Sasniegumi‎ > ‎

Ārpusstundu darbs

Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības

Publicēja 2010. gada 16. maijs 22:38Anna Spiridovska   [ atjaunināja Vjačeslavs Smuļko 2010. gada 17. maijs 05:09 ]

Latvijas Sarkanā krusta Krāslavas komiteja izsaka pateicību
Krāslavas Valsts ģimnāzijai
   par panākumiem  Krāslavas un Dagdas novadu
skolēnu pirmās palīdzības
sniegšanas sacensībās

Krāslavā, 2010. gada 14. maijā

           Kā balvu par piedalīšanos un panākumiem šajās sacensībās 7. klašu komanda saņēma grāmatu - Baltijas valstis: Igaunija, Latvija, Lietuva. - Rīga: Nacionālais apgāds, 2005. (Krievu val.)
       

"Ritmu spēles"

Publicēja 2010. gada 27. apr. 22:48Anna Spiridovska   [ atjaunināja Vjačeslavs Smuļko 2010. gada 17. maijs 05:10 ]

        Krāslavas bērnu un jauniešu centra rīkotajam vizuālās un lietišķās mākslas konkursam - izstādei "Ritmu spēles" savus darbus iesniedza vairāk nekā 80 dalībnieku. Ar pirmās pakāpes diplomiem apbalvoti11 skolēni, kuru darbus žūrija atzina par gana labiem, lai vestu uz Latgales reģiona konkursu Preiļos. Šo diplomantu vidū ir arī Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni:
        Ineta Visocka, 7.b klase "Dejā" un "Gadalaiki", stikls uz kuba, skolot. L.Kizjalo,
        Anita Dubra,   8.b klase "Nakts fantāzija", dekors pie griestiem, sk. Ž.Garbrēdere,
        Anita Rukmane, 9.b klase, "Zilo ezeru zeme", zīmējums, skolot. Inga Skerškāne,
        Kārlis Plotka,   12.c klase, "Josta", zīmējums, skolot. Inga Skerškāne

( "Ezerzeme", 2010. g. 27. aprīlis, 5. lpp.)

Skatuves runas konkurss "Patnis"

Publicēja 2010. gada 19. marts 01:11Vjačeslavs Smuļko   [ atjaunināts 2010. gada 19. marts 01:12 ]

     Marta vidū skolā notika runas konkurss "Patnis", kurā  varēja piedalīties 7. - 12. klašu skolēni. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, atsaucība bija liela, taču uz novada konkursu dalībnieku skaits ir ierobežots. Žūrija, izvērtējot runātājus, nolēma, ka 29. martā novada konkursā "Patnis" piedalīsies -

8.a klase
Līga Pauliņa,  sk. I.Stikute 1. J.Rapša "Stulps i žbans"
                                                                  2. A.Lindgrēne "Lennebergas Emīls"(fragm.)

8.c klase
Edgars Ungurs, sk. A.Jakovele  1. I.Ziedonis. "Atnāca Jānis..."
                                                                            2. I.Ziedonis. "Kurzemīte" (fragments)

10.d klase
Ilze Andžāne,  sk. A.Jakovele    1. I.Ziedonis "Zvaigžņu zaglis"
                                                                             2. M.Svīre "Sotta voce"(miniatūra)

11.b klase
Anita Rihlicka, sk. A.Jakovele    1. I.Ziedonis. "Kādām dīvainām kustībām"
                                                                             2. Saprģe. "Kur sauleitei sāta"

12.d klase
Oļģerts Rihlickis, sk. A.Jakovele  1. J.Peters. "Kad es vēl biju neandertālietis"
                                                                                 2. Raibais Suns."Dzeive ar munu babu"

Konkursa "Kas? Kur? Kad?" 3. kārtas uzvarētāji

Publicēja 2010. gada 19. marts 01:09Vjačeslavs Smuļko   [ atjaunināts 2010. gada 19. marts 01:10 ]

7.- 9. klašu grupā                             10. - 12. klašu grupā

1. vieta  -  9.a klasei                             1. vieta -  12.d klase
2. vieta  -  7.b klasei                             2. vieta -  10.d klasei
3. vieta  -  8.a klasei                             3. vieta -  11.b klasei

(29. janvārī )

Parlaments

Publicēja 2010. gada 19. marts 01:07Vjačeslavs Smuļko   [ atjaunināts 2010. gada 19. marts 01:08 ]

    Beidzies Krāslavas rajona Jauniešu organizāciju aktivitāšu finansēšanas konkurss, kuram pērn decembrī tika iesniegti 13 projekti.
    "Parlamenta sadarbība ar skolas administrāciju un skolēniem", iesniedzējs - Krāslavas Valsts ģimnāzijas parlaments, atbalstīts ar Ls 100.
("Ezerzeme, 2010.g.15.janv. Nr. 4)

Mazpulks

Publicēja 2010. gada 19. marts 01:06Vjačeslavs Smuļko   [ atjaunināts 2010. gada 19. marts 01:07 ]

    Krāslavas Valsts ģimnāzijas 470. mazpulka dalībnieki ar vadītāju Ināru Krikovu tika uzaicināti uz mazpulku 80. gadadienas svinībām, kuras pagājušā gada nogalē notika Rīgas Latviešu biedrības namā. Mazpulku organizētājus godināt un paldies par darbu teikt bija ieradušies visi tie, kas visus šos gadus bija saistīti ar mazpulkiem - mazpulku atbalstītāji, konkursa žūrija, IZM ministre T.Koķe.
("Ezerzeme, 2010.g.8.janv. Nr. 2)

1-6 of 6