Vizuālās mākslas 48. valsts olimpiāde

Publicēja 2010. gada 27. apr. 04:15Anna Spiridovska   [ atjaunināja Vjačeslavs Smuļko 2010. gada 12. maijs 01:08 ]
Izglītības un zinātnes ministrija
ar 3. vietas diplomu apbalvo
Kārli Plotku
par 3. vietu vizuālās mākslas
48. valsts olimpiādē

Izglītības un zinātnes ministrija
izsaka pateicību par ieguldīto darbu
skolēnu sagatavošanā vizuālās mākslas 48. valsts olimpiādei
un apbalvo ar Atzinības rakstu skolotāju
Ingu Skerškāni

2010. gada 26. aprīlī
Comments