Sasniegumi‎ > ‎

Mācību priekšmetu olimpiādes


Skolēnu sasniegumi 2016./2017.m.g.

Publicēja 2017. gada 28. nov. 05:26Sandra Nemenonoka

Latgales reģiona izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferencē:
 • Informātikā – Dāvids Babrovskis – I pakāpe 
 • Astrīda Daņiļeviča – II pakāpe 
 • Matemātikā – Agija Bebriša un Aleksandra Andrukoviča – III pakāpe 
 • Mākslas zinātnē - Armands Jānis Stepiņš - II pakāpe 
 • Ekonomikā - Rihards Plociņš – II pakāpe 
 • Tieslietās – Emīls Stivriņš – I pakāpe
Valsts filozofijas olimpiādē
 • Samanta Sozvirska (11.c) ieguva 3.vietu
Valsts olimpiādē matemātikā:
 • Pauls Nartišs- atzinība
Skatuves runas un teātra uzvedumu konkurss reģionā:
 • Paula Peipiņa (10.d klase) ieguva 2. pakāpi. 
 • Evelīna Krista Sitnika (7.a klase) ieguva 2. pakāpi. 
 • Teātra sporta puciņš "Vārna" - 3. pakāpe 
Skatuves runas un teātra uzvedumu konkurss novadā:
 • Evelīna Krista Sitnika (7.kl.) - 1. pakāpe 
 • Paula Peipiņ(10. d kl.) - 1. pakāpe 
 • Leo Lisicins (10. c kl.) - 2. pakāpe 
 • Jurģis Viļums (9.kl.) - 2. pakāpe Teātra sporta pulciņam "Vārna" - 2. pakāpe
Novada konkurss „Pazīsti savu organismu”
 • 1.vieta Sintija Skerškāne 11.c
Latgales Mazpulku forumā:
 • 2.vieta – Antra Umbraško 9.a 
 • Atzinība – Ligija Zukule – 9.a
Novada bioloģijas olimpiādē:
 • 1.vieta - Rolands Lisenoks – 10.c 
 • 2.vieta - Sintija Skerškāne – 11.c 
 • 3.vieta - Antra Umbraško - 9.a 
Dagdas un Krāslavas novadu vācu valodas olimpiādē:
 • 3. vieta -Pauls Nartišs 
Dagdas un Krāslavas novadu ģeogrāfijas olimpiādē:
 • 10.kl .grupā -1.vieta Pauls Nartišs 
 • 11.kl. grupā- 3. vieta Reinis Andžāns 
Novada fizikas olimpiādē
9.klase
 • Viļums Jurģis – 2.vieta 
 • Raimonds Gorenko – 3.vieta 
10.klase
 • Pauls Nartišs – 1.vieta 
 • Armands Rimšāns – atzinība 
11.klase
 • Edvīns Gorenko – 2.vieta 
 • Edgars Bondars – Naruševičs – 3.vieta 
 • Reinis Andžāns - atzinība
Novada matemātikas olimpiādē:
9.klase
 • 1.vieta - Raimonds Gorenko, Ligija Zukule 
 • atzinība- Jurģis Viļums 
10.klase
 • 1.vieta - Pauls Nartišs 
 • 3.vieta - Olga Kurakina 
11.klase
 • 1.vieta - Inese Maslova
Dagdas un Krāslavas novada angļu valodas olimpiādē
 • I vieta - Pauls Nartišs (10.c) 
 • II vieta - Edvards Beinarovičs (12.d) 
 • III vieta - Laima Liepiņa (12.b) 
Krāslavas novada angļu valodas olimpiādē 7.-8. klašu grupā
 • II vieta - Elizabete Stola (8.a) 
 • Atzinības: Roberts Škutāns (8.a), Daniela Timma (8.a), Artis Ļaksa (7.a)
Novada vizuālās mākslas olimpiādē
1.vieta Dāvids Babrovskis 12.d klase
2.vieta
Evelīna Krista Sitnika 7.klase
Samanta Krumpāne 7. klase
Elizabete Anna Stivriņa 8.klase
Renārs Lisenoks 10.d klase
Gunta Maijere 12.b klase

3.vieta Karīna Parazenko 7. klase

Krāslavas novada mājturības un tehnoloģiju olimpiādes rezultāti:
 • Karīna Parazenko 7.a klase -1. vieta 
 • Antra Umbraško 9.a klase- 1. vieta 
 • Evelīna Krista Sitnika 7.a klase -2. vieta 
 • Jana Bargana 9.a klase -3. vieta 
 • Liāna Larionova 8.a klase - atzinība
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde novadā:
 • Antra Umbraško (9.kl.) - 2. vieta 
 • Elizabeta Stola (8.kl.) - 3. vieta 
 • Ieva Ivonna Skerškāne (9.kl.) – atzinība 
 • Gunta Maijere (12. b kl.) - 2. vieta

DU olimpiāde lietišķajā informātikā “PASKĀLA RITENIS”
 • Pauls Nartišs - 1.vieta
Atklātajā kulturoloģijas olimpiādē Rēzeknē
 • Inesei Maslovai (11.c) atzinība.

Novada datorātrrakstīšanas konkursa rezultāti

Publicēja 2015. gada 15. dec. 00:24Sandra Nemenonoka


Mēs ar Jums lepojamies!
 

Skolas datorātrrakstīšanas konkurss

Publicēja 2015. gada 27. nov. 02:25Sandra Nemenonoka   [ atjaunināts 2015. gada 27. nov. 02:25 ]

7.-8.klasēm:

I vieta - Rinalds Timma
II vieta - Anastasija Ižika
III vieta - Ričards Kokins

APSVEICAM!

Skolas krievu valodas olimpiāde 2015./2016.m.g.

Publicēja 2015. gada 26. nov. 22:28Sandra Nemenonoka

Apsveicam
skolas krievu valodas olimpiādes uzvarētājus

1.vieta – Daniela Timma 7.klase 
Ligija Zukule 8.klase 

2.vieta – Rinalds Timma 7.klase 
Jana Bargana 8.klase 

3.vieta – Aleksandra Maihailova 7.klase 
Liene Reute 7.klase 
Alvis Stivriņš 8.klase 
Dana Soskova 8.klase 

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības angļu valodas olimpiāde 2015./2016.m.g.

Publicēja 2015. gada 26. nov. 22:25Sandra Nemenonoka

SVEICAM 
Krāslavas un Dagdas novadu apvienības angļu valodas olimpiādes uzvarētājus: 
Aiva Staņēviča (12.c) – I vieta 
Edvards Beinarovičs (11.d) – III vieta 
Jakovele Diāna (12.d) – atzinība

Skolas angļu valodas olimpiāde 2015./2016.m.g.

Publicēja 2015. gada 26. nov. 22:23Sandra Nemenonoka

Skolas angļu valodas olimpiādes uzvarētāji:
I vieta      Aiva Staņēviča (12.c)
II vieta    Edvards Beinarovičs (11.d)
                 Inga Orupe (12.c)
III vieta  Edgars Kolodnickis (11.c)

Atzinība
Diāna Jakovele (12.d)
Gunta Maijere (11.b)
Einārs Purvinskis (11.c)
Sintija Skerškāne (10.c)

S V E I C A M 
un 
vēlam veiksmi Dagdas un Krāslavas novada angļu valodas olimpiādē!

Angļu valoda

Publicēja 2011. gada 19. apr. 23:18Anna Spiridovska   [ atjaunināja Vjačeslavs Smuļko 2011. gada 19. apr. 23:34 ]

    Sveicam novada angļu valodas olimpiādes dalībniekus 7.-8. klašu grupā:
Andru Noviku  - 3. vieta
Artūru Gorenko - 3. vieta
Kasparu Miglānu  - atzinība

Krievu valoda

Publicēja 2011. gada 19. apr. 22:55Anna Spiridovska   [ atjaunināja Vjačeslavs Smuļko 2011. gada 19. apr. 23:33 ]

    Sveicam skolas krievu valodas olimpiādes uzvarētājus:
    7. klase
1. vieta - Ivetai Gornikai
2. vieta - Aivaram Dunskism
3. vieta - Gunāram Umbraško
    8. klase
1. vieta - Santai-Marijai Meirānei
2. vieta - Agnesei Bidzānei
              Karinai Šarkovičai
3. vieta - Ivaram Abramovam
              Mārtiņam Skudram
Atzinība - Renātei Šromai

Vācu valoda

Publicēja 2011. gada 5. apr. 23:23Anna Spiridovska   [ atjaunināja Vjačeslavs Smuļko 2011. gada 6. apr. 06:11 ]

    Latgales novada vācu valodas olimpiādē 8.b klases skolēns
Viktors Urkauskis ieguvis 2. vietu. Apsveicam!

Fizika

Publicēja 2011. gada 5. apr. 23:17Anna Spiridovska   [ atjaunināja Vjačeslavs Smuļko 2011. gada 6. apr. 06:12 ]

    Austrumlatvijas 8.-11. klašu skolēnu atklātās fizikas olimpiādes rezultāti:

1. vieta - Sergejam  Demančukam 8.b
2. vieta - Jānim Makņam 8.b
3. vieta - Ivetai Liepiņai 11.d
atzinība - Kristīnei Kitokai 9.a

1-10 of 59