Sasniegumi‎ > ‎ZPD‎ > ‎

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 19. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 2014. gada 19.februārī

Publicēja 2014. gada 18. febr. 08:40Sandra Nemenonoka   [ atjaunināts 2014. gada 18. febr. 08:44 ]

N.p.k.

Skolēna vārds, uzvārds

Temats

Uzstāšanās laiks

1.

Lelde Ludzīte

Krāslavas novada tautasdziesmu kārtošana pēc Dainu skapja izstrādātās tematikas

9: 00

2

Ieva Dzirkale

Valsts Valodas likums Krāslavā

9:10

3.

Artūrs Križanovskis

Tradīcijas Gruzijā

9:20

4.

Samanta Lisecka

Vēlēšanas kā politiskās līdzdalības veids

9:30

5.

Diāna Pojuta

Indivīda brīvība un tās izpratne dažādos laika posmos

9:40

6.

Jolanta Hlinova

Lietu tiesības kā civillietu sastāvdaļa romiešu tiesībās un Latvijas Republikas civillikumā

9:50

7.

Viktors Urkauskis

Recidīva risku samazināšanas un resocializācijas procesa paplašināšanas iespējas

10:00

8.

Diāna Murāne,

Jūlija Kravcova

Kontrabanda un tās ietekme uz Latvijas ekonomiku

10:10

9.

Gunta Kozinda, Ingūna Urža

Bezdarbs Krāslavā. Nākotnes perspektīvas Krāslavas novadā līdz 2020. gadam.

10:20

10.

Aigars Ungurs

Zemnieku saimniecības „Druviņi” tehnikas attīstība

10:30

 

Pārtraukums 10:40 – 11:20

 

 

1.

Jānis Makņa

Skaņas stipruma vizuālā attēlošana

11:20

2.

Emīls Puzo

Minarelli horizontālā motora pārbūvēšana un tā parametru salīdzinājums dažādās komplektācijās

11:30

3.

Alīna Smirnova

Mikrokontrollera programmēšana

11:40

4.

Māris Jurāns

Dažādu veidu medību patronu pielādēšana mājas apstākļos un to ballistisko īpašību salīdzināšana

11:50

5.

Aldis Krumpāns

Skaitīšanas sistēmas dažādās senajās civilizācijās

12:00

6.

Marija Podjava,

Pāvels Podjava

Simetrisku 15- heksu veidošana no pentaheksiem

12:10

7.

Santa Dzalbe,

Kristīne Kalvāne

Varavīksnes iegūšana mājas apstākļos

12:20

8.

Ingus Kokanis

Augļi kā elektriskās strāvas avots

12:30

9.

Kristīne Kitoka

Bižutērijas atjaunošana, izmantojot galvanostēģiju, ar pieejamām iekārtām un izejvielām

12:40

10.

 

 

12:50

Comments