KVĢ 95‎ > ‎

Sasniegumi mācību darbā.

Publicēja 2018. gada 11. janv. 05:19Sandra Nemenonoka

            Sagaidot Krāslavas Valsts  ģimnāzijas jubileju, varam droši apgalvot, ka skolā ir  radīta droša vide atbildīgas, radošas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai.

   Par to liecina arī skolēnu rezultāti noslēguma valsts pārbaudes darbos - centralizētajos eksāmenos, kas ir viens no svarīgākajiem skolas darba  kvalitātes rādītājiem-, panākumi Latvijas mēroga  mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs.

     Apkopojot tikai pēdējo 5 gadu panākumus, esam priecīgi par skolēniem, kuri spodrinājuši skolas, kā arī Krāslavas pozitīvo tēlu un atpazīstamību ne tikai novadā, bet arī Latvijā.

Īpašu uzmanību pievērsīsim skolēnu sasniegumiem Valsts līmeņa olimpiādēs  un skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos augstākie sasniegumi ir bijuši dažādos mācību priekšmetos, visvairāk panākumi gūti matemātikā - skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursos, valsts olimpiādēs un Latvijas atklātajās olimpiādēs: 2013.gadā Evelīnai Puzo - 2. vieta un atzinība, Renātei Šromai - 3. vieta, Intai Bukovskai - atzinība, 2014. gadā Renātei Šromai un  Viktoram Urkauskim - atzinība, 2015. gadā Ingai Orupei - atzinība. 2016. gadā  Agnesei Višņevskai, Santai Petrinčikai - Latvijas skolēnu  zinātniski pētniecisko darbu konkursā matemātikā 2. pakāpes diploms, 2017. gadā Paulam Nartišam - atzinība un  3. vieta, Aleksandrai Andrukovičai, Agijai Bebrišai -  Latvijas skolēnu  zinātniski pētniecisko darbu konkursā matemātikā 2. pakāpes diploms.

Mēs priecājamies par skolēnu sasniegumiem bioloģijā: 2013. gadā Aivaram Dunskim -  Valsts bioloģijas olimpiādē 2. vieta, 2015. gadā - atzinība, bet  2016. gadā viņš ieguva 1. pakāpes diplomu Latvijas skolēnu  zinātniski pētniecisko darbu konkursā bioloģijā. Evelīnai Puzo (2013.gadā)- atzinība.

Vēsture, filozofija, politikas zinātnes un tieslietas - mācību priekšmeti, kuros svarīgi ne tikai fakti, bet arī prasmes saskatīt cēloņsakarības, loģiski spriest un domāt. Arī šajās zinātnēs skolēnu rezultāti liecina par interesi un teicamām zināšanām: 2013. gadā Evelīnai Puzo -  vēsturē 3. vieta, Natālijai Volkovai - filozofijā atzinība, Birutai Daņiļevičai - Latvijas skolēnu  zinātniski pētniecisko darbu konkursā tieslietās 3. pakāpes diploms, 2014. gadā Viktoram Urkauskim - filozofijā 1. vieta, bet  Latvijas skolēnu  zinātniski pētniecisko darbu konkursā tieslietās 3. pakāpes diploms, Diānai Pojutai - filozofijā atzinība, Samantai Liseckai - Latvijas skolēnu  zinātniski pētniecisko darbu konkursā politoloģijā 3. pakāpes diploms, 2015. gadā Ievai Jokstei - filozofijā 2. vieta, 2016. gadā  Aivaram Dunskim un Ievai Jokstei -  vēsturē 3. vieta. 2017. gadā Samanta Sozvirska - filozofijā 3. vieta.

Aivars Dunskis arī ģeogrāfijas olimpiādē ir ieguvis atzinības 2015. un 2016. gadā.

Ivetai Gornikai - latviešu valodas olimpiādē atzinība 2013. gadā

2016. gadā Diānai Jakovelei - krievu valodas olimpiādē atzinība un Ingai Orupei - 3. vieta

Kirai Kuzminai - 2013. gadā  Latvijas skolēnu  zinātniski pētniecisko darbu konkursā pedagoģijā 3. pakāpes diploms.

Dāvids Babrovskis   -2017. gadā  Latvijas skolēnu  zinātniski pētniecisko darbu konkursā informātikā  2. pakāpes diploms.

2015.gadā  KVĢ komandai - Diāna Jakovele, Ieva Jokste, Armands Jānis Stepiņš, Ilona Stepiņa, Laura Japiņa - 1. vieta 15. atklātajā latgaliešu rakstu un kultūrvēstures olimpiādē, bet 2016.gadā  komandai - Laura Dzalbe, Sintija Skerškāne, Armands Vecelis, Jānis Umbraško - 2. vieta 16. atklātajā latgaliešu rakstu un kultūrvēstures olimpiādē

Esam gandarīti, jo jubilejas priekšvakarā droši varam apgalvot, ka centralizēto eksāmenu rezultāti apliecina ģimnāzistu zināšanu augsto līmeni un atbilstību Valsts ģimnāzijas statusam.

Labākie rezultāti centralizētajos eksāmenos

2012./13. mācību gads

Latviešu valoda: Geka Evija - 87%, Daņiļeviča Biruta -  86%, Krumpāne Anita - 85%,

Angļu valoda: Jaunmuktāne Agita - 90%, Geka Evija -  81%, Pancakova Violeta  - 80%

Krievu valoda: Krūmiņa Anita  - 90%, Rukmane Juta - 89%, Slastjunova Elza - 87%

Matemātika: Pancakova Violeta -  91%, Geka Evija - 87%, Krūmiņa Anita - 86%, Kokins Rihards - 86%

2013./14. mācību gads

Latviešu valoda: Agnese Sauļeviča - 89%, Natālija Volkova- 86%, Diāna Pojuta - 85%

Angļu valoda: Andris Ivanovs - 86%, Monta Lipšāne - 86%, Līga Pauliņa - 84%

Krievu valoda: Alīna Smirnova - 96%, Natālija Volkova - 92%, Agita Dzalbe - 91%

Matemātika: Līga Pauliņa -  96%, Kristīne Kitoka - 95%, Aigars Ungurs - 95%

2014./15. mācību gads

Latviešu valoda: Natālija Mihailova - 86%, Dace Marhiļeviča - 81%, Marta Ozerska  - 80%

Angļu valoda: Dace Marhiļeviča - 88%, Andra Novika - 85%, Artūrs Gorenko - 84%

Krievu valoda: Elīna Petroviča - 95%, Elīna Miglāne - 94%, Ingūna Vorslova - 93%

Matemātika: Renāte Šroma - 96%, Jānis Makņa - 91%, Natālija Mihailova - 91%, Sergejs Kižlo - 90%

2015./16. mācību gads

Latviešu valoda: Jakovele Diāna - 92%, Jokste Ieva - 86%, Gornika Iveta - 84%

Angļu valoda: Staņēviča Aiva - 93%, Orupe Inga - 88%, Jokste ieva 87%, Dunskis Aivars - 87%

Krievu valoda: Zaščerinska Emīlija - 94%, Gornika Iveta - 93%, Orupe Inga - 92%, Dunskia Aivars - 92%, Jakovele Diāna - 92%

Matemātika: Orupe Inga - 90%, Pizāne Ņina - 85%, Višņevska Agnese - 82%

2016./17. mācību gads

Latviešu valoda: Maijere Gunta - 84%, Ivbulis Juris 75%

Angļu valoda: Liepiņa Laima - 92%, Kolodnickis  Edgars - 91%

Krievu valoda: Veličko Anna - 93%,   Daugerte Benita Daniela - 92%,  Ivbulis Juris - 90%

Matemātika: Zuboviča Rita - 79%, Lukjanska Jana - 77%

Sagaidot jubileju, ģimnāzijas kolektīvs ir apņēmības pilns arī turpmāk cildināt Krāslavas vārdu ne tikai valstī, bet arī ārpus tās robežām.

 

KVĢ direktora vietniece mācību jautājumos Anna Juškeviča.
Comments