

Kā otro aktivitāti 12 klases skolēni apmeklēja Melngalvja namu. Ekskursiju sākām ar VĒSTURISKIEM PAGRABIEM, kuri izbūvēti līdz ar ēku 1334. gadā, pagrabi ir vēsturiski orģinālā nama daļa, kas saglabājusies līdz mūsdienām. Tie savulaik kalpojuši kā noliktavu telpas tirgotājiem. Melngalvju nama vēsturiskie kabineti ir iekārtoti atbilstoši 19.gs. interjeram. Kabinetos notikušas brālības kolēģijas sēdes, pieņemti svarīgākie ar biedrību saistītie lēmumi un veiktas kases atskaites. Skolēni atklāja greznās, kristāla lustru apmirdzētās Melngalvju nama svētku zāles, izzināja Melngalvju brālības pagātni 14. gadsimta pagrabos un iepazinās ar Baltijas lielāko privāto sudraba kolekciju Vēsturiskajos kabinetos.

Ludmila Koževņikova,

Dabaszinību un fizikas skolotāja

Izglītības izstāde „Skola 2019”

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2019.gada 02. martā 9. – 12. klašu skolēni no projekta izmēģinājumskolas Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un projektā neiesaistītas Krāslavas Valsts ģimnāzijas devās uz gadskārtēju izglītības izstādi „Skola 2019” Rīgā.

Gadskārtējās izglītības izstādes apmeklējums deva iespēju skolēniem iegūt visaptverošu informāciju par skolēniem aktuālām izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs, kā arī uzdot interesējošos jautājumus un saņemt izsmeļošas atbildes no augstskolu, koledžu un tehnikumu pārstāvjiem. Izstādē skolēniem bija iespēja redzēt prezentācijas par mācībām, saņemt individuālo konsultāciju, piedalīties konkursos, sarunās, diskusijās un citās aktivitātēs, pasākumu dalībnieku stendos – “Karavīru ieroču un ekipējuma izstāde” un “Militārās tehnikas izstāde”.

Pasākuma izmaksas (ieejas biļetes un transporta pakalpojums) tika segtas no projekta finansējuma.

Krāslavas novada projekta koordinatore

Snežana Petroviča

Pavasaris – ekskursiju laiks

Mācību stunda klasē ir gluži ierasta lieta, bet Krāslavas Valsts ģimnāzijas 8. klasei šopavasar ir īpaši paveicies, jo viņiem tiek piedāvāta lieliska iespēja doties vairākās mācību ekskursijās un paplašināt savu redzesloku neparastās vietās dažādos interesantos veidos.

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/1/001, STEM un vides jomas ietvaros 8. klase šī gada 29.aprīlī skolotāju Harija Misjuna un Romualdas Vešteres vadībā devās mācību ekskursijā uz Izglītības centru “Rāzna“, Mākoņkalnu un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.

Ekskursijas mērķis bija rosināt skolēnu interesi par skaisto Latgales dabu un tās aizsardzību, kā arī likt aizdomāties par nākotnes karjeras izvēles iespējām.

Pirmā informatīvi interaktīvā nodarbība notika Izglītības centrā “Rāzna “ Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistes Regīnas Indriķes vadībā. Te skolēni iepazinās ar Rāznas nacionālā parka vēsturi, vērtīgākajām augu un dzīvnieku sugām un dabas takām, kā arī ar Latvijas dabas aizsardzības sistēmu kopumā. Interaktīvajās nodarbībās skolēni varēja atpazīt koku, zivju, meža dzīvnieku, ūdens putnu sugas.

Otrā nodarbība notika gleznainā Rāznas ezera krastā, kur ar binokļiem rokās vērojām ezera ūdensputnu darbošanos. Gulbji, lauči, cekuldūkuri, pīles bija redzami turpat blakus ezera piekrastē. Vējainais laiks apstiprināja Rāznas ezera neoficiālo nosaukumu - “Latgales jūra “.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Mākoņkalnu, kuru tikai aprīļa mēnesī vien apmeklējuši vairāk nekā 1600 tūristi. Tā pakājē novietotais piemiņas akmens atgādina, ka šo brīnišķīgi skaisto dabas un vēstures objektu savulaik apmeklējis arī Latvijas prezidents Kārlis Ulmanis.

248 metru augstums vēl nebija nekāds šķērslis mūsu dabas pētniekiem. No augšas pavērās gleznains skats uz Rāznu un tā apkārtni. Regīnas Indriķes stāstījums par Mākoņkalna vēsturi un leģendām papildināja skaistās ainavas vērošanu. Arī saulainais laiks, skaidrās debesis bez neviena mākonīša nodrošināja mūsu ceļotāju priecīgo noskaņojumu. Katram dalībniekam bija sakāms kas labs, kopīgi izvērtējot ceļojuma pirmo daļu.

Ekskursijas nākamais pieturas punkts bija Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Astotās klases skolēniem tā bija pirmā iepazīšanās ar augstskolu. Varbūt tieši tāpēc tā izraisīja viņos patiesu interesi. Daži pat jautāja, vai nevarētu šeit mācīties jau agrāk nekā tikai pēc 12. klases beigšanas?

Rēzeknes Tehnoloģiju augstskola sajūsmināja ar modernām telpām, laboratorijām un mūsdienīgām iekārtām. Ekskursijas vadītāja plaši un izsmeļoši izstāstīja gan par studijām, gan par pasākumiem un sabiedrisko dzīvi augstskolā. Noslēgumā aptaujas veidā tika pārbaudīts, ko skolēni atcerējušies visas ekskursijas gaitā. Vērīgākie klausītāji saņēma no augstskolas grāmatas un suvenīrus.

Ekskursijas gaitā iegūtās zināšanas un iespaidi tiks noteikti vēl daudz pārrunāti un analizēti gan mācību stundās , gan plānojot nākamos pasākumus un mācību ekskursijas.

R.Veštere, KVĢ ģeogrāfijas skolotāja.

Metodiskais seminārs “Skaidras domas rada brīnumus” Krāslavas Valsts ģimnāzijā

Ģimnāzijas skolotāji ne vien aktīvi atbalsta pašizglītošanos, iesaistoties un piedaloties dažādos kursos, semināros, bet arī, apliecinot savu profesionalitāti un gatavību sadarbībai, organizē apmācības pilsētas, novada un reģiona skolotājiem. Tā arī šī gada 29.aprīlī Krāslavas Valsts ģimnāzijas telpās notika metodiskais seminārs “Skaidras domas rada brīnumus”, kurā piedalījās Krāslavas un Dagdas novada pedagogi. Seminārā runāju par atziņām, ko guvu, piedaloties 18.starptautiskajos pedagoģiskajos lasījumos, latviešu valodas un literatūras skolotāja Daina Andžāne izklāstīja par jauno mācību priekšmetu Drāmu, kas Latvijā vidusskolās tiks ieviests 2020.gadā, bet mūsu skolā, iespējams, jau nākamajā mācību gadā. Kā vieslektores seminārā uzstājās Aglonas vidusskolas (šogad 18.starptautiskajos pedagoģiskajos lasījumos šai skolai tika piešķirts Humānās skolas nosaukums) pedagoģes. Direktore, Humānās pedagoģijas bruņiniece Lidija Šatilova stāstīja par humānās mācību stundas atšķirībām un līdzīgo ar ikdienas stundu, skolotāja, bibliotekāre, humānā pedagoģe Valentīna Ondzule dalījās pieredzē, kā notiek viņas klases stundas ar vidusskolēniem, savukārt sākumskolas skolotājas, humānās pedagoģes Vija Kovaļkova un Rita Ivbule atklāja daudz jauku ideju, kā darboties ar 1.-4.klašu skolēniem un viņu vecākiem.

Seminārā daudz tika stāstīts par vērtību un tikumu izvēli mūsdienu mācību stundā, uzsverot, pirmkārt, ģimenes lomu ikviena skolēna personības pilnveidē, kā arī skolas pozitīvi emocionālās vides nepieciešamību veiksmīga mācību un audzināšanas procesa īstenošanā, kā arī to, ka visas labākās ieceres, garīgās un tikumiskās, ko gribam ieaudzināt bērnos, sākumā jāieaudzina sevī, un tām jāizpaužas sadarbībā ar bērniem

Ilga Stikute,

KVĢ direktora vietniece audzināšanas jautājumos

Latgales diena Krāslavā

Šī gada 25.aprīlī mēs, Krāslavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs, aizsākām vēl vienu skaistu tradīciju – pilsētā svinēt Latgales dienu. Un droši vien ir taisnība, ka svētki sākas ilgi pirms tam, kas notiek uz skatuves; svētki ir gatavošanās tiem. Mēs lepojamies ar to, ka pie mums skolā ikdienā skan latgaliešu valoda, mūsu skolēni regulāri piedalās latgaliešu valodas un kultūrvēstures olimpiādēs un gūst godalgotas vietas, pēta latgaliešu literatūru, izvēlas tekstus, iemācās tos un piedalās skatuves runas konkursā “Vuolyudzāni”. Un tāpēc arī viss, kas saistīts ar dzimto novadu, mums ir mīļš, svarīgs un patiess – notikumi, prieks, sāpes, panākumi, neizdošanās, cerība…

Dienas pirmajā daļā skolā notika erudītu konkurss “Es mīlu Tevi, Latgale!”, kurā piedalījās divas ģimnāzijas komandas. Neparasti šoreiz bija tas, ka komandas komplektēja divas 11.klašu skolnieces, savās komandās iesaistot pa vienam pārstāvim no katras klašu grupas.. Konkursā tika iekļauti jautājumi par Latgales, vēsturi, kultūru, ģeogrāfiju, ievērojamiem cilvēkiem. Lai atbildētu uz jautājumiem, bija nepieciešamas ne vien zināšanas, bet arī erudīcija un komandas saliedētība.

Dienas turpinājumā viss ģimnāzijas kolektīvs devās uz kultūras namu, kur ģimeniskā un latgaliski sirsnīgā gaisotnē notika svētku koncerts. Mums ir liels prieks, ka ar savu klātbūtni mūs pagodināja Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks V.Moisejs un Izglītības pārvaldes vadītāja L.Miglāne. Savā apsveikuma runā V.Moisejs uzsvēra, ka ir lepns par to, ka dzīvo Latgalē, un priecājas par iespēju piedalīties pirmajā mūsu novadā rīkotajā Latgales dienas pasākumā, izsakot vēlējumu pasākumam dzīvot ilgi un pulcināt arvien kuplāku atbalstītāju skaitu. Koncertā skanēja latgaliešu valoda, Latgales autoru dzeja, skolēnu radošo darbu “Es piederu Latgalei” citāti, dziesmas, dejas…

Un daudz jau nemaz nevajag – vien sirsnīgi vārdi, mīļa kopābūšana un cerība, ka viss izdosies! Diena bija brīnišķīga. Ar tādu noskaņojumu mēs turpināsim dzīvot līdz nākamajai Latgales dienai. Pievienojieties arī jūs!

Ilga Stikute,

Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas darbā.

Evelīnai Kristai Sitnikai atzinība latviešu valodas Valsts olimpiādē

22. martā LU Humanitāro zinātņu fakultātē notika latviešu valodas 8.-9. klašu Valsts 45. olimpiāde, uz kuru bija uzaicināti 100, bet piedalījās 96 dalībnieki. No Krāslavas un Dagdas novadiem uz olimpiādi varēja izvirzīt tikai vienu skolēnu, kurš bija uzrādījis vislabāko rezultātu novadu olimpiādē, un šoreiz tā bija Krāslavas Valsts ģimnāzijas 9. klases skolniece Evelīna Krista Sitnika.

Par olimpiādes norisi stāsta pati Evelīna Krista:

“Olimpiādes 1. daļā bija 10 jautājumi par nozīmīgākajiem kultūras notikumiem Latvijā 2018. gadā, 2. daļā – svarīgākajā un grūtākajā- vajadzēja labi izprast tekstu, lai pareizi veiktu gramatiskos uzdevumus, bet 3. daļā – domraksts, kurā bija jāapvieno radošums kopā ar valodas izpratni. Tematu izvēlējos saistībā ar iepriekšējā daļā izlasīto tekstu un rakstīju par latviešu rakstnieku devumu un pasaules literatūru. Neskatoties uz to, ka uzdevumu veikšanai tika atvēlētas 3 stundas, laika tomēr pietrūka, bet piedalīšanos Valsts olimpiādē uzskatu par milzīgu pieredzi, savu zināšanu papildināšanu un nozīmīgu pārbaudījumu pirms eksāmeniem”.

Lai spētu atbildēt uz jautājumiem par kultūras notikumiem Latvijā, nepietiek ar mācību stundu saturu, bet visu laiku ir jāseko tiem līdzi Latvijas medijos, ir jālasa grāmatas un cita speciālā literatūra, jāskatās filmas, teātra izrādes, jāapmeklē dažādi kultūras pasākumi.

Mēs lepojamies ar Evelīnu Kristu un sakām sirsnīgu paldies vecākiem par meitas audzināšanu un prasmi radīt interesi par latviešu valodu, kultūru un dzīvesziņu.

Daina Andžāne,

Krāslavas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja, 9. klases audzinātāja

Ģimnāzijā notika akcija – šoreiz es balsošu.

25.maijā notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Eiropas Parlaments ir demokrātijas virzītājspēks Eiropas Savienībā, un kopā ar ES Padomi ir galvenā lēmējinstitūcija.

Demokrātijas apstākļos dzīvojam tikai nedaudz vairāk kā 25 gadus, taču nevar pieņemt demokrātiju par kaut ko pašsaprotamu, to ir jāaizsargā, un līdzdalība vēlēšanās ir tas instruments, ko varam izmantot tam nolūkam. It īpaši svarīgi, lai vēlēšanās par Eiropas nākotni savu viedokli paustu jaunieši. Tam speciāli ir izveidota platforma www.soreizesbalsosu.eu

Pēc Eiropas Parlamenta biroja Latvijā aicinājuma mūsu skolā notika „vēlēšanu ģenerālmēģinājums”. Tam nebija sakara ar politiskajām partijām vai deputātu kandidātiem, skolēni balsoja par VĒRTĪBĀM , kuras ir svarīgas Eiropas Savienībā. Piemēram par radošumu, cieņu, tīru vidi, izklaidi, godīgumu, attīstību utt., kopā 20 vērtības.

Vēlēšanās piedalījās 150 7.-12.klašu skolēni. Katrs skolēns varēja atzīmēt 3 līdz 5 vērtības. Saskaitot vēlēšanu biļetenus, konstatējām, ka ģimnāzijas skolēni visvairāk atbalsta tādas vērtības kā brīvība, godīgums, attīstība, drošība un cilvēcīgums.

Vēlēšanās tika izvirzīts arī jautājums, kas skar skolēnu dzīvi skolā. Skolēni balsoja par to, vai skolas telpās ir jāizvieto karsto dzērienu tirdzniecības automātu. “Par “ nobalsoja 87,4% skolēnu.

Balsošanas pieredze ir demokrātisku iemaņu un pilsoniskuma izkopšana. Tas mudina jauniešus padomāt par to, ka Eiropas Savienības, Latvijas un katra personīgi nākotne ir atkarīga no mums, no aktīvas pilsoniskas pozīcijas. Un ģimnāzijas skolēnu izvēlētās vērtības ļauj pietiekami optimistiski skatīties nākotnē.

Viktorija Nalivaiko

Krāslavas Valsts ģimnāzijas

vēstures, politikas un filozofijas skolotāja

Krāslavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs sveic dzimto pilsētu 96.gadadienā.

Kur, vijoties Daugavas lokiem,

Paveras skaistākais skats,

Tur lēnām gar Krāslavas logiem

Iegriežas laika rats.

/Karīna Stikute, Evelīva Krista Sitnika 9.a/

Sveicot Krāslavu 96.gadadienā, klasēs tika īstenoti radoši projekti – iedzīvināt Krāslavas 20.gs. fotogrāfiju mūsdienās – zīmējumā, fotogrāfijā un veltījumā.

Robotu sacensības FIRST LEGO League Latvija.

Šī gada Lego robotu 2018./ 2019. sezonas tēma bija INTO ORBIT – tātad viss par un ap orbītu.

Šīs ir vienas no sarežģītākajām robotu sacensībām, jo tajās ne tikai nepieciešams izveidot savu robotu, bet arī jāizdomā dažādas funkcionālas papildierīces, jāsaprogrammē robots, lai tas veiktu nepieciešamos uzdevumus – šogad bija 15 misijas - , tiek vērtēts arī robotu dizains, tas ir, gan izskats, gan arī programmas kods, cik tas ir saprotams un efektīvs, jāizveido vērtību plakāts, reklāmas stends, kā arī jāveic pētījums par šī gada tēmu.

Šogad pirmo reizi tika rīkoti 2 pusfināli – kur mūsu komanda “Krekeri” ieguva 1.vietu par projektu. Komanda veica pētījumu par kosmosa atkritumiem. Tas ir ļoti aktuāls jautājums, jo ne tikai Zeme tiek piesārņota, bet sakarā ar daudzu satelītu palaišanu, arī kosmosā veidojas atkritumi. Izrādās, pat krāsas daļiņas var apdraudēt kosmonautus.

Divdesmit labākās komandas no pusfināla tika finālā. Arī komanda “Krekeri” tika uz finālu, kurš šogad 6.- 7.aprīlī notika Valmierā. Sacensību pirmajā dienā notika viens robotu brauciens, kā arī projekta un pamatvērtību plakāta prezentācija. 2. dienā notika vēl divi robotu braucieni un apbalvošana.

Komisija komandu novērtēja ļoti atzinīgi: “Izcila laika pārvaldība un lomu sadalījums ļauj šai komandai sasniegt visus mērķus, Komandas mērķi un procesi ir skaidri.” Augstu arī tika novērtēts roboto dizains - sabalansēts ātrums, stiprums, precizitāte katram uzdevumam, racionāls, ikvienam viegli saprotams kods, skaidra stratēģija, kā izpildīt komandas labi definētos mērķus, oriģināli elementi ar potenciāli nozīmīgu pievienoto vērtību.

Sacensību organizētāji šogad novērtēja, ka līmenis ar katru gadu aug un arvien grūtāk paliek izvēlēties sacensību čempionus. Mūsu komanda “Krekeri” finālā ieguva 2. vietu robotu spēlēs.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja,

Sandra Nemeņonoka.

ŽETONU VAKARS ĢIMNĀZIJĀ

Ir atkal pavasaris, un atkal Krāslavas Valsts ģimnāzijas divpadsmito klašu skolēni ir pārņemti ar gatavošanos Žetonu vakaram. No gada gadā divpadsmitie ģimnāzijas kolektīvu pārsteidz ar jaunām un radošām idejām. Pasākums skolā noris jau kopš 2005. gada, bet mūsu divpadsmitie vēl māk celt gaismā trakas idejas, kuras nebija iemēģinājuši iepriekšējie izlaidumnieki.

5.aprīļa vakars ….. ģimnāzijas zālē gaisā virmo gan satraukums, gan prieks, gan mazliet arī bailes, jo skolēnu priekšnesumus vērtēs, viņuprāt, visnopietnākie kritiķi – vecāki un skolotāji. Ikvienam divpadsmitajam, protams, gribas, lai tieši viņa klases kolektīva uzstāšanās būtu visoriģinālākā un aizraujošākā. Kad zālē ir sanākuši visi skatītāji, pasākums var sākties. Tradicionāli to aizsāk divpadsmito klašu pārstāvji, lai dāvinātu skolai šī gada izlaiduma žetonu, ko svinīgi piespraudīs pie skolas karoga Pēdējā zvana pasākumā. Tad seko sirsnīga skolas direktora uzruna, un līdz ar viņa jaukajiem novēlējumiem priekšnesumu maisam nu ir gals vaļā.

Pirmā uzstājās 12. b klase (kl. audzinātāja Romualda Veštere). Savam priekšnesumam pamatā viņi ņēma populāro TV raidījumu BEZ TABU. Divi pievilcīgi un šarmanti vadītāji – Ļika un Valdis – bija sava uzdevuma augstumos. Aizraujoši un interesanti tika pieteikti klases biedri, kuri savukārt demonstrēja savus talantus. Tika gan dziedāts spāniski, gan repots, gan dejots, gan demonstrēta puišu fiziskā sagatavotība, gan stāstītas anekdotes no skolas dzīves, bet priekšnesuma nagla, protams, bija meiteņu iestudētā deja un tai sekojošā puišu deja ar akrobātikas elementiem. Visu noslēdza pašu skolēnu veidotā filma, kurā viņi atsauca atmiņā interesantus notikumus skolas laikā, kā arī uzklausīja skolotāju viedokli par klasi. Stilizētais BEZ TABU raidījums beidzās ar sirsnīgu dziesmu vecākiem. Klases priekšnesuma noslēgumā vārds tika dots klases audzinātājai, kura saviem lolojumiem pasniedza žetongredzenus.

Tālāk stafeti pārņēma 12. c klases skolēni (kl. audzinātāja Aija Jakovele). Lai gan klase ir izteikti matemātiska, tad tomēr skolēni izceļas ar savu muzikalitāti. No 15 klases skolēniem 12 pārvalda kādu mūzikas instrumentu, tāpēc klases uzstāšanās bija papildināta ar dziesmām, kurām muzikālo pavadījumu spēlēja paši skolēni. Klases priekšnesums aizsākās ar pašu veidotu filmu, kurā skolēni aizceļoja uz tālo 2029. gadu un mēģināja iedomāties, kādi un kas viņi varētu būt pēc desmit gadiem. 12. c klases uzstāšanās balstījās uz, tā saucamajiem, trim vaļiem – stāsts par sevi, pateicība skolotājiem un sirsnīgi vārdi vecākiem. Un visam pamatā – dziesmas! Stāstot par sevi, tika uzsvērts, ka 12. c klase nav tikai apzinīgi “zubrīši”, kas to vien dara kā mācās, bet gan ir interesanti, aktīvi, trakām idejām bagāti skolēni. Kā apliecinājums tam bija klases puišu dziedātā un pašu spēlētā dziesma “Kur ir mana lidmašīna”. Runājot par skolotājiem, tika uzsvērts, ka bez viņu atbalsta un mudinājuma nebūtu izcilu sasniegumu mācībās, arī viņiem skolēni veltīja sirsnīgu un skanīgu dziesmu “Debesis”. Un, protams, neizpalika arī pateicības vārdi un dziesma vecākiem, kuriem tika dāvināta arī simboliska dāvaniņa – puķu sīpols, kas, augot un ik gadu uzziedot ģimenes dārzā, atgādinās mājiniekiem par topošo studentu. Priekšnesuma noslēgumā klases audzinātāja pasniedz žetongredzenus, kas būs laba piemiņa par skolu.

Pasākumu noslēdza 12. d klases skolēnu uzstāšanās (kl. audzinātāja Ludmila Koževņikova). Arī šai klasei bija oriģināls priekšnesums. Katram skolēnam tika piemeklēta atbilstoša anekdote par skolas dzīvi. Un katrs skolēns ar pārējo klases biedru atbalstu iejutās kāda veiksminieka vai arī neveiksminieka lomā. Priekšnesums bija izdevies. Skolēni bija tiešām pacentušies un pieskaņojuši katram klases biedram atbilstoši viņa raksturam, rīcībai un uzvedībai konkrētu anekdoti. Zālē valdīja jautrība. Arī pašu veidotā filmā, intervējot gan skolēnus, gan skolotājus, tika atklāta klases kolektīva būtība. Noslēgumā klases audzinātāja, kurai tā bija pirmā audzināmā klase, sakot sirsnīgus pateicības vārdus, pasniedza skolēniem žetongredzenus.

Divas stundas paskrēja nemanot, jo jautrība mijās ar prieka un saviļņojuma asarām un pateicības vārdiem. Tāpēc šis pasākums atsauc atmiņā kādu nostāstu – kad Dievs radīja cilvēku, viņam palika pāri māla pikucis. Dievs nezinājis, ko ar to iesākt, tāpēc jautājis cilvēkam: “Ko lai tev vēl uztaisa?”

Cilvēks atbildējis: ”Uztaisi man laimi!”

Dievs padomājis un atbildējis: “Še tev māla pikucis un veido laimi pats!”

Un būtībā cilvēkiem ir tā iekārtots, ka katrs ir savas laimes kalējs. Un katram ir iespēja izveidot divas laimes. Vienu mazo – darīt laimīgu pašam sevi, bet otru lielo – darīt laimīgus citus.

Šajā pasākumā mūsu divpadsmitie viennozīmīgi izveidoja šo otro laimi un darīja laimīgus visus klātesošos. Gan vecāki, gan skolotāji ar baudījumu lūkojās šajos varenajos, iznesīgajos, skaistajos jauniešos, kas nu jau pēc diviem mēnešiem droši izies plašajā pasaulē un godam nesīs Krāslavas Valsts ģimnāzijas vārdu!

Krāslavas Valsts ģimnāzijas

12. c kl. audz. A. Jakovele

Patriotisms ir ticēt vērtībām, kas svarīgas sabiedrībai, nācijai, valstij.

Domājot par Latvijas nākotni, jauniešu fizisko sagatavotību, gatavību aizstāvēt savu zemi, patriotisko audzināšanu, līdera lomas uzņemšanos, būt atbildīgiem un krietniem cilvēkiem, Saeimas deputāti 2018.gadā atbalstīja (VAM) iekļaušanu pēc sešiem gadiem valsts vidējās izglītības standartā noteiktajā izglītības saturā kā obligātu mācību priekšmetu. Savukārt līdz 2024. gadam šo mācību priekšmetu ir iespējams iekļaut izglītības programmā kā izvēles priekšmetu. Valsts aizsardzības mācības mērķis ir nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij, to plānots sasniegt, veicinot spēju brīvi un patstāvīgi domāt, attīstot kritisko domāšanu, morālo spriestspēju un sekmējot atbildīgu rīcību, veicinot nacionālās identitātes un valstiskuma apziņu, lojalitāti Latvijas valstij, Satversmei un patriotismu. Šī priekšmeta saturā iekļautas tēmas gan no Latvijas vēstures par Pirmā pasaules kara laiku un Latviešu strēlnieku vienību veidošanos, gan lokālās vēstures jautājumi, tēmas par dzīves mācību, kas ietver sevī tēmas par valsts aizsardzību un līderību, uzsverot godīgumu, cilvēciskumu, prasīgumu, taisnīgumu, prasmi publiski uzstāties, uzņemties atbildību par savu rīcību, gatavību organizēt un vadīt citu darbu, kas ir orientēts uz pašattīstību, prasmi izvirzīt mērķus un sasniegt tos. Plānotas mācības arī militārajā jomā, apgūstot gan ierindas mācību, gan lauku kaujas iemaņas, orientēšanos, pirmās medicīniskas palīdzības prasmes.

2018./19. mācību gadā valsts aizsardzības mācības notika 14 pilotskolās, taču nākamajā mācību gadā ir piedāvāts šo mācību priekšmetu piedāvāt vēl 48 skolās. Krāslavas Valsts ģimnāzija ir pieteikusies un gatava uzsākt 2019. /2020. mācību gadā 10. klases skolēniem piedāvāt kā izvēles mācību priekšmetu humanitārā un sociālā virziena izglītības programmā. Nodarbības plānotas katru mēnesi 8 stundas vienas dienas ietvaros. Skolēniem, kas būs sekmīgi apguvuši VAM, varēs pretendēt uz 10 dienu nometni vasarā, kā arī iegūs priekšrocības, izvēloties studijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, Robežsardzes koledžā, Policijas koledžā, Ugunsdzēsības koledžā uzņemšana.

Anna Juškeviča,

Krāslavas Valst ģimnāzijas direktora vietniece mācību jautājumos

Ar savām domām mēs veidojam pasauli sevī un sev apkārt

Daudz runāts un rakstīts par domu spēku un varu, par vērtību, dzīvīgumu, neierobežotību...

Šī gada 22.-24. martā Rīgā notika 18. Starptautiskie pedagoģijas lasījumi “Skaidras domas rada brīnumus”. Šādos lasījumos mēs, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotājas Ilga Stikute un Anna Juškeviča, piedalāmies jau otro reizi un esam par tiem sajūsmā.

Lasījumus atklāja Starptautiskās Humānās pedagoģijas centra prezidents, izglītotājs, Skolotājs Šalva Amonašvilli, uzsverot, ka “Sadarbības nākamajam pakāpienam ir svarīgi apjēgt domas varenumu. Viss Kosmoss sastāv no domām! Viss labais, viss ļaunais balstās uz domām. Domas nes dzīvi, domas nes nāvi! Kad gan tas beidzot būs saprasts? Nav Kosmosā spēcīgākas ierīces kā doma, pildīta ar psihisko enerģiju”. Šajos lasījumos Š.Amonašvilli mudināja domāt par savām domām, par enerģiju, ko sūtām pasaulē, par dzīves jēgu, jo: “Pasaule veidota no Radītāja domas vien. Doma ir varenākā enerģija Visumā, kas spēj visu radīt un visu sagraut. Teikts, ka Cilvēks ir Visuma atspoguļojums, veidots Radītāja tēlā, tāpēc arī cilvēks ar savu domu spēku var radīt un graut.”

Atklāšanā ar priekšlasījumu “Mācīties iedziļinoties” uzstājās projekta “Skola 2030” vadītāja Zane Oliņa. Viņas darbošanās pedagoģijas jomā tika augsti novērtēta un Š.Amonašvilli viņai pasniedza augstāko apbalvojumu - Humānās pedagoģijas Bruņinieks.

Pirmajā dienā izvēlējos piedalīties divās meistarklasēs - “Kā gaišā doma uzvar”, ko vadīja Starptautiskās Humānās pedagoģijas centra viceprezidents S.Kruks, un “Domu spēks un Praktiskais likums par Atbildību”, ko vadīja J.Ševčenko, Montesori sistēmas pedagoģe, psiholoģe, savukārt A.Juškeviča piedalījās N.Amonašvilli un M. Davitinidze-Amonašvilli laboratorijā “Domātāja audzināšana” un N.Amonašvilli meistarklasē “Kā materializējas mūsu domas”. Otrajā dienā baudījām “Pedagoģisko ideju uguņošanu”, kurā skolotāji no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Azerbaidžānas dalījās pieredzē, turpat zālē savās nodarbībās iesaistot ~ 600 klausītājus. Ļoti sirsnīga un aizkustinoša bija tikšanās “Humānās pedagoģijas personība”, kad divas pieredzes bagātas pedagoģes (darba stāžs ir vairāk kā 40 gadi!) - T.Pavlova, zinātniski pētnieciskās laboratorijas “Bērnu apdāvinātības psiholoģija” vadītāja, Novosibirskas Valsts pedagoģiskās universitātes” profesore, Krievijas augstākās profesionālās izglītības Goda pedagoģe, Humānās pedagoģijas Bruņinieks, un M.Šišova, Maskavas mēra prēmijas laureāte, goda medaļas “Par devumu izglītības attīstībā”, Krievijas liceja Nr.1561 vecākā metodiķe, zelta zīmes “Sirds un Rozes kavalieris”, Humānās pedagoģijas Bruņinieks – stāstīja par to, kā viņas sasniedza savus mērķus, kas viņām palīdzēja tikt grūtībām pāri un kā viņas dzīvi uztver tagad.

Trešajā dienā P.Amonašvilli, psiholoģijas doktors, rakstnieks, starptautiskā Humānās pedagoģijas centra prezidents, Humānās pedagoģijas Bruņinieks, un T.Shvitaridze, bērnu studijas “Basti – Bubu” galvenā producente un iedvesmotāja, Humānās pedagoģijas Bruņinieks, vadīja nodarbību “Vienota domāšana ģimenē”.

Trīs dienu darbošanās bija izplānotas ļoti precīzi un sīki, jo, piedaloties lekcijās, meistarklasēs, diskusijās, radošajās darbnīcās, laiks paskrēja nemanot, savukārt draudzīgā un brīvā gaisotne pārtraukumos sarunas padarīja vēl vēlamākas. Trešās dienas noslēgumā tika godināti humānās pedagoģijas skolotāji, piešķirti goda nosaukumi skolām, kā arī paziņota nākamo lasījumu tēma “Griba – galvenā uzvara pār sevi” un vieta – Kazahstāna, Astana.

I.Stikute,

Krāslavas Valsts ģimnāzijas

direktora vietniece audzināšanas jautājumos

Braucam uz Rīgu

21. februārī ESF projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros mēs, KVĢ 7. klases skolēni, devāmies izglītojošā braucienā uz Rīgu. Vispirms mums bija iespēja apmeklēt Salaspils Nacionālo botānisko dārzu, uzzināt interesantus faktus par dažādos kontinentos sastopamajiem augiem, kā arī pašiem mēģināt atpazīt un klasificēt tos. Šī nodarbe pārvērtās aizraujošā sacensībā.

Mūsu ceļojuma nākamā pietura bija Jūgendstila muzejs Rīgā. Par šo mākslas virzienu mēs jau bijām mācījušies skolā, un tagad bija iespēja klātienē aplūkot jūgendstila dzīvokļa iekārtojumu, mēbeles, vitrāžas, mākslas darbus.

Brauciena noslēgumā bija paredzētas fiziskas aktivitātes, tāpēc mēs devāmies uz batutu parku „Jump Space”, kur varējām no sirds izskrieties, izlēkāties, kūleņot un jautri pavadīt laiku.

Šādi braucieni palīdz apvienot mācību vielas apguvi skolā ar tās praktisko pielietojumu dzīvē, kā arī saliedē klases kolektīvu.

Agnese Pitrāne, 7.a klase

Bioloģijas olimpiāde

Šogad 23.-25. janvārī Rīgā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika Valsts 41. bioloģijas olimpiāde, kurā piedalījās Krāslavas Valsts ģimnāzijas 9.a klases skolnieks Viesturs Andžāns un ieguva 2. pakāpes diplomu un sudraba medaļu.

Lai saņemtu uzaicinājumu uz Valsts olimpiādi, vispirms nepieciešams piedalīties novada bioloģijas olimpiādē, uzrādot labu rezultātu un saņemot noteiktu punktu skaitu. Tāpēc jau sākot ar septembri notiek nopietns sagatavošanās darbs – skolēni atkārto iepriekšējo gadu mācību vielu, lasa papildliteratūru, mācās tēmas, kas nav ietvertas skolas mācību programmās, atkārto un uzlabo praktiskās darba iemaņas ar mikroskopu, gatavo preparātus, utt.

Pirmajā semestrī Viesturs pēc stundām nāca uz konsultācijām, ļoti daudz lasīja, mācījās un strādāja patstāvīgi, cītīgi gatavojās olimpiādei. Viesturs ir gudrs, atjautīgs, cītīgs un neatlaidīgs, spējīgs kritiski domāt, mērķtiecīgi plānot darbus un paveikt tos. Tā viņu ir audzinājuši vecāki.

Šīs rakstura īpašības un ieguldītais darbs bija pamats tam, ka Viesturs, uzvarot novada olimpiādē, devās uz Rīgu. Pirmajā Valsts olimpiādes dienā vajadzēja izpildīt testus un risināt teorētiskus uzdevumus, bet otrajā dienā – veikt četrus laboratorijas darbus un atbildēt uz daudziem jautājumiem. Viesturs ar to visu veiksmīgi tika galā, un tāpēc rezultāts neizpalika. Paldies vecākiem un ģimenei par atbalstu, atsaucību un iedrošināšanu.

Līvija Malahovska,

Krāslavas Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja

Krāslavas Valsts ģimnāzija - skola, kura domā, dara un zina

Laikā, kad sabiedrībā daudz tiek runāts par izglītību un reformas nepieciešamību, kad vecāku viedoklis par zināšanu un prasmju apguvi ne vienmēr sakrīt ar skolas un arī skolēnu domām, svarīga loma tiek piešķirta tam, kā zināšanas izmantot praktiski. Viens no veidiem, kā lietot mācību procesā apgūtos faktus, ir pētnieciskā darbība, jaunrade, kam “Skola 2030” ir veltījusi īpašu lomu, pārejot uz kompetenču pieeju mācību procesā. Kompetence ir indivīda spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmes, risinot problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās, tāpēc kā obligāta jaunās pieejas sastāvdaļa ir pētnieciskais darbs, piedāvājot iekļaut stundu sarakstā mācību kursu “Pētnieciskā darbība, jaunrade”.

Krāslavas Valsts ģimnāzijā pētniecisko darbību veic jau 24 gadus, organizējot skolēnu zinātnisko darbu konferenci, savukārt jaunrade - skolēnu rokdarbu, zīmējumu, foto un tematiskajās izstādēs. Šajā mācību gadā lielākā daļa (70% ) skolēnu zinātniski pētniecisko darbu tēmu bija izvēlētas inženierzinātnēs, dabaszinātnēs, ergonomikā, veselības zinātnē, šajos pētījumos galvenā nozīme bija praktiskajam pielietojumam, energoefektivitātei un veselībai. ZPD (zinātniski pētnieciskais darbs) ir skolēna patstāvīgi veikts pētījums, kura izstrādes gaitā tiek veicināta skolēna kompetence par zinātniskās pētniecības būtību, organizāciju un metodēm. kurā atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem nevar gūt tikai ar esošajām zināšanām un prasmēm – nepieciešamas jaunas. Pētījumā tiek meklētas atbildes uz sabiedrībai vai zinātnei aktuālu jautājumu, par kuru šobrīd vēl ir nepietiekošas zināšanas, tiek meklēti pieteiktās problēmas risinājumi. Tematam jābūt nozīmīgam gan pašam darba veicējam, gan skolai vai pilsētai, vai reģionam, vai Latvijai un sabiedrībai kopumā Veicot ZPD, skolēns parāda savu spēju mērķtiecīgi izmantot un analizēt zinātnisko literatūru un citus informācijas avotus, izvēlēties mērķa sasniegšanai atbilstošas pētniecības metodes, analizēt iegūtos datus, izteikt loģiskus, cēloņsakarībās balstītus spriedumus, izdarīt secinājumus. Vienlaikus tiek attīstītas skolēna analītiskās spējas, kritiskās domāšanas prasmes, prasme izmantot teorētiskās atziņas konkrētu problēmu izpētē, kā arī uzstāties auditorijas priekšā, izklāstot sava pētījuma rezultātus.

Divpadsmit Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11.un 12.klašu skolēni pārstāvēja mūsu novadu Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē Daugavpilī un guva labus rezultātus: 3. pakāpes diplomus ieguva Artis Krikovs par darbu “ Saules paneļu darbība un izmaksas autonomā sistēmā” un Reinis Leikums un Renārs Lisenoks par darbu “Apkures sistēmas katlu drošība “, 2. pakāpes diplomi Paulai Peipiņai par darbu “Dzīves formu analīze Maijas Kūles grāmatā “Eirodzīve”: formas, principi, izjūtas”, Olgai Kurakinai par darbu ”Ežezera pētniecība” un Ainai Veličko un Laurai Veličko par darbu ”Ieskats Indras vēsturē un Laimes muzeja tapšanā“. Uz Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci Rīgā (jāsaka, ka mūsu skola jau 22 gadus piedalās šādā konferencē un kopskaitā ieguvusi 55 godalgotas vietas!) izvirzīti 3 darbu autori: Paula Peipiņa, Olga Kurakina, Aina Veličko un Laura Veličko. Šajā gadā darba aizstāvēšanai jāsagatavo stendu referātu prezentācijas, kā tas pieņemts visos starptautiskajos zinātnieku konkursos.

Vēlam veiksmi mūsu skolēniem lielajā konferencē!

Anna Juškeviča,

Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece mācību jautājumos.

Sporta diena 2019

Saulainajā, bet nedaudz vējainajā 20. marta pēcpusdienā Krāslavas Valsts ģimnāzijā notika ikgadējais „Sporta dienas 2019” pasākums. Visiem skolēniem bija iespēja uzdrīkstēties un pārbaudīt savas iemaņas piedāvātajās kustību aktivitātēs gan individuāli, gan komandās. Skolas telpās bija jūtams sacensību gars, neskatoties uz to, gan dalībnieku, gan tiesnešu sejas rotāja smaids.

Katrs skolēns aktīvi iesaistījās sporta darbībās, kuras vēlējās paveikt vairāk un gūt labus panākumus, kā arī ar savu dalību sakrāt vairāk punktu, jo paralēli notika titula „Sportiskākā klase 2019” iegūšana.

Sporta dienas atklāšana notika aktu zālē ar sporta skolotājas N. Raudives uzrunu, kurā tika pievērsta uzmanība ikdienas veselīgajiem paradumiem, sportošanai, kā arī Sporta dienas karoga svinīgo ienešanu zālē. Kopīgi sajutām enerģijas un pozitīvā garastāvokļa viļņus, vienojoties rīta rosmē, kuras programmu iepriekš sporta stundu laikā sagatavoja 11. c klases skolnieces.

Pēc tam sekoja erudītu konkurss, kurā savā starpā sacentās vidusskolas un pamatskolas klašu skolēni. Viktorīnas jautājumi bija saistīti ar Latvijas sportistiem un sporta veidu vēsturi. Vidusskolas grupā atjautīgākie izrādījās 11. c klases skolēni, bet pamatskolas konkurencē – 9. a klases skolēni.

Pēc dalībnieku domām, viena no aizraujošākajām aktivitātēm bija virves vilkšana, kur iesaistījās 7.-9. klašu komandas. Šajā aktivitātē klasesbiedri varēja pārbaudīt ne tikai savu fizisko spēku, bet arī komandas saliedētību, jo, tikai darbojoties visiem vienā ritmā, varēja gūt panākumus un kļūt par labākajiem. Tas vislabāk izdevās 9.a klases komandai.

Bez šaubām, dienas emocijām bagātākā aktivitāte bija zēnu florbola sacensības. Visi dalībnieki bija ātri, azartiski un precīzi, tāpēc atbalstītājiem skatīties spēles bija interesanti, toties pašiem dalībniekiem nenācās viegli uzvarēt savus konkurentus. Bija gan kritieni, gan smiekli, gan ovācijas. Sacensību noslēgumā tika paziņoti uzvarētāji, kas bija 10.c un 9. a klases skolnieku komandas.

Katram bija iespēja piedalīties individuālajos sporta veidos. Tika piedāvātas tādas aktivitātes kā novusa, galda tenisa, badmintona un dambretes spēle, šautriņu mešana, šaušana un lekšana ar lecamauklu, metieni mērķī. Skolēni bija aktīvi un vēlējās izmēģināt visu. Aizraujoša šogad izrādījās aktivitāte „metieni mērķī”, kur vislabāk veicās Laurim Pļaveniekam un Normundam Kalinkam. Kopvērtējumā šajā aktivitātē bija labākā 10.c un 7. klase. Populāra bija šaušana ar gaisa šauteni. Neskatoties uz to, ka tā notika ārpus skolas telpām un ārā pūta vējš, kas sarežģīja ieroča tēmēšanu, skolēnu rinda pie šaušanas nesamazinājās. Nāca kā zēni, tā meitenes.

Patīkami atzīmēt ka konkursā „lēcieni ar lecamauklu 30 sekundēs” šogad tika uzstādīts rekords -100 lēcienus spēja izpildīt Laura Liskopa no 10.b klases.

Sporta diena vienmēr priecē ar plašo aktivitāšu klāstu un iespēju pārbaudīt savu fizisko sagatavotību. Sporta dienas aktivitātēs katru gadu palīdz organizēt visi ģimnāzijas skolotāji, kuri iesaistās gan tiesāšanā, gan arī izmēģina savus spēkus konkursos. Paldies visiem ģimnāzijas skolotājiem par organizēto pasākumu!

Gribam novēlēt visiem skolēniem arī turpmāk būt tikpat ieinteresētiem un aktīviem, kādi ir bijuši līdz šim.

11.c klases skolnieces Alise Samsonoviča un Jana Bargana

Kādā jaukā tikšanās reizē bibliotēkā…

Šī gada 21. martā Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11.c klase apmeklēja Krāslavas novada bibliotēkas noorganizētu pasākumu. Tā ietvaros mēs iepazināmies ar mūsu ģimnāzijas absolventu, uzņēmēju Ivaru Stivriņu un viņa daiļradi – dzeju. Līdz tikšanās brīdim mums bija zināms, ka Ivars strādā IT jomā, un fakts, ka brīvajā laikā viņš sacer dzejoļus, mūs ļoti pārsteidza un tajā pašā laikā pārliecināja, ka jebkuras jomas cilvēks var būt radošs un veltīt sevi daiļradei. Ivara stāstījums piesaistīja mūsu uzmanību ar raito valodu, vārdu spēli un smalko, viegli uztveramo humoru, kam visu laiku bija jūtama nogaidoša pieskaņa. Dziļā doma Ivara sniegumā šķita vienkārša un saprotama.

Uzmanību piesaistīja atziņa, ka dzeja rodas tad, kad pēc garās darba dienas (bet tā Ivaram turpinās līdz pat 20 stundām!) cilvēks vēlas atpūsties, bet smadzenes vēl aktīvi darbojas un apstrādā visu dienā saņemto informāciju. Un tad dzeja rodas pati no sevis. Atliek vien, viņaprāt, tikai pierakstīt. Un visbiežāk, kā jau tehniskas profesijas pārstāvim, dzeju sanāk ierakstīt kādā no vietnēm un uzreiz iepazīstināt ar to interesentus.

Domāju, ka pasākums izdevās – nepiespiestā gaisotne, humors, dzejas lasīšana un radīšana (arī paši mēģinājām dzejot!), kā arī Ivara sagādātie gardumi – tas viss lauza stereotipus par dzejas rakstīšanu.

Esam pateicīgi, ka tieši mūsu klasei bija piedāvāta šāda iespēja. Tā bija izcila pieredze, kas paplašināja mūsu redzesloku.

Loreta Makņa,

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11.klase

Absolventu vakars 2019

Februāris Latvijas skolās ir sava veida gājputnu mēnesis, kad mājās - savā skolā - bijušie skolotāji, kl. audzinātāji gaida atgriežamies savus skolēnus nu jau kā pieaugušus, dzīves pieredzes bagātus cilvēkus.

Šogad 2. februāris mūs nelutināja ar ziemīgi jaukiem laika apstākļiem, tas atnāca drēgns, lietains un slidens, bet, neskatoties uz to, Krāslavas Valsts ģimnāzijas telpās pulcējās absolventi uz kārtējo salidojumu skolas beidzējiem ne tikai no visas Latvijas, bet arī no tuvām un tālām, pat ļoti tālām ārzemēm.

Tradicionāli absolventu vakara organizēšana tika uzticēta divpadsmito klašu skolēniem. Un šogad absolventu vakars Krāslavas Valsts ģimnāzijā bija rīkots kā kino un teātra vakars, kad pasākuma vadītāji mums lika aizdomāties par tik populāru un sen zināmu atziņu – mūsu dzīve ir teātris, un mēs tajā – aktieri!

Mūsu absolventi bija galvenie šī šova dalībnieki. Viņiem bija jāiejūtas dažādu šovu dalībnieku lomās, un mini uzdevumi bija saistīti ar viņu pašu skolas dzīvi. Bet mūsu pašu divpadsmitie bija sagatavojuši dažādus muzikālos sveicienus. Publika ar ovācijām uzņēma gan puišu ansambļa dziesmas, gan atsevišķu solistu un grupu uzstāšanās, kā arī ieklausījās literārā uzveduma aktieru paustajās atziņās.

Gandrīz divas stundas skolas aktu zālē paskrēja nemanot. Bija viss – mīļi, sirsnīgi un ar humora dzirksti bagāti atmiņu stāsti no absolventiem, fantastiski sveicieni un dāvanas skolotājiem un skolai, kas nemanot pārgāja jaukās pasēdēšanās klases telpās pie bijušajiem klašu audzinātājiem. Vakara gaitā bija iespēja arī baudīt deju ritmus, pateicoties mūsu Krāslavas muzikantam Donātam. Pie tam divpadsmitie bija noorganizējuši foto stūrīti, kur varēja iemūžināt šī vakara emocijas un atmiņas atraktīvā bildē (starp citu, fotogrāfijas ir pieejamas Krāslavas Valsts ģimnāzijas mājas lapā www.kraslavasgimnazija.lv sadaļā - absolventu pasākums un foto stūrītis)

Paldies visiem, kas 2. februārī bija ar mums un baudīja, kā arī atbalstīja skolēnu veidoto pasākumu!

12. klases audzinātāja A. Jakovele

Mainies uz augšu!

Šie Raiņa vārdi ir Krāslavas Valsts ģimnāzijas devīze, kas ataino mūsu kolektīva būtību. Viss labais, pozitīvais notiek mainībā - tikai virzoties uz priekšu, pilnveidojot sevi un sniedzot savas zināšanas citiem, var pilnībā izjust gandarījumu par darbu un tā rezultātu.

Ziemas brīvdienas ģimnāzijas skolotāju kolektīvam pagāja, ražīgi darbojoties, izglītojoties pašiem un sniedzot zināšanas citiem. Trīs dienas tika veltītas dažādu izglītojošo procesu īstenošanai. Uzreiz pēc Ziemassvētkiem - 27. decembrī – mūsu skolā viesojās Aleksis Daume, Nordic Group partneris un vadošais apmācību treneris, ar 22 gadu vadības pieredzi un 13 gadu starptautisku apmācību pieredzi Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā un Baltijas valstīs. Viņš ir uzņēmuma “Karjeras Konsultācijas” īpašnieks. Misijas pieredze: Ķīnā, Krievijā, Nepālā, Kambodžā, Mjamnā, Baltkrievijā, Gruzijā.

Bija vērts piedalīties vairākas stundas garā nodarbībā - pārmaiņu domāšanas stratēģija, kur A. Daume rādīja, mācīja, lika “izlaist caur sevi” situācijas, kā cīnīties ar problēmām, kā veiksmīgi tās pārvarēt, kā mainīt savu domāšanu un neuzkāpt uz tiem pašiem grābekļiem atkārtoti. Nodarbības noslēgumā kopīgi nonācām pie secinājuma, ka mēs katrs esam iemesls visam tam, kas notiek mūsu dzīvē. Vispirms ir jāsaskata problēma sevī un tikai pēc tam jāmeklē vaina apkārtējos.

Savukārt 28. decembrī ģimnāzijas skolotāji nu jau paši dalījās pieredzē ar citu pilsētas un novada skolu skolotājiem par gūtajām atziņām dažādos kursos, semināros, meistarklasēs un savā darba pieredzē. Šai dienai bija vienojošā tēma: – kompetencēs balstīta mācību stunda. Seši ģimnāzijas skolotāji piedāvāja savas nodarbības:

Ø Domājošs skolēns (V.Naļivaiko)

Ø Sasniedzamais rezultāts un atgriezeniskā saite stundā (L.Andžāne)

Ø Karjeras izglītība mācību stundā (I.Stikute)

Ø Vērtību aktualizēšanas iespējas mācību un audzināšanas darbā (D.Andžāne)

Ø Darbs ar Google disku (D.Skudra)

Ø Vietņu e-klase.lv un uzdevumi.lv pilnvērtīgs pielietojums mācību un audzināšanas procesā (S.Nemeņonoka)

Diena pagāja interesanti un radoši, kur iedvesmu jaunām idejām guva ne tikai mūsu ciemiņi, bet arī mēs paši palūkojāmies uz savām mācību stundām no cita skatu punkta.

Un, sākoties jaunajam gadam, konkrētāk, 2. janvārī, ģimnāzijas skolotāji atkal pulcējās uz aizraujošu nodarbību - emocionālā un sociālā intelekta prasmes veiksmīgai stundai, ko vadīja Lauma Žubule – organizāciju psiholoģe, organizāciju attīstības trenere, supervizore, ar vairāk kā 12 gadu pieredzi neformālajā izglītībā. Dažādu apmācību programmu autore uzņēmumu un skolu kolektīviem.

Šajā nodarbība mēs guvām atbildes it kā uz tik vienkāršiem, bet reizē sarežģītiem jautājumiem – kas ir stress, kā ar to cīnīties, ko nozīmē ikdienā rūpēties par sevi ne tikai fiziski, bet arī emocionāli un vai mēs to vispār mākam?

Paldies visiem par sadarbību un atbalstu! Šīs nodarbības notika, pateicoties Valsts ģimnāzijām piešķirto IZM finansējumu.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas

skolotāja A. Jakovele

1.semestris noslēdzies …

21. decembris droši vien tā bija viena no labākajām dienām skolēnu dzīvē, jo tā ir pēdējā mācību diena 1. semestrī. Liecības gandrīz jau kabatā, noskaņojums visiem ir izcils, jo arī daba mūs lutināja ar ziemas priekiem.

Skolā šajā dienā valdīja satraukums - pirmssvētku satraukums. Visi gatavojās lielajam skolas Ziemassvētku pasākumam, kur neatņemama sastāvdaļa bija Salaveča apciemojums, dāvanu dalīšana, sudraba un zelta liecību izsniegšana, skolēnu priekšnesumu baudījums, kuros skolēni gan dziedāja Ziemassvētku dziesmas, gan demonstrēja prezentācijas par 1. semestrī paveikto, gan rādīja pašu veidotas filmas par Ziemassvētku tēmu.

Mūsu skolā 2018./19. m. g. 1. semestri noslēdzot, zelta un sudraba liecības godam nopelnīja šādi skolēni:

7. a klase

Zelta liecības: Cvetkovs Lauris, Širokina Viktorija

Sudraba liecības: Krikova Nora, Nartišs Viesturs, Vagale Evija

8. a klase

Zelta liecības: Gorenko Evita, Mežiņa Laura

Sudraba liecības: Baranovska Helēna

9. a klase

Zelta liecības: Andžāns Viesturs, Jakovelis Ervīns, Sitnika Evelīna Krista, Stikute Karīna

Sudraba liecības: Krumpāne Samanta

10. c klase

Zelta liecības: Batarāga Lāsma, Podjava Faustina

Sudraba liecības: Beitāns – Špaks Dagnis, Cimmermane Gabriela, Klimanis Karims, Stola Elizabete, Timma Daniela, Vorslovs Jānis

11. ab klase

Sudraba liecības: Silova Dina, Tukiša Viktorija, Nikolajčenko Žanete

11. c klase

Zelta liecības: Skerškāne Ieva Ivonna

Sudraba liecības: Krikovs Artis, Mjadjuta Mareks, Zukule Ligija

12. c klase

Zelta liecības: Nartišs Pauls, Neverovska Viktorija, Lisenoks Rolands, Lisicins Leo

Sudraba liecības: Rimšans Armands

Protams, jāpasaka milzīgs paldies mūsu sponsoriem, bez kuru atbalsta nebūtu iespējamas saldās dāvaniņas skolēniem. Tāpēc PALDIES:

SIA “Tornis” īpašniekam Aivaram Vešteram

SIA “GSK” īpašniekam Aleksandram Savickim

SIA “Iviks” īpašniekam Ivaram Stivriņam

SIA “Kristofors” īpašniekam Ilgvaram Ugaram

Pasākums ir godam aizvadīts, visi šobrīd pelnīti bauda Ziemassvētku brīvdienas un atjauno spēkus jaunajam mācību cēlienam.

A.Jakovele,

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja

Literāro darbu konkurss

Riebiņu novada Galēnu pagastā viens no lielākajiem lepnumiem ir dzejnieks un filozofs Roberts Mūks. Viņam un viņa daiļradei veltīto radošo darbu konkurss jau 13 gadu pulcē gandrīz 400 jauniešus un viņu skolotājus no visas Latvijas, bet nu jau otro gadu pēc kārtas mēs, ģimnāzisti, arī piedalāmies šajā konkursā.

Konkursa pamatā tika ņemtas R. Mūka dzejas rindas:

“Man nevajag nemirstības eliksīra,

Nemirstība ir iesieta Latvijas sierā”.

Šī pasākuma iniciatore un ilggadējā organizatore ir latviešu valodas un literatūras skolotāja, kā arī muzeja vadītāja Marta Binduka, kas jau ir kundze cienījamā vecumā, bet viņas entuziasms šajā darbā ir apbrīnojams. Šī skolotāja, uzstājoties pasākuma atklāšanā, no galvas citēja viņai iepatikušos skolēnu darbu fragmentus, tas vien jau liecina par to, ka šis konkurss ir sk. Bindukas sirdsdarbs.

Šogad no mūsu skolas konkursam tika sūtīti skolotājas I. Grišānes un A. Jakoveles skolēnu darbiņi. Savukārt uz apbalvošanu tika uzaicinātas trīs skolnieces: Evija Vagale (7. klase), Laura Mežiņa (8. klase) un Ērika Japiņa (10. b klase). Ar sasniegto rezultātu esam gandarīti, jo Evija ieguva 2. vietu, bet Laura un Ērika – atzinību. Balvās gan skolēniem, gan skolotājiem bija, protams, grāmatas – labas, vērtīgas un krāšņas.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas

latv. val. un lit. sk. A. Jakovele

Neaizmirstamā tikšanās Krāslavas Valsts ģimnāzijā.

Laikā, kad Latvijas valsts svinēja savu dzimšanas dienu, Krāslavas Valsts ģimnāzijas vecāko klašu skolēnus uzrunāja ES Padomes latviešu tulkotāju nodaļas vadītāja Inese Makaluma (Nalivaiko). Kā galveno tēmu diskusijai Inese izvēlējās karjeru un karjeras iespējas. Viņa aicināja arī mūs uzdot jautājumus, lai spējam labāk iepazīt gan viņas profesiju, gan arī ceļu, kā viņa nonāca līdz Eiropas Parlamentam. Mēs spējām sekmīgi izanalizēt, izspriest un padiskutēt par tiešām svarīgiem un mums nozīmīgiem jautājumiem. Inese pārdomātā un patīkamā vidē ļāva abām iesaistītajām pusēm veidot savstarpēju dialogu. Šī bija lieliska iespēja satikties, iepazīties un parunāt.

Neformāla diskusija, kuras laikā varēja uzzināt par viltus ziņām, dezinformāciju, kā tās atšķirt no patiesības un kā interneta vide un sociālie tīkli ietekmē sabiedrību un jauniešus, ilgi paliks atmiņā. Šī diskusija mūsos savā ziņā attīstīja medijpratību, kas šobrīd ir svarīgi, jo internetam nu jau neapstrīdami ir milzīga loma mūsu dzīvē.

Inese stāstīja par karjeru, karjeras iespējām, aicināja aizdomāties par pieejamo izglītību. Tā kā tēma bija aktuāla un svarīga, sarunā iesaistījās visi klātesošie, tādēļ arī dialogs starp mums izdevās strukturēts, kas ir ļoti būtiski. Mūsu skolas absolvente mudināja mūs būt aktīviem, izmantot iespējas, veidot sakarus un sadarboties ar citiem skolēniem, jo tas turpmāk noderēs.

Antra Umbraško, 11.klases skolniece

Rēzekne „Latvijas skolas somā”

Novembra beigās mēs, Krāslavas Valsts ģimnāzijas 10. klašu audzēkņi, pateicoties iniciatīvai „Latvijas Skolas soma” , devāmies izzinošā braucienā uz Rēzekni. Mūsu mērķis bija iepazīt Rēzeknes pilsētu, apmeklēt Latgales Kultūrvēsturisko muzeju un paviesoties Latgales lielākajā koncertzālē „GORS”

Latgales kultūrvēstures muzejā mēs piedalījāmies aizraujošā mācību nodarbībā par Latvijas brīvības cīņām. Gides Ingas vadībā mēs runājām par brīvību, brīvības cīņām, sacentāmies spēlēs un konkursos par vēsturi, dziedājām latviešu brīvības cīnītāju dziesmas un vienkārši labi pavadījām laiku. Tādā atraktīvā veidā mēs iepazinām Latvijas valsts dibināšanas un mūsu novada vēsturi, varējām apskatīt otro vecāko Latvijas karogu Latvijā.

Pēc tam mēs devāmies apskatīt Latgales mākslinieku darbu izstādi RUDENS 2018 Izstādē varēja apskatīt 70 autoru darbus dažādās tehnikās. Visi darbi bija tik dažādi un iespaidīgi!

Koncertzālē „GORS” mūs gaidīja jauns pārsteigums, mēs apskatījām skolotājas Anneles Slišānes dāvanu Latvijas simtgadē - 100 nedēļās un 100 dažādos materiālos tapušos 100 dečus Latvijai. Deču materiāli bija visdažādākie- no dažādiem Latvijas augiem, konfekšu papīriem, mīkstajām rotaļlietām, pildspalvām un daudz cita. Daudzi deči smaržoja pēc pļavām, mežiem un smaržīga siena. Sajūtot šo smaržu, uzreiz varēja atminēties savu bērnību laukos.

Mēs uzzinājām daudz ko jaunu, satikām interesantus cilvēkus, apmeklējām dažādas Rēzeknes vietas un sajutām Rēzeknes garu. Katrai pilsētai piemīt savs personiskais šarms, bet Rēzeknei tas bija izteikti patriotisks un latgalisks. Apmeklējot šo pilsētu, uzreiz var sajust, ka tu esi Latgales sirdī - visapkārt skan latgaliešu valoda, daudzviet uzraksti arī ir latgaliski. Rēzekne ir brīnišķīga pilsēta, ceram, ka, nākotnē mēs apmeklēsim to vēlreiz. Paldies iniciatīvai „Latvijas Skolas soma” par dāvanu mums valsts svētkos!

Santa Solima 10.b klase

Latvijas Valsts ģimnāziju matemātiķu tikšanās Krāslavā.

Iecienīts un gaidīts pasākums Krāslavas Valsts ģimnāzijā ir Latvijas Valsts ģimnāziju matemātikas komandu olimpiāde un erudītu konkurss, ko gaida visi mūsu patstāvīgie dalībnieki: Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, Gulbenes novada Valsts ģimnāzija, Jēkabpils Valsts ģimnāzija un Daugavpils Valsts ģimnāzija. Lai arī šis gads – Latvijai 100 – ir dažādām aktivitātēm piesātināts laiks, tomēr matemātikas faniem ir svarīga tikšanās un kopā būšana mūsu skolas rīkotajā pasākumā, kura sagatavošanas procesā tiek domāti uzdevumi, erudīcijas jautājumi, konkursi un, protams, jauna matemātiskā spēle. Šogad šī spēle bija „ Pentamino un 4 monomino salikšana kvadrātā 8x8”, kas tika izmantota vienā no olimpiādes uzdevumiem. Spēles ideja top mācību procesā, precīzāk, zinātniski pētniecisko darbu rezultātā, un katru gadu tiek šāda spēle izgatavota. Šogad spēli izgatavoja individuālais komersants Juris Kokins. Paldies viņam par ļoti skaisto dizainu, rūpīgo darbu! Spēle tiek dāvināta arī katrai skolai, kas piedalās pasākumā.

Kā pirms 10 gadiem (konkurss valsts mērogā sākās 2018.gadā, kad ģimnāzijai tika piešķirts Valsts nosaukums), tā arī tagad skolēni ar interesi un azartu risināja uzdevumus, ar aizrautību meklēja piedāvātos spēles risinājumus. Erudītu konkursā bija visdažādākie uzdevumi - teksts no literāra darba (šogad teksts tika ņemts no ) ar matemātikas definīcijām un aksiomām, dziesmu konkurss, kurā vajadzēja ne vien atpazīt dziesmu pēc melodijas, bet arī nosaukt matemātiskus elementus, gan kapteiņu konkurss ar erudīcijas jautājumiem, gan datorspēles “Atbloķē zaļo!” izspēle, gan mājas darba prezentācija - interesantas idejas un piedāvājumi. Neizpalika arī vēstures jautājumi par dažādu skolēniem pazīstamu matemātiķu biogrāfiskiem faktiem, atklājumiem un darbību.

Šajā reizē vislabāk veicās Daugavpils Valsts ģimnāzijas komandai. Viņiem izdevās izpildīt spēles visus piedāvātos risinājumus. Jēkabpils Valsts komandām izcili veicās dziesmu konkursā, savukārt Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas komandām bija nopietni sagatavots mājas darbs – interesantas pašu izdomātas spēles. Rīdziniekiem labi veicās arī olimpiādes uzdevumu risināšanā, bet Gulbenes novada Valsts komanda labi mācēja atbildēt uz vēstures jautājumiem. Arī mūsu skolas komandas veiksmīgi tika galā gan olimpiādes uzdevumiem, gan krāja punktus erudītu konkursā.

Skolēnu atsauksmēs skanēja pateicība par uzdevumiem, spēli, konkursiem, darba organizāciju, sirsnīgo sagaidīšanu un garšīgajām pusdienām.

Pasākumu atbalstīja Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Tukāns, tā sagatavošanā un norisē aktīvi piedalījās skolotājas Sandra Nemeņonoka un Ilga Stikute.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece,

olimpiādes idejas autore un īstenotāja Anna Juškeviča

Krāslavas Valsts ģimnāzijas dziesmu konkursam - festivālam – 10!

Novembris mūsu skolai ir īpaši rosīgs mēnesis - gatavojamies gan valsts svētku svinībām, gan kārtējam dziesmu festivālam – konkursam, kas notika 9. novembrī. Šogad aprit 10 gadi, kopš mūsu skolā aizsākās šī jaukā muzikālā tradīcija, kas ievieš satraukumu katra skolēna un skolotāja sirdī. Ar īpašu rūpību tiek piemeklētas dziesmas, skolēni jau ļoti laicīgi steidz pieteikt savu kompozīciju, jo būtisks konkursa noteikums – dziesmas nedrīkst atkārtoties, pie tam jāmeklē tāda dziesma, kuru spēs izdziedāt viss kolektīvs, jo nedrīkst uzstaties tikai ansambļiem vai atsevišķiem solistiem.

Kad dziesma ir piemeklēta, sākas drudžaini mēģinājumi, kuru laikā tiek noslīpētas balsis, piemeklēti instrumenti vai fonogrammas un domāts par skatuvisko tēlu. Konkurence ir liela – desmit klašu kolektīvi – un, loģiski, visi grib gūt godalgotās vietas. Skolēnu izdomai nav gala – tiek meklēti tērpi, skaņoti mūzikas instrumenti, tiek rakstītas fonogrammas, iestudēti nelieli uzvedumi dziesmas pavadījumā utt..

Viss lielais pirmssvētku satraukums un kņada vainagojas ar grandiozu pasākumu KN telpās, kur žūrijas priekšā stājas skolēni, lai ar savu dziesmu aizrautu, ielīksmotu, saviļņotu, sajūsminātu skatītājus.

Ar saviem priekšnesumiem tiek aicināti uzstāties arī novada un pilsētas skolu dziedātāji. Šogad sakām lielu PALDIES Krāslavas pamatskolas un Indras pamatskolas dziedātajiem un viņu skolotājiem, kuru skanīgas balsis iesāka mūsu festivālu, tādejādi iedrošinot un uzmundrinot mūsu pašu dziedātājus.

Kā neatņemama šī festivāla sastāvdaļa ir Visaginas „Verdenes” ģimnāzijas skolotāju un skolēnu klātbūtne. Kolektīva viesošanās pie mums šajās dienās, arī viņi atveda krāšņu koncertprogrammu, kas bija sveiciens mūsu valsts simtgadē. Mūsu skolēni ar lielu sajūsmu uzņēma lietuviešu skolēnu latviski skandēto latviešu dzejnieku dzeju.

Pasākums pagāja ātri, ar satraukumu sirdī visi gaidīja žūrijas spriedumu, kas bija šāds:

1. vietu pamatskolas grupā ieguva 8. klase ar dziesmu “Brūklenes”

2. vietu pamatskolas grupā ieguva 7. klase ar dziesmu „Daudz laimes, Latvija!”

3. vietu pamatskolas grupā ieguva 9. klase ar dziesmu “Sitiet bungas!”

Savukārt vidusskolas klasēm vietu sadalījums bija šāds:

1. vieta – 12. c klasei ar dziesmu “Balāde par trim saucieniem” un 12. d klasei ar dziesmu “Par Latviju”

2. vieta – 11.c klasei ar dziesmu „Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas”

3. vieta – 11. ab klasei ar dziesmu „Latvijai” un 10. c klasei ar dziesmu „Skaista mana tēvu zeme”

Paldies visiem skolēniem, skolotājiem par ieguldīto darbu šī festivāla sagatavošanā! Līdz nākamajam gadam!

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja A. Jakovele

DZIMTO SKOLU PIEMIŅAS SARDZĒ

30.10.18. Krāslavas Valsts ģimnāzijas 10.b klases skolēniem notika tikšanās ar Krāslavas bērnu un jauniešu centra novadpētniecības radošās darbnīcas „Jāņtārpiņi” dalībnieci Janu un tās vadītāju V. Urbanoviču.

„Jāņtārpiņi” ģimnāzijas skolēniem prezentēja savu pētījumu par Krāslavas novadā slēgtajām skolām posmā no 2016. līdz 2018. gadam. Statistika ir nežēlīga:

2006. gadā tika likvidēta Vecbornes pamatskola (dibināta1919. g.) un Ausekļa v.n. sākumskolas filiāle ( dibināta 1920.g.)

2009. gadā - Piedrujas pamatskola (dibināta 1868. g.)

2015. gadā - Aulejas pamatskola (dibināta 1907.g.)

2016. gadā - Kalniešu pamatskola (dibināta 1940.g.)

2016. gadā - Skaistas sākumskola ( dibināta 1872. g.)

2017. gadā - Sauleskalna sākumskola (1924.g.)

Ģimnāzijas skolēni tika iepazīstināti gan ar vispārīgu informāciju par katras skolas vēsturi, gan par skolēnu skaitu skolu „ziedu laikos” un slēgšanas brīdī. Bēdīgi, bet katra minētā skola tika slēgta skolēnu trūkuma dēļ, jo skolas ar 15 vai 25 izglītojamiem nevar pastāvēt.

Katra Krāslavas novadā slēgtā skola bija ar bagātu vēsturi un garu attīstības ceļu, kā piemēram, Piedrujas pamatskola tika dibināta pirms 141 gada, savukārt Skaistas pamatskola – pirms 144 gadiem.

Skolēni ar īpašu nostaļģiju nolūkojās prezentācijas bildēs, kur bija atspoguļoti skolas pēdējie izlaidumi un pēdējā pastāvēšanas diena, jo, piemēram, Kombuļu bērni šajās bildēs ieraudzīja sevi, paši ātri atsauca atmiņā šo dienu, skolotājus, bijušos klases biedrus.

Ar nožēlu jākonstatē, ka skolu slēgšanas process noteikti turpināsies. Diemžēl statistika ir nežēlīga, īpaši lauku apvidos cilvēku kļūst arvien mazāk un mazāk.

KVĢ muzeja vadītāja A. Jakovele

Viesošanās Daugavpilī

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11.klašu audzēkņi šī gada 19.oktobrī iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” ietvaros devās uz Daugavpils cietoksni, lai iepazītu ne vien pilsētas vēsturi, bet arī apmeklētu Rotko centru, kas ir vienīgā vieta Austrumeiropā, kur tiek piedāvāta iespēja aplūkot pasaules slavenā gleznotāja oriģināldarbus.

Gida stāstījums un pastaiga pa cietokšņa teritoriju spilgti atklāja tā laika nianses un pastāvošās iekārtas “nerakstītos” noteikumus, kurus neievērot nebija ieteicams. Milzīgie vaļņi, celtņu biezās sienas un šaurās lūkas logu vietā padarīja stāstījumu vēl emocionālāku, kā arī stāstījums neiztika bez mistiskas pieskaņas, jo…cietokšņa teritorijā joprojām klaiņo baltais zirgs…

Izejot cauri pārbaudes vārtiem (līdzīgi kā lidostā), nokļuvām M.Rotko pasaulē – klusā un noslēpumainā, un tajā pašā laikā dziļi filozofiskā un kliedzošā. Digitalizētais stāstījums radīja vēl lielāku iespaidu par gleznotāja dzīvi, uzskatiem, pārliecību, bet oriģināldarbu pētīšana kopā ar gida stāstījumu un komentāriem - vēl lielāku iespēju izprast mākslas darbus.

I.Stikute, KVĢ direktora vietniece


Teātrasporta starpnovadu meistarklašu pasākums

Šī gada 17. oktobrī Krāslavas Valsts ģimnāzijā tika īstenots viens no Krāslavas novada pašvaldības jauniešu konkursa projektiem – “Teātrasporta starpnovadu meistarklašu pasākums”, kura mērķis joprojām ir popularizēt teātrasportu mūsu novadā kā vienu no improvizācijas veidiem.

Šajā pasākumā piedalījās Krāslavas Valsts ģimnāzijas 9. un 10. klašu skolēni, teātrasporta dalībnieki no Ilūkstes un Līvāniem un viņu pedagogi. Kā jau ierasts teātrasporta nodarbībās, komandas iepazīstināja ar sevi, tālāk sekoja iesildīšanās vingrinājumi, jauktu komandu veidošana un dažādu spēļu izspēlēšana, kā arī jaunu un sarežģītāku teātrasporta spēļu tehniku mācīšanās. Gan dalībnieki, gan viņu pedagogi izvērtēja redzēto, izteica priekšlikumus, jo, tikai tā darot, vislabāk var gūt pieredzi un iemācīties, kā spēlēt labāk.

Diena pagāja nemanot, pēc garšīgi paēstām pusdienām un pasākuma izvērtēšanas visi devās mājup. Gandarīti par šo dienu bija visi. Pats galvenais, ka sadarbība turpināsies un nākamā tikšanās reize būs jau novembra beigās Līvānos.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas teātrasporta pulciņa “Vārna” dalībnieki

Viesošanās Ventspilī – pilsētā, kas nevienu neatstāj vienaldzīgu.

Šī gada 11.-12.oktobrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Krāslavas Valsts ģimnāzijas 9.klases audzēkņi piedalījās pasākumā “Darbs dara darītāju” Ventspilī, kura laikā iepazina fiziķa, uzņēmēja un gida profesijas, kā arī apmeklēja Irbenes lokatoru.

Ventspils augsto tehnoloģiju parka “Domocentra” piedāvātajā aktivitātē skolēniem tika stāstīts par vēja rašanos un par vēja ģeneratoru darbības principiem. Radošās darbnīcas laikā skolēni paši izgatavoja unikālus vēja ģeneratora spārnus un izmēģināja tos īsta vēja apstākļos - darbnīcas ietvaros tika izmantoti miniatūri vēja ģeneratori un ar ventilatoriem radīti īsta vēja apstākļi- , uzzināja, kāda nozīme ir vējam elektroenerģijas saražošanā un kā dažādas spārnu formas ietekmē sasniegto rezultātu. Darbnīcas noslēgumā rezultāti tika mērīti ar voltmetru, tā precīzi nosakot ar katriem izgatavotajiem spārniem saražotās elektroenerģijas daudzumu.

Otrā nodarbība, ko skolēni apmeklēja Ventspilī, bija “Mācību satura nodrošināšana biznesa un tehnoloģiju jomā”. Lai arī nodarbības nosaukums šķita sarežģīts, tās vadītājs vienkāršā un saprotamā veidā skolēniem izklāstīja uzņēmēju darbības principus, nepieciešamās prasmes un zināšanas, kas jāapgūst jau skolas laikā – vajadzība pēc sasniegumiem, iekšējā kontrole, spēja uzņemties risku, radošums..- , ieskicēja uzņēmēja psiholoģisko portretu, uzsvēra, ka uzņēmējdarbība nav “no gaisa paņemta ideja”, bet gan ir kādas konkrētas problēmas risināšana konkrētā vidē.

Kopš 2016.gada maija pēc vērienīgas rekonstrukcijas Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrā, ko vienkāršā valodā dēvē par Irbenes lokatoru, skolēni gida pavadībā piedalījās aizraujošā ekskursijā, kur ietilpa pastaiga pa Irbenes teritoriju, pārgājiens pazemes (600m!!!) tunelī un raķešu konstruktora Frīdriha Candera memoriālās telpas apskate ēkā “Kristāls”. Skolēni uzzināja daudz par lokatora darbību padomju laikos, par paraboliskās antenas izmantošanu, profesijām, kas saistītas ar starpzvaigžņu vides objektu novērošanu, Saules radionovērojumiem, asteroīdu un Zemei tuvo mākslīgo ķermeņu novērojumiem, sekojot objektiem ārpus Saules sistēmas. Jāsaka, ka, braucot uz un no ekskursijas, varēja redzēt “mirušo” ciemu, kur kādreiz dzīvoja lokatora darbinieki un vienkārši Irbenes iedzīvotāji un kas pašlaik vairāk līdzinās spoku pilsētai – pamestas daudzdzīvokļu mājas, izdemolētas ēkas, kokiem un krūmiem aizauguši māju pagalmi…

Vakarā atpūtāmies jūras krastā, kur (200 m no jūras) viesmīlīgie ventspilnieki arī piedāvāja naktsmājas. Jāsaka, ka tīri nejauši sarunās iepazinām arī vimbu zvejnieku “profesiju”, jo viss jūras krasts kā vakarā, tā arī no rīta bija makšķerēm strikti nomērīts un no tāluma līdzinājās lineālam.

Piektdienas rītā devāmies uz Ventspils Piejūras brīvdabas muzeju, kas atrodas pilsētas centrā, un, kā izrādās, visi muzeja eksponāti - laivas, zvejnieku dzīvojamās un saimniecības ēkas, kā arī šaursliežu dzelzceļa vilciens – tika uz šejieni atvesti un no jauna uzstādīti. Gan gides stāstījums, kad praktiska darbošanās, meklējot konkrētus objektus muzeja teritorijā, skolēniem deva azartu, un, uzzinot, ka muzeja darbinieki nosaka uzvarētājus arī to skolu vidū, kas apmeklē muzeju, uzstādīja apsveicamu rezultātu – vien 7 sekundes zaudējot pašreizējiem uzvarētājiem. Un vēl lielāks prieks skolēniem bija, kad gide pastāstīja, ka pašreizējie rekordisti ir skola, kas regulāri piedalās nodarbībās un muzeja teritoriju pārzina ļoti labi.

Pēdējais mūsu apskates objekts bija Livonijas ordeņa pils. Tajā gide stāstīja gan par viduslaikiem, tā laika ieražām, cilvēkiem, modi, uzvedību, par bruņiniekiem un viņu dzīvi, gājām ekskursijā pa pili, piedāvāja spēlēt Baltijā vienīgās darbojošās mehāniskās klavieres, kā arī iejusties viduslaikos, piemērojot tērpus un, turot rokās, izjust ieroču smagumu.

Noguruši, bet patīkamu piedzīvojumu un jūras gaisotnes pārņemti atgriezāmies mājās, lai ar jaunu sparu, jaunām idejām un pārliecību – ja gribam, tad varam visu un vēl vairāk – turpinātu iesākto, tas ir, mācīties!

I.Stikute, KVĢ direktora vietniece

Uzvara publiskās runas konkursā “Taisiets Latgolā”.

Katras publiskās runas sākums ir mūsu prasme runāt ikdienā – izklāstīt savu ideju, prezentēt darbu, pastāstīt par savām izjūtām, pārliecināt kādu… Tā tiek apgūta vispirms, un tad seko publiskās runas iemaņu apgūšana un pilnveidošana, jo jebkuram cilvēkam kādreiz ir jāstājas lielākas vai mazākas publikas priekšā. Un, kā norāda runas mākslas meistari, vienīgais veids, kā to izdarīt veiksmīgi, ir sākt vingrināties šajā mākslā laikus un regulāri. Ir skaidrs, ka , sakot runu, ir svarīgi pārzināt attiecīgo tēmu, kā arī ir būtiski mācēt pateikt ko no sevis, sakārtot pašam savas domas, veidot savus spriedumus… Ģimnāzijā šīs prasmes pilnveidot skolēni var, piedaloties ļoti dažādās aktivitātēs – nodarbojoties teātra sporta pulciņā “Vārna”, diskusiju klubā “Sokrāts”, prezentējot savus zinātniski pētnieciskos darbus ikgadējā konferencē skolā, reģionā, valstī, un vēl ļoti daudz un dažādos veidos, kā arī piedaloties konkursos. Un šāds mūsu iemīļots konkurss ir “Publiskās runas konkurss”, ko organizē Daugavpils Valsts ģimnāzija. Šajā pasākumā savu prasmi rāda vidusskolēni no Rēzeknes, Daugavpils, Krāslavas, kad divu stundu laikā pēc tēmas izlozēšanas skolēni sagatavo stāstījumu (7 min) un prezentē to žūrijai un klātesošajiem, atbild uz jautājumiem. Šogad Krāslavas Valsts ģimnāziju pārstāvēja 11.klases skolniece Antra Umbraško, kas stāstīja par savu dzimto novadu Auleju, tās cilvēkiem, valodu. “Man šķita vilinoša ideja piedalīties publiskās runas konkursā “Taiseits Latgolā”. Jutos ļoti iedvesmota, un ar spēcīgu misijas garšu es pati sevi vadīju un ļāvos impulsam un savām sajūtām, jo runāju par ļoti sev tuvu un nozīmīgu tēmu.” Kad žūrija Antrai pasniedza diplomu par iegūto 1.vietu, viņi uzsvēra, ka jaunietes stāstījums (Antra runāja latgaliešu valodā) piesaistīja ar savu maigo skanējumu, latgalisko pārliecību, savas tēmas pārzināšanu un acu mirdzumu, un tas ļāva patiesi baudīt sniegumu.

Paldies Tev, Antra, par darbiņu!

I.Stikute, KVĢ direktora vietniece

VEIDENBAUMS – LIVE

Latviešu dzejniekam E. Veidenbaumam – 150. Viņa dzeja, rakstīta tālā pagātnē, ir ļoti aktuāla arī mūsdienās, kad atkal un atkal var runāt par tādām tēmām kā dzīves jēgas meklējumi, savdabīga brīvā laika pavadīšana, savstarpējās attiecības, dažādu sabiedrības sociālo slāņu atainojums utt..

17.10.18. iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēniem, konkrētāk 12.d, 12.c un 9.kl. skolēniem, bija iespēja noskatīties Rēzeknes teātra „Joriks” izrādi „VEIDENBAUMS LIVE”. Tas bija savdabīgs un mūsdienīgs skatījums uz E. Veidenbauma dzeju. Diezgan daudz aktuālu tēmu, domu un secinājumu varēja virpināt galvā, klausoties jauno aktieru dzejas lasījumos un dziesmās. Šī teātra izrāde noteikti atšķīrās no mums pieņemtās tradicionālās izrādes, kad var izsekot kādam konkrētam sižetam un aktieru tēlojumiem. E. Veidenbauma dzeja„ nav tikai tinte uz noputējušām burtnīcu lappusēm vai mūžveca obligāta nodeva skolas programmās. Viņa vārdi dzīvo un skan, kad atkal un atkal saduramies ar pārlaicīgo. Nesaprasts, izaicinošs, ar savam laikam vēl nepieredzētu sarkasma devu viņš izdega 24 gadu vecumā. Taču pavisam jaunā veidolā Veidenbaums dzīvos uz Rēzeknes teātra "Joriks" skatuves, piepildot to ar skaļu mūziku, piparotu dzeju un, galvenais, iespēju mums katram palūkoties uz sevi no malas cauri tai "tumsai un miglai, kas pasauli sedz”.

(http://www.teatrisjoriks.lv/iestudejumi/veidenbaumslive/)

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 12.kl. skolēni

Daugavpils cietoksnis

2018.gada. 10. oktobrī mēs - Krāslavas Valsts ģimnāzijas 7.a un 8.a klases skolēni - projekta - iniciatīvas Latvijas Skolas Soma ietvaros devāmies uz Daugavpili. Gida pavadībā mēs iepazināmies ar Daugavpils cietoksni un tā vēsturi.

Skolēnu atziņas:

 • 'Es uzzināju, ka cietoksnī dzīvo cilvēki un tā ir mini pilsēta.'

 • 'Cilvēki gulēja kazarmās arī ziemā, kur nebija gultu un siltuma. Tur dzīvoja arī sikspārņi, kuri ziemā gulēja tajās mājās.'

 • 'Es uzzināju par cietoksni tik daudz. Cietokšņa siena ir 3 km gara. Mēs bijām kazarmās. Mēs gribējām redzēt sikspārņus, bet viņi jau gulēja. Izrādās, ka cietoksnis agrāk bija pilsētas centrs.'

 • 'Cietoksnis ir ļoti liels, tur ir kazarmas un daudz citu māju (arī slimnīca un cietums). Kazarmās dzīvoja pāris tūkstoši karavīri. Slimnīcā operācijas taisīja tikai dienā.'

 • Vēlāk mēs devāmies uz Daugavpils Māla mākslas centru. Tur mums bija iespēja apskatīt Daugavpils keramiķu un mākslinieku darbus, kā arī pašiem izmēģināt savu roku māla izstrādājumu veidošanā.

 • 'Es uzzināju, ka māla mākslas centrā strādā daudzi podnieki, māla mākslinieki.'

 • 'Ja mālu ilgi mīca, tas paliek sauss.'

 • 'No māla var izveidot tādus šedevrus!'

 • 'Visvairāk man iepatikās māla centrā, kur paši veidojām kaut ko no māla. Es izveidoju putnu.'

Paldies par jauki pavadīto dienu!

Eiropas valodu dienā Lietuvā

Mēs, 11.c klases skolēni un skolotāja Anita Mateja, 26. septembrī no paša rīta devāmies uz mūsu sadraudzības skolu Lietuvā – Visaginas “Verdenes” ģimnāziju, lai piedalītos Eiropas Valodu dienā rīkotajā konferencē ‘’Living in multicultural community’’.

Tika apspriesta iegūtā pieredze, atrodoties multikulturālajā sabiedrībā, iespējamie izaicinājumi un ieguvumi, kā arī bija iespēja komunicēt ar skolēniem no citām Lietuvas un Latvijas skolām, jo mēs kopā sadarbojāmies grupās. Noderīga informācija, draudzīga atmosfēra un angļu valodas runāšanas prakse radīja pozitīvu iespaidu par šo pasākumu.

Paldies Visaginas “Verdenes” ģimnāzijai par aicinājumu piedalīties un mūsu skolas administrācijai par sagādāto transportu!

Ieva Ivonna Skerškāne, Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11.c klase


Eiropas valodu diena 2018

Valodas ir tilti, kuri palīdz cilvēkiem sazināties un saprasties.

Bet kur ir sapratne un draudzība, tur nav vietas karam, naidam , skaudībai un citām sliktām lietām.

Mūsu skolā jau vairākus gadus turpinās tradīcija, ka Eiropas Valodu dienu svin desmitās klases.Varbūt tādēļ, ka viņu klases ir tikko izveidojušās , un tieši viņiem jaunā kolektīva saliedēšanai visvairāk vajadzīga veiksmīga komunikācija un savstarpējā sapratne.

Šogad Latvijas simtgades kontekstā īpaša uzmanība tika pievērsta tieši dzimtajai latviešu valodai. Abas desmitās klases prezentēja savu skatījumu par dzimto valodu. Labas valodas zināšanas ir grūti pārvērtēt, bet pilnveidot tās nākas mūža garumā. Mūsu pierobežas reģionā, kur sadzīvē tiek lietotas daudzas citas valodas, latviešu valodai jāpievērš īpaša vērība.

Desmitās klases skolēni mācās vairākas svešvalodas – angļu, krievu, vācu, spāņu un šogad pat ķīniešu valodu, tāpēc viņu sagatavotās dziesmas skanēja angļu un spāņu valodā.

Uz mūsu pasākumu ielūdzām cilvēku, kuram ir īpaši bagāta pieredze valodu apguvē - Sebastjanu Boldtu. Viņš ir vācietis, bet jau piecus gadus dzīvo mūsu novadā un darbojas tūrisma jomā. Līdzās vācu un angļu valodai viņš ir apguvis labā līmenī krievu valodu un tagad mācās latviešu valodu. Visas šīs valodas viņam ir reāli nepieciešamas organizējot darbu savā viesu mājā ''Upes dižvietas”.

Globalizācijas process pasaulē ir tuvinājis dažādu kultūru, reliģiju un tautību cilvēkus. Tas ir neizbēgams process, tāpēc arī mēs savā pasākumā ierosinājām diskusijas par multikulturālu sabiedrību ģimenē, skolā, augstskolā, valstī. Darbojoties jauktajās grupās skolēni meklēja situāciju pozitīvās un negatīvās puses, un tās prezentēja. Vienai grupai nepieciešamība apgūt jaunas svešvalodas tika ierindota pie negatīvajiem faktoriem, bet citai grupai – pie pozitīvajiem.

Neizpalika arī bez spēlēm, kur pantonīmā bija jāuzmin valstis. Tas radīja īpašu jautrību un radošu fantāziju.

Pasākuma noslēgumā, noklausījāmies , ko citi cilvēki domā par valodu apguvi , šoreiz angļu valodā, un visi kopā nodziedājām dziesmu Perfect day.

Cerams, ka šis pasākums iedvesmos desmito klašu skolēnus , daudz centīgāk mācīties gan dzimto valodu, gan svešvalodas.

R.Veštere, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja

Iepazīstam sava dzimtā novada ievērojamākās vietas

Latvijas projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros mēs – Krāslavas Valsts ģimnāzijas 12.b klase - 25.09. devāmies iepazīt Latvijas Rožu ciemu – Indru, vietu, kur sākas Latvija, jo vien pēc 7 km no šejienes jau atrodas Baltkrievijas robeža.

Mūsu novada kultūrvēstures izpētes maršrutā bija iekļautas četras pieturvietas – šovasar jaunatklātais Laimes muzejs, Indras aušanas darbnīca, kulinārijas meistardarbnīca un Valsts Robežapsardzes punkts.

Indra izrādījās neliels, sakopts, ziedošām puķu dobēm bagāts ciems ar skaistām dabas ainavām, apstrādātiem laukiem, ļoti laipniem, labestīgiem cilvēkiem un interesantām apskates vietām.

Šeit mēs guvām tikai vienīgi pozitīvas emocijas, kā arī daudz informācijas par Indras vēsturi, sadzīves, aušanas un kulinārajām tradīcijām.

Tikāmies ar vairāku profesiju pārstāvjiem – muzeja gidi, audēju, kulināri, robežsargiem.

Vislielāko sajūsmu, protams, izraisīja Laimes muzejs - tik daudz pārsteidzošu pozitīvu momentu un darbošanās iespēju ! Apbrīnas vērta ir jau pati ideja izveidot šādu orģinālu muzeju.

Kulinārijas meistardarbnīcā uzzinājām par Indras ievārījumu un pankūku gatavošanas tradīcijām, kuras katru vasaru izvēršas Ievārījuma svētkos.

Ar aušanas darbnīcu mūs laipni iepazīstināja Olga Jokste – skolotāja, mākslas audēja, bijusī pagasta pārvaldes vadītāja. Daudziem no mums tas bija kā nokļūt tālā pagātnē ar vecmāmiņu rokdarbiem, senatnīgām mēbelēm, stellēm, un naftalīna smaržu. Varējām arī paši iemēģināt roku aušanas procesā un pat pagulēt uz salmu matračiem.

Ļoti interesantu ekskursiju mums novadīja Robežapsardzes darbinieki, kuri gan pastāstīja, kā reāli notiek darbs dzelzceļa stacijas robežpunktā, gan izrādīja savas dienesta telpas, gan iepazīstināja ar iespējām apgūt robežsarga profesiju. Daudziem no mums tas likās pats interesantākais brauciena pasākums.

Indrā ik uz soļa varējām pārliecināties par cilvēku vēlmi darboties, uzlabojot gan savu, gan dzimtā ciema labklājību. To noteikti varētu pamācīties katrs Indras viesis.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 12.klase

Jauniešu radošās dienas Krāslavas Valsts ģimnāzijā. — Sep 26, 2018 6:41:02 AM

Sveika, vasara! — Jun 25, 2018 8:29:00 AM

Ķīniešu valodu varēs apgūt arī Krāslavā — Jun 25, 2018 8:24:27 AM

Projekts „Global Teenager” — Jun 11, 2018 8:48:38 AM

Zelta Zivtiņas čempionāts 2018 — Jun 11, 2018 8:40:43 AM

Tūrisma diennakts Krāslavas Valsts ģimnāzijā — Jun 5, 2018 8:26:57 AM

In Memoriam — May 28, 2018 11:34:37 AM

“Latvji”, brauciet jūriņā! — May 28, 2018 11:25:41 AM

Talkas diena — May 28, 2018 11:13:40 AM

Karjeras izglītības pasākums – iepazīšanās ar zvērinātā tiesu izpildītāja profesiju — May 11, 2018 12:01:15 PM

Volejbola sacensības 6.- 7. klašu komandām — May 2, 2018 1:13:13 PM

Skaties plašāk un seko savai sirdsbalsij! — Apr 30, 2018 6:28:41 AM

Latgaliešu valodai būt?! — Apr 27, 2018 6:51:08 AM

Olimpiāde lietišķajā informātikā „Paskāla ritenis” — Apr 26, 2018 9:53:42 AM

Ģimnāzijas debatētāji- nacionālo debašu laureāti — Apr 26, 2018 5:07:50 AM

Dāvana Krāslavai — Apr 19, 2018 8:02:51 AM

8. atklātā kulturoloģijas olimpiāde 10.-12. klasēm. — Apr 19,