Sasniegumi‎ > ‎ZPD‎ > ‎

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 15. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 2010. gada 25. februārī.

Publicēja 2010. gada 23. marts 23:35Vjačeslavs Smuļko   [ atjaunināts 2010. gada 23. marts 23:36 ]

8:30 konferences atklāšana, direktora J. Tukāna un direktora vietnieces A. Juškevičas  uzrunas

N.p.k.

Uzstāšanās laiks

Vārds, uzvārds

Temats

1.

8:40  - 8:50

Kristīne Cimoška

Labvēlīga pirmā iespaida radīšana un veiksmīgas darba intervijas veidošana

2.

8:50 – 9:00

Anna  Šakele

Stereotipi 12. klašu skolēnu vidū

3.

9:00 – 9:10

Mārīte Skudra

Ķermeņa valodas īpatnības

4.

9:10 – 9:20

Renāte Valtere, Renāte Ļaksa

Krāsas cilvēka dzīvē

5.

9:20 – 9:30

Ilona Sakoviča

Krāsu ietekme uz cilvēka emocijām

6.

9:30 – 9:40

Inga Škutāne, Kristīne Kursīte

Cilvēks un vārds

7.

9:40 – 9:50

Marianna Rukmane

Ideāla pedagoga tēls

8.

9:50 – 10:00

Arta Platace, Inga Podjavo

Skaņas intensitāte

9.

10:00 –10 :10

Agnija Vilmane

Skaņas loma cilvēka uztverē


10:10 – 10:30

pārtraukums

 

1.

10:30 – 10:40

Inese Gončarenko, Iveta Smirnova

Ģimene kā sabiedrības pamatvienība

2.

10:40 – 10:50

Karīna Zalboviča

Laulību līgums

3.

10:50 – 11:00

Agita Beinaroviča, Kristaps Igaunis

Politiskās līdzdalības nozīme

4.

11:00 – 11:10

Daina Teiviša

Krāslavas vēsturiskais centrs laikmetu griežos

5.

11:10 – 11:20

Evita Panfilo

Komercuzņēmuma SIA „Nemo” darbība krīzes apstākļos

6.

11:30 – 11:40

Laura Geka

Mārketings un reklāma

7.

11:40 – 11:50

Dina Krumpāne, Kristīne Andrijevska

Reklāma un tās darbība

8.

11:50 – 12:00

Velta Joņina

Angļu valodas saīsinājumu izmantošana mūsdienās

9.

12:00 – 12:10

Juris Vekšins, Raivis Tarvids

Ieskats austrumu cīņas mākslās un to popularitāte Krāslavā

 

12:10 – 12:40

pārtraukums

 

1.

12:40 – 12:50

Elīne Vilmane, Inita Kizjalo

Mācīšanās darbības veicināšana skolēniem ar mācību traucējumiem matemātikā

2.

13:00 – 13:10

Kristīne Platače, Anastasija Ozerska

Skaitļi ārpus matemātikas stundām

3.

13:10 – 13:20

Kristīne Dzalbe

Matemātiskās spēles X pētīšana

4.

13:20 – 13:30

Renāta Klagiša

Plānslaņa hromatogrāfijas metodes izmantošana augu un pārtikas krāsvielu sadalīšanai un identificēšanai

5.

13:30 – 13:40

Ilze Glaudāne

Augsnes pH līmenis Krāslavas pilsētā

6.

13:40 – 13:50

Stanislavs Dukaļskis

Ūdens atmiņa

7.

13:50 – 14:00

Iveta Kairāne

Ābeļu šķirņu bioloģiski saimnieciskais novērtējums

8.

14:00 – 14:10

Mārīte Grāve

Skolēnu fiziskās izturības un darba spēju izpēte

9.

14:10 – 14:30

Madara Meņģiša

Antibiotikas un rezistence pret tām

Comments