Vecākiem‎ > ‎

Klašu audzinātāji

        2017./2018. m. g.

Klase Klases audzinātājs Kabinets
 7.a Anita Mateja 33.
 8.aDaina Andžāne 22.
 9.aDina Skudra 31.
 10.ab Sandra Nemeņonoka     23.
 10.cIlga Stikute 26.
 11.bRomualda Veštere 29.
 11.cAija Jakovele 21. 
 11.dLudmila Koževņikova 16.
 12.b Iveta Balule 11.
 12.cLiene Andžāne 25.
 12.dViktorija Naļivaiko     32.
 

  
Comments