Par skolu‎ > ‎

Bibliotēka

Bibliotēka ir atvērta katru darbdienu no 8.00 – 16.00
Skolas bibliotēkā Tu vari:

• saņemt mācību grāmatas

• izmantot bibliotēkas abonementu, lai izvēlētos materiālus, kas Tev nepieciešami darbam, mācībām vai atpūtai;
• izmantot datorus drukāšanai un internetu;
• saņemt informāciju par jebkuru Tevi interesējošu jautājumu, izmantojot bibliotēkas uzziņu aparātu – vārdnīcas, enciklopēdijas, rokasgrāmatas, bibliotēkas elektronisko katalogu, meklēt informāciju internetā, citu bibliotēku elektroniskajos katalogos un datu bāzēs un lasot periodiskos izdevumus;
• vari izteikt savas vēlmes vai ieteikumus bibliotēkas attīstībai;
• dāvināt bibliotēkai grāmatas u.c. dokumentus, lai papildinātu bibliotēkas krājumus;
• lasīt šādus preses izdevumus:

laikrakstus - Izglītība un kultūra, Ezerzeme


žurnālus: Terra, GEO, Ilustrētā zinātne, Ilustrētā pasaules vēsture,  Floristika, Mazajam floristam,  National Geographic