Skolas krievu valodas olimpiādes rezultāti

Publicēja 2010. gada 19. febr. 03:44Vjačeslavs Smuļko
    12. klašu grupā

1. vieta - Sandra Šidlovska  12.b
2. vieta - Violeta Ļaksa       12.d
3. vieta - Diāna Sivaho       12.d
              Iveta Kairāne       12.a
 
    10. - 11. klašu grupā

1. vieta  - Viktorija Joņina  11.c
2. vieta -  Anita Rihlicka     11.b
               Daiga Ugare      11.b
3. vieta -  Darja Naumova   11.b
              Guntis Jeromenoks 10.b

    9. klašu grupā:

1. vieta - Ineta Vilmane   9.b
2. vieta - Anita Rukmane 9.b

    8. klašu grupā:


1. vieta - Agnese Sauleviča  8.a
             Sabīne Skredele    8.b
2. vieta - Līga Pauliņa        8.a
             Kristīne Gornika   8.a
3. vieta - Valērija Letunova  8.a
              Marija Podjava     8.b
              Natālija Volkova    8.b

    7. klašu grupā:

1. vieta - Santa Marija Meirāne   7.a
2. vieta - Karīna Šarkoviča         7.a
              Natālija Mihailova         7.b
3. vieta - Ineta Visocka       7.b
Comments