Par skolu‎ > ‎

Pedagogi

Krāslavas Valsts ģimnāzijas pedagogi
  2016./2017. m.g.
 

 Skolotāja vārds, uzvārds  mācību priekšmets
 Andžāne Daina  latviešu valoda un literatūra
 Andžāne Liene  matemātika
 Artemenkova Ludmila  mūzika
 Balule Iveta  mājturība, sociālās zinības
 Duškins Dmitrijs  sports, mājturība
 Grišāne Ingrīda  latviešu valoda un literatūra
 Jakovele Aija   latviešu valoda un literatūra
 Juškeviča Anna  matemātika
 Kadenecs Aleksandrs  vēsture, ekonomika
 Kolosovska Ligija  angļu valoda, spāņu valoda
 Koževņikova Ludmila  fizika, dabaszinības
 Kušnire Daiga informātika
 Raudive Natālija  sports
 Makareviča Ļubova  angļu valoda
 Malahovska Līvija  dabaszinības, bioloģija
 Misjuns Harijs  ķīmija, informātika
 Naļivaiko Viktorija  vēsture, filozofija, politika un tiesības
 Nemeņonoka Sandra
 informātika, matemātika
 Skerškāne Inga  vizuālā m., kultūras vēsture
 Skudra Dina  krievu valoda
 Spiridovska Anna  bibliotekāre
 Stikute Ilga  psiholoģija, latv. val. un lit.
 Tukāns Jānis  matemātika, fizika
 Vagalis Aivars  fizika, mājturība
 Varslavāne Spulga  latviešu valoda un literatūra
 Veštere Romualda  ģeogrāfija, vācu valoda
2015.09.02.
Comments