Kontakti


Adrese: Raiņa iela 25, Krāslava, LV 5601
Tel. 371 65622095
Fakss 371 65622095
Pasts: administracija@kraslavasgimnazija.lv
kvg@kraslava.lv


Ziedojuma konts: LV71MULT1710992230020
Saņēmējs Krāslavas novada Izglītības pārvalde
Maksājuma mērķī obligāti jānorāda skola, kurai tiek ziedots 


Apakšlapas (1): datnes
Comments