Comenius apakšprogrammas aktivitāte "Skolēnu individuālā mobilitāte"

Publicēja 2013. gada 16. dec. 01:21Sandra Nemenonoka   [ atjaunināts 2013. gada 24. dec. 11:10 ]
Krāslavas Valsts ģimnāzijai ir ilga pieredze starptautiskajos projektos. Taču Comenius projekti ir jauns etaps darbā. Krāslavas Valsts ģimnāzijā tiek īstenots projekts „The Fairytale of the European G(OLD)en Future”. Tāpēc radās iespēja jaunam  izaicinājumam– Comenius apakšprogrammas aktivitātē Skolēnu individuālā mobilitāte. Tika uzrakstīts projekta pieteikums, kurš tika atbalstīts. Pirms tā rakstīšanas notika partneru uzrunāšana. Galvenie atlases kritēriji sadarbības partnera izvēlei bija - pozitīva pieredze Comenius daudzpusējās partnerības projektā. Individuālo mobilitāšu īstenošanai tika izvēlēta partnerskola Portugālē, Agrupamento Vertical de Escolas de Vila Pouca de
Aguiar Sul, kas bija atvērta jaunajai sadarbības formai. Dalībnieku atlase tika veikta, izsludinot pieteikšanos. Pretendentiem bija jāiesniedz pieteikums/vēstule. Tika vērtētas skolēnu sekmes un viņu aktivitāte ārpusstundu laikā. Pretendentu skaits nebija liels. Visi pieteikušies skolēni tika atbalstīti. Lielu atbalstu sniedza skolas administrācija, skolotāji un skolēnu vecāki, kas nenobijās skolēnus sūtīt tālā un ilgā vizītē, lai viņi pilnveidotu savas spējas. Uzskatu, ka skolēnu individuālās mobilitātes ir stimuls un motivācija skolēna individuālajai izaugsmei. Trīs mēneši ir pagājuši vēja spārniem un Krāslavas Valsts ģimnāzijas trīs skolnieces atkal vērs savas dzimtās skolas durvis, dalīsies iespaidos par portugāļu valodu,  kultūru un tradīcijām.
Projekta koordinatore: Inga Leikuma

Comenius projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības mūžizglītības programmas līdzekļiem
Comments