Novada olimpiāde latviešu valodā

Publicēja 2011. gada 2. febr. 02:49Anna Spiridovska   [ atjaunināts 2011. gada 22. febr. 23:00 ]
Sveicam novada latviešu valodas un literatūras olimpiādes
 uzvarētājus!

8. -9. klašu grupā

1. vieta  - Monta Lipšāne
    2. vieta - Agnese Sauļeviča
3. vieta - Līga Pauliņa

11. -12. klašu grupā

1. vieta - Ilze Andžāne
2. vieta - Kristīne Dzalbe
3. vieta - Ilona Livčāne
Comments