Skolas vizuālās mākslas olimpiādes rezultāti

Publicēja 2010. gada 18. marts 00:08Anna Spiridovska
1. vieta                              2. vieta                                  3. vieta

Ilvija Smirnova 7.a             Santa Meirāne  7.a                Sanita Skudra 7. b
Marija Podjavo 8.b             Monta Lipšāne 8.c                 Anita Dubra 8.b
Evelīna Puzo  9.a              Līga Pauliņa 8.a                     Mārtiņš Geiba  9.b
Kristaps Bobrovskis 11.d   Agnese Sergejeva 9.b             Alise Danovska  10.d
Inga Gavilovska 12.a         Natālija Kudrjašova 10.a          Viktorija Joņina 11.c
                                       Ilona Sakoviča 11.d                 Madara Meņģiša 12.a
                                       Kārlis Plotka  12.c
Comments