Sasniegumi‎ > ‎

ZPD

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 22. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference  2017. gada 15. februārī

Publicēja 2017. gada 14. febr. 07:00Sandra Nemenonoka   [ atjaunināts 2017. gada 14. febr. 07:02 ]

 

8:30 – 8:40 Konferences atklāšana. Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora J. Tukāna uzruna. Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietnieces

A. Juškevičas uzruna.

 

N.p.k.

Uzstāšanās laiks

Vārds, uzvārds

Temats

1.

8:40 – 8:50

Deniss Gavrilovs, Gunta Maijere

“Skolēnā pašvērtējumā ietekme uz mācību vērtējumiem Krāslavas Valsts ģimnāzijas 12.klasēs”.

2.

8:50 – 9:00

Diāna Gintere, Māris Pļavenieks

”Cilvēka svarīgāko fizisko faktoru ietekme uz mācību procesu”

3.

9:00 – 9:10

Ilze Curika

“Mācīšanās vides maiņas ietekme uz skolēna sasniegumiem.”

4.

9:10 – 9:20

Anna Veličko, Diāna Pļavniece

„Plašsaziņas līdzekļu nozīme jauniešu ikdienā”.

5.

9:20 – 9:30

Jana Kitoka, Jana Lukjanska

„Skolēnu zināšana par neorganiskajām skābēm uzlabošana ar eksperimentu palīdzību”.

6.

9:30 – 9:40

Rita Solima

“Matu krāsas veidošana”

7.

9:40 – 9:50

Sintija Markeviča

“Smaržu iegūšana mājas apstākļos”

8.

9:50 - 10:00

Edgars Bondars Naruševičs

“Dzeramā ūdens attīrīšana Krāslavā”

10:00 – 10:30

starpbrīdis

 

1.

10:30 – 10:40

Evita Ivanova, Diāna Ozerska

“Referendums par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības”

2.

10:40 – 10:50

Sanita Kokina

“Nauda – brīvība vai atkarība.”

3.

10:50 – 11:00

Edgars Kolodnickis

„Peļņas iespējas YouTube”.

4.

11:00 – 11:10

Rihards Plociņš

SIA “Rēzeknes gaļas kombināta” struktūras īpašību un attīstības izpēte”

5.

11:10 – 11:20

Justīns Stivriņš

“Gliemežu Ahatina turēšana mājas apstākļos un to nozīme”

6.

11:20 – 11:30

Juris Ivbulis, Dāvids Skerškāns

“Neaizstājamās aminoskābes veģetāriešu uzturā”.

7.

11:30  - 11:40

Mārtiņš Gasparovičs  

“Uztura ietekme uz cilvēka organismu ikdienā un sportojot “

8.

11:40 - 11:50

Līga Gačicka, Jevģēnija Ozerska

“Bezmiegs”

9.

11:50 – 12:00

Laura Japiņa, Ilona Stepiņa

“Acs uzbūve, darbība un redzes saglabāšana”.

 

12:00 – 12:30

starpbrīdis

 

1.

12:30 – 12:40

Edgars Kairāns

„Invariantu metode uzdevumu risināšanā”.

2.

12:40 – 12:50

Benita Daniela Daugerte, Ilmārs Murāns

„Gaismas ātruma noteikšana mājas apstākļos”.

3.

12:50 – 13:00

Jānis Ungurs, Artūrs Kalvišs

“Kompresora izveide.“

4.

13:00 – 13:10

Mārtiņš Sprūģis, Ainārs Juhna

“Dūmu detektori”

5.

13:10 – 13:20

Armands Rabkevičs, Renāts Bidzāns

“Transformators skaņas pastiprināšanai”

6.

13:20 – 13:30

Dāvids Babrovskis

„Lietotnes „Uzmini Vārdu“ izstrāde un analīze“.

7.

13:30 - 13:40

Astrīda Daņiļeviča

„Mobilā aplikācija “Laipni lūgti Krāslavā!”“

8.

13:40 - 13:50

Armands Jānis Stepiņš

„Hip-Hopa mūzikas izveide”.

 

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 20. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 2015. gada 19. februārī.

Publicēja 2015. gada 18. febr. 06:06Sandra Nemenonoka

8:10 reģistrācija, 8:15 konferences atklāšana, direktora J. Tukāna un direktora vietnieces A. Juškevičas  uzrunas, kora uzstāšanās.

N.p.k.

Uzstāšanās laiks

Vārds, uzvārds

Temats

1.

8:40 – 8:50

Kristīne Buko,
Jana Žoludova

Saziņas veidi un barjeras.

 

8:50 – 9:00

Ilmārs Kurilovičs, Mārtiņš Skudra

Lasītprasmes nepieciešamība un tās attīstība

3.

9:00– 9:10

Diāna Jakovele

Pesimisms un optimisms kā komunikāciju ietekmējoši faktori

4.

9:10 – 9:20

Sandris Pārpucs

Vārda brīvības situācija Latvijā

5.

9:20 – 9:30

Sabīne Leonoviča, Ingūna Vorslova

Ieskats politisko režīmu vēsturē Latvijā un demokrātijas procesa analīze

6.

9:30 – 9:40

Inta Bukovska

Ministru kabineta veidošanas process pēc V. Dombrovska valdības demisijas 2013. gada nogalē un pēc 12. Saeimas vēlēšanām.

7.

9:40 – 9:50

Andra Novika

Diskusijas par tautas vēlētu Valsts prezidentu Latvijā un to analīze.

8.

9:50 –10:00

Viktors Urkauskis

Sabiedrības drošības interešu un noziedzīgo nodarījumu izdarījušas personas subjektīvo tiesību līdzsvara nodrošināšanas problēmas.

 

10:00 – 10:40

pārtraukums

 

1.

10:40 – 10:50

Sandra Gendele

Kooperatīvās mācīšanās kā mācību metodes plusi un mīnusi

2.

10:50 – 11:00

Ilvija Smirnova

Angļu valodas mācīšana un mācīšanās Portugāles Agrupamento Vertical de Escolas de Vila Pouca de Aguior Sul skolā un Krāslavas Valsts ģimnāzijā

3.

11:00 – 11:10

Renāte Šroma

Sudoku mīklu risināšanas metodes un to analīze

4.

11:10 – 11:20

Sergejs Kižlo

Blīvākie pakojumi ar N tetramino taisnstūros.

5.

11:20 – 11:30

Sergejs Demarčuks

Programmēšana Android vidē.

6.

11:30 – 11:40

Ilmārs Zaikovskis

Mobilo telefonu vēsture un to perspektīvas nākotnē

7.

11:40 – 11:50

Dace Marhileviča, Devids Žolnerovičs

Vadošā temperamenta ietekme uz sadarbību Krāslavas Valsts ģimnāzijas volejbola komandās.

8.

11:50 – 12:00

Natālija Mihailova

Mugurkaula patoloģiskie izliekum.

9.

12:00 – 12:10

Reinis Maļuhins

Estētiskā stomatoloģija – zobu balināšana

 

12:10 – 12:40

pārtraukums

 

1.

12:40 – 12:50

Agnese Bidzāne, Mairita Viosna

Hipsteri

2.

12:50 – 13:00

Iveta Ekmane,
Elīna Petroviča

Nozagtās Eiropas mīts

3.

13:00 – 13:10

Santa Marija Meirāne

Kosmētikas zīmolu Madara Cosmetics un Stenders veidošana un attīstība

4.

13:10 – 13:20

Jeļena Fadina

Jauniešu bezdarbs.

5.

13:20 – 13:30

Zpd  aizstāv skolniece no Varavīksnes vidusskolas

 

6.

13:30 – 13:40

Marta Ozerska

Sveču iegūšana no stearīna.

7.

13:40 – 13:50

Marks Žolnerovičs

Naudas pelnīšanās veidi bez ieguldījumiem internetā

8.

13:50 – 14:00

Agate Reruha

Sarkocistu ģints parazīta sastopamība

9.

14:00 – 14:10

Artūrs Gorenko, Kaspars Miglāns

Bioetanola pagatavošana


20. februārī

 

1.

9:50 – 10:00

Māris Jaunmuktāns

Aizguvumi spāņu valodā

2.

10:00 – 10:10

Ineta Visocka

Dānijas ekonomiku ietekmējošie faktori.

3.

10:10 – 10:20

Irēna Ivbule,
Evita Kezika

Humora pozitīvais devums

4.

10:20 – 10:30

Santa Znūtiņa

Grafu pielietošana matemātikas uzdevumu risināšanā.

5.

10:30 – 10:40

Ringolds Plinta

Pitagora ieguldījums zinātņu nozarēs un to praktiskais pielietojums

6.

10:40 – 10:50

Arnolds Buldurs

Mobilo aplikāciju “WhatsAppMessenger” un “Viber” salīdzinājums un raksturojums.

7.

10:50 – 11:00

Egīls Grišāns, Reinis Vigulis

DC- DC pārveidotāji

8.

11:00 – 11:10

Jānis Cauņa,
Kirills Staškevičs

Saules enerģijas izmantošana dzīvojamām ēkām.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 19. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 2014. gada 19.februārī

Publicēja 2014. gada 18. febr. 08:40Sandra Nemenonoka   [ atjaunināts 2014. gada 18. febr. 08:44 ]

N.p.k.

Skolēna vārds, uzvārds

Temats

Uzstāšanās laiks

1.

Lelde Ludzīte

Krāslavas novada tautasdziesmu kārtošana pēc Dainu skapja izstrādātās tematikas

9: 00

2

Ieva Dzirkale

Valsts Valodas likums Krāslavā

9:10

3.

Artūrs Križanovskis

Tradīcijas Gruzijā

9:20

4.

Samanta Lisecka

Vēlēšanas kā politiskās līdzdalības veids

9:30

5.

Diāna Pojuta

Indivīda brīvība un tās izpratne dažādos laika posmos

9:40

6.

Jolanta Hlinova

Lietu tiesības kā civillietu sastāvdaļa romiešu tiesībās un Latvijas Republikas civillikumā

9:50

7.

Viktors Urkauskis

Recidīva risku samazināšanas un resocializācijas procesa paplašināšanas iespējas

10:00

8.

Diāna Murāne,

Jūlija Kravcova

Kontrabanda un tās ietekme uz Latvijas ekonomiku

10:10

9.

Gunta Kozinda, Ingūna Urža

Bezdarbs Krāslavā. Nākotnes perspektīvas Krāslavas novadā līdz 2020. gadam.

10:20

10.

Aigars Ungurs

Zemnieku saimniecības „Druviņi” tehnikas attīstība

10:30

 

Pārtraukums 10:40 – 11:20

 

 

1.

Jānis Makņa

Skaņas stipruma vizuālā attēlošana

11:20

2.

Emīls Puzo

Minarelli horizontālā motora pārbūvēšana un tā parametru salīdzinājums dažādās komplektācijās

11:30

3.

Alīna Smirnova

Mikrokontrollera programmēšana

11:40

4.

Māris Jurāns

Dažādu veidu medību patronu pielādēšana mājas apstākļos un to ballistisko īpašību salīdzināšana

11:50

5.

Aldis Krumpāns

Skaitīšanas sistēmas dažādās senajās civilizācijās

12:00

6.

Marija Podjava,

Pāvels Podjava

Simetrisku 15- heksu veidošana no pentaheksiem

12:10

7.

Santa Dzalbe,

Kristīne Kalvāne

Varavīksnes iegūšana mājas apstākļos

12:20

8.

Ingus Kokanis

Augļi kā elektriskās strāvas avots

12:30

9.

Kristīne Kitoka

Bižutērijas atjaunošana, izmantojot galvanostēģiju, ar pieejamām iekārtām un izejvielām

12:40

10.

 

 

12:50

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 19. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 2014. gada 18.februārī

Publicēja 2014. gada 17. febr. 09:21Sandra Nemenonoka

Sākums 8:30

Kora uzstāšanās, direktora uzruna.

N.p.k.

Skolēna vārds, uzvārds

Temats

Uzstāšanās laiks

1.

Agita Dzalbe

Mākslinieciskā pašdarbība kā viens no nosacījumiem veiksmīgai karjerai

9: 00

2

Velta Gončarova

Smadzeņu pusložu asimetrija

9:10

3.

Darīna Blaževiča, Valērija Letunova

Grafoloģija

9:20

4.

Agnese Sauļeviča

Atmiņa, tās spēju noteikšana

9:30

5.

Karīne Japiņa

Elpošana un tās norises

9:40

6.

Edgars Ungurs

Cilvēka stāja

9:50

7.

Kristīne Gornika, Natālija Volkova

Līdzsvara stabilitāte

10:00

8.

Elīna Pinčuka

Krāslavas Valsts ģimnāzijas klašu telpu apgaismojums pēc renovācijas darbiem.

10:10

9.

Alīna Japiņa, Māris Ražinskis

Dinamiskās pauzes mācību stundu laikā

10:20

10.

Dzintars Beikulis, Ivars Lukša

Sporta psiholoģijas loma sportā

10:30

11.

Monta Lipšāne

Spēles „Akmens šķēres, papīrīts” elementa izvēles principi

10:40

 

Pārtraukums 10:50 – 11:30

 

 

1.

Laura Lene

Latvāņi un to apkarošana ar mehānisko ierobežošanas metodi

11:30

2.

Jānis Korlāns

Trušu audzēšanas faktori un to ievērošana zemnieku saimniecībā „Vanagi”

11:40

3.

Agate Reruha

Sarkocistu ģints parazītu sastopamība mežacūkas muskulatūrā Krāslavas un Daugavpils novadā.

11:50

4.

Santa Jurčonoka, Juta Kolovza

Netīro roku slimības un organisma aizsargmehānismi

12:00

5.

Dāvis Varslavāns

pH līmenis ziepēs

12:10

6.

Māris Ļaksa, Deniss Čumiks

Metāla detektora uzbūve un  tā darbības principi

12:20

7.

Kristaps Ungurs

Sociālie tīkli

12:30

8.

Nikolajs Maļinovskis

Datorgrafikas pamatvirzieni- rastra un vektorgrafika

12:40

9.

Andris Ivanovs

Grafisko redaktoru salīdzinājums

12:50

10.

Anastasija Čilikina, Artūrs Samburs

Oprētājsistēmas viedtālruņos

13:00

11.

Elīna Miglāne, Artūrs Kvjatkovskis

Zvērināts tiesu izpildītājs kā amats

13:10

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 18. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 2013. gada 25. janvārī

Publicēja 2013. gada 23. janv. 22:41Sandra Nemenonoka

8:30 atklāšana- J. Tukāns,

8:35 Uzruna -  A. Juškeviča

8:40 Biruta Daņiļeviča

8:50 Anita Krumpāne

9:00 Liene Ugare, Kristiāna Upeniece

9:10 Anna Lisenoka, Mārcis Galejs

9:20 Egīls Japiņš

9:30 Raivis Kolovza

9:40 Jūlija Sprance

9:50 Rihards Kokins

 

10 :00 – 10:30 pārtraukums

 

10:30 Agita Jaunmuktāne, Kristīne Žoida

10:40 Evija Geka

10:50 Laura Dzalbe

11:00 Juta Rukmane, Evita Kotkina

11:10 Elza Slastjunova

11:20 Jana Blaževiča

11:30 Kira Kuzmina

11:40 Anita Sakoviča

 

11:40 -12:20 pārtraukums


12:20 Anita Rukmane, Violeta Pancakova

12:30 Ineta Vilmane

12:40 Jānis Pjalkovskis

12:50 Sabīne Mikulāne

13:00 Līga Pauliņa

13:10

 13:20 

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 17. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 2012. gada 9. februārī

Publicēja 2012. gada 8. febr. 04:59Sandra Nemenonoka   [ atjaunināja Vjačeslavs Smuļko 2012. gada 8. febr. 07:03 ]

N.p.k.

Uzstāšanās laiks

Vārds, uzvārds

Temats

1.

8:30 – 8:40

11.d klase

Sociālais darbs

2.

8:40  - 8:50

11.a klase

Sociālais darbs

3.

8:50 – 9:00

Sintija Vigule

Krāslavas veco ļaužu pansionāts ”Priedes” kā ilgstošas sociālās aprūpes institūcija

4.

9:00– 9:10

Mairita Metlova

Trimdinieces Rutas Osīts Antonas liktenis

5.

9:10 – 9:20

11.c klase

Tiesa

6.

9:20 – 9:30

Natālija Kudrjašova, Inga Aišpure

Ieskats prokurora un advokāta darbā

7.

9:30 – 9:40

Imants Naidjonoks, Vadims Kovaļonoks

Sociālie tīkli facebook.com. un draugiem.lv

8.

9:40 – 9:50

Kārlis Ļaksa

Ieskats Eiropas reģionālās attīstības fonda piedāvāto iespēju realizācijā Krāslavā

9

9:50 – 10:00

Ilze Andžāne

Latvijas Republikas vēlēšanu sistēmas veidošanās un proporcionalitātes principa analīze

 

10:00 – 10:30

pārtraukums

 

1.

10:30 – 10:40

Liāna Murāne

Ainavas dizains skolas pagalmā

2.

10:40 – 10:50

Elvija Dzalbe

Pilskalni Rāznas nacionālā parka teritorijā

3.

10:50 – 11:00

Elīna Dzalbe, Inta Ravdeva

Dievnams kā Latgales simbols

4.

11:00 – 11:10

Sandra Glaudāne, Evita Jeromenoka

Krāslavas grāfu Plāteru pils

5.

11:10 – 11:20

Ilona Perevorotnika

Kultūras pieminekļi,dabas objekti, piemiņas vietas un zīmes Krāslavā

6.

11:30 – 11:40

Aija Uzoliņa

Latgales keramikas attīstība un tās perspektīvas nākotnē

7.

11:40 – 11:50

Evija Plinta

Kāzu tradīcijas Latgalē senāk un mūsdienās

8.

11:50 – 12:00

Santa Vaišļe

Aulejas kultūra gadsimtu gaitā

9.

12:00 – 12:10

Luīze Vorslova

Flešmobs

 

12:10 – 12:40

pārtraukums

 

1.

12:40 – 12:50

Santa Ozoliņa

Sieviešu un vīriešu domāšanas procesa īpatnības R. Blaumaņa novelēs.

2.

13:00 – 13:10

Ligita Verbicka, Jūlija Tiško

Mīlestība starp vīrieti un sievieti

3.

13:10 – 13:20

Marija Medzjuta

Indigo bērnu fenomens

4.

13:20 – 13:30

Karīna Krilova

Vai interesanto var padarīt par lietderīgu? Mācīšanas veidi

5.

13:30 – 13:40

Iveta Aleidzāne, Kristīne Krumpāne

Krāsu ietekme uz cilvēka psihofizoloģisko stāvokli

6.

13:40 – 13:50

Margarita Žavnerčika

Skaistuma stereotipi skolēnu vidē

7.

13:50 – 14:00

Ruta Aprupe, Alise Danovska

Frazeoloģismi N. Ikstenas „Īsprozas” izlasē un biogrāfiskajā darbā par Imantu Ziedoni                                                                                                                                                      

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 17. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 2012. gada 8. februārī

Publicēja 2012. gada 8. febr. 04:56Sandra Nemenonoka   [ atjaunināja Vjačeslavs Smuļko 2012. gada 8. febr. 06:58 ]

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 17. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 2012. gada 8. februārī.

8:30 konferences atklāšana, direktora J. Tukāna un direktora vietnieces I. Stikutes  uzrunas

N.p.k.

Uzstāšanās laiks

Vārds, uzvārds

Temats

1.

8:40 – 8:50

11.b klase

SEB banka

2.

8:50  - 9:00

Linda Veštere

Studiju kredīts un studējošo kredīts – iespēja vai nasta?

3.

9:00 – 9:10

Ilga Puškele, Lilita Abrosimova

Kredītsistēmas darbība Latvijā

4.

9:10– 9:20

Ilze Dančonoka

Cik tērē students?

5.

9:20 – 9:30

Darja Panfilova

Bezdarbs Latvijā

6.

9:30 – 9:40

Pāvils Platonovs, Haralds Plinta

Pirātisms un kibernoziegumi IT sfērā un kā pret to aizsargāties

7.

9:40 – 9:50

Aleksandrs Bulovs, Guntis Jeromenoks

Mikrokontrolleru programmēšana izmantojot Arduino

8.

9:50 – 10:00

Agris Šroms, Edgars Vatmans

C++ un Pascal programmēšanas valodas un to salīdzinājums

 

 

 

 

 

10:00 – 10:30

pārtraukums

 

1.

10:30 – 10:40

10.a

Uzņēmums „Latvijas ceļi”

2.

10:40 – 10:50

Inta Kopcova, Iveta Liepiņa

Vēja ietekme uz augstceltnēm

3.

10:50 – 11:00

Agris Ļaksa, Artūrs Zeilāns

Zibensnovedējs

4.

11:00 – 11:10

Aleksandrs Tarvids, Edgars Makņa

Zelta griezums dzīvajā, nedzīvajā dabā un arhitektūrā

5.

11:10 – 11:20

Gvido Caune, Laura Mukāne

Fraktāļi

6.

11:30 – 11:40

Rihards Kokins

Maģiskie skaitļi

7.

11:40 – 11:50

Deniss Račko, Artūrs Bondars- Naruševičs

Algoritms Rubika kuba salikšanai

8.

11:50 – 12:00

Valdis Plociņš

Vienādojumu risināšana veselos skaitļos

9.

12:00 – 12:10

Jevgenija Kovaļenko, Gunta Jerlikova

Numeroloģijas izpēte

 

 

 

 

 

12:10 – 12:40

pārtraukums

 

1.

12:40 – 12:50

Inga Avguceviča

Bērnu zobu veselība

2.

13:00 – 13:10

Edgars Škagals, Andris Delvers

Mobilā telefona izmantošana skolā

3.

13:10 – 13:20

Santa Ūdre

Mobilā telefona starojums ietekme uz pelējuma attīstību

4.

13:20 – 13:30

Viktorija Šidlovska

Mazgāšanas līdzekļi un to ietekme uz dabīgo ādu

5.

13:30 – 13:40

Marika Kacare

Fosfātjonu koncentrācijas izmaiņas Jāņupītē gada laikā

6.

13:40 – 13:50

Veronika Šuļga

Neredzamās tintes

7.

13:50 – 14:00

Veronika Šuļga, Jurijs Džamirze

Dzeramā ūdens filtri

8.

14:00 – 14:10

10.cd

Uzņēmums „Latgran”

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 16. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 2011. gada 10. februārī

Publicēja 2011. gada 9. febr. 11:16Vjačeslavs Smuļko   [ atjaunināts 2011. gada 9. febr. 11:22 ]

N.p.k.Uzstāšanās laiksVārds, uzvārdsTemats
1.8:30 – 8:40Marta KrilovaMācīšanās veidi
2.8:40 – 8:50Ilona KrilovaKā interesanto padarīt par svarīgu un svarīgo par interesantu
3.8:50 – 9:00Anita AleidzāneMiega kvantitātes ietekme uz skolēnu sekmēm.
4.9:00 – 9:10Rolands Kudiņš, Arvīds IvanovsInteraktīvās tāfeles izmantošana mācību procesā
5.9:10 – 9:20Igors Ostapko, Ēriks BlaževičsApgaismojums Krāslavas Valsts ģimnāzijā
6.9:20 – 9:30Santa Bižāne, Artjoms RuseckisEmocijas
7.9:30 – 9:40Raivis KokinsKinoloģija, kinologu darbs
8.9:40 – 9:50Māris Saksons, Austris Ļaksa Radiācija
9.9:50 – 10:00Valentīns NovickisSinoptiskā metereoloģija

10:00 – 10:30 pārtraukums
1. 10:30 – 10:40Jevģēnijs Petunovs, Andris SapaPētnieciskie uzdevumi matemātikā
2.10:40 – 10:50Kristaps Pauniņš, Ervīns BārtulisMatemātikas uzdevumu risināšanas metodes
3.10:50 – 11:00Ilze PuntužaMatemātiskās spēles „Identica L pētīšana
4. 11:00 – 11:10Tatjana ŠteņaTaisnstūra 7x15 salikšana no L pentamino un patvaļīgiem pentamino, k = 4
5.11:10 – 11:20Armands Misjūns, Guntars ĻutaMatemātiskās spēles „Tessalating Hexagons” pētīšana
6.11:20 – 11:30Oskars KoledaEfrona kauliņu jaunu komplektu veidošana
7.11:30  - 11:40Kristīne DzalbeProfesijas izvēles un izglītības līmeņa ietekme cilvēka ienākumiem.
8.11:40 – 11:50Evija MickevičaBaktērijas un antibiotiku ietekme uz tām.
9. 11:50 – 12:00Evija VagaleIeskats politiskās reklāmas veidos un to efektivitāte priekšvēlēšanu kampaņu laikā.

12:00 – 12:40pārtraukums
1.12:40 -12:50Inga KursīteVisums
2.12:50 – 13:00Sendija ČiževskaAlternatīvās enerģijas veidi un iegūšana
3.13:00 – 13:10Valdis MaļinovskisPolitisko partiju aktivitātes valdības veidošanas  procesā avīzes „Diena un „Vesti segodņa” atspoguļojumā
4.13:10 – 13:20Daiga UgareIeskats nepilngadīgo problēmā Krāslavas rajonā
5.13:20 – 13:30Anita RihlickaRaksturīgākās kļūdas Krāslavas, Aglonas un Dagdas novada laikrakstā  „Ezerzeme”
6.13:30 – 13:40 Darja NaumovaKrievu valodniecība
7.13:40 – 13:50 Lilita MoisejaAngļu literatūra
8.13:50 – 14:00Solviega KrastiņaCilvēku raksturu atklāsme Ingas Ābeles dramaturģijā
9.14:00 - 14:10Juta DombrovskaAngļu valodniecība

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 16. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 2011. gada 9. februārī

Publicēja 2011. gada 8. febr. 08:52Vjačeslavs Smuļko   [ atjaunināts 2011. gada 8. febr. 09:15 ]

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 16. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 2011. gada 9. februārī.
8:15 konferences atklāšana, direktora J. Tukāna un direktora vietnieces A. Juškevičas  uzrunas

N.p.k. Uzstāšanās laiks Vārds, uzvārds Temats
1. 8:30 – 8:40 Kristīne Mohova, Santa Tibeikina Meningīts
2. 8:40 - 8:50 Aiva Egle C vīrus hepatīts
3. 8:50 – 9:00 Anastasija Katkova, Aija Kadeneca Solārija ietekme uz cilvēka veselību
4. 9:00 – 9:10 Sandra Dzenīte, Ksenija Stigeviča Eitanāzijas legalizācijas vērtējums
5. 9:10 – 9:20 Iļja Mihailovs, Aleksandrs Jeļisejevs Izdzīvošana dabā
6. 9:20 – 9:30 Santa Kurica, Tatjana Titova Placebo efekts.
7. 9:30 – 9:40 Viktorija Joņina Redzi uzlabojošās metodes
8. 9:40 – 9:50 Madara Ērgle, Julīte Peculeviča Pārtikas piedevas
9. 9:50 – 10:00 Jana Jaņeviča Skolas vecuma bērnu uztura paradumi un uztura pilnveidošana.

10:00 – 10:30 pārtraukums
1. 10:30 – 10:40 Ligita Lune Apdrošināšanas pakalpojumi un to struktūra Krāslavā
2. 10:40 – 10:50 Ligita Bitēne Nacionālā valūta neatkarīgajā Latvijā 1990. – 2010.
3. 10:50 – 11:00 Aina Cabule, Inga Nagļa Sabiedrības uzskats par reklāmu
4. 11:00 – 11:10 Ilona Sakoviča Fotogrāfija stāsta par pionieru dzīvi
5. 11:10 – 11:20 Miķelis Geiba Kaņepju audzēšanas un tālākās pārstrādes iespējas Latgalē
6. 11:30 – 11:40 Kristaps Babrovskis Invazīvās augu sugas Latvijā
7. 11:40 – 11:50 Iveta Krumpāne, Santa Pārpuce Ūdens cietības noteikšana Krāslavas apkārtnē
8. 11:50 – 12:00 Diāna Stepiņa Smaržu iegūšana no dabīgajām ēteriskajām eļļām.
9. 12:00 – 12:10 Diāna Vanaga Kristālu audzēšana

12:10 – 12:40 pārtraukums
1. 12:40 – 12:50 Marita Karaguļāne, Karīna Gapševičute Dabisko akvareļkrāsu iegūšana mājas apstākļos
2. 13:00 – 13:10 Santa Dzalbe Filipo Kastaldi un viņa mantojums Krāslavā
3. 13:10 – 13:20 Zane Purvinska Logu rotājumi Krāslavā un Krāslavas novadā
4. 13:20 – 13:30 Edīte Pizāne, Ilona Livčāne Globalizācijas ietekme uz kultūras procesiem Krāslavā
5. 13:30 – 13:40 Kristīne Teležko Grafoloģija – rakstura noteikšana pēc rokraksta
6. 13:40 – 13:50 Marita Lisenoka Art deco stila vispārīgais raksturojums
7. 13:50 – 14:00 Veronika Šuļga Emaljas pārklājumu iegūšana no skolēniem pieejamajiem piederumiem un izejvielām.
8. 14:00 – 14:10 Pāvels Ignatovičs, Jānis Danovskis Jūgendstila arhitektūra Rīgā
9. 14:10 – 14:20 Toms Zaltāns Smagā metāla mūzikas vēsture un kultūra


Zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanas kritēriji

Publicēja 2010. gada 4. nov. 01:59Anna Spiridovska   [ atjaunināja Vjačeslavs Smuļko 2010. gada 4. nov. 02:53 ]

   Latvijas skolēnu zinātniskās konferences trešajā kārtā eksperti skolēnu pētnieciskos darbus vērtē saskaņā ar Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursa darbu vērtēšanas kritērijiem:
  • domāšanas oriģinalitāte un radošums problēmas identificēšanā un pētījuma izstrādē;
  • pētniecības prasmes, pamatīgums pētījuma plānošanā un īstenošanā;
  • sistemātiskums pētījuma izstrādē un tā izklāstā no ieceres līdz secinājumiem;
  • domas skaidrība un loģiskums pētījuma rezultātu interpretācijā;
  • pētījuma apraksta atbilstība akadēmisko rakstu normām;
  • prezentācijas prasmes un spēja apspriest savu darbu ar komisijas locekļiem

1-10 of 15