Par skolu‎ > ‎

Skolas atbalstītāji

Valdis Grants – Krāslavietis, 1939.g. absolvents (ASV līdz 1994.g.)
Juris Georgs Kociņš – mācījās ģimnāzijā līdz 1940. ( Austrālijā pēc viņa nāves 1996.g. nodibināts G.Kociņa fonds)
Ruta Osīts – Antona (skolas direktora J.Osīša meita, dzīvoja ASV)
Marija Vanaga – 1943.g. abs. (Austrālija līdz 2000. g.)
Pēteris Skerškāns – 1936.g. abs. Kanāda
Bruno Logins – Kanādas latviešu katoļu biedrības priekšsēdētājs
Elmārs Ģeņģers – 1988.g. abs. SIA Enator Alise
Igors Grats – 1988.g. abs. SIA „Trigars nami”
Edgars Grats – 1993.g. abs. SIA „Trigars Nami”
Oskars Juhņevičs – 1994.g. abs. SIA „Dilar Trans”
Viktorija Lemeševska – Vengreviča – 1968.g. abs. SIA „Krāslava-D”
Sarmīte Ķikuste – 1981.g. abs. partija „Jaunais laiks”
Ruta Purvinska – 1984.g. abs. Unibanka
Edvards Baranovskis – firma „Vārpa”
Inta Volodko – 1983.g. abs. matemātikas zinātņu doktore
Romans Hamutiņins – SIA „Rols”
Ērika Andžāne – Krāslavas rajona Represēto kluba vadītāja
Jānis Tračums – 1980.g. abs. bijušais Krāslavas novada Domes priekšsēdētājs
Gunārs Upenieks – Krāslavas novada Domes priekšsēdētājs
Mēčislavs Lukša – 1979.g. abs.
 bijušais Krāslavas novada Domes priekšsēdētājs
Andris Badūns – 
bijušais Krāslavas rajona padomes priekšsēdētājs
Ilgvars Ugars – SIA „Kristafors”
„Lauvu klubs” – Dānija


Rēzeknes Latgales kultūrvēstures muzejam,
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja direktoram Valdemāram Gekišam,
Zentai Saksonei-Melderei – 1960.g. absolventei,
Rītai Ērglei – 1961. g. absolventei,
Terēzei Vanagai-Krumpānei – 1962.g. absolventei,
Inesei Nalivaiko, 2000. g. absolventei,
Edvardam Baranovskim – SIA „Vārpa” īpašniekam,
Viktorijai Vengrevičai, 1968.g. absolventei - SIA „Krāslava D”
Debašu kluba dalībniekiem: Elīnai Maslovai, Marijai Ekstai, Olgai Procevskai, Kasparam Ratkevičam ( BDO „Zelmenis & Liberte)
Krāslavas novada domei,
Visiem absolventiem, kas sniedza ziņas par savām gaitām un panākumiem, atmiņas par skolotājiem,
Skolotājiem, kas ar sniegtajiem materiāliem spodrināja skolas tēlu,
Skolas audzēkņiem: Aināram Locikam, Renātei Tukišai, Diānai Pojutai,
Pēterim Skerškānam

2012.02.24.
Comments