Jaunumi

Absolventu vakars 2019

Februāris Latvijas skolās ir sava veida gājputnu mēnesis, kad mājās - savā skolā - bijušie skolotāji, kl. audzinātāji gaida atgriežamies savus skolēnus nu jau kā pieaugušus, dzīves pieredzes bagātus cilvēkus.

Šogad 2. februāris mūs nelutināja ar ziemīgi jaukiem laika apstākļiem, tas atnāca drēgns, lietains un slidens, bet, neskatoties uz to, Krāslavas Valsts ģimnāzijas telpās pulcējās absolventi uz kārtējo salidojumu skolas beidzējiem ne tikai no visas Latvijas, bet arī no tuvām un tālām, pat ļoti tālām ārzemēm.

Tradicionāli absolventu vakara organizēšana tika uzticēta divpadsmito klašu skolēniem. Un šogad absolventu vakars Krāslavas Valsts ģimnāzijā bija rīkots kā kino un teātra vakars, kad pasākuma vadītāji mums lika aizdomāties par tik populāru un sen zināmu atziņu – mūsu dzīve ir teātris, un mēs tajā – aktieri!

Mūsu absolventi bija galvenie šī šova dalībnieki. Viņiem bija jāiejūtas dažādu šovu dalībnieku lomās, un mini uzdevumi bija saistīti ar viņu pašu skolas dzīvi. Bet mūsu pašu divpadsmitie bija sagatavojuši dažādus muzikālos sveicienus. Publika ar ovācijām uzņēma gan puišu ansambļa dziesmas, gan atsevišķu solistu un grupu uzstāšanās, kā arī ieklausījās literārā uzveduma aktieru paustajās atziņās.

Gandrīz divas stundas skolas aktu zālē paskrēja nemanot. Bija viss – mīļi, sirsnīgi un ar humora dzirksti bagāti atmiņu stāsti no absolventiem, fantastiski sveicieni un dāvanas skolotājiem un skolai, kas nemanot pārgāja jaukās pasēdēšanās klases telpās pie bijušajiem klašu audzinātājiem. Vakara gaitā bija iespēja arī baudīt deju ritmus, pateicoties mūsu Krāslavas muzikantam Donātam. Pie tam divpadsmitie bija noorganizējuši foto stūrīti, kur varēja iemūžināt šī vakara emocijas un atmiņas atraktīvā bildē (starp citu, fotogrāfijas ir pieejamas Krāslavas Valsts ģimnāzijas mājas lapā www.kraslavasgimnazija.lv sadaļā - absolventu pasākums un foto stūrītis)

Paldies visiem, kas 2. februārī bija ar mums un baudīja, kā arī atbalstīja skolēnu veidoto pasākumu!

12. klases audzinātāja A. Jakovele

Mainies uz augšu!

Šie Raiņa vārdi ir Krāslavas Valsts ģimnāzijas devīze, kas ataino mūsu kolektīva būtību. Viss labais, pozitīvais notiek mainībā - tikai virzoties uz priekšu, pilnveidojot sevi un sniedzot savas zināšanas citiem, var pilnībā izjust gandarījumu par darbu un tā rezultātu.

Ziemas brīvdienas ģimnāzijas skolotāju kolektīvam pagāja, ražīgi darbojoties, izglītojoties pašiem un sniedzot zināšanas citiem. Trīs dienas tika veltītas dažādu izglītojošo procesu īstenošanai. Uzreiz pēc Ziemassvētkiem - 27. decembrī – mūsu skolā viesojās Aleksis Daume, Nordic Group partneris un vadošais apmācību treneris, ar 22 gadu vadības pieredzi un 13 gadu starptautisku apmācību pieredzi Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā un Baltijas valstīs. Viņš ir uzņēmuma “Karjeras Konsultācijas” īpašnieks. Misijas pieredze: Ķīnā, Krievijā, Nepālā, Kambodžā, Mjamnā, Baltkrievijā, Gruzijā.

Bija vērts piedalīties vairākas stundas garā nodarbībā - pārmaiņu domāšanas stratēģija, kur A. Daume rādīja, mācīja, lika “izlaist caur sevi” situācijas, kā cīnīties ar problēmām, kā veiksmīgi tās pārvarēt, kā mainīt savu domāšanu un neuzkāpt uz tiem pašiem grābekļiem atkārtoti. Nodarbības noslēgumā kopīgi nonācām pie secinājuma, ka mēs katrs esam iemesls visam tam, kas notiek mūsu dzīvē. Vispirms ir jāsaskata problēma sevī un tikai pēc tam jāmeklē vaina apkārtējos.

Savukārt 28. decembrī ģimnāzijas skolotāji nu jau paši dalījās pieredzē ar citu pilsētas un novada skolu skolotājiem par gūtajām atziņām dažādos kursos, semināros, meistarklasēs un savā darba pieredzē. Šai dienai bija vienojošā tēma: – kompetencēs balstīta mācību stunda. Seši ģimnāzijas skolotāji piedāvāja savas nodarbības:

Ø Domājošs skolēns (V.Naļivaiko)

Ø Sasniedzamais rezultāts un atgriezeniskā saite stundā (L.Andžāne)

Ø Karjeras izglītība mācību stundā (I.Stikute)

Ø Vērtību aktualizēšanas iespējas mācību un audzināšanas darbā (D.Andžāne)

Ø Darbs ar Google disku (D.Skudra)

Ø Vietņu e-klase.lv un uzdevumi.lv pilnvērtīgs pielietojums mācību un audzināšanas procesā (S.Nemeņonoka)

Diena pagāja interesanti un radoši, kur iedvesmu jaunām idejām guva ne tikai mūsu ciemiņi, bet arī mēs paši palūkojāmies uz savām mācību stundām no cita skatu punkta.

Un, sākoties jaunajam gadam, konkrētāk, 2. janvārī, ģimnāzijas skolotāji atkal pulcējās uz aizraujošu nodarbību - emocionālā un sociālā intelekta prasmes veiksmīgai stundai, ko vadīja Lauma Žubule – organizāciju psiholoģe, organizāciju attīstības trenere, supervizore, ar vairāk kā 12 gadu pieredzi neformālajā izglītībā. Dažādu apmācību programmu autore uzņēmumu un skolu kolektīviem.

Šajā nodarbība mēs guvām atbildes it kā uz tik vienkāršiem, bet reizē sarežģītiem jautājumiem – kas ir stress, kā ar to cīnīties, ko nozīmē ikdienā rūpēties par sevi ne tikai fiziski, bet arī emocionāli un vai mēs to vispār mākam?

Paldies visiem par sadarbību un atbalstu! Šīs nodarbības notika, pateicoties Valsts ģimnāzijām piešķirto IZM finansējumu.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas

skolotāja A. Jakovele

1.semestris noslēdzies …

21. decembris droši vien tā bija viena no labākajām dienām skolēnu dzīvē, jo tā ir pēdējā mācību diena 1. semestrī. Liecības gandrīz jau kabatā, noskaņojums visiem ir izcils, jo arī daba mūs lutināja ar ziemas priekiem.

Skolā šajā dienā valdīja satraukums - pirmssvētku satraukums. Visi gatavojās lielajam skolas Ziemassvētku pasākumam, kur neatņemama sastāvdaļa bija Salaveča apciemojums, dāvanu dalīšana, sudraba un zelta liecību izsniegšana, skolēnu priekšnesumu baudījums, kuros skolēni gan dziedāja Ziemassvētku dziesmas, gan demonstrēja prezentācijas par 1. semestrī paveikto, gan rādīja pašu veidotas filmas par Ziemassvētku tēmu.

Mūsu skolā 2018./19. m. g. 1. semestri noslēdzot, zelta un sudraba liecības godam nopelnīja šādi skolēni:

7. a klase

Zelta liecības: Cvetkovs Lauris, Širokina Viktorija

Sudraba liecības: Krikova Nora, Nartišs Viesturs, Vagale Evija

8. a klase

Zelta liecības: Gorenko Evita, Mežiņa Laura

Sudraba liecības: Baranovska Helēna

9. a klase

Zelta liecības: Andžāns Viesturs, Jakovelis Ervīns, Sitnika Evelīna Krista, Stikute Karīna

Sudraba liecības: Krumpāne Samanta

10. c klase

Zelta liecības: Batarāga Lāsma, Podjava Faustina

Sudraba liecības: Beitāns – Špaks Dagnis, Cimmermane Gabriela, Klimanis Karims, Stola Elizabete, Timma Daniela, Vorslovs Jānis

11. ab klase

Sudraba liecības: Silova Dina, Tukiša Viktorija, Nikolajčenko Žanete

11. c klase

Zelta liecības: Skerškāne Ieva Ivonna

Sudraba liecības: Krikovs Artis, Mjadjuta Mareks, Zukule Ligija

12. c klase

Zelta liecības: Nartišs Pauls, Neverovska Viktorija, Lisenoks Rolands, Lisicins Leo

Sudraba liecības: Rimšans Armands

Protams, jāpasaka milzīgs paldies mūsu sponsoriem, bez kuru atbalsta nebūtu iespējamas saldās dāvaniņas skolēniem. Tāpēc PALDIES:

SIA “Tornis” īpašniekam Aivaram Vešteram

SIA “GSK” īpašniekam Aleksandram Savickim

SIA “Iviks” īpašniekam Ivaram Stivriņam

SIA “Kristofors” īpašniekam Ilgvaram Ugaram

Pasākums ir godam aizvadīts, visi šobrīd pelnīti bauda Ziemassvētku brīvdienas un atjauno spēkus jaunajam mācību cēlienam.

A.Jakovele,

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja

Literāro darbu konkurss

Riebiņu novada Galēnu pagastā viens no lielākajiem lepnumiem ir dzejnieks un filozofs Roberts Mūks. Viņam un viņa daiļradei veltīto radošo darbu konkurss jau 13 gadu pulcē gandrīz 400 jauniešus un viņu skolotājus no visas Latvijas, bet nu jau otro gadu pēc kārtas mēs, ģimnāzisti, arī piedalāmies šajā konkursā.

Konkursa pamatā tika ņemtas R. Mūka dzejas rindas:

“Man nevajag nemirstības eliksīra,

Nemirstība ir iesieta Latvijas sierā”.

Šī pasākuma iniciatore un ilggadējā organizatore ir latviešu valodas un literatūras skolotāja, kā arī muzeja vadītāja Marta Binduka, kas jau ir kundze cienījamā vecumā, bet viņas entuziasms šajā darbā ir apbrīnojams. Šī skolotāja, uzstājoties pasākuma atklāšanā, no galvas citēja viņai iepatikušos skolēnu darbu fragmentus, tas vien jau liecina par to, ka šis konkurss ir sk. Bindukas sirdsdarbs.

Šogad no mūsu skolas konkursam tika sūtīti skolotājas I. Grišānes un A. Jakoveles skolēnu darbiņi. Savukārt uz apbalvošanu tika uzaicinātas trīs skolnieces: Evija Vagale (7. klase), Laura Mežiņa (8. klase) un Ērika Japiņa (10. b klase). Ar sasniegto rezultātu esam gandarīti, jo Evija ieguva 2. vietu, bet Laura un Ērika – atzinību. Balvās gan skolēniem, gan skolotājiem bija, protams, grāmatas – labas, vērtīgas un krāšņas.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas

latv. val. un lit. sk. A. Jakovele

Neaizmirstamā tikšanās Krāslavas Valsts ģimnāzijā.

Laikā, kad Latvijas valsts svinēja savu dzimšanas dienu, Krāslavas Valsts ģimnāzijas vecāko klašu skolēnus uzrunāja ES Padomes latviešu tulkotāju nodaļas vadītāja Inese Makaluma (Nalivaiko). Kā galveno tēmu diskusijai Inese izvēlējās karjeru un karjeras iespējas. Viņa aicināja arī mūs uzdot jautājumus, lai spējam labāk iepazīt gan viņas profesiju, gan arī ceļu, kā viņa nonāca līdz Eiropas Parlamentam. Mēs spējām sekmīgi izanalizēt, izspriest un padiskutēt par tiešām svarīgiem un mums nozīmīgiem jautājumiem. Inese pārdomātā un patīkamā vidē ļāva abām iesaistītajām pusēm veidot savstarpēju dialogu. Šī bija lieliska iespēja satikties, iepazīties un parunāt.

Neformāla diskusija, kuras laikā varēja uzzināt par viltus ziņām, dezinformāciju, kā tās atšķirt no patiesības un kā interneta vide un sociālie tīkli ietekmē sabiedrību un jauniešus, ilgi paliks atmiņā. Šī diskusija mūsos savā ziņā attīstīja medijpratību, kas šobrīd ir svarīgi, jo internetam nu jau neapstrīdami ir milzīga loma mūsu dzīvē.

Inese stāstīja par karjeru, karjeras iespējām, aicināja aizdomāties par pieejamo izglītību. Tā kā tēma bija aktuāla un svarīga, sarunā iesaistījās visi klātesošie, tādēļ arī dialogs starp mums izdevās strukturēts, kas ir ļoti būtiski. Mūsu skolas absolvente mudināja mūs būt aktīviem, izmantot iespējas, veidot sakarus un sadarboties ar citiem skolēniem, jo tas turpmāk noderēs.

Antra Umbraško, 11.klases skolniece

Rēzekne „Latvijas skolas somā”

Novembra beigās mēs, Krāslavas Valsts ģimnāzijas 10. klašu audzēkņi, pateicoties iniciatīvai „Latvijas Skolas soma” , devāmies izzinošā braucienā uz Rēzekni. Mūsu mērķis bija iepazīt Rēzeknes pilsētu, apmeklēt Latgales Kultūrvēsturisko muzeju un paviesoties Latgales lielākajā koncertzālē „GORS”

Latgales kultūrvēstures muzejā mēs piedalījāmies aizraujošā mācību nodarbībā par Latvijas brīvības cīņām. Gides Ingas vadībā mēs runājām par brīvību, brīvības cīņām, sacentāmies spēlēs un konkursos par vēsturi, dziedājām latviešu brīvības cīnītāju dziesmas un vienkārši labi pavadījām laiku. Tādā atraktīvā veidā mēs iepazinām Latvijas valsts dibināšanas un mūsu novada vēsturi, varējām apskatīt otro vecāko Latvijas karogu Latvijā.

Pēc tam mēs devāmies apskatīt Latgales mākslinieku darbu izstādi RUDENS 2018 Izstādē varēja apskatīt 70 autoru darbus dažādās tehnikās. Visi darbi bija tik dažādi un iespaidīgi!

Koncertzālē „GORS” mūs gaidīja jauns pārsteigums, mēs apskatījām skolotājas Anneles Slišānes dāvanu Latvijas simtgadē - 100 nedēļās un 100 dažādos materiālos tapušos 100 dečus Latvijai. Deču materiāli bija visdažādākie- no dažādiem Latvijas augiem, konfekšu papīriem, mīkstajām rotaļlietām, pildspalvām un daudz cita. Daudzi deči smaržoja pēc pļavām, mežiem un smaržīga siena. Sajūtot šo smaržu, uzreiz varēja atminēties savu bērnību laukos.

Mēs uzzinājām daudz ko jaunu, satikām interesantus cilvēkus, apmeklējām dažādas Rēzeknes vietas un sajutām Rēzeknes garu. Katrai pilsētai piemīt savs personiskais šarms, bet Rēzeknei tas bija izteikti patriotisks un latgalisks. Apmeklējot šo pilsētu, uzreiz var sajust, ka tu esi Latgales sirdī - visapkārt skan latgaliešu valoda, daudzviet uzraksti arī ir latgaliski. Rēzekne ir brīnišķīga pilsēta, ceram, ka, nākotnē mēs apmeklēsim to vēlreiz. Paldies iniciatīvai „Latvijas Skolas soma” par dāvanu mums valsts svētkos!

Santa Solima 10.b klase

Latvijas Valsts ģimnāziju matemātiķu tikšanās Krāslavā.

Iecienīts un gaidīts pasākums Krāslavas Valsts ģimnāzijā ir Latvijas Valsts ģimnāziju matemātikas komandu olimpiāde un erudītu konkurss, ko gaida visi mūsu patstāvīgie dalībnieki: Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, Gulbenes novada Valsts ģimnāzija, Jēkabpils Valsts ģimnāzija un Daugavpils Valsts ģimnāzija. Lai arī šis gads – Latvijai 100 – ir dažādām aktivitātēm piesātināts laiks, tomēr matemātikas faniem ir svarīga tikšanās un kopā būšana mūsu skolas rīkotajā pasākumā, kura sagatavošanas procesā tiek domāti uzdevumi, erudīcijas jautājumi, konkursi un, protams, jauna matemātiskā spēle. Šogad šī spēle bija „ Pentamino un 4 monomino salikšana kvadrātā 8x8”, kas tika izmantota vienā no olimpiādes uzdevumiem. Spēles ideja top mācību procesā, precīzāk, zinātniski pētniecisko darbu rezultātā, un katru gadu tiek šāda spēle izgatavota. Šogad spēli izgatavoja individuālais komersants Juris Kokins. Paldies viņam par ļoti skaisto dizainu, rūpīgo darbu! Spēle tiek dāvināta arī katrai skolai, kas piedalās pasākumā.

Kā pirms 10 gadiem (konkurss valsts mērogā sākās 2018.gadā, kad ģimnāzijai tika piešķirts Valsts nosaukums), tā arī tagad skolēni ar interesi un azartu risināja uzdevumus, ar aizrautību meklēja piedāvātos spēles risinājumus. Erudītu konkursā bija visdažādākie uzdevumi - teksts no literāra darba (šogad teksts tika ņemts no ) ar matemātikas definīcijām un aksiomām, dziesmu konkurss, kurā vajadzēja ne vien atpazīt dziesmu pēc melodijas, bet arī nosaukt matemātiskus elementus, gan kapteiņu konkurss ar erudīcijas jautājumiem, gan datorspēles “Atbloķē zaļo!” izspēle, gan mājas darba prezentācija - interesantas idejas un piedāvājumi. Neizpalika arī vēstures jautājumi par dažādu skolēniem pazīstamu matemātiķu biogrāfiskiem faktiem, atklājumiem un darbību.

Šajā reizē vislabāk veicās Daugavpils Valsts ģimnāzijas komandai. Viņiem izdevās izpildīt spēles visus piedāvātos risinājumus. Jēkabpils Valsts komandām izcili veicās dziesmu konkursā, savukārt Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas komandām bija nopietni sagatavots mājas darbs – interesantas pašu izdomātas spēles. Rīdziniekiem labi veicās arī olimpiādes uzdevumu risināšanā, bet Gulbenes novada Valsts komanda labi mācēja atbildēt uz vēstures jautājumiem. Arī mūsu skolas komandas veiksmīgi tika galā gan olimpiādes uzdevumiem, gan krāja punktus erudītu konkursā.

Skolēnu atsauksmēs skanēja pateicība par uzdevumiem, spēli, konkursiem, darba organizāciju, sirsnīgo sagaidīšanu un garšīgajām pusdienām.

Pasākumu atbalstīja Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Tukāns, tā sagatavošanā un norisē aktīvi piedalījās skolotājas Sandra Nemeņonoka un Ilga Stikute.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece,

olimpiādes idejas autore un īstenotāja Anna Juškeviča

Krāslavas Valsts ģimnāzijas dziesmu konkursam - festivālam – 10!

Novembris mūsu skolai ir īpaši rosīgs mēnesis - gatavojamies gan valsts svētku svinībām, gan kārtējam dziesmu festivālam – konkursam, kas notika 9. novembrī. Šogad aprit 10 gadi, kopš mūsu skolā aizsākās šī jaukā muzikālā tradīcija, kas ievieš satraukumu katra skolēna un skolotāja sirdī. Ar īpašu rūpību tiek piemeklētas dziesmas, skolēni jau ļoti laicīgi steidz pieteikt savu kompozīciju, jo būtisks konkursa noteikums – dziesmas nedrīkst atkārtoties, pie tam jāmeklē tāda dziesma, kuru spēs izdziedāt viss kolektīvs, jo nedrīkst uzstaties tikai ansambļiem vai atsevišķiem solistiem.

Kad dziesma ir piemeklēta, sākas drudžaini mēģinājumi, kuru laikā tiek noslīpētas balsis, piemeklēti instrumenti vai fonogrammas un domāts par skatuvisko tēlu. Konkurence ir liela – desmit klašu kolektīvi – un, loģiski, visi grib gūt godalgotās vietas. Skolēnu izdomai nav gala – tiek meklēti tērpi, skaņoti mūzikas instrumenti, tiek rakstītas fonogrammas, iestudēti nelieli uzvedumi dziesmas pavadījumā utt..

Viss lielais pirmssvētku satraukums un kņada vainagojas ar grandiozu pasākumu KN telpās, kur žūrijas priekšā stājas skolēni, lai ar savu dziesmu aizrautu, ielīksmotu, saviļņotu, sajūsminātu skatītājus.

Ar saviem priekšnesumiem tiek aicināti uzstāties arī novada un pilsētas skolu dziedātāji. Šogad sakām lielu PALDIES Krāslavas pamatskolas un Indras pamatskolas dziedātajiem un viņu skolotājiem, kuru skanīgas balsis iesāka mūsu festivālu, tādejādi iedrošinot un uzmundrinot mūsu pašu dziedātājus.

Kā neatņemama šī festivāla sastāvdaļa ir Visaginas „Verdenes” ģimnāzijas skolotāju un skolēnu klātbūtne. Kolektīva viesošanās pie mums šajās dienās, arī viņi atveda krāšņu koncertprogrammu, kas bija sveiciens mūsu valsts simtgadē. Mūsu skolēni ar lielu sajūsmu uzņēma lietuviešu skolēnu latviski skandēto latviešu dzejnieku dzeju.

Pasākums pagāja ātri, ar satraukumu sirdī visi gaidīja žūrijas spriedumu, kas bija šāds:

1. vietu pamatskolas grupā ieguva 8. klase ar dziesmu “Brūklenes”

2. vietu pamatskolas grupā ieguva 7. klase ar dziesmu „Daudz laimes, Latvija!”

3. vietu pamatskolas grupā ieguva 9. klase ar dziesmu “Sitiet bungas!”

Savukārt vidusskolas klasēm vietu sadalījums bija šāds:

1. vieta – 12. c klasei ar dziesmu “Balāde par trim saucieniem” un 12. d klasei ar dziesmu “Par Latviju”

2. vieta – 11.c klasei ar dziesmu „Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas”

3. vieta – 11. ab klasei ar dziesmu „Latvijai” un 10. c klasei ar dziesmu „Skaista mana tēvu zeme”

Paldies visiem skolēniem, skolotājiem par ieguldīto darbu šī festivāla sagatavošanā! Līdz nākamajam gadam!

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja A. Jakovele

DZIMTO SKOLU PIEMIŅAS SARDZĒ

30.10.18. Krāslavas Valsts ģimnāzijas 10.b klases skolēniem notika tikšanās ar Krāslavas bērnu un jauniešu centra novadpētniecības radošās darbnīcas „Jāņtārpiņi” dalībnieci Janu un tās vadītāju V. Urbanoviču.

„Jāņtārpiņi” ģimnāzijas skolēniem prezentēja savu pētījumu par Krāslavas novadā slēgtajām skolām posmā no 2016. līdz 2018. gadam. Statistika ir nežēlīga:

2006. gadā tika likvidēta Vecbornes pamatskola (dibināta1919. g.) un Ausekļa v.n. sākumskolas filiāle ( dibināta 1920.g.)

2009. gadā - Piedrujas pamatskola (dibināta 1868. g.)

2015. gadā - Aulejas pamatskola (dibināta 1907.g.)

2016. gadā - Kalniešu pamatskola (dibināta 1940.g.)

2016. gadā - Skaistas sākumskola ( dibināta 1872. g.)

2017. gadā - Sauleskalna sākumskola (1924.g.)

Ģimnāzijas skolēni tika iepazīstināti gan ar vispārīgu informāciju par katras skolas vēsturi, gan par skolēnu skaitu skolu „ziedu laikos” un slēgšanas brīdī. Bēdīgi, bet katra minētā skola tika slēgta skolēnu trūkuma dēļ, jo skolas ar 15 vai 25 izglītojamiem nevar pastāvēt.

Katra Krāslavas novadā slēgtā skola bija ar bagātu vēsturi un garu attīstības ceļu, kā piemēram, Piedrujas pamatskola tika dibināta pirms 141 gada, savukārt Skaistas pamatskola – pirms 144 gadiem.

Skolēni ar īpašu nostaļģiju nolūkojās prezentācijas bildēs, kur bija atspoguļoti skolas pēdējie izlaidumi un pēdējā pastāvēšanas diena, jo, piemēram, Kombuļu bērni šajās bildēs ieraudzīja sevi, paši ātri atsauca atmiņā šo dienu, skolotājus, bijušos klases biedrus.

Ar nožēlu jākonstatē, ka skolu slēgšanas process noteikti turpināsies. Diemžēl statistika ir nežēlīga, īpaši lauku apvidos cilvēku kļūst arvien mazāk un mazāk.

KVĢ muzeja vadītāja A. Jakovele

Viesošanās Daugavpilī

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11.klašu audzēkņi šī gada 19.oktobrī iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” ietvaros devās uz Daugavpils cietoksni, lai iepazītu ne vien pilsētas vēsturi, bet arī apmeklētu Rotko centru, kas ir vienīgā vieta Austrumeiropā, kur tiek piedāvāta iespēja aplūkot pasaules slavenā gleznotāja oriģināldarbus.

Gida stāstījums un pastaiga pa cietokšņa teritoriju spilgti atklāja tā laika nianses un pastāvošās iekārtas “nerakstītos” noteikumus, kurus neievērot nebija ieteicams. Milzīgie vaļņi, celtņu biezās sienas un šaurās lūkas logu vietā padarīja stāstījumu vēl emocionālāku, kā arī stāstījums neiztika bez mistiskas pieskaņas, jo…cietokšņa teritorijā joprojām klaiņo baltais zirgs…

Izejot cauri pārbaudes vārtiem (līdzīgi kā lidostā), nokļuvām M.Rotko pasaulē – klusā un noslēpumainā, un tajā pašā laikā dziļi filozofiskā un kliedzošā. Digitalizētais stāstījums radīja vēl lielāku iespaidu par gleznotāja dzīvi, uzskatiem, pārliecību, bet oriģināldarbu pētīšana kopā ar gida stāstījumu un komentāriem - vēl lielāku iespēju izprast mākslas darbus.

I.Stikute, KVĢ direktora vietniece


Teātrasporta starpnovadu meistarklašu pasākums

Šī gada 17. oktobrī Krāslavas Valsts ģimnāzijā tika īstenots viens no Krāslavas novada pašvaldības jauniešu konkursa projektiem – “Teātrasporta starpnovadu meistarklašu pasākums”, kura mērķis joprojām ir popularizēt teātrasportu mūsu novadā kā vienu no improvizācijas veidiem.

Šajā pasākumā piedalījās Krāslavas Valsts ģimnāzijas 9. un 10. klašu skolēni, teātrasporta dalībnieki no Ilūkstes un Līvāniem un viņu pedagogi. Kā jau ierasts teātrasporta nodarbībās, komandas iepazīstināja ar sevi, tālāk sekoja iesildīšanās vingrinājumi, jauktu komandu veidošana un dažādu spēļu izspēlēšana, kā arī jaunu un sarežģītāku teātrasporta spēļu tehniku mācīšanās. Gan dalībnieki, gan viņu pedagogi izvērtēja redzēto, izteica priekšlikumus, jo, tikai tā darot, vislabāk var gūt pieredzi un iemācīties, kā spēlēt labāk.

Diena pagāja nemanot, pēc garšīgi paēstām pusdienām un pasākuma izvērtēšanas visi devās mājup. Gandarīti par šo dienu bija visi. Pats galvenais, ka sadarbība turpināsies un nākamā tikšanās reize būs jau novembra beigās Līvānos.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas teātrasporta pulciņa “Vārna” dalībnieki

Viesošanās Ventspilī – pilsētā, kas nevienu neatstāj vienaldzīgu.

Šī gada 11.-12.oktobrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Krāslavas Valsts ģimnāzijas 9.klases audzēkņi piedalījās pasākumā “Darbs dara darītāju” Ventspilī, kura laikā iepazina fiziķa, uzņēmēja un gida profesijas, kā arī apmeklēja Irbenes lokatoru.

Ventspils augsto tehnoloģiju parka “Domocentra” piedāvātajā aktivitātē skolēniem tika stāstīts par vēja rašanos un par vēja ģeneratoru darbības principiem. Radošās darbnīcas laikā skolēni paši izgatavoja unikālus vēja ģeneratora spārnus un izmēģināja tos īsta vēja apstākļos - darbnīcas ietvaros tika izmantoti miniatūri vēja ģeneratori un ar ventilatoriem radīti īsta vēja apstākļi- , uzzināja, kāda nozīme ir vējam elektroenerģijas saražošanā un kā dažādas spārnu formas ietekmē sasniegto rezultātu. Darbnīcas noslēgumā rezultāti tika mērīti ar voltmetru, tā precīzi nosakot ar katriem izgatavotajiem spārniem saražotās elektroenerģijas daudzumu.

Otrā nodarbība, ko skolēni apmeklēja Ventspilī, bija “Mācību satura nodrošināšana biznesa un tehnoloģiju jomā”. Lai arī nodarbības nosaukums šķita sarežģīts, tās vadītājs vienkāršā un saprotamā veidā skolēniem izklāstīja uzņēmēju darbības principus, nepieciešamās prasmes un zināšanas, kas jāapgūst jau skolas laikā – vajadzība pēc sasniegumiem, iekšējā kontrole, spēja uzņemties risku, radošums..- , ieskicēja uzņēmēja psiholoģisko portretu, uzsvēra, ka uzņēmējdarbība nav “no gaisa paņemta ideja”, bet gan ir kādas konkrētas problēmas risināšana konkrētā vidē.

Kopš 2016.gada maija pēc vērienīgas rekonstrukcijas Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrā, ko vienkāršā valodā dēvē par Irbenes lokatoru, skolēni gida pavadībā piedalījās aizraujošā ekskursijā, kur ietilpa pastaiga pa Irbenes teritoriju, pārgājiens pazemes (600m!!!) tunelī un raķešu konstruktora Frīdriha Candera memoriālās telpas apskate ēkā “Kristāls”. Skolēni uzzināja daudz par lokatora darbību padomju laikos, par paraboliskās antenas izmantošanu, profesijām, kas saistītas ar starpzvaigžņu vides objektu novērošanu, Saules radionovērojumiem, asteroīdu un Zemei tuvo mākslīgo ķermeņu novērojumiem, sekojot objektiem ārpus Saules sistēmas. Jāsaka, ka, braucot uz un no ekskursijas, varēja redzēt “mirušo” ciemu, kur kādreiz dzīvoja lokatora darbinieki un vienkārši Irbenes iedzīvotāji un kas pašlaik vairāk līdzinās spoku pilsētai – pamestas daudzdzīvokļu mājas, izdemolētas ēkas, kokiem un krūmiem aizauguši māju pagalmi…

Vakarā atpūtāmies jūras krastā, kur (200 m no jūras) viesmīlīgie ventspilnieki arī piedāvāja naktsmājas. Jāsaka, ka tīri nejauši sarunās iepazinām arī vimbu zvejnieku “profesiju”, jo viss jūras krasts kā vakarā, tā arī no rīta bija makšķerēm strikti nomērīts un no tāluma līdzinājās lineālam.

Piektdienas rītā devāmies uz Ventspils Piejūras brīvdabas muzeju, kas atrodas pilsētas centrā, un, kā izrādās, visi muzeja eksponāti - laivas, zvejnieku dzīvojamās un saimniecības ēkas, kā arī šaursliežu dzelzceļa vilciens – tika uz šejieni atvesti un no jauna uzstādīti. Gan gides stāstījums, kad praktiska darbošanās, meklējot konkrētus objektus muzeja teritorijā, skolēniem deva azartu, un, uzzinot, ka muzeja darbinieki nosaka uzvarētājus arī to skolu vidū, kas apmeklē muzeju, uzstādīja apsveicamu rezultātu – vien 7 sekundes zaudējot pašreizējiem uzvarētājiem. Un vēl lielāks prieks skolēniem bija, kad gide pastāstīja, ka pašreizējie rekordisti ir skola, kas regulāri piedalās nodarbībās un muzeja teritoriju pārzina ļoti labi.

Pēdējais mūsu apskates objekts bija Livonijas ordeņa pils. Tajā gide stāstīja gan par viduslaikiem, tā laika ieražām, cilvēkiem, modi, uzvedību, par bruņiniekiem un viņu dzīvi, gājām ekskursijā pa pili, piedāvāja spēlēt Baltijā vienīgās darbojošās mehāniskās klavieres, kā arī iejusties viduslaikos, piemērojot tērpus un, turot rokās, izjust ieroču smagumu.

Noguruši, bet patīkamu piedzīvojumu un jūras gaisotnes pārņemti atgriezāmies mājās, lai ar jaunu sparu, jaunām idejām un pārliecību – ja gribam, tad varam visu un vēl vairāk – turpinātu iesākto, tas ir, mācīties!

I.Stikute, KVĢ direktora vietniece

Uzvara publiskās runas konkursā “Taisiets Latgolā”.

Katras publiskās runas sākums ir mūsu prasme runāt ikdienā – izklāstīt savu ideju, prezentēt darbu, pastāstīt par savām izjūtām, pārliecināt kādu… Tā tiek apgūta vispirms, un tad seko publiskās runas iemaņu apgūšana un pilnveidošana, jo jebkuram cilvēkam kādreiz ir jāstājas lielākas vai mazākas publikas priekšā. Un, kā norāda runas mākslas meistari, vienīgais veids, kā to izdarīt veiksmīgi, ir sākt vingrināties šajā mākslā laikus un regulāri. Ir skaidrs, ka , sakot runu, ir svarīgi pārzināt attiecīgo tēmu, kā arī ir būtiski mācēt pateikt ko no sevis, sakārtot pašam savas domas, veidot savus spriedumus… Ģimnāzijā šīs prasmes pilnveidot skolēni var, piedaloties ļoti dažādās aktivitātēs – nodarbojoties teātra sporta pulciņā “Vārna”, diskusiju klubā “Sokrāts”, prezentējot savus zinātniski pētnieciskos darbus ikgadējā konferencē skolā, reģionā, valstī, un vēl ļoti daudz un dažādos veidos, kā arī piedaloties konkursos. Un šāds mūsu iemīļots konkurss ir “Publiskās runas konkurss”, ko organizē Daugavpils Valsts ģimnāzija. Šajā pasākumā savu prasmi rāda vidusskolēni no Rēzeknes, Daugavpils, Krāslavas, kad divu stundu laikā pēc tēmas izlozēšanas skolēni sagatavo stāstījumu (7 min) un prezentē to žūrijai un klātesošajiem, atbild uz jautājumiem. Šogad Krāslavas Valsts ģimnāziju pārstāvēja 11.klases skolniece Antra Umbraško, kas stāstīja par savu dzimto novadu Auleju, tās cilvēkiem, valodu. “Man šķita vilinoša ideja piedalīties publiskās runas konkursā “Taiseits Latgolā”. Jutos ļoti iedvesmota, un ar spēcīgu misijas garšu es pati sevi vadīju un ļāvos impulsam un savām sajūtām, jo runāju par ļoti sev tuvu un nozīmīgu tēmu.” Kad žūrija Antrai pasniedza diplomu par iegūto 1.vietu, viņi uzsvēra, ka jaunietes stāstījums (Antra runāja latgaliešu valodā) piesaistīja ar savu maigo skanējumu, latgalisko pārliecību, savas tēmas pārzināšanu un acu mirdzumu, un tas ļāva patiesi baudīt sniegumu.

Paldies Tev, Antra, par darbiņu!

I.Stikute, KVĢ direktora vietniece

VEIDENBAUMS – LIVE

Latviešu dzejniekam E. Veidenbaumam – 150. Viņa dzeja, rakstīta tālā pagātnē, ir ļoti aktuāla arī mūsdienās, kad atkal un atkal var runāt par tādām tēmām kā dzīves jēgas meklējumi, savdabīga brīvā laika pavadīšana, savstarpējās attiecības, dažādu sabiedrības sociālo slāņu atainojums utt..

17.10.18. iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēniem, konkrētāk 12.d, 12.c un 9.kl. skolēniem, bija iespēja noskatīties Rēzeknes teātra „Joriks” izrādi „VEIDENBAUMS LIVE”. Tas bija savdabīgs un mūsdienīgs skatījums uz E. Veidenbauma dzeju. Diezgan daudz aktuālu tēmu, domu un secinājumu varēja virpināt galvā, klausoties jauno aktieru dzejas lasījumos un dziesmās. Šī teātra izrāde noteikti atšķīrās no mums pieņemtās tradicionālās izrādes, kad var izsekot kādam konkrētam sižetam un aktieru tēlojumiem. E. Veidenbauma dzeja„ nav tikai tinte uz noputējušām burtnīcu lappusēm vai mūžveca obligāta nodeva skolas programmās. Viņa vārdi dzīvo un skan, kad atkal un atkal saduramies ar pārlaicīgo. Nesaprasts, izaicinošs, ar savam laikam vēl nepieredzētu sarkasma devu viņš izdega 24 gadu vecumā. Taču pavisam jaunā veidolā Veidenbaums dzīvos uz Rēzeknes teātra "Joriks" skatuves, piepildot to ar skaļu mūziku, piparotu dzeju un, galvenais, iespēju mums katram palūkoties uz sevi no malas cauri tai "tumsai un miglai, kas pasauli sedz”.

(http://www.teatrisjoriks.lv/iestudejumi/veidenbaumslive/)

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 12.kl. skolēni

Daugavpils cietoksnis

2018.gada. 10. oktobrī mēs - Krāslavas Valsts ģimnāzijas 7.a un 8.a klases skolēni - projekta - iniciatīvas Latvijas Skolas Soma ietvaros devāmies uz Daugavpili. Gida pavadībā mēs iepazināmies ar Daugavpils cietoksni un tā vēsturi.

Skolēnu atziņas:

  • 'Es uzzināju, ka cietoksnī dzīvo cilvēki un tā ir mini pilsēta.'
  • 'Cilvēki gulēja kazarmās arī ziemā, kur nebija gultu un siltuma. Tur dzīvoja arī sikspārņi, kuri ziemā gulēja tajās mājās.'
  • 'Es uzzināju par cietoksni tik daudz. Cietokšņa siena ir 3 km gara. Mēs bijām kazarmās. Mēs gribējām redzēt sikspārņus, bet viņi jau gulēja. Izrādās, ka cietoksnis agrāk bija pilsētas centrs.'
  • 'Cietoksnis ir ļoti liels, tur ir kazarmas un daudz citu māju (arī slimnīca un cietums). Kazarmās dzīvoja pāris tūkstoši karavīri. Slimnīcā operācijas taisīja tikai dienā.'
  • Vēlāk mēs devāmies uz Daugavpils Māla mākslas centru. Tur mums bija iespēja apskatīt Daugavpils keramiķu un mākslinieku darbus, kā arī pašiem izmēģināt savu roku māla izstrādājumu veidošanā.
  • 'Es uzzināju, ka māla mākslas centrā strādā daudzi podnieki, māla mākslinieki.'
  • 'Ja mālu ilgi mīca, tas paliek sauss.'
  • 'No māla var izveidot tādus šedevrus!'
  • 'Visvairāk man iepatikās māla centrā, kur paši veidojām kaut ko no māla. Es izveidoju putnu.'

Paldies par jauki pavadīto dienu!

Eiropas valodu dienā Lietuvā

Mēs, 11.c klases skolēni un skolotāja Anita Mateja, 26. septembrī no paša rīta devāmies uz mūsu sadraudzības skolu Lietuvā – Visaginas “Verdenes” ģimnāziju, lai piedalītos Eiropas Valodu dienā rīkotajā konferencē ‘’Living in multicultural community’’.

Tika apspriesta iegūtā pieredze, atrodoties multikulturālajā sabiedrībā, iespējamie izaicinājumi un ieguvumi, kā arī bija iespēja komunicēt ar skolēniem no citām Lietuvas un Latvijas skolām, jo mēs kopā sadarbojāmies grupās. Noderīga informācija, draudzīga atmosfēra un angļu valodas runāšanas prakse radīja pozitīvu iespaidu par šo pasākumu.

Paldies Visaginas “Verdenes” ģimnāzijai par aicinājumu piedalīties un mūsu skolas administrācijai par sagādāto transportu!

Ieva Ivonna Skerškāne, Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11.c klase


Eiropas valodu diena 2018

Valodas ir tilti, kuri palīdz cilvēkiem sazināties un saprasties.

Bet kur ir sapratne un draudzība, tur nav vietas karam, naidam , skaudībai un citām sliktām lietām.

Mūsu skolā jau vairākus gadus turpinās tradīcija, ka Eiropas Valodu dienu svin desmitās klases.Varbūt tādēļ, ka viņu klases ir tikko izveidojušās , un tieši viņiem jaunā kolektīva saliedēšanai visvairāk vajadzīga veiksmīga komunikācija un savstarpējā sapratne.

Šogad Latvijas simtgades kontekstā īpaša uzmanība tika pievērsta tieši dzimtajai latviešu valodai. Abas desmitās klases prezentēja savu skatījumu par dzimto valodu. Labas valodas zināšanas ir grūti pārvērtēt, bet pilnveidot tās nākas mūža garumā. Mūsu pierobežas reģionā, kur sadzīvē tiek lietotas daudzas citas valodas, latviešu valodai jāpievērš īpaša vērība.

Desmitās klases skolēni mācās vairākas svešvalodas – angļu, krievu, vācu, spāņu un šogad pat ķīniešu valodu, tāpēc viņu sagatavotās dziesmas skanēja angļu un spāņu valodā.

Uz mūsu pasākumu ielūdzām cilvēku, kuram ir īpaši bagāta pieredze valodu apguvē - Sebastjanu Boldtu. Viņš ir vācietis, bet jau piecus gadus dzīvo mūsu novadā un darbojas tūrisma jomā. Līdzās vācu un angļu valodai viņš ir apguvis labā līmenī krievu valodu un tagad mācās latviešu valodu. Visas šīs valodas viņam ir reāli nepieciešamas organizējot darbu savā viesu mājā ''Upes dižvietas”.

Globalizācijas process pasaulē ir tuvinājis dažādu kultūru, reliģiju un tautību cilvēkus. Tas ir neizbēgams process, tāpēc arī mēs savā pasākumā ierosinājām diskusijas par multikulturālu sabiedrību ģimenē, skolā, augstskolā, valstī. Darbojoties jauktajās grupās skolēni meklēja situāciju pozitīvās un negatīvās puses, un tās prezentēja. Vienai grupai nepieciešamība apgūt jaunas svešvalodas tika ierindota pie negatīvajiem faktoriem, bet citai grupai – pie pozitīvajiem.

Neizpalika arī bez spēlēm, kur pantonīmā bija jāuzmin valstis. Tas radīja īpašu jautrību un radošu fantāziju.

Pasākuma noslēgumā, noklausījāmies , ko citi cilvēki domā par valodu apguvi , šoreiz angļu valodā, un visi kopā nodziedājām dziesmu Perfect day.

Cerams, ka šis pasākums iedvesmos desmito klašu skolēnus , daudz centīgāk mācīties gan dzimto valodu, gan svešvalodas.

R.Veštere, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja

Iepazīstam sava dzimtā novada ievērojamākās vietas

Latvijas projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros mēs – Krāslavas Valsts ģimnāzijas 12.b klase - 25.09. devāmies iepazīt Latvijas Rožu ciemu – Indru, vietu, kur sākas Latvija, jo vien pēc 7 km no šejienes jau atrodas Baltkrievijas robeža.

Mūsu novada kultūrvēstures izpētes maršrutā bija iekļautas četras pieturvietas – šovasar jaunatklātais Laimes muzejs, Indras aušanas darbnīca, kulinārijas meistardarbnīca un Valsts Robežapsardzes punkts.

Indra izrādījās neliels, sakopts, ziedošām puķu dobēm bagāts ciems ar skaistām dabas ainavām, apstrādātiem laukiem, ļoti laipniem, labestīgiem cilvēkiem un interesantām apskates vietām.

Šeit mēs guvām tikai vienīgi pozitīvas emocijas, kā arī daudz informācijas par Indras vēsturi, sadzīves, aušanas un kulinārajām tradīcijām.

Tikāmies ar vairāku profesiju pārstāvjiem – muzeja gidi, audēju, kulināri, robežsargiem.

Vislielāko sajūsmu, protams, izraisīja Laimes muzejs - tik daudz pārsteidzošu pozitīvu momentu un darbošanās iespēju ! Apbrīnas vērta ir jau pati ideja izveidot šādu orģinālu muzeju.

Kulinārijas meistardarbnīcā uzzinājām par Indras ievārījumu un pankūku gatavošanas tradīcijām, kuras katru vasaru izvēršas Ievārījuma svētkos.

Ar aušanas darbnīcu mūs laipni iepazīstināja Olga Jokste – skolotāja, mākslas audēja, bijusī pagasta pārvaldes vadītāja. Daudziem no mums tas bija kā nokļūt tālā pagātnē ar vecmāmiņu rokdarbiem, senatnīgām mēbelēm, stellēm, un naftalīna smaržu. Varējām arī paši iemēģināt roku aušanas procesā un pat pagulēt uz salmu matračiem.

Ļoti interesantu ekskursiju mums novadīja Robežapsardzes darbinieki, kuri gan pastāstīja, kā reāli notiek darbs dzelzceļa stacijas robežpunktā, gan izrādīja savas dienesta telpas, gan iepazīstināja ar iespējām apgūt robežsarga profesiju. Daudziem no mums tas likās pats interesantākais brauciena pasākums.

Indrā ik uz soļa varējām pārliecināties par cilvēku vēlmi darboties, uzlabojot gan savu, gan dzimtā ciema labklājību. To noteikti varētu pamācīties katrs Indras viesis.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 12.klase

Jauniešu radošās dienas Krāslavas Valsts ģimnāzijā. — Sep 26, 2018 6:41:02 AM

Sveika, vasara! — Jun 25, 2018 8:29:00 AM

Ķīniešu valodu varēs apgūt arī Krāslavā — Jun 25, 2018 8:24:27 AM

Projekts „Global Teenager” — Jun 11, 2018 8:48:38 AM

Zelta Zivtiņas čempionāts 2018 — Jun 11, 2018 8:40:43 AM

Tūrisma diennakts Krāslavas Valsts ģimnāzijā — Jun 5, 2018 8:26:57 AM

In Memoriam — May 28, 2018 11:34:37 AM

“Latvji”, brauciet jūriņā! — May 28, 2018 11:25:41 AM

Talkas diena — May 28, 2018 11:13:40 AM

Karjeras izglītības pasākums – iepazīšanās ar zvērinātā tiesu izpildītāja profesiju — May 11, 2018 12:01:15 PM

Volejbola sacensības 6.- 7. klašu komandām — May 2, 2018 1:13:13 PM

Skaties plašāk un seko savai sirdsbalsij! — Apr 30, 2018 6:28:41 AM

Latgaliešu valodai būt?! — Apr 27, 2018 6:51:08 AM

Olimpiāde lietišķajā informātikā „Paskāla ritenis” — Apr 26, 2018 9:53:42 AM

Ģimnāzijas debatētāji- nacionālo debašu laureāti — Apr 26, 2018 5:07:50 AM

Dāvana Krāslavai — Apr 19, 2018 8:02:51 AM

8. atklātā kulturoloģijas olimpiāde 10.-12. klasēm. — Apr 19, 2018 7:51:48 AM

Ģimnāzijas absolventi – savas skolas atbalstītāji. — Apr 13, 2018 10:51:41 AM

Krāslavas debatētāji veiksmīgi piedalījās Latgales reģiona debašu turnīrā, debatējot par jautājumu - Vai demokrātijas procesos mēdz būt krīze? — Apr 13, 2018 6:32:51 AM

Ģimnāzisti, Krāslavas jubileju gaidot. — Apr 13, 2018 6:29:09 AM

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāji zināšanas gūst Baku. — Apr 4, 2018 8:21:43 AM

23.zinātniski pētniecisko darbu konference Krāslavas Valsts ģimnāzijā. — Feb 26, 2018 9:01:41 AM

„Kad putni atgriežas...” — Feb 8, 2018 1:03:18 PM

Noslēdzies “Latvijas Kultūras kanons Latvijas Simtgadei” — Feb 8, 2018 12:58:38 PM

Interešu izglītība — Jan 26, 2018 6:05:18 PM

In Memoriam — Jan 17, 2018 2:14:02 PM

Ģimnāzisti piedalījās Latvijas radio 1 tiešraides diskusijā par medijpratību. — Jan 11, 2018 1:23:49 PM

Sasniegumi mācību darbā — Jan 11, 2018 1:20:43 PM

Krāslavas Valsts ģimnāzijai – 95 — Jan 2, 2018 9:52:30 AM

Latvijas skolēnu jaunrades darbu konkurs — Jan 2, 2018 7:10:14 AM

“Nikolaustag “ Daugavpils Universitātē — Dec 13, 2017 6:30:25 AM

Daugavpils izglītības iestāžu direktoru un direktoru vietnieku viesošanās Krāslavas Valsts ģimnāzijā. — Dec 13, 2017 6:24:54 AM

Uzvara informātikas olimpiādē valstī. — Dec 4, 2017 1:14:30 PM

Latvijas Valsts ģimnāziju matemātikas erudīti tiekas Krāslavā — Nov 29, 2017 11:11:58 AM

Ģimnāzijas debatējājiem rudens debašu turnīros dubultuzvara Latgalē un uzvara nacionālajās debatēs — Nov 29, 2017 9:37:19 AM

SKANI, DZIESMA! — Nov 28, 2017 1:12:05 PM

“Nāc spēlēt!” — Nov 27, 2017 11:06:25 AM

Ekskursija uz Cēsu pili — Nov 27, 2017 11:03:26 AM

Vācu valodas diena Krāslavas Valsts ģimnāzijā — Nov 27, 2017 6:10:27 AM

„Kultūras kanona vēstis Latvijas nākošajā simtgadē” — Nov 27, 2017 6:07:09 AM

Novada datorātrrakstīšanas konkurss — Nov 21, 2017 11:15:28 AM

Mazpulku forums Baltinavā. — Nov 10, 2017 7:08:02 AM

Debašu komanda Latgales reģiona debašu turnīrā — Nov 10, 2017 6:03:50 AM

Sacensības volejbolā — Oct 23, 2017 12:40:25 PM

Nolikums komandu matemātikas olimpiādei un erudītu konkursam matemātikā Krāslavas Valsts ģimnāzijā — Oct 12, 2017 6:35:11 AM

Mācību seminārs Krāslavas Valsts ģimnāzijā — Sep 13, 2017 9:08:17 AM

Nometne “Esi kustīgs, esi vesels!” – jauks un radošs jaunā mācību gada iesākums. — Sep 7, 2017 5:34:54 AM

Augusts – brīnišķīgu notikumu laiks. — Sep 7, 2017 5:32:41 AM

Draudzība no Krāslavas līdz Amerikai, Kanādai un Austrālijai — Aug 21, 2017 8:32:58 AM

Vasarai aizejot, nenoskumt! — Aug 15, 2017 9:09:39 AM

Krāslavas Valsts ģimnāzijas absolventu rezultāti centralizētajos eksāmenos. — Aug 15, 2017 9:03:26 AM

Esi sveika, vasara! — Jun 5, 2017 10:11:10 AM

FLL Open European Championship, Aarhus 2017 — Jun 5, 2017 10:05:29 AM

Mācību prakse “Ziemeļitālija un Austrija pavasarī” — May 15, 2017 10:42:43 AM

10. Latgales reģiona skolu atklātais "Datorātrrakstīšanas konkurss 2017" — May 2, 2017 10:20:35 AM

Ar pozitīvismu ir iespējams veikt visu un pārmaiņām teikt: „ Jā!” — Apr 3, 2017 10:17:10 AM

Uzņēmējdarbības idejas Aizkrauklē — Mar 28, 2017 5:18:40 AM

Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda Latvijas vidusskolu basketbola kausa izcīņā vienu soli no medaļām — Mar 21, 2017 12:21:07 PM

KRĀSLAVA – VISAGINAS - KRĀSLAVA — Mar 15, 2017 8:08:48 AM

Lego robotu sacensības Igaunijā. — Mar 14, 2017 10:15:53 AM

FIRST LEGO League sacensības Latvijā. — Mar 7, 2017 12:31:47 PM

Latvijas Kultūras kanona konkurss vidusskolēniem 2016-2017 "Latvijas Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei" — Mar 7, 2017 11:58:31 AM

Vācu valodas diena Rēzeknē — Feb 9, 2017 10:59:13 AM

Valsts ģimnāziju metodisko darbinieku seminārs Krāslavas Valsts ģimnāzijā. — Dec 16, 2016 6:44:04 PM

“Nikolaustag “svētki Daugavpils Universitātē — Dec 16, 2016 6:32:03 PM

Novembra pasākumi ģimnāzijā. — Nov 30, 2016 11:05:15 AM

Latvijas Kultūras kanona konkurss 2016-2017 "Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei" — Nov 30, 2016 11:00:56 AM

Eiropas Valodu dienas pasākums 2016 — Nov 9, 2016 8:24:52 AM

11.d klases spēle „Eiropols- ES aktualitātēm pa pēdām” — Nov 9, 2016 8:19:35 AM

Valsts ģimnāzijām Latvijā -20 — Nov 7, 2016 6:18:52 AM

Ģimnāzisti sveic Knutu Skujenieku skaistajā jubilejā. — Oct 3, 2016 11:09:41 AM

Jauniešu nometne “Domā globāli, rīkojies lokāli!” — Oct 3, 2016 11:07:18 AM

Esi kustīgs, esi vesels! — Oct 2, 2016 2:59:56 PM

Radošās dienas Krāslavas Valsts ģimnāzijā – starts jaunajam mācību gadam. — Sep 12, 2016 5:49:35 AM

Skolēnu saraksti 7. un 10.klasēs — Aug 31, 2016 7:49:01 AM

…Cāļus skaita rudenī… — Aug 23, 2016 10:04:48 AM

Ieteicamā literatūra — Jul 7, 2016 10:14:25 AM

Ģimnāzijas skolēni mācās profesionāli veidot īsfilmas… — May 6, 2016 10:27:08 AM

Avīze "Atspulgs" nr.3 (2015./2016.m.g.) — May 3, 2016 5:14:31 AM

Starpnovadu pedagogu seminārs Krāslavas Valsts ģimnāzijā — May 3, 2016 5:07:59 AM

Jaņa Rozentāla gads — Apr 21, 2016 9:41:09 AM

Zinātnes diena Krāslavas Valsts ģimnāzijā. — Apr 5, 2016 7:36:55 AM

Deju kolektīvu saiets "Lecam pa jaunam, lecam pa vecam" — Apr 5, 2016 7:33:15 AM

Latvijas Kultūras kanona konkurss „Raiņa un Aspazijas idejas un vērtības mūsdienu cilvēku dzīvē un notikumos” — Mar 21, 2016 12:57:41 PM

Audzināšanas klubiņš — Mar 4, 2016 6:15:51 AM

Skolas avīze "Atspulgs" Nr.2 (2015./2016.m.g.) — Jan 6, 2016 8:11:50 AM

Iekrāso manu pasauli — Dec 16, 2015 6:17:24 AM

Profesionālās iemaņas — Dec 15, 2015 8:13:06 AM

„Raiņa un Aspazijas idejas un vērtības mūsdienu cilvēku dzīvēs" — Dec 9, 2015 8:41:12 AM

Sevi piesaka KVĢ 7.klase — Nov 27, 2015 6:11:24 AM

Valsts svētku ieskaņās… — Nov 16, 2015 2:48:55 PM

Krāslavas Valsts ģimnāzija – mana skola. — Nov 16, 2015 8:42:12 AM

Skolas avīzes "Atspulgs" Nr.1 — Nov 13, 2015 8:38:38 AM

MAZPULCĒNU NEPARASTAIS PIEDZĪVOJUMS — Nov 13, 2015 8:35:45 AM

Mācību gada sākums Krāslavas Valsts ģimnāzijā — Oct 19, 2015 5:39:05 AM

Baltu vienotības diena Lietuvas sadraudzības skolā — Oct 19, 2015 5:35:43 AM

Eiropas Valodu diena — Oct 13, 2015 7:59:04 AM

Skolā skan vācu valoda — Oct 12, 2015 12:40:00 PM

Ģimnāzisti Eiropas valodu dienas meistarklasēs ES mājā — Sep 29, 2015 9:57:37 AM

Projekts “Pēti, izzini, saglabā mūsu vidi” — Sep 10, 2015 5:32:20 PM

Gadagrāmata — Sep 2, 2015 5:54:00 AM

Klašu saraksts — Aug 31, 2015 6:18:02 AM

Projekts "Pēti, izzini, saglabā mūsu vidi!" 3.diena — Aug 19, 2015 1:48:06 PM

Projekts "Pēti, izzini, saglabā mūsu vidi!" 2.diena — Aug 18, 2015 5:48:29 PM

Projekts "Pēti, izzini, saglabā mūsu vidi!" 1.diena — Aug 17, 2015 1:41:09 PM

Ar ceļavēju kabatā… — Jun 25, 2015 7:00:59 AM

Radošās darbnīcas “Nāc un darbojies!” — Jun 25, 2015 6:57:17 AM

Mūsu devītie! — Jun 25, 2015 6:51:29 AM

Lasītāju konference “Latviešu un krievu tautas pasakas” — May 11, 2015 1:19:19 PM

Pirmā pedagogu starpnovadu konference Krāslavā — May 7, 2015 6:58:12 AM

Seminārs „Domā – Mācies – Dari” Krāslavas Valsts ģimnāzijā — Apr 28, 2015 6:01:30 AM

Sveicam uzvarētājus! — Apr 24, 2015 12:52:19 PM

Zinātnes diena Krāslavas Valsts ģimnāzijā 2015 — Apr 20, 2015 9:28:58 AM

Krāslavas Valsts ģimnāzijā 12.klašu skolēni saņem žetongredzenus — Apr 20, 2015 9:27:18 AM

Sporta diena 2015 — Mar 20, 2015 2:09:04 PM

Latvijas Universitātes profesora vieslekcija — Mar 11, 2015 11:41:19 AM

Skolēnu radošo darbu „Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti” konkurss — Mar 2, 2015 1:23:04 PM

Tiek realizēts projekts „Dienvidlatgales Vecāku forums” — Mar 2, 2015 1:19:57 PM

Atrodi sev piemērotāko profesiju — Feb 20, 2015 12:38:09 PM

Krāslavas Valsts ģimnāzijas audzēkne Ieva Jokste uzvar erudītu konkursa „Gudrs, vēl gudrāks„ pusfinālā un marta vidū piedalīsies finālā — Feb 18, 2015 7:05:48 AM

Pasākums “Mana Latvija” — Jan 26, 2015 11:55:30 AM

Svētā Nikolaja dienai veltītais pasākums “ der Nikolaustag” — Dec 12, 2014 6:22:24 PM

Krāslavas Valsts ģimnāzijas piedalīšanās Konsultatīvās padomes diskusijā Valsts prezidenta kancelejā. — Nov 21, 2014 11:43:42 AM

K. Morberga stipendiju ieguvusi Krāslavas Valsts ģimnāzijas absolvente — Nov 7, 2014 6:05:13 AM

Nolikums komandu matemātikas olimpiādei un erudītu konkursam matemātikā Krāslavas Valsts ģimnāzijā — Nov 7, 2014 6:03:17 AM

Eiropas Valodu dienai veltītie skolēnu dzejoļi vācu valodā — Sep 26, 2014 11:56:33 AM

Krāslavas Valsts ģimnāzijā notika pasākums veltīts Baltijas ceļa 25.gadadienai. — Sep 24, 2014 2:28:15 PM

Projekts "Global Teenager" — Sep 22, 2014 7:39:34 AM

Teātra darbnīca Krāslavas Valsts ģimnāzija „Tikai improvizācija” — Sep 5, 2014 9:37:59 AM

Ieteicamais literatūra saraksts 7. – 9.klasēm — Jul 17, 2014 6:29:31 AM

Krāslavas Valsts ģimnāzijas piedāvājums pusaudžiem vasarā - radošās darbnīcas „Nāc un darbojies!” — Jun 27, 2014 9:45:18 AM

Gada balva Krāslavas Valsts ģimnāzijā — Jun 12, 2014 10:09:48 AM

Tūrisma diena — Jun 4, 2014 11:44:32 AM

Latvijas jaunatnes prāta un erudīcijas spēles „ZZ ČEMPIONĀTS.” — Jun 3, 2014 9:35:59 AM

Projekts „Global Teenager” — Jun 3, 2014 6:27:22 AM

Zināt, atziņa, zināšanas, izzināt, zinātne… — May 7, 2014 4:02:52 PM

NATO diena Krāslavas Valsts ģimnāzijā — Apr 16, 2014 5:05:39 PM

Izstāde "Trejdeviņas saules lec" — Apr 11, 2014 5:07:39 AM

Sveicam ģimnāzijas jaukto kori — Apr 9, 2014 5:14:54 PM

2013./2014.mācību gada "Atspulgs" Nr.6 — Apr 7, 2014 8:04:45 AM

Latgales atklātais datorātrrakstīšanas konkurss — Apr 4, 2014 6:56:13 PM

Vienoti sportā — Apr 4, 2014 6:46:16 PM

E-prasmju nedēļa 2014 — Mar 26, 2014 8:36:57 AM

Sporta dienas rezultāti — Mar 24, 2014 8:05:45 AM

„Skolas absolventi svešvalodu stundās” — Mar 24, 2014 7:12:14 AM

Laikraksts „Ezerzeme” aicina — Feb 21, 2014 1:16:37 PM

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference — Feb 14, 2014 1:46:31 PM

Tikšanās ar mūsu skolas absolventi - Renātu Klaģišu. — Feb 6, 2014 7:55:29 AM

Konkurss „Jaunais kultūras kanons ( 1991.-2013. )” — Jan 24, 2014 12:07:51 PM

Sveicam Krāslavas un Dagdas novadu angļu valodas olimpiādes uzvarētājus: — Dec 10, 2013 7:36:11 AM

Sveicam Krāslavas un Dagdas novada vācu valodas olimpiādes uzvarētājus: — Dec 10, 2013 7:34:01 AM

Deutschland-Rallye-neklātienes ceļojums pa Vāciju — Dec 10, 2013 7:31:32 AM

Debates. — Dec 3, 2013 11:23:20 AM

Vecāku diena — Dec 2, 2013 8:56:51 AM

NOSLĒDZIES MAZPULKU GADS. — Nov 28, 2013 10:53:38 AM

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolas vēstures muzeja padomes darbība 2013./2014.m.g. — Nov 28, 2013 10:17:17 AM

Skolas angļu valodas olimpiādes uzvarētāji. — Nov 26, 2013 6:55:54 AM

APSVEICAM SKOLAS KRIEVU VALODAS OLIMPIĀDES UZVARĒTĀJUS! — Nov 8, 2013 6:56:45 AM

LION kluba delegācija no Dānijas — Oct 15, 2013 9:43:53 AM

Erudītu konkurss „ Kas? Kur? Kad?” — Oct 1, 2013 5:48:25 AM

ES mājas konkurss „ES debates tiešsaistē” — Sep 24, 2013 9:52:56 AM

Angļu klubam „Lingua” 20 gadu jubileja. — Sep 23, 2013 7:46:36 AM

Skolas avīze „ATSPULGS” aicina savā pulkā jaunus dalībniekus! — Sep 11, 2013 10:55:01 AM

Apsveicam mūsu debatētājus — May 14, 2013 7:42:50 AM

Aicina skolēnus piedalīties Krāslavas novada skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā — Apr 17, 2013 8:10:05 AM

Atvērto durvju diena — Mar 12, 2013 7:59:53 AM

Vai mēs to spēsim? — Mar 7, 2013 1:06:11 PM

GLOBAL_TEENAGER_PROJECT — Feb 28, 2013 3:37:21 PM

Vecāku diena — Feb 18, 2013 5:55:25 PM

Izmaiņas psihologa darba grafikā — Feb 4, 2013 9:58:06 AM

Iespēja mācīties un kļūt drosmīgam! — Jan 29, 2013 1:57:17 PM

ABSOLVENTU_VAKARS — Jan 13, 2013 4:55:03 PM

Latgales reģiona atklātā angļu valodas olimpiāde — Dec 19, 2012 7:42:03 AM

Laura Valtera koncerts plkst.16.00 — Dec 4, 2012 10:01:39 AM

Vecāku diena — Nov 30, 2012 7:32:13 AM

Skolas psihologs — Nov 20, 2012 7:29:44 PM

Lāpu gājiens — Nov 8, 2012 12:29:13 PM

Nodarbību saraksts 25. oktobrim 1.-4. stunda. — Oct 23, 2012 12:34:48 PM

Vecāku diena — Oct 17, 2012 11:09:13 AM

Global Teenager Project — Sep 20, 2012 3:15:26 PM

Olimpiskā diena — Sep 18, 2012 12:31:50 PM

10.klašu iesvētīšana — Sep 13, 2012 10:07:50 AM

Tikšanās ar Inetu Radeviču — Sep 13, 2012 10:05:03 AM

Comenius programmas projekts. — Sep 10, 2012 6:26:22 PM

Pirmais zvans — Aug 24, 2012 9:09:45 AM

Noteikumi par 2012./2013.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku — Aug 24, 2012 9:07:43 AM

Papilduzņemšana proģimnāzijas 7. klasēs. — Aug 21, 2012 9:06:16 AM

Papilduzņemšana ģimnāzijas 10. klasēs. — Aug 21, 2012 9:05:06 AM

Prieks un lepnums par saviem absolventiem. — Aug 21, 2012 8:56:21 AM

2012.06.06.-2 — Jun 6, 2012 3:48:28 PM

2012.06.06. — Jun 6, 2012 3:42:55 PM

Svešvalodu nedēļa — Apr 20, 2012 12:45:01 PM

"Kas? Kur? Kad?" — Mar 22, 2012 2:35:14 PM

Sporta diena — Feb 29, 2012 10:20:43 AM

Uz godalgoto vietu pjedestāla... — Feb 26, 2012 9:31:10 AM

Gandrīz ideāla kūka Krāslavas Valsts ģimnāzijā — Feb 25, 2012 8:46:49 AM

Projekts „Global Teenager” — Feb 21, 2012 1:08:13 PM

"Ceļamaize 2012" — Feb 16, 2012 1:22:46 PM

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 17. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 2012. gada 8.-9. februārī. — Feb 8, 2012 1:02:34 PM

Ziemassvētku grāmatiņu konkurss. — Jan 12, 2012 8:21:02 AM

2. atklātā angļu valodas olimpiāde. — Jan 10, 2012 5:14:54 PM

Apsveikums — Dec 23, 2011 8:25:56 PM

VIDEO_KONKURSS!!! — Dec 22, 2011 10:06:51 PM

Tikai improvizācija... — Dec 20, 2011 8:49:18 PM

Nikolaja dienas pasākums — Dec 7, 2011 2:33:04 PM

Brauciens uz Daugavpils teātra izrādi ”David Copperfield” — Nov 29, 2011 7:20:43 AM

SVEICAM — Nov 7, 2011 6:52:19 AM

Skolas diena sākas garderobē — Oct 3, 2011 11:10:28 AM

Sporta diena — Oct 3, 2011 9:24:24 AM

VISAGINAS — Sep 27, 2011 5:59:39 PM

IESVĒTĪŠANA — Sep 15, 2011 6:56:47 PM

Sveiciens mācību gadu uzsākot! — Aug 31, 2011 6:07:56 AM

Novada skolotāju sanāksme 26.08.2011. — Aug 24, 2011 8:42:47 AM

Skolotāji visā Latvijā spēlē „Mendeļejeva sapni” — Aug 23, 2011 6:14:58 AM

Skola vasarā — Jun 30, 2011 7:46:43 AM

Aicinājums 6. un 9. klašu skolēniem un viņu vecākiem — Jun 1, 2011 6:18:11 AM

Grāmatu tirdziņš — May 31, 2011 11:11:18 AM

Atzinība Ilonai Sakovičai — May 23, 2011 9:11:35 AM

Izmantojiet Letonika.lv resursus! — May 16, 2011 10:35:03 AM

Debašu kluba „Sokrāts” jubileja — May 12, 2011 7:33:18 AM

11.d klases komanda - Eiropas komisijas rīkotā konkursa laureāti — May 12, 2011 7:29:13 AM

Valērijai Seilei - 120 — May 5, 2011 11:52:36 AM

Krievu valodas konkursa laureātes — Apr 29, 2011 7:11:45 AM

Konkurs "Unter einem D*A*CH" — Apr 26, 2011 12:53:24 PM

Sveicam — Apr 20, 2011 6:38:58 AM

Iepazīsti savu dzimto novadu — Apr 5, 2011 12:40:30 PM

Atvērto durvju dienu — Apr 4, 2011 8:44:57 AM

Atvērto durvju dienu — Mar 28, 2011 12:26:28 PM

Apsveicam Ilzi Andžāni! — Mar 28, 2011 12:05:19 PM

Sporta diena! — Mar 14, 2011 10:48:18 AM

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēnu kavējumu uzskaites kārtība — Mar 11, 2011 1:11:24 PM

Vecāku diena — Mar 8, 2011 11:37:59 AM

Jubilejas koncerts — Feb 23, 2011 8:58:04 AM

Skolas karoga svētki — Feb 23, 2011 8:53:26 AM

Mācības Latvijā un ārzemēs — Feb 22, 2011 1:18:00 PM

Informācija: — Feb 16, 2011 7:41:16 AM

Pateicība skolas absolventiem — Feb 11, 2011 11:16:59 AM

07.-10.02. projektu nedēļa — Feb 4, 2011 7:48:00 AM

Krāslavas Valsts ģimnāzija aicina — Jan 27, 2011 1:58:51 PM

Latgales reģiona 1. atklātā olimpiāde angļu valodā — Jan 27, 2011 1:37:02 PM

Valsts ģimnāziju ERUDĪTI pulcējas Siguldā — Jan 24, 2011 9:59:34 AM

Krāslavas Valsts ģimnāzija izsludina — Jan 19, 2011 10:00:03 AM

Dalies radošajās idejās un esi ieguvējs! — Jan 19, 2011 9:55:44 AM

Jauniešu klubs "Lingua" — Jan 19, 2011 8:27:33 AM

Apsveicam Kristīni Liepiņu! — Jan 17, 2011 8:46:14 AM

Konkurss „Novadu spēles” — Jan 12, 2011 12:26:12 PM

2010./2011.m.g. II semestri sāksim vēlāk! — Jan 3, 2011 7:48:26 AM

Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu! — Dec 21, 2010 6:25:28 AM

GTP noslēguma pasākums! — Dec 17, 2010 3:15:16 PM

Tuvojas novada POP iela! — Dec 6, 2010 8:57:54 AM

Matemātikas nedēļa — Dec 6, 2010 7:14:18 AM

Vecāku diena — Nov 29, 2010 2:12:52 PM

Erudītu konkurss — Nov 18, 2010 11:05:13 AM

Rudens dziesmu konkurs ir noslēdzies — Nov 12, 2010 12:10:35 PM

Jaunā debašu sezona ir sākusies! — Nov 10, 2010 10:07:47 AM

Rudens dziesmu konkurss — Nov 5, 2010 1:39:49 PM

Basketbola trakums! — Nov 5, 2010 1:23:34 PM

„Domā citādāk! Eksaktāk!” — Nov 2, 2010 6:29:21 PM

Oktobra pasākumi bildēs — Oct 22, 2010 9:31:45 AM

Pasākumi oktobrī — Oct 11, 2010 12:39:53 PM

Izstāde internetā "Mācības Latvijā un ārzemēs 2010" — Sep 29, 2010 12:08:59 PM

Jaunas galerijas — Sep 24, 2010 3:53:16 PM

Projektam „Dabaszinātnes un matemātika” 5 gadu jubileja — Sep 13, 2010 5:54:49 AM

Skolas muzeja darba laiks — Sep 8, 2010 5:55:57 AM

Skolvadības sistēma "e-klase" — Aug 27, 2010 11:01:55 AM

Informācija par studiju iespējām — May 12, 2010 5:57:47 AM

Sveicam jubilāri! — Apr 21, 2010 6:26:44 AM

Peru arqueologico — Apr 20, 2010 5:44:40 AM

Pop-iela 16. aprīlī — Apr 14, 2010 5:53:52 AM

Informatīvs pasākums skolās — Apr 8, 2010 6:16:47 AM

"Valodas Austrumlatvijā" — Mar 25, 2010 7:53:38 AM

Informācija par studiju iespējām — Mar 18, 2010 6:52:43 AM

Pateicība Inesei Nalivaiko! — Mar 3, 2010 10:27:52 AM

Skolas vecāku sapulce — Mar 3, 2010 10:12:06 AM

Informācija 9. klašu skolēniem! — Mar 3, 2010 10:00:56 AM

Informācija 6. klašu skolēniem! — Mar 3, 2010 9:15:35 AM

Sporta dienas fināls - skolotāju un skolēnu volejbola komandas — Feb 17, 2010 12:30:38 PM

Tiek pasludināta labestības nedēļa. Nepaej garām! — Feb 17, 2010 12:06:24 PM

12.KLASES ABITURIENT! — Feb 15, 2010 12:16:54 PM

Krāslavas Valsts ģimnāzija aicina 2010. gada 19. februārī piedalīties skolēnu zinātniski pētniecisko darbu matemātikā prezentācijā. — Feb 15, 2010 10:11:34 AM

"Skolas vēsture turpinās tās karoga krāsās" — Feb 11, 2010 11:13:57 AM

Absolventu vakars — Jan 20, 2010 6:45:21 AM

Daugavpils universitātē gatavos arī policistus, robežsargus un cietumsargus — Jan 15, 2010 9:14:33 AM

Vidusskolēni RTU portālā var gatavoties centralizētajiem eksāmeniem. — Jan 15, 2010 7:29:36 AM