Jauniešu klubs "Lingua"

  • Angļu klubam "Lingua" 20 gadi! In September the English Club „Lingua” is marking its 20th anniversary. Hundreds of club gatherings and celebrations, 5 music festivals, meeting foreign guests, numerous trips abroad and international projects – this ...
    Publicēja 2013. gada 23. sept. 00:50 plkst. Sandra Nemenonoka
  • 2012
    Publicēja 2012. gada 16. apr. 02:31 plkst. Vjačeslavs Smuļko
  • Projekts „My Europe”     Jau trešo gadu pēc kārtas mūsu skolas skolēni angļu valodas skolotāju vadībā piedalās starptautiskā projektā My Europe. Šīs projekts ir saistīts ar žurnalistiku, tāpēc mums tika piedāvāta iespēja iejūsties reportieru ...
    Publicēja 2011. gada 19. janv. 00:35 plkst. Vjačeslavs Smuļko
Parāda ziņas 1 - 3 no 3. Skatīt vēl »


    Nevienas teorētiskās zināšanas nav pilnīgas, kamēr tās nav pielietotas praksē - tieši šī apgalvojuma ietekmē tika izveidots jauniešu angļu klubs “Lingua”, kas dod iespēju Krāslavas ģimnāzijas skolēniem lietot svešvalodu ne tikai angļu valodas stundās, bet arī kopā atpūšoties, organizējot dažādus pasākumus un tiekoties ar citu valstu pārstāvjiem.

   
Klubs “Lingua” tika dibināts 1993. gadā, vadītājas Velta Bērtiņa, Ligija Kolosovska un Ļubova Makareviča. Tajā laikā vēl tik daudz bija nezināma par citām valstīm un to kultūru, tādēļ pirmajās kluba nodarbībās tika organizētas viktorīnas vecāko klašu skolēniem ar jautājumiem par ģeogrāfiju, literatūru, vēsturi, mūziku, politisko situāciju pasaulē. Tas palīdzēja kluba dalībniekiem paplašināt zināšanas ne tikai svešvalodā, bet arī citos mācību priekšmetos. Sākumā viesi no angļu valodā runājošajām valstīm bija retums, taču kluba vadītājas, izmantoja katru iespēju tikties ar kādu ārvalstu viesi. Šo gadu laikā kluba viesu skaits ir audzis.

   
Bija laiks, kad par savas darbības galveno gada notikumu kluba biedri uzskatīja dziesmu festivālus, koncertus, kuru sagatavošana prasīja daudz pūliņu un laika. Piecus gadus pēc kārtas tika organizēti dažāda rakstura koncerti, kur skanēja gan grupas ”The Beatles” dziesmas, gan Country mūzika, gan dažādas citas populāras dziesmas angļu valodā.

   
Angļu klubam ir savas tradīcijas, kas, gadiem ritot, nav mainījušās. Tā ir kluba himna, dziesma “I Believe in Love” („ Es ticu mīlestībai”), kuras autors ir Dons Viljams; kluba talismans – kādas angļu kluba dalībnieces pašas rokām darināta rotaļlieta-pele, ko viņa uzdāvināja klubam un ko ar balsošanas palīdzību nosauca par Shaboo jeb Šabū.

   
Sākot jaunu mācību gadu, angļu kluba dalībnieki ievēl jaunu prezidentu, viņa vietnieku, vidusskolas klašu koordinatorus. Tradīcija, ko kluba dalībnieki nekad neaizmirst, ir Ziemassvētku tikšanās. Pirmo reizi tāds Ziemassvētku saiets notika 1993. gada 22. decembrī un kopš tā laika šīs esošo un arī jau skolu beigušo kluba biedru tikšanās nekad nav izpalikušas. Lai svētki būtu interesanti, iepriekš tiek sadalīti pienākumi ar atbildīgajiem par galda klāšanu, loteriju, spēlēm un citām aktivitātēm. Skan Ziemassvētku dziesmas, pēc tradicionālās loterijas spēles visi tiek arī pie dāvanām; speciālā vēstulē ikviens raksta to, ko apņemas paveikt nākamajā gadā. Vēstule tiek saglabāta, un nākamajos Ziemassvētkos katram jāziņo par to, vai apņemšanās tika realizētas dzīvē.

   
Vērtējot angļu kluba darbības plašo spektru, var teikt, ka šim klubam ir liela nozīme skolēnu izglītošanā, jo, būdami angļu kluba dalībnieki, skolēni ne tikai paplašina savas angļu un spāņu valodas zināšanas, bet arī iemācās strādāt vienā komandā ar jauniešiem no ārvalstīm, iepazīst citu tautu kultūru un tradīcijas. Tas, ka angļu klubs ir palīdzējis daudziem tā dalībniekiem tālākās izglītības un profesijas izvēlē, apliecina to, ka klubs ir svarīga un nepieciešama organizācija Krāslavas ģimnāzijas skolēniem.

   
Kopš 1999. gada p ar noteicošo kluba darbībā var uzskatīt iesaistīšanos starptautiskajos skolēnu apmaiņas projektos, jo, dzīvojot tālu no lielpilsētām, arī mūsdienās reti ir iespēja satikt ciemiņus no ārvalstīm un pielietot savas svešvalodu (tajā skaitā arī spāņu valodas) zināšanas. Tieši starptautiskajos projektos kluba dalībniekiem ir iespēja iepazīties un sadarboties ar vienaudžiem no ārvalstīm. Jauniešu klubam ir ļoti svarīgi piedalīties šajos projektos, jo tas pilnīgi atbilst kluba darba virzienam un saturam un var palīdzēt efektīvāk sasniegt kluba mērķus. Gandrīz katru gadu starptautisko projektu ietvaros kluba pārstāvji vai nu brauc uz kādu no citām valstīm, vai uzņem projekta dalībniekus savās mājās Latvijā. Šo gadu laikā kluba „Lingua” dalībnieki darbojušies projektos Zviedrijā, Dānijā, Austrijā, Itālijā, Somijā, taču visciešākā sadarbība izveidojusies ar skautu organizāciju no Spānijas. Apmaiņas projektus ar spāņu jauniešiem uzskatām par svarīgiem un nepieciešamiem arī tādēļ, ka attiecības starp mūsu divām valstīm nav pietiekoši attīstītas, un jaunieši no dienvidiem ļoti maz zina par saviem vienaudžiem ziemeļos - Latvijā, un otrādi. Turklāt spāņu valoda, kas ir viena no visizplatītākajām svešvalodām pasaulē, ļoti maz tiek mācīta Latvijas skolās. Savukārt, Krāslavas ģimnāzijas jauniešiem, kluba “Lingua” biedriem, tā ir lieliska iespēja praktiski izmantot savas spāņu valodas zināšanas.

Angļu klubam "Lingua" 20 gadi!

Publicēja 2013. gada 23. sept. 00:48Sandra Nemenonoka   [ atjaunināts 2013. gada 23. sept. 00:50 ]

In September the English Club „Lingua” is marking its 20th anniversary. Hundreds of club gatherings and celebrations, 5 music festivals, meeting foreign guests, numerous trips abroad and international projects – this is the English Club. We would like to ask the former club members to remember that time and share memories and experiences responding to the questionnaire. 

1.       Please, introduce yourself.

 2.       Do you remember any special moments/events connected with the English Club activities? If so, please, share your memories.

 3.       Has the English language been necessary/useful in your life in terms of career, communication or travelling? Please, give an example of when it was.

 4.       Could you tell us about a person/people who have influenced your life the most or have left footprints on your heart?

 5.       We learn many useful things from people who generously share their findings and discoveries with us. Could you too tell about a book, a film, a music piece/album which you would recommend youngsters to read, watch and listen?

 

Please, send your answers to lika_kolos@apollo.lv. It would be nice if you could add a picture from the school time and a present one with your comments.

Thank you and best wishes!

English Club leaders

 

Septembrī angļu klubs „Lingua” atzīmē savu 20 gadu jubileju. Simtiem kluba sanāksmju un svinību, 5 mūzikas festivāli, tikšanās ar ārvalstu viesiem, daudzie ārzemju braucieni un starptautiskie projekti – tas ir mūsu angļu klubs. Aicinām bijušos kluba biedrus dalīties savās atmiņās un pieredzē, atbildot uz mūsu jautājumiem.  

1. Lūdzu, iepazīstiniet ar sevi.  

 2. Vai Jūs atceraties kādus īpašus brīžus/pasākumus, kas saistīti ar angļu kluba darbību? Ja tā, lūdzu, dalieties savās atmiņās.

 3. Vai angļu valoda ir bijusi svarīga vai nepieciešama jūsu dzīvē saistībā ar karjeru, saskarsmi ar cilvēkiem vai ceļošanu? Lūdzu, miniet piemēru, kad tas bija.

 4. Lūdzu, pastāstiet par cilvēku/cilvēkiem, kas visvairāk ietekmējuši Jūsu dzīvi, atstājuši pēdas Jūsu sirdī.

 5. Mēs mācāmies daudz noderīga no cilvēkiem, kas augstsirdīgi dalās ar mums savos atradumos un atklājumos. Lūdzu, pastāstiet arī Jūs par kādu grāmatu, filmu, mūziku, ko Jūs ieteiktu jauniešiem izlasīt, noskatīties vai noklausīties.   

 

Lūdzam sūtīt Jūsu atbildes uz lika_kolos@apollo.lv. Būtu jauki, ja Jūs varētu pievienot skolas laika un     tagadējo fotogrāfiju ar komentāriem.

Paldies par atsaucību!

Ar labākajiem novēlējumiem,

Angļu kluba „Lingua” vadītājas

 

2012

Publicēja 2012. gada 16. apr. 02:30Vjačeslavs Smuļko   [ atjaunināts 2012. gada 16. apr. 02:31 ]
Projekts „My Europe”

Publicēja 2011. gada 19. janv. 00:00Vjačeslavs Smuļko   [ atjaunināts 2011. gada 19. janv. 00:35 ]

    Jau trešo gadu pēc kārtas mūsu skolas skolēni angļu valodas skolotāju vadībā piedalās starptautiskā projektā My Europe. Šīs projekts ir saistīts ar žurnalistiku, tāpēc mums tika piedāvāta iespēja iejūsties reportieru lomā. Šogad My Europe projektā piedalījās 2 skolēni no 12. klases un 6 no 11. klases. Mums bija nepieciešams izvēlēties kādu tematu, problēmu, kura skar valsti, mūsu pilsētu vai mūs pašus un tad izveidot savu filmu.

    No Anglijas mums atsūtīja Flip kameras un mikrofonus, ar kuru palīdzību mums arī vajadzēja uzņemt filmu. Tā kā šīs ierīces mums bija nepazīstamas, mēs 4 laimīgie devāmies uz Londonu, kur mūs arī apmācīja strādāt ar šo tehniku. Šīs brauciens mums tik tiešām bija ļoti lietderīgs un pamācošs. Mūs iemācīja kā uzņemt intervijas, kā apstrādāt un veikt filmas montāžu. Mums bija tāda iespēja nointervēt un uzdot mūs interesējošos jautājumus Eiropas Komisijas pārstavniecības priekšsēdētājam Džonatanam Šeila. Mēs intervējām cilvēkus uz Londonas ielām. Tas bija neaizmirstams piedzīvojums un kolosāla pieredze. Kopā ar mums strādāja arī mūsu partneri no Anglijas, Rumānijas un Ungārijas, ar kuriem bija neiespējami šķirties pēc 5 kopā pavadītām dienām. Protams, mums arī bija atvēlēts nedaudz brīva laiciņa, kuru mēs netērējām velti, bet pavadījām apskatot Londonas ievērojamākas vietas.

    Londona - tā ir vieta, kurp var aizbraukt izbaudīt lielpilsētas gaisotni - ar cilvēkiem pārpildītas ietves, bagātīga kultūras dzīve un elpu aizraujoša arhitektūra.
    Jau braucot autobusā un lūkojoties ārā pa logu, tu saproti, ka Londonai piemīt savs šarms – šaurās mājiņas, mašīnas, kas pārvietojas pa ielas pretējo pusi un cilvēku dažādība. Jau pirmajā dienā pēc iekārtošanās viesnīcā devāmies uz Dabas Vēstures muzeju (Natural History Museum). Visvairāk, kas palicis atmiņā no muzeja apmeklējuma bija redzēt dinozaura skeletu.
    Spilgti atmiņā ir palicis karalienes gaidīšana pie Bekingemas pils. Pie pils žoga pulcējas cilvēki, jūtama saspringta gaisotne un jā, plīvo karogs virs pils! Gvarde ir īpaši piesardzīga. Lūk, brauc! Pa vārtiem garām cilvēku pūlim pabrauc šika mašīna, bet kas tur sēdēja iekšā mums neizdevās saskatīt...taču ceram , ka tā bija Karaliene Elizabete. :)
    Apmeklējām arī Griničas observatoriju. Stāvot uz nulltā meridiāna, sajūtas ir divējādas. Gribas izsaukties aiz sarūgtinājuma – un tas ir viss? Bet dziļi sirdī ir satraukums – te taču sākas pasaule!
    5 dienu laikā apmeklējām tādas populāras vietas, kā Lielo Benu (Big Ben), Anglijas parlamentu, Londonas „aci”, Trafalgar Square, Griniču kā arī izbaudījām braucienu ar kuģīti pa Temzu, braucot zem slavenā Tower bridge.

    Atbraucot uz mājām mums vēl tikai sākās sūrs darbs, kurš vēl joprojām turpinās. Mūsu darba gaitai jūs visi varat sekot My Europe projekta adresē radiowaves.co.uk. Laipni lūdzam!
    Brauciens deva milzīgu pieredzi, enerģiju, iespaidus, jaunus draugus un stimulu arī turpmāk piedalīties projektos, jo tas dot iespējas doties ārpus Latvijas robežām un parādīt sevi citiem un pilnveidot savas prasmes!
    Esam priecīgi un pateicīgi par brīnišķīgo braucienu mūsu angļu valodas skolotājām Veltai Bērtiņai un Ligijai Kolosovskai, kas deva mums šo iespēju!

1-3 of 3