Mājturība zēniem

Publicēja 2010. gada 5. marts 03:28Anna Spiridovska
      Krāslavas novada mājturības olimpiādē zēniem  1. vietu ieguva 9.b klases skolnieks Valdis Dunskis
Comments