KVĢ 95

Kā gribas vēl aizskriet
Līdz Daugavas krastam!

No rīta ar somu plecos
Kāpt skolas kalnā,
Ieejot klasē,mulsi smaidīt
Un tad skaļi pateikt:"Labrīt!"
Ziedojuma konts: LV71MULT1710992230020
Saņēmējs Krāslavas novada Izglītības pārvalde
Maksājuma mērķī obligāti jānorāda skola, kurai tiek ziedots


Interešu izglītība

Publicēja 2018. gada 26. janv. 10:02Sandra Nemenonoka

Darot lietas, kas tev patīk, tu nezaudē laiku – tu to iegūsti.

( Ilze Salna)

 

Jebkuram cilvēkam uzdodot jautājumu, ar ko asociējas skola, viennozīmīga atbilde būs – ar mācībām. Bet nevienam nav noslēpums, ka ikviena skola sniedz skolēniem iespēju ne tikai iegūt zināšanas dažādās mācību jomās, bet rūpējas arī par skolēnu vispārējo attīstību ārpus mācību procesa, piedāvājot tiem darboties dažādos pulciņos un aktivitātēs.

Skolā mums veiksmīgi darbojas: Jauktais koris, Teātra sporta pulciņš „Vārna”, 9. -10. klašu deju kolektīvs “Jumis”, 11. klašu deju kolektīvs “Rakari”, 7.klašu deju kolektīvs, skolas gadagrāmata “Krāslavas Valsts ģimnāzija”, skolu teātris “Parunāsim?”, vizuāli plastiskās mākslas pulciņš “Spolīte”, praktiskā biznesa izglītības programma “Junior Achievement Latvija”, Vislatvijas skolu projekts “Esi līderis!”, profesionālās pilnveides izglītības programma “Uzņēmējdarbības pamati”, vizuāli plastiskās mākslas pulciņš “Fantāzija”, matemātikas pulciņš “Gatavosimies olimpiādei!”, vides izziņas pulciņš “Augšdaugava” (mazpulki), bioloģijas pulciņš “Daba ap mums”, debašu klubs “Sokrāts”, ķīmijas pulciņš 7.klašu skolēniem “Eksperimentē droši!”, tehniskā jaunrade “Robotika”, volejbola pulciņš, atlētiskās vingrošanas pulciņš.

Ik gadus startējot dažādos konkursos, pasākumos, sacensībās, pulciņu dalībnieki gūst ievērojamus rezultātus ne tikai novadā, bet arī valstī. Esam priecīgi par saviem skolēniem, kas spēj veiksmīgi apvienot mācības ar ārpusstundu nodarbībām.

Ļoti nopietni un aizrautīgi skolā darbojas mazpulki, šī pulciņa dalībnieku lielākie sasniegumi pēdējo piecu gadu laikā ir šādi:

·         2013.gadā Jānis Korlāns ieguva Latvijas Mazpulku Atzinības rakstu un prēmiju pasākumā "Latvijas sējējs 2013" kā viens no pieciem labākajiem Latvijas mazpulcēniem.

·         2014.gadā Reģionālajā mazpulku forumā Jēkabpilī Aivaram Dunskim Atzinība par projektu "Graudaugu audzēšana" un Atzinība Jānim Korlānam par projektu "Truši".

·         2016. gadā Latgales Mazpulku forumā 2. vieta Antrai Umbraško par projektu „Ķirbji” un Atzinība Ligijai Zukulei par projektu „Kartupeļi”

·         2017. gadā Latgales un Vidzemes reģiona mazpulku forumā 1.vieta Antrai Umbraško par projektu „Zemenes” un 2.vieta Olgai Kurakinai par projektu „Ārstniecības augi”

Pateicoties mūsu skolas sporta skolotājiem, skolēni aktīvi tiek iesaistīti sportiskās aktivitātēs, kā rezultātā ir gūti apsveicami rezultāti:

·         Piedalīšanās Latvijas skolēnu volejbola sacensībās "Lāses kauss"

·         Basketbols - reģionā 1.vieta (2016./17.m.g.) un 4.vieta Latvijas skolēnu sporta spartakiādē.

·         Rēzeknes novada Junioru līga volejbolā 2016.gaduā un 2017.gadā (meitenes (vidusskola) -1.vieta)

·         Volejbola reģionālās sacensības

2015./16.m.g. - 3.vieta  zēniem( vidusskola) 

2016./17.m.g. - 4.vieta meitenes gan vidusskolas, gan pamatskolas vecumposmā

2017./18.m.g. -3.vieta meitenēm (vidusskola).

Pagājušajā mācību gadā skolā uzsāka darbību tehniskās jaunrades pulciņš “Robotika”. Ļoti aktīvi tajā darbojās 7. klašu skolēni un jau pirmajās sacensībās Valkā guva ievērojamus rezultātus - 1. vietu valstī, proti, First Lego League "Čempions- 2017" titulu, kas deva iespēju startēt starptautiskajās sacensībās Igaunijā. Savukārt uzstāšanās Igaunijā vainagojās ar braucienu uz Dāniju, lai piedalītos Eiropas First Lego League čempionātā. Ņemot vērā to, ka skolēni šajā jomā bija iesācēji, tad pagājušā mācību gada rezultāti noteikti ir ievērības cienīgi.

Ģimnāzisti katru gadu aktīvi darbojas Latvijas Kultūras kanona konkursā, kas jauniešiem sniedz izaicinājumu pilnveidot un radoši pierādīt savas zināšanas un prasmes šajā jomā. Valstī jau sesto gadu tiek rīkots konkurss par Latvijas Kultūras kanonu un mūsu skolēni Tajā  piedalās visus šos gadus, sākot no vispārējās iepazīšanās ar kanonu līdz scenārija dokumentālajai filmai par tradīcijām ģimenē veidošanai,  performancei, spēlei un visbeidzot kultūras kanona mājaslapas papildināšanai. Arī šogad esam veiksmīgi startējuši, un pašlaik esam viena komanda no trim, kas piedalās valsts līmeņa apmācībās.

Sasniegumi:

2012.-2013.g. Kultūras kanona Konkurss “Latvijas kultūras kanons 21.gs. jaunietim”. Pirmajā konkursā tika pētītas  un aktualizētas kultūras kanona vērtības. Mūsu komanda ( Marija Podjava, Samanta Lisecka, Jana Blaževiča, 11.d klase) piedalījās finālā Rīgā, Kultūras akadēmijas Zirgu pastā.

2013.-2014. gadā Latvijas kultūras kanona konkursa tēma „Jaunais kultūras kanons (1991 – 2013)”. Uzdevums komandām bija ieteikt un aizstāvēt vērtības, kuras tapušas no 1991. līdz 2013. gadam un kuras vērtības jaunieši vēlētos redzēt Kultūras kanonā. Mūsu komanda sastāvā - Agnese Sauleiča, Monta Lipsāne un Andris Ivanovs (12.c ) - veiksmīgi pārstāvēja skolu Latgales reģionā Rēzeknē, Latgolas vēstniecībā Gors.

Kultūras kanona konkurss 2014 – 2015 “Kultūras tradīcijas ģimenē”. Šī Kultūras kanona konkursa ietvaros skolēnu uzdevums bija identificēt konkrētu ģimeni savā novadā, kura kopj kultūras tradīciju (nacionālu, reģionālu vai etnisku).   Tradīcijas pārmantošanas process ģimenē tika dokumentēts, izmantojot intervijas, vizuālos materiālus, dokumentus u.c. materiālus. Skolu pārstāvēja Ieva Jokste, Aiva Staņeviča 11.c klase un Iveta Gornika 11.a klase. Komanda izvēlējās aušanas tradīciju Orupu – Jokstu ģimenē.  Latgales reģionā Rēzeknē, Latgolas vēstniecībā Gors, komanda ieguva 2.vietu.

2015-2016.g.  konkurss norisinājās Raiņa un Aspazijas jubilejas gada programmas ietvaros, un konkursa moto bija „Raiņa un Aspazijas idejas un vērtības mūsdienu cilvēku dzīvē un notikumos”. Vīzijas skatuves mākslas performanci dalībniekiem nācās prezentēt konkursa pirmajā kārtā, Latgalē notika Rēzeknē Latgales vēstniecībā GORS. Mūsu skolas komanda – Ieva Jokste, Laura Muskare un Aivars Dunskis - ieguva 1. vietu un iespēju realizēt savu skatuves mākslas performanci un dalību konkursa finālā Kultūras akadēmijas Rīgā Zirgu pastā. Finālā komanda  ieguva 1. kārtas diplomu nominācijā „Par dabiskumu un skaidrību performancē” un Kultūras ministrijas balvu.

Latvijas Kultūras kanona konkurss vidusskolēniem 2016-2017 "Latvijas Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei" Izaicinājums bija īpaši liels - radīt galda spēles prototipu. Konkurss notika trīs kārtās. Pirmā kārta notika reģionos, otrā kārta - radošā darbnīca - Kultūras akadēmijas Zirgu pastā un fināls - Rīgā,  Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē. Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda - Laura Dzalbe 11.d, Sintija Skerškāne un Justīns Stivriņš 11.c  - veiksmīgi startēja konkursā. Latgales reģionā ieguva 1.vietu un iespēju savu spēles prototipu prezentēt finālā. Finālā ieguva 1. kārtas diplomu un balvu nominācijā "Radošākais tradīcijas spēles risinājums".

Kultūras kanona konkurss 2017./2018. „Kultūras kanona vēstis Latvijas nākošajā simtgadē”. Šoreiz ģimnāzijas komandu pārstāvēja Sintija Skerškāne, 12.c, Laura Dzalbe, 12.d,  un Pauls Nartišs, 11.c . Skolēniem bija jāizvēlas kāda Kultūras kanona mājaslapā esošā vērtība, tā padziļināti jāizpēta, jāizdomā un jāizveido mājaslapas saturs ar šo vērtību.

Tā kā visi komandas dalībnieki ir bijuši un vēl līdz šim ir saistīti ar tādu latviešiem grandiozu pasākumu kā Dziesmu un Deju svētki, tad tika nolemts izvēlēties tieši šo tautas tradīciju. Mēs piedāvājām Latvijas Kultūras kanona mājas lapu papildināt ar visu svētku dalībnieku aprakstiem, intervijām un viņu foto reportāžām. Latgales reģionā Rēzeknē Latgales vēstniecībā GORS ieguvām 1.vietu un dalību finālā Rīgā,  Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 26. janvārī.

Kopš 2007.gada skolā darbojas teātrasporta (TS) pulciņš ‘’Vārna’’. TS ir viens no improvizācijas teātru veidiem, kura rezultātā skolēni pilnveido komunicēšanās spējas, kļūst droši un radoši. Apgūstot daudzas TS spēļu tehnikas, skolēnos veidojas pozitīva attieksme vienam pret otru, citu pieņemšana, saspēle un sadarbošanās, kā arī tiek izkoptas valodas prasmes. Piedaloties TS turnīros, notiek nemitīga sadarbība ar skatītājiem.

Katru gadu TS pulciņš ‘’Vārna’’ atbalsta vairākus skolas pasākumus, kā, piemēram, Ziemassvētku koncertu, Absolventu vakaru un citos. Regulāri ir gūti panākumi novada un reģiona mazo formu literāro uzvedumu skatēs. 2014.gadā par literāro uzvedumu ‘’Dzīvības ir vienā eksemplārā’’ – 1.pakapes diploms novadā un reģionā. 2015. gadā par uzvedumu ‘’Kas piedot ir ?’’ – 3. pakāpe novadā. 2016. gadā -  2.pakāpe novadā par  uzvedumu ‘’Mēs visi neskanam vienādi ‘’. 2017.gadā ar literāro uzvedumu ‘’Kādi mēs esam ?’’ – novadā 2.pakāpe, reģionā – 3.pakāpe.

Visa dzīve ir viens liels teātris, un katram mums ik pa laikam jāspēlē kāda loma, bet bijušajiem pulciņa ‘’Vārna ‘’ dalībniekiem  noteikti tas izdodas labāk.

Krāslavas Valsts ģimnāzija ir tā mācību iestāde, kur skolēni radoši darbojas dažādu jomu ārpusstundu nodarbībās, pilnveidojot sevi, attīstot radošo potenciālu, rodot savu ideju īstenošanos dažādas sfērās, kā arī lietderīgi pavadot brīvo laiku. Skolas kolektīvs ir gandarīts par to, ka skolēni atrod sev piemērotāko nodarbi un aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

A.Jakovele,

KVĢ novadpētniecības muzeja vadītāja,

 latviešu valodas un literatūras skolotāja. 

Sasniegumi mācību darbā.

Publicēja 2018. gada 11. janv. 05:19Sandra Nemenonoka

            Sagaidot Krāslavas Valsts  ģimnāzijas jubileju, varam droši apgalvot, ka skolā ir  radīta droša vide atbildīgas, radošas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai.

   Par to liecina arī skolēnu rezultāti noslēguma valsts pārbaudes darbos - centralizētajos eksāmenos, kas ir viens no svarīgākajiem skolas darba  kvalitātes rādītājiem-, panākumi Latvijas mēroga  mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs.

     Apkopojot tikai pēdējo 5 gadu panākumus, esam priecīgi par skolēniem, kuri spodrinājuši skolas, kā arī Krāslavas pozitīvo tēlu un atpazīstamību ne tikai novadā, bet arī Latvijā.

Īpašu uzmanību pievērsīsim skolēnu sasniegumiem Valsts līmeņa olimpiādēs  un skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos augstākie sasniegumi ir bijuši dažādos mācību priekšmetos, visvairāk panākumi gūti matemātikā - skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursos, valsts olimpiādēs un Latvijas atklātajās olimpiādēs: 2013.gadā Evelīnai Puzo - 2. vieta un atzinība, Renātei Šromai - 3. vieta, Intai Bukovskai - atzinība, 2014. gadā Renātei Šromai un  Viktoram Urkauskim - atzinība, 2015. gadā Ingai Orupei - atzinība. 2016. gadā  Agnesei Višņevskai, Santai Petrinčikai - Latvijas skolēnu  zinātniski pētniecisko darbu konkursā matemātikā 2. pakāpes diploms, 2017. gadā Paulam Nartišam - atzinība un  3. vieta, Aleksandrai Andrukovičai, Agijai Bebrišai -  Latvijas skolēnu  zinātniski pētniecisko darbu konkursā matemātikā 2. pakāpes diploms.

Mēs priecājamies par skolēnu sasniegumiem bioloģijā: 2013. gadā Aivaram Dunskim -  Valsts bioloģijas olimpiādē 2. vieta, 2015. gadā - atzinība, bet  2016. gadā viņš ieguva 1. pakāpes diplomu Latvijas skolēnu  zinātniski pētniecisko darbu konkursā bioloģijā. Evelīnai Puzo (2013.gadā)- atzinība.

Vēsture, filozofija, politikas zinātnes un tieslietas - mācību priekšmeti, kuros svarīgi ne tikai fakti, bet arī prasmes saskatīt cēloņsakarības, loģiski spriest un domāt. Arī šajās zinātnēs skolēnu rezultāti liecina par interesi un teicamām zināšanām: 2013. gadā Evelīnai Puzo -  vēsturē 3. vieta, Natālijai Volkovai - filozofijā atzinība, Birutai Daņiļevičai - Latvijas skolēnu  zinātniski pētniecisko darbu konkursā tieslietās 3. pakāpes diploms, 2014. gadā Viktoram Urkauskim - filozofijā 1. vieta, bet  Latvijas skolēnu  zinātniski pētniecisko darbu konkursā tieslietās 3. pakāpes diploms, Diānai Pojutai - filozofijā atzinība, Samantai Liseckai - Latvijas skolēnu  zinātniski pētniecisko darbu konkursā politoloģijā 3. pakāpes diploms, 2015. gadā Ievai Jokstei - filozofijā 2. vieta, 2016. gadā  Aivaram Dunskim un Ievai Jokstei -  vēsturē 3. vieta. 2017. gadā Samanta Sozvirska - filozofijā 3. vieta.

Aivars Dunskis arī ģeogrāfijas olimpiādē ir ieguvis atzinības 2015. un 2016. gadā.

Ivetai Gornikai - latviešu valodas olimpiādē atzinība 2013. gadā

2016. gadā Diānai Jakovelei - krievu valodas olimpiādē atzinība un Ingai Orupei - 3. vieta

Kirai Kuzminai - 2013. gadā  Latvijas skolēnu  zinātniski pētniecisko darbu konkursā pedagoģijā 3. pakāpes diploms.

Dāvids Babrovskis   -2017. gadā  Latvijas skolēnu  zinātniski pētniecisko darbu konkursā informātikā  2. pakāpes diploms.

2015.gadā  KVĢ komandai - Diāna Jakovele, Ieva Jokste, Armands Jānis Stepiņš, Ilona Stepiņa, Laura Japiņa - 1. vieta 15. atklātajā latgaliešu rakstu un kultūrvēstures olimpiādē, bet 2016.gadā  komandai - Laura Dzalbe, Sintija Skerškāne, Armands Vecelis, Jānis Umbraško - 2. vieta 16. atklātajā latgaliešu rakstu un kultūrvēstures olimpiādē

Esam gandarīti, jo jubilejas priekšvakarā droši varam apgalvot, ka centralizēto eksāmenu rezultāti apliecina ģimnāzistu zināšanu augsto līmeni un atbilstību Valsts ģimnāzijas statusam.

Labākie rezultāti centralizētajos eksāmenos

2012./13. mācību gads

Latviešu valoda: Geka Evija - 87%, Daņiļeviča Biruta -  86%, Krumpāne Anita - 85%,

Angļu valoda: Jaunmuktāne Agita - 90%, Geka Evija -  81%, Pancakova Violeta  - 80%

Krievu valoda: Krūmiņa Anita  - 90%, Rukmane Juta - 89%, Slastjunova Elza - 87%

Matemātika: Pancakova Violeta -  91%, Geka Evija - 87%, Krūmiņa Anita - 86%, Kokins Rihards - 86%

2013./14. mācību gads

Latviešu valoda: Agnese Sauļeviča - 89%, Natālija Volkova- 86%, Diāna Pojuta - 85%

Angļu valoda: Andris Ivanovs - 86%, Monta Lipšāne - 86%, Līga Pauliņa - 84%

Krievu valoda: Alīna Smirnova - 96%, Natālija Volkova - 92%, Agita Dzalbe - 91%

Matemātika: Līga Pauliņa -  96%, Kristīne Kitoka - 95%, Aigars Ungurs - 95%

2014./15. mācību gads

Latviešu valoda: Natālija Mihailova - 86%, Dace Marhiļeviča - 81%, Marta Ozerska  - 80%

Angļu valoda: Dace Marhiļeviča - 88%, Andra Novika - 85%, Artūrs Gorenko - 84%

Krievu valoda: Elīna Petroviča - 95%, Elīna Miglāne - 94%, Ingūna Vorslova - 93%

Matemātika: Renāte Šroma - 96%, Jānis Makņa - 91%, Natālija Mihailova - 91%, Sergejs Kižlo - 90%

2015./16. mācību gads

Latviešu valoda: Jakovele Diāna - 92%, Jokste Ieva - 86%, Gornika Iveta - 84%

Angļu valoda: Staņēviča Aiva - 93%, Orupe Inga - 88%, Jokste ieva 87%, Dunskis Aivars - 87%

Krievu valoda: Zaščerinska Emīlija - 94%, Gornika Iveta - 93%, Orupe Inga - 92%, Dunskia Aivars - 92%, Jakovele Diāna - 92%

Matemātika: Orupe Inga - 90%, Pizāne Ņina - 85%, Višņevska Agnese - 82%

2016./17. mācību gads

Latviešu valoda: Maijere Gunta - 84%, Ivbulis Juris 75%

Angļu valoda: Liepiņa Laima - 92%, Kolodnickis  Edgars - 91%

Krievu valoda: Veličko Anna - 93%,   Daugerte Benita Daniela - 92%,  Ivbulis Juris - 90%

Matemātika: Zuboviča Rita - 79%, Lukjanska Jana - 77%

Sagaidot jubileju, ģimnāzijas kolektīvs ir apņēmības pilns arī turpmāk cildināt Krāslavas vārdu ne tikai valstī, bet arī ārpus tās robežām.

 

KVĢ direktora vietniece mācību jautājumos Anna Juškeviča.

Krāslavas Valsts ģimnāzijai – 95

Publicēja 2018. gada 2. janv. 01:50Sandra Nemenonoka

Laika ritējums ir bezgalīgs, to nevar mainīt, apturēt vai pagriezt atpakaļ. Laika mūžīgajā skrējienā mēs, ģimnāzijas kolektīvs, atkal esam liela notikuma – skolas jubilejas – gaidās. Ir aizritējuši kārtējie 5 gadi kopš iepriekšējās jubilejas, tāpēc caur novada preses izdevumiem piedāvājam rakstu sēriju, kurā tiks atspoguļots ieskats skolas vēsturē, atainoti būtiskākie notikumi, sasniegumi, pārmaiņas, mūsu izaugsme piecu gadu laikā, jo gandrīz katrs pilsētas iedzīvotājs ir mazākā vai lielākā mērā saistīts ar mūsu skolu.

Ieskats Krāslavas Valsts ģimnāzijas vēsturē

 

„Vakardiena!

Es tevi tomēr paturēšu

Un ieaijāšu atmiņu šūpulī,

Apklājot ar šodienas steigu

Un debesīs mūžīgo bezgalību.”

(J. Vanags)

Aizrit dienas, mēneši, gadi un gadu simti. Tas viss nes daudz pārmaiņu valstij, sabiedrībai, tautai, nācijai, bet ir lietas un darbi, kas paliek mūžam nemainīgi.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas pastāvēšanas vēsture ir pietiekami gara, sarežģīta, dažādu varu un valdību ietekmēta un pārveidota, bet vienmēr tā ir bijusi latviešu skola, latviešu identitātes, kultūras un nācijas lepnuma paudēja, ko, protams, arī mūsdienu skolas kolektīvs visiem iespējamiem veidiem cenšas saglabāt un paust sabiedrībai.

Oficiālais skolas dibināšanas gads ir 1923., kad  bijušajā grāfu Plāteru pilī tiek ierīkota skola. Pirmā direktore ir Valērija Seile (ievērojama latgaliešu un latviešu izglītības un sabiedriskā darbiniece, bibliogrāfe, zinātniece, pirmā sieviete Latgalē, kas ieguva akadēmisko izglītību, Latgales Zemes padomes sekretāre). bet drīz vien viņu pārceļ uz Daugavpili un par direktoru nozīmē Jāni Priedīti.

1923. gada rudenī ģimnāzijā atver 3 klases, kurās uzņem 45 skolēnus. 

 1925.gadā tiek izveidota četrklasīgā humanitārā tipa ģimnāzija. Mācību maksa skolā bija Ls 80. Pirmais izlaidums notika 1926. gadā, toreiz skolu absolvēja 6 ģimnāzisti.

Lielu cieņu skolotāju un skolēnu vidū bija ieguvis direktors Staņislavs Jaundzems. Lielākā tā laika problēma, kā direktoram, bija saglabāt skolēnu skaitu, radīt vēlmi viņos iegūt labu izglītību, kas liktu pamatus viņu nākotnei, jo vairums skolēnu nāca no mazturīgām ģimenēm un apmaksāt izglītību bija sarežģīti. Pateicoties S. Jaundzema gādībai vairāki skolēni tika atbrīvoti no maksas, tika ieviesta stipendija un pabalsti mazturīgajiem.

    Mācību procesā tolaik ievērojama vieta bija arī  latīņu valodai. Ar labiem panākumiem tika mācīta vācu valoda, tika labiekārtoti fizikas un ķīmijas kabineti.

Skolā pagājušā gadsimta 20.gadu beigās strādāja tolaik ievērojams arheologs un numismāts Rauls Šņore, kurš iesaistīja skolēnus novada senvietu izpētē, līdz ar to tika paveikts kolosāls darbs un savākti ievērojami materiāli, ko vēlākajos gados  izmantoja Pieminekļu aizsardzības valde. Līdz 1940. gada ģimnāzijas vadība bija

Valērija Seile (1923. gada vasara)

Jānis Priede (1923. – 1928. g.)

Stanislavs Jaundzems (1928. – 1935.g.)

Jānis Miglinieks (1935. – 1936.g.)

Izidors Ancāns (1936. – 1940.g.)

 

1940. gada 17. jūnijā PSRS karaspēks okupēja Latvijas teritoriju. Līdz ar to 1940. gada vasara izmainīja visu Latvijas dzīvi, tai skaitā arī izglītības sistēmu. Krāslavas ģimnāzijā pārmaiņas aizsākas jau ar direktora nomaiņu, jo padomju vara nevarēja pieļaut, ka darbu direktora amatā turpinātu toreizējais direktors - priesteris Izodors Ancāns. Par direktoru kļūst no Gaujienas ģimnāzijas atbraukušais Jānis Osītis.

Padomju vara likvidēja Skautu, Gaidu un Mazpulku organizācijas, to vietā tika dibinātas pionieru, komjauniešu organizācijas, kā arī ateistu pulciņi.

1941. gada jūnija, kā arī pēckara  represijās daudzi skolēni, skolotāji tika izsūtīti uz Sibīriju.

Savukārt 1941. gada 22. jūnijs atkal nāk ar smagām pārmaiņām – sākas nacistiskās Vācijas uzbrukums Padomju Savienībai. Nacisti sāka realizēt rasisma politiku – jau septembra vidū tika apšauti Krāslavas ebreji, tai skaitā 47 skolas skolēni un absolventi. Daudzi jaunieši tika izvesti uz Vācijas darba nometnēm. Liela daļa jaunekļu tika mobilizēti vācu dienestam un ieskaitīti leģionā. Skolas telpas tika atdotas vācu armijas vajadzībām.

Pēc Otrā pasaules kara ģimnāzija tika pārdēvēta par Krāslavas 1. vidusskolu. Skolā notiek dažādas reformas. 20. gs. 50. – 60. gadu izglītības sistēmai raksturīga ražošanas apmācība. Pils vecajos staļļos ierīkoja darbnīcas, kur remontēja un izgatavoja skolas vajadzībām mēbeles, skolēniem bija iespēja apgūt arī mašīnmācību. Toreizējais direktors Jānis Voitiks nebaidījās eksperimentēt. Skolai bija arī savs ābeļdārzs, sakņu dārzs, siltumnīca, bišu drava, audzēja vīnogas. Skolas telpas apkurināja ar malku, kuras sagādē piedalījās vecāko klašu skolēni.

Kabineti tika pārkārtoti par mācību priekšmetu kabinetiem.

1972. gadā skola no gr. Plāteru pils ēkām tiek pārcelta uz jaunuzbūvēto skolu Raiņa ielā 25. Jaunās telpas skolai bija par šauru, tāpēc laika gaitā skolas ēkai tika piebūvētas skolas darbnīcas, sporta zāle, skolas ēdnīca, skolas internāts.

Padomju laikā un vācu okupācijas gados pie skolas vadības stūres bija šādi direktori:

Jānis Osītis (1940. -1944.g.)

Jans Mickevičs (1944. – 1945.g.)

Olga Mutule (1945. – 1946.g.)

Jāzeps Lunis (1946. – 1947.g.)

Jānis Gineborgs (1947. – 1949.g.)

Arturs Vinčelis (1949. – 1951.g.)

Viktorija Vjatere (1951. – 1952.g.)

Zoja Vozņaka (1952. – 1954.g.)

Iļja Pimanovs (1954. – 1956.g.)

Jānis Voitiks ( 1956. -1978.g.)

Monika Smirnova (1978. – 1979.g.)

Stanislavs |Leikučs (1979. – 1987.g.)

Viktorija Naļivaiko (1987.g.)

1989. gads – Atmodas sākums Krāslavā ir cieši saistīts ar Krāslavas 1. vidusskolas vārdu. Skolā tika izveidota Tautas frontes nodaļa, skolotāji rūpējās par avīzes „Atmoda” izplatīšanu pilsētā, pirmā sarkanbaltsarkanā karoga pacelšanas brīdī klāt bija arī mūsu skolas skolēni un skolotāji.

1992./ 1993. mācību gadā sākumskolas klasītes tika pārceltas uz telpām Āronsona ielā 3.

1993. gada 17. maijā par godu skolas 70 gadu jubilejai tika atjaunots vēsturiskais Krāslavas ģimnāzijas nosaukums, tika izgatavots skolas karogs, kā arī atjaunotas Skautu un Gaidu organizācijas.

Pēcpadomju laikā skolas vadību pārņem:

Arkādijs Petaško (1987. – 1997.g.)

Gunārs Japiņš (1997. – 2009.g.)

Jānis Tukāns  (2009. - pašlaik)

Kopš 2001. gada Krāslavas ģimnāzijas vārds gandrīz vienmēr figurē Draudzīgā aicinājuma fonda pilsētas skolu reitinga pirmajā desmitniekā Latvijā. Un tā:

2012./13.m.g – 3. vieta,

2013./14.m.g. – 3.vieta,

2014./15.m.g. – 12. vieta,

2015./16.m.g. – 4. vieta

2016./17.m.g. - 9. vieta.

2008. gadā skolai par labiem un izciliem rezultātiem mācību procesā tiek piešķirts nosaukumus - Krāslavas Valsts ģimnāzija. Šo nosaukumu var iegūt mācību iestāde, kurai skolēnu mācību sasniegumu vidējais procentuālais novērtējums centralizētajos eksāmenos ir vismaz par 10% augstāks nekā valsts vidējais centralizēto eksāmenu procentuālais novērtējums. Desmit gadu laikā esam spējuši saglabāt šo godpilno nosaukumu – Valsts ģimnāzija, cerams, ka arī nākotnes vīzija skolai, neskatoties uz visām peripētijām izglītības sistēmā, būs pozitīva un Krāslavas novads varēs lepoties ar Krāslavas Valsts ģimnāziju.

Nākamajos rakstiņos lasiet informāciju, kā mums ir veicies mācību jomā un ārpusstundu aktivitātēs.

Izmantotie avoti: ilggadējās skolas muzeja vadītājas J. Gekišas grāmatas: „Atmiņu gaisma pāri gadiem”, „Skola, tevī ieausts rīta spožums”, „Mēs vienmēr esam pusceļā uz tevi”.

Skolas vēstures muzeja pedagogs A. Jakovele.

1-3 of 3