Skolēnu sasniegumi 2016./2017.m.g.

Publicēja 2017. gada 28. nov. 05:26Sandra Nemenonoka
Latgales reģiona izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferencē:
 • Informātikā – Dāvids Babrovskis – I pakāpe 
 • Astrīda Daņiļeviča – II pakāpe 
 • Matemātikā – Agija Bebriša un Aleksandra Andrukoviča – III pakāpe 
 • Mākslas zinātnē - Armands Jānis Stepiņš - II pakāpe 
 • Ekonomikā - Rihards Plociņš – II pakāpe 
 • Tieslietās – Emīls Stivriņš – I pakāpe
Valsts filozofijas olimpiādē
 • Samanta Sozvirska (11.c) ieguva 3.vietu
Valsts olimpiādē matemātikā:
 • Pauls Nartišs- atzinība
Skatuves runas un teātra uzvedumu konkurss reģionā:
 • Paula Peipiņa (10.d klase) ieguva 2. pakāpi. 
 • Evelīna Krista Sitnika (7.a klase) ieguva 2. pakāpi. 
 • Teātra sporta puciņš "Vārna" - 3. pakāpe 
Skatuves runas un teātra uzvedumu konkurss novadā:
 • Evelīna Krista Sitnika (7.kl.) - 1. pakāpe 
 • Paula Peipiņ(10. d kl.) - 1. pakāpe 
 • Leo Lisicins (10. c kl.) - 2. pakāpe 
 • Jurģis Viļums (9.kl.) - 2. pakāpe Teātra sporta pulciņam "Vārna" - 2. pakāpe
Novada konkurss „Pazīsti savu organismu”
 • 1.vieta Sintija Skerškāne 11.c
Latgales Mazpulku forumā:
 • 2.vieta – Antra Umbraško 9.a 
 • Atzinība – Ligija Zukule – 9.a
Novada bioloģijas olimpiādē:
 • 1.vieta - Rolands Lisenoks – 10.c 
 • 2.vieta - Sintija Skerškāne – 11.c 
 • 3.vieta - Antra Umbraško - 9.a 
Dagdas un Krāslavas novadu vācu valodas olimpiādē:
 • 3. vieta -Pauls Nartišs 
Dagdas un Krāslavas novadu ģeogrāfijas olimpiādē:
 • 10.kl .grupā -1.vieta Pauls Nartišs 
 • 11.kl. grupā- 3. vieta Reinis Andžāns 
Novada fizikas olimpiādē
9.klase
 • Viļums Jurģis – 2.vieta 
 • Raimonds Gorenko – 3.vieta 
10.klase
 • Pauls Nartišs – 1.vieta 
 • Armands Rimšāns – atzinība 
11.klase
 • Edvīns Gorenko – 2.vieta 
 • Edgars Bondars – Naruševičs – 3.vieta 
 • Reinis Andžāns - atzinība
Novada matemātikas olimpiādē:
9.klase
 • 1.vieta - Raimonds Gorenko, Ligija Zukule 
 • atzinība- Jurģis Viļums 
10.klase
 • 1.vieta - Pauls Nartišs 
 • 3.vieta - Olga Kurakina 
11.klase
 • 1.vieta - Inese Maslova
Dagdas un Krāslavas novada angļu valodas olimpiādē
 • I vieta - Pauls Nartišs (10.c) 
 • II vieta - Edvards Beinarovičs (12.d) 
 • III vieta - Laima Liepiņa (12.b) 
Krāslavas novada angļu valodas olimpiādē 7.-8. klašu grupā
 • II vieta - Elizabete Stola (8.a) 
 • Atzinības: Roberts Škutāns (8.a), Daniela Timma (8.a), Artis Ļaksa (7.a)
Novada vizuālās mākslas olimpiādē
1.vieta Dāvids Babrovskis 12.d klase
2.vieta
Evelīna Krista Sitnika 7.klase
Samanta Krumpāne 7. klase
Elizabete Anna Stivriņa 8.klase
Renārs Lisenoks 10.d klase
Gunta Maijere 12.b klase

3.vieta Karīna Parazenko 7. klase

Krāslavas novada mājturības un tehnoloģiju olimpiādes rezultāti:
 • Karīna Parazenko 7.a klase -1. vieta 
 • Antra Umbraško 9.a klase- 1. vieta 
 • Evelīna Krista Sitnika 7.a klase -2. vieta 
 • Jana Bargana 9.a klase -3. vieta 
 • Liāna Larionova 8.a klase - atzinība
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde novadā:
 • Antra Umbraško (9.kl.) - 2. vieta 
 • Elizabeta Stola (8.kl.) - 3. vieta 
 • Ieva Ivonna Skerškāne (9.kl.) – atzinība 
 • Gunta Maijere (12. b kl.) - 2. vieta

DU olimpiāde lietišķajā informātikā “PASKĀLA RITENIS”
 • Pauls Nartišs - 1.vieta
Atklātajā kulturoloģijas olimpiādē Rēzeknē
 • Inesei Maslovai (11.c) atzinība.
Comments