Vecākiem‎ > ‎

Mācību programmas

Vispārējās vidējās izglītības humanitāro un sociālo zinātņu virziena programma 


OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Kopā

10.

klase

11.

klase

12.

klase

Latviešu valoda

6

2

2

2

Pirmā svešvaloda – angļu

14

5

4

5

Otrā svešvaloda – vācu vai krievu

9

3

3

3

Trešā svešvaloda – spāņu valoda

9

3

3

3

Matemātika

12

4

4

4

Informātika

3

2

1

 

Sports

9

3

3

3

Latvijas un pasaules vēsture

9

2

3

4

Dabaszinības

8

3

3

2

Literatūra

9

3

3

3

Mūzika

2

 

1

1

Vizuālā māksla

2

1

1

 

Kopā:

92

31

31

30

IZVĒLES MĀCĪBU PRIEKŠMETI

 

 

 

 

Ekonomika

3

2

1

 

Filozofija

3

1

2

 

Ģeogrāfija

3

2

1

 

Kulturoloģija

3

 

1

2

Politika un tiesības

2

 

 

2

Psiholoģija

2

 

 

2

Kopā:

16

5

5

6

SKOLĒNA MĀCĪBU SLODZE

108

36

36

36Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 

OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Kopā

10.

klase

11.

klase

12.

klase

Latviešu valoda

6

2

2

2

Pirmā svešvaloda – angļu

9

3

3

3

Otrā svešvaloda – vācu vai krievu

9

3

3

3

Matemātika

18

6

6

6

Informātika

3

2

1

 

Sports

9

3

3

3

Latvijas un pasaules vēsture

6

2

2

2

Fizika

9

3

3

3

Ķīmija

7

2

2

3

Bioloģija

6

2

2

2

Literatūra

6

2

2

2

Mūzika vai vizuālā māksla

2

1

1

 

Kopā:

90

31

30

29

IZVĒLES MĀCĪBU PRIEKŠMETI

 

 

 

 

Ekonomika

3

2

1

 

Filozofija vai   ģeogrāfija

3

1

2

 

Kulturoloģija

3

 

2

1

Mājsaimniecība

2

2

 

 

Politika un tiesības

2

 

 

2

Programmēšanas pamati

3

 

1

2

Tehniskā grafika

2

 

 

2

Kopā:

18

5

6

7

SKOLĒNA MĀCĪBU SLODZE

108

36

36

36


Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 

OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Kopā

10.

klase

11.

klase

12.

klase

Latviešu valoda

6

2

2

2

Pirmā svešvaloda – angļu

11

3

4

4

Otrā svešvaloda – vācu vai krievu

9

3

3

3

Matemātika

12

4

4

4

Informātika

3

2

1

 

Sports

9

3

3

3

Fizika

8

3

3

2

Ķīmija

6

2

2

2

Bioloģija

6

2

2

2

Latvijas un pasaules vēsture

6

2

2

2

Literatūra

6

2

2

2

Mūzika vai vizuālā māksla

2

1

1

 

Kopā:

84

29

29

26

IZVĒLES MĀCĪBU PRIEKŠMETI

 

 

 

 

Ekonomika

3

2

1

 

Filozofija vai   ģeogrāfija

3

1

2

 

Kulturoloģija

3

 

1

2

Mājsaimniecība

6

2

2

2

Politika un tiesības

2

 

 

2

Psiholoģija

2

2

 

 

Programmēšanas pamati

3

 

1

2

Tehniskā grafika

2

 

 

2

Kopā:

24

7

7

10

SKOLĒNA MĀCĪBU SLODZE

108

36

36

36

Comments