Sasniegumi‎ > ‎ZPD‎ > ‎

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 17. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 2012. gada 9. februārī

Publicēja 2012. gada 8. febr. 04:59Sandra Nemenonoka   [ atjaunināja Vjačeslavs Smuļko 2012. gada 8. febr. 07:03 ]

N.p.k.

Uzstāšanās laiks

Vārds, uzvārds

Temats

1.

8:30 – 8:40

11.d klase

Sociālais darbs

2.

8:40  - 8:50

11.a klase

Sociālais darbs

3.

8:50 – 9:00

Sintija Vigule

Krāslavas veco ļaužu pansionāts ”Priedes” kā ilgstošas sociālās aprūpes institūcija

4.

9:00– 9:10

Mairita Metlova

Trimdinieces Rutas Osīts Antonas liktenis

5.

9:10 – 9:20

11.c klase

Tiesa

6.

9:20 – 9:30

Natālija Kudrjašova, Inga Aišpure

Ieskats prokurora un advokāta darbā

7.

9:30 – 9:40

Imants Naidjonoks, Vadims Kovaļonoks

Sociālie tīkli facebook.com. un draugiem.lv

8.

9:40 – 9:50

Kārlis Ļaksa

Ieskats Eiropas reģionālās attīstības fonda piedāvāto iespēju realizācijā Krāslavā

9

9:50 – 10:00

Ilze Andžāne

Latvijas Republikas vēlēšanu sistēmas veidošanās un proporcionalitātes principa analīze

 

10:00 – 10:30

pārtraukums

 

1.

10:30 – 10:40

Liāna Murāne

Ainavas dizains skolas pagalmā

2.

10:40 – 10:50

Elvija Dzalbe

Pilskalni Rāznas nacionālā parka teritorijā

3.

10:50 – 11:00

Elīna Dzalbe, Inta Ravdeva

Dievnams kā Latgales simbols

4.

11:00 – 11:10

Sandra Glaudāne, Evita Jeromenoka

Krāslavas grāfu Plāteru pils

5.

11:10 – 11:20

Ilona Perevorotnika

Kultūras pieminekļi,dabas objekti, piemiņas vietas un zīmes Krāslavā

6.

11:30 – 11:40

Aija Uzoliņa

Latgales keramikas attīstība un tās perspektīvas nākotnē

7.

11:40 – 11:50

Evija Plinta

Kāzu tradīcijas Latgalē senāk un mūsdienās

8.

11:50 – 12:00

Santa Vaišļe

Aulejas kultūra gadsimtu gaitā

9.

12:00 – 12:10

Luīze Vorslova

Flešmobs

 

12:10 – 12:40

pārtraukums

 

1.

12:40 – 12:50

Santa Ozoliņa

Sieviešu un vīriešu domāšanas procesa īpatnības R. Blaumaņa novelēs.

2.

13:00 – 13:10

Ligita Verbicka, Jūlija Tiško

Mīlestība starp vīrieti un sievieti

3.

13:10 – 13:20

Marija Medzjuta

Indigo bērnu fenomens

4.

13:20 – 13:30

Karīna Krilova

Vai interesanto var padarīt par lietderīgu? Mācīšanas veidi

5.

13:30 – 13:40

Iveta Aleidzāne, Kristīne Krumpāne

Krāsu ietekme uz cilvēka psihofizoloģisko stāvokli

6.

13:40 – 13:50

Margarita Žavnerčika

Skaistuma stereotipi skolēnu vidē

7.

13:50 – 14:00

Ruta Aprupe, Alise Danovska

Frazeoloģismi N. Ikstenas „Īsprozas” izlasē un biogrāfiskajā darbā par Imantu Ziedoni                                                                                                                                                      

Comments