Tradīcijas

Tradīcijas:

·       Zinību diena;

·       Sporta diena;

·       Adaptācijas dienas

·       7. un 10. klašu iesvētības;

·       Skolotāju diena;

·       Lāpu gājiens - Lāčplēša dienā

·       Patriotisko dziesmu konkurss

·       Latvijas Valsts dibināšanai veltītais svinīgais pasākums;

·       Ziemassvētku koncerts

·       Konkursi “Erudīts” 7. – 8. klašu grupā, un 10. – 11. klašu grupā;

·      Absolventu vakars

·      Skolas karoga svētki

·       Projektu nedēļa

·       ZPD prezentācijas

·       Žetonu vakars

·      Pēdēja Zvana svētki;

·       Izlaidumi;

·       Vecāku kopsapulce pa klašu grupām;

·       Atvērto durvju dienas topošajiem 7. klašu un 10. klašu skolēniem un vecākiem;

·       Izglītības programmu prezentēšana;

·       Skolas jubilejas pasākumi  (ik pēc 5 gadiem);

 

Comments