Skolas mājturības un mājsaimniecības olimpiādes rezultāti 9.-12.klasei

Publicēja 2010. gada 25. janv. 23:46Vjačeslavs Smuļko
13. janvārī
        9. klase
1. vieta - Zane Kurme        9.b (48p.)
2. vieta - Biruta Daņiļeviča 9.b (46p.)
             Kira Kuzmina      9.a (46p.)
             Evelīna Puzo       9.a (45p.)
3. vieta - Anita Rukmane    9.b (40p.)

        10. klase
1. vieta -  Mairita Metlova  10.d (50p.)
              Alise Danovska 10.d (49p.)
2. vieta -  Ilze Andžāne     10.d (43p.)
              Jana Jaņeviča  10.d (43p.)
              Laura Mukāne  10.d (42p.)
Comments